www.kluczbork.pl

ARCHIWALNY BIP Strona główna

     Wejść razem :1984073            

 

  AKTUALNOŚCI
  Archiwum aktualności
  CO I JAK W URZĘDZIE
  NASZE MIASTO
  NASZA WIEŚ
  ŚRODOWISKO
  TURYSTYKA
  GOSPODARKA
  PRZETARGI
  PLAN MIASTA
  OFERTY INWESTYCYJNE
  SPORT i KULTURA
  ORG. POZARZĄDOWE
  FORUM
  GALERIA
  DANE TELEADRESOWE
  KONTAKT

 

Biuro Informacji Publicznej

Biuletyn Informacyjny Miasta i Gminy Kluczbork

Certyfikat Przejrzysta Gmina

Nowi Inwestorzy w Kluczborku

  Aktualności

Zaproszenie na sesję w dniu 28 marca 2007r.

Nr AO.BR.0052/6 /07 Kluczbork,19.03.2007r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kluczborku zaprasza na dzień 28 marca 2007r. (Środa ) na sesję Rady Miejskiej. Sesja odbędzie się w Urzędzie Miejskim /sala konferencyjna II piętro/

Początek obrad o godz: 14,00

Porządek obrad

Wystąpienie Dyrektora Agencji Rynku Rolnego Pana Janusza Nowackiego w sprawie subsydiowania mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych.

1. Sprawy porządkowo - organizacyjne:

a/ otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności podejmowanych uchwał,

b/ ustalenie porządku obrad,

c/ przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji

d/ informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między

sesyjnym

e/ informacja Starosty Kluczborskiego oraz Prezesa Zarządu Powiatowego Centrum

Zdrowia S.A NZOZ Szpital Powiatowy o działalności i sposobie funkcjonowania

Szpitala Powiatowego w Kluczborku

2. Interpelacje i zapytania RADNYCH

3. Rozwiązania komunikacyjne w gminie Kluczbork

4.Podjęcie uchwał w sprawach:

Opinie Komisji

a/ podziału wolnych środków za 2006r

b/ udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kluczborskiemu na realizację zadania ”Remonty

mostów przy ulicy Mickiewicza i Grunwaldzkiej w Kluczborku

c/ zaciągnięcia kredytu w podstawowym rachunku bankowym gminy

d/ zmian w budżecie gminy po stronie dochodów i wydatków

e/ nadania imienia Publicznemu Przedszkolu Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Kluczborku,

f/ uchwalenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta

Kluczbork oraz wsi Ligota Dolna ,Ligota Górna i Ligota Zamecka

g/ uchwalenia zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kluczbork ,

Powołanie Komisji Skrutacyjnej

h/ wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej,i/ wyrażenia woli zawarcia porozumienia międzygminnego,

j/ zmiany uchwały,

k/ nabycia nieruchomości,

l/ przystąpienia Sołectwa Maciejów do programu ”Odnowa Wsi” w województwie opolskim

ł/ przystąpienia Sołectwa Bogdańczowice do programu ”Odnowa Wsi” w województwie

opolskim

m/ przystąpienia Sołectwa Krzywizna do programu ”Odnowa Wsi” w województwie

opolskim,

n /przystąpienia Sołectwa Smardy Dolne i Smardy Górne do programu ”Odnowa Wsi” w

województwie opolskim,

o/ przystąpienia Sołectwa Unieszów do programu ”Odnowa Wsi” w województwie opolskim

p/ przystąpienia Sołectwa Bażany do programu ”Odnowa Wsi” w województwie opolskim

r/ zmian w budżecie gminy po stronie przychodów, dochodów i wydatków

5.Przyjęcie do wiadomości sprawozdania z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami na terenie Gminy Kluczbork – do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.

6.Odpowiedzi na zgłoszone w pkt.2 interpelacje i zapytania Radnych.

7.Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Kluczborka za okres między sesjami

-opinia Komisji Rewizyjnej

-dyskusja

- przyjęcie sprawozdania

8. Wolne wnioski i zapytania.

9.Zamknięcie obrad.Przewodniczący Rady Miejskiej w Kluczborku

Janusz Kędzia

wersja: 1
zatwierdzone: 2007-03-21 14:34:20, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2007-03-21 14:31:44, Ewa Kuziemska


Pomoc - Redakcja - Drukuj

       
copyright 2006 Kluczbork.pl
 Dodaj do ulubionych |  Ustaw jako startowa  | Plan MiastaNapisz do nas | Redakcja