www.kluczbork.pl

ARCHIWALNY BIP Strona główna

     Wejść razem :241115            
BIP » Prawo lokalne » Gospodarka komunalna

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości

Nr GG-7240 / 10 / 09 Kluczbork, dnia 16.10.2009 r.
O G Ł O S Z E N I E
Burmistrz Miasta Kluczborka o g ł a s z a przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kluczbork.
I przetarg ustny nieograniczony
1. Miasto Kluczbork, ul. Grunwaldzka 5 – ark. m. 6 działka 90/4, 90/5 i 91/5 o pow. 0,0281 ha w udziale 386/10000, KW 60168 / wolna od obciążeń /, lokal mieszkalny nr 1 o pow. użytkowej 13,48 m2 złożony z 1 pomieszczenia, położony na parterze wraz z piwnicą o pow. 4,20 m2, mieszkanie przeznaczone do remontu kapitalnego / lokal po pożarze/ cena wywoławcza – 21.478,00 zł wadium – 3.222,00 zł
W planie zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony symbolem 3MW – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.
2. Wieś – Ligota Dolna – ark. m. 1 działka nr 354/5 o pow. 0,4440ha, KW:OP1U/00041192/1 /wolna od obciążeń/ Cena wywoławcza - 8.140,00zł. wadium- 1.628,00 zł.
W planie zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony symbolem RP - tereny użytków rolnych. Klasa gruntów R VI. Nabycie w/w działki zgodnie z ustawą z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2003r.Nr 64 poz. 592 z późn. zm.)
3. Miasto Kluczbork ul. Księdza Curzydły - ark.m. 4 dz. nr 179 o pow. 0,0920 ha KW OP1U/00058054/4 wolna od obciążeń
Cena wywoławcza: 51.207,00 zł wadium: 7.681,00 zł
+ 22% VAT od ceny osiągniętej w przetargu
Teren działki płaski nasypowy, naturalne zagłębienie terenu o głębokości do 1,8 m zniwelowano w 2009 r. poprzez nasypanie ziemi oraz gruzu do poziomu drogi.
4. Miasto Kluczbork ul. Księdza Curzydły - ark.m. 4 dz. nr 180 o pow. 0,0920 ha KW OP1U/00058054/4 wolna od obciążeń
Cena wywoławcza: 51.207,00 zł wadium: 7.681,00 zł
+ 22% VAT od ceny osiągniętej w przetargu
Teren działki płaski nasypowy, naturalne zagłębienie terenu o głębokości do 2,0 m zniwelowano w 2009 r. poprzez nasypanie ziemi oraz gruzu do poziomu drogi.
5. Miasto Kluczbork ul. Księdza Curzydły - ark.m. 4 dz. nr 181 o pow. 0,0921 ha KW OP1U/00058054/4 wolna od obciążeń
Cena wywoławcza: 51.307,00 zł wadium: 7.696,00 zł
+ 22% VAT od ceny osiągniętej w przetargu
Teren działki płaski nasypowy, naturalne zagłębienie terenu o głębokości do 1,8 m zniwelowano w 2009 r. poprzez nasypanie ziemi oraz gruzu do poziomu drogi.
Nieruchomości wymienione w poz. 3 - 5 w planie zagospodarowania przestrzennego oznaczone są symbolem 2 MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Teren uzbrojony – sieć wodociągowa, kanalizacyjna, elektryczna, gazowa, telefoniczna. Nabywca uczestniczy w kosztach budowy infrastruktury technicznej. Opłaty adiacenckie.
6. Miasto Kluczbork ul. Księdza Curzydły - ark.m. 4 dz. nr 218 o pow. 0,0977 ha KW OP1U/00058054/4 wolna od obciążeń Cena wywoławcza: 70.239,00 zł wadium: 10.536,00 zł
+ 22% VAT od ceny osiągniętej w przetargu
Teren działki płaski nasypowy, naturalne zagłębienie terenu o głębokości do 1,0 m zniwelowano w 2009 r. poprzez nasypanie ziemi oraz pospółki do poziomu drogi.
7. Miasto Kluczbork ul. Księdza Curzydły - ark.m. 4 dz. nr 219 o pow. 0,0977 ha KW OP1U/00058054/4 wolna od obciążeń Cena wywoławcza: 58.839,00 zł wadium: 8.826,00 zł
+ 22% VAT od ceny osiągniętej w przetargu
Teren działki płaski nasypowy, naturalne zagłębienie terenu o głębokości do 1,0 m zniwelowano w 2009 r. poprzez nasypanie ziemi oraz pospółki do poziomu drogi. Na działce znajduje się słup energetyczny trójkątny z którego biegnie kabel energetyczny SN do stacji transformatorowej ograniczający możliwość zabudowy działki. Planowana jest likwidacja słupa i likwidacja linii kablowej w 2010 r..
8. Miasto Kluczbork ul. Księdza Curzydły - ark.m. 4 dz. nr 220 o pow. 0,0977 ha KW OP1U/00058054/4 wolna od obciążeń
Cena wywoławcza: 66.439,00 zł wadium: 9.966,00 zł
+ 22% VAT od ceny osiągniętej w przetargu
Teren działki płaski nasypowy, naturalne zagłębienie terenu o głębokości do 1,0 m zniwelowano w 2009 r. poprzez nasypanie ziemi oraz pospółki do poziomu drogi. W odległości około 14 m od frontowej granicy działki biegnie kabel energetyczny SN ograniczający możliwość zabudowy działki. Planowana jest przebudowa linii kablowej w 2010 r.
9. Miasto Kluczbork ul. Księdza Curzydły - ark.m. 4 dz. nr 221 o pow. 0,0977 ha KW OP1U/00058054/4 wolna od obciążeń
Cena wywoławcza: 66.439,00 zł wadium: 9.966,00 zł
+ 22% VAT od ceny osiągniętej w przetargu
Teren działki płaski nasypowy, naturalne zagłębienie terenu o głębokości do 0,6 m zniwelowano w 2009 r. poprzez nasypanie ziemi oraz pospółki do poziomu drogi. W odległości około 14 m od frontowej granicy działki biegnie kabel energetyczny SN ograniczający możliwość zabudowy działki. Planowana jest przebudowa linii kablowej w 2010 r.
Nieruchomości wymienione w poz. 6 - 9 w planie zagospodarowania przestrzennego oznaczone są symbolem 5 MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Teren uzbrojony – sieć wodociągowa, kanalizacyjna, elektryczna, gazowa, telefoniczna. Nabywca uczestniczy w kosztach budowy infrastruktury technicznej. Opłaty adiacenckie.
10. Miasto Kluczbork ul. Księdza Curzydły - ark.m. 4 dz. nr 227 o pow. 0,0977 ha KW OP1U/00058054/4 wolna od obciążeń
Cena wywoławcza: 77.839,00 zł wadium: 11.676,00 zł
+ 22% VAT od ceny osiągniętej w przetargu
11. Miasto Kluczbork ul. Księdza Curzydły - ark.m. 4 dz. nr 228 o pow. 0,0977 ha KW OP1U/00058054/4 wolna od obciążeń
Cena wywoławcza: 77.839,00 zł wadium: 11.676,00 zł
+ 22% VAT od ceny osiągniętej w przetargu
12. Miasto Kluczbork ul. Księdza Curzydły - ark.m. 4 dz. nr 229 o pow. 0,0977 ha KW OP1U/00058054/4 wolna od obciążeń
Cena wywoławcza: 77.839,00 zł wadium: 11.676,00 zł
+ 22% VAT od ceny osiągniętej w przetargu
13. Miasto Kluczbork ul. Księdza Curzydły - ark.m. 4 dz. nr 230 o pow. 0,0977 ha KW OP1U/00058054/4 wolna od obciążeń
Cena wywoławcza: 77.839,00 zł wadium: 11.676,00 zł
+ 22% VAT od ceny osiągniętej w przetargu
14. Miasto Kluczbork ul. Księdza Curzydły - ark.m. 4 dz. nr 231 o pow. 0,0978 ha KW OP1U/00058054/4 wolna od obciążeń
Cena wywoławcza: 77.939,00 zł wadium: 11.691,00 zł
+ 22% VAT od ceny osiągniętej w przetargu
15. Miasto Kluczbork ul. Księdza Curzydły - ark.m. 4 dz. nr 232 o pow. 0,0978 ha KW OP1U/00058054/4 wolna od obciążeń
Cena wywoławcza: 77.939,00zł wadium: 11.691,00 zł
+ 22% VAT od ceny osiągniętej w przetargu
16. Miasto Kluczbork ul. Księdza Curzydły - ark.m. 4 dz. nr 233 o pow. 0,0988 ha KW OP1U/00058054/4 wolna od obciążeń
Cena wywoławcza: 78.739,00 zł wadium: 11.811,00 zł
+ 22% VAT od ceny osiągniętej w przetargu
17. Miasto Kluczbork ul. Księdza Curzydły - ark.m. 4 dz. nr 234 o pow. 0,0988 ha KW OP1U/00058054/4 wolna od obciążeń
Cena wywoławcza: 78.739,00 zł wadium: 11.811,00 zł
+ 22% VAT od ceny osiągniętej w przetargu
Nieruchomości wymienione w poz. 10 - 17 w planie zagospodarowania przestrzennego oznaczone są symbolem 5 MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Teren uzbrojony – sieć wodociągowa, kanalizacyjna, elektryczna, telefoniczna. Nabywca uczestniczy w kosztach budowy infrastruktury technicznej. Opłaty adiacenckie.
18. Miasto Kluczbork rejon ul. Księdza Curzydły - ark.m. 4 dz. nr 235 o pow. 0,0957 ha KW OP1U/00058054/4 wolna od obciążeń
Cena wywoławcza: 71.239,00 zł wadium: 10.686,00 zł
+ 22% VAT od ceny osiągniętej w przetargu
19. Miasto Kluczbork rejon ul. Księdza Curzydły - ark.m. 4 dz. nr 236 o pow. 0,1004 ha KW OP1U/00058054/4 wolna od obciążeń
Cena wywoławcza: 74.639,00 zł wadium: 11.196,00 zł
+ 22% VAT od ceny osiągniętej w przetargu
Nieruchomości wymienione w poz. 18 - 19 w planie zagospodarowania przestrzennego oznaczone są symbolem 5 MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Teren nieuzbrojony. Nabywca uczestniczy w kosztach budowy infrastruktury technicznej. Opłaty adiacenckie.
20. Miasto Kluczbork ul. Damrota - ark.m. 6 dz. nr 190/2 o pow. 0,0142 ha KW 73754 wolna od obciążeń
Cena wywoławcza: 29.146,00 zł wadium: 4.372,00 zł
+ 22% VAT od ceny osiągniętej w przetargu
W planie zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony symbolem 2MWU - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami. Działka znajduje się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej typu „A” – obowiązuje bezwzględny priorytet wymagań i ustaleń konserwatorskich nad względami wynikającymi z prowadzonej działalności inwestycyjnej , gospodarczej i usługowej. Wszelkie roboty budowlane w strefie wymagają pozwolenia organu właściwego do spraw ochrony zabytków w trybie przepisów odrębnych.
II przetarg ustny nieograniczony
1. Miasto Kluczbork, Pl. Niepodległości 6a - ark. m. 7 działka 49/8 o pow. 0,0252 ha w udziale 1415/10000, KW 52538 / wolna od obciążeń /, lokal mieszkalny nr 1 o pow. 67,03 m2, złożony z 2 pokoi, kuchni i łazienki, położony na I piętrze, mieszkanie przeznaczone do remontu kapitalnego, część sufitu zbutwiała, ugięcie belek stropowych, konieczny zakres robót wymaga przeprowadzenia ekspertyzy technicznej lokalu, głównie stropu, uzyskanie zgody współwłaścicieli w zakresie robót dotyczących części wspólnych budynku jak również spełnienia przepisów prawa budowlanego
cena wywoławcza – 50.478,00 zł wadium 7.572,00 zł
W planie zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony symbolem 1MW – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. Pierwszy przetarg na ww. nieruchomość odbył się w dniu 8 października 2009 r.
IV przetarg ustny nieograniczony
1.Wieś Biadacz – ark. m. 6 działka nr 263/2 o pow. 0,0998 ha , KW OP1U/00040483/1 /wolna od obciążeń/, zabudowana budynkiem byłej świetlicy wiejskiej o pow. 370,00 m2
cena wywoławcza 10.000,00 zł wadium 2.000,00 zł
W planie zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony symbolem MN/U – 9 zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami. Budynek wymaga remontu kapitalnego lub rozbiórki. Pierwszy przetarg na ww. nieruchomość odbył się w dniu 6 maja 2009 r, Drugi przetarg na ww. nieruchomość odbył się w dniu 23 lipca 2009 r. Trzeci przetarg na ww. nieruchomość odbył się w dniu 8 października 2009 r.
Przetarg odbędzie się w dniu 19 listopada 2009r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kluczborku, sala konferencyjna II piętro.
Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu jest okazanie komisji przetargowej:
- dowodu wpłaty wadium
- dowodu tożsamości, w przypadku osób fizycznych
- aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru.
W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w pieniądzu w wysokości podanej w niniejszym ogłoszeniu w kasie Urzędu Miejskiego w Kluczborku lub na konto Bank PEKAO S.A. Kluczbork nr 85124016621111000026559452.
Termin wpłaty wadium upływa 13 listopada 2009r.
Wpłacone wadium zostanie:
- zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg
- zwrócone po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przez upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.
Cenę nabycia prawa własności równą cenie osiągniętej w przetargu wpłaca się najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Koszty notarialne i sądowe zawarcia umowy w całości ponosi nabywca nieruchomości.
Zastrzega się prawo odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów, podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.
Szczegółowe informacje: Urząd Miejski w Kluczborku – Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami p. 140, tel. 774182785 w godz. 8.00-15.00.

wersja: 1
zatwierdzone: 2009-10-16 13:26:32, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2009-10-16 12:19:37, Irena Świderska

Pomoc - Redakcja - Drukuj

copyright 2006 Kluczbork.pl
 Dodaj do ulubionych |  Ustaw jako startowa  | Plan MiastaNapisz do nas | Redakcja