www.kluczbork.pl

ARCHIWALNY BIP Strona główna

         
BIP » Archiwum

Informujemy, że od dnia 11 listopada 2012 r. nową oficjalną stroną gminy Kluczbork jest www.kluczbork.eu Zapraszamy

wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-11-29 14:30:14, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-11-29 14:29:35, Jarosław Nazarkiewicz

REGULAMIN V ANDRZEJKOWEGO TURNIEJU SZACHOWEGO POD PATRONATEM POSŁA NA SEJM RP ANDRZEJA BUŁY 1. ORGANIZATOR - Biuro Poselskie Posła na Sejm RP Andrzeja Buły - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kluczborku - Stowarzyszenie Szachowe LZS GONIEC w Kluczborku - Sponsorzy 2. MIEJSCE I TERMNIN Aula Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku ul. Mickiewicza 10 24 listopad 2012 r. o godz. 10:00. Zapisy do godz. 9:45. 3. WARUNKI UCZESTNICTWA Wszyscy chętni po wpłaceniu przed zawodami wpisowego : - seniorzy 15 zł, - juniorzy starsi 8 zł, - juniorzy młodsi 5 zł. 4. SYSTEM ROZGRYWEK Turniej rozegrany zostanie w dwóch grupach : - seniorzy oraz juniorzy starsi - uczniowie klas I do VI, systemem szwajcarski, 7 rund × 15 min dla zawodnika 5. ZGŁOSZENIE DO TURNIEJU W terminie do 22 listopada 2012 r. podając : - imię i nazwisko - ranking, nazwa klubu - uczniowie - klasy na adres e-mail : gonieckl@wp.pl lub telefonicznie 606 975 066. 6. NAGRODY TURNIEJOWE Nagrody zostaną przydzielone w grupach wiekowych z podziałem dziewczęta-chłopcy. Grupy : - seniorzy, - seniorzy +60, - juniorzy starsi, - juniorzy młodsi klasy I-III, - juniorzy młodsi klasy IV-VI. Puchary i dyplomy zostaną ufundowane przez : - Andrzeja Bułę - posła na Sejm RP - Andrzeja Nowaka - z-cę Burmistrza Miasta Kluczbork - Andrzeja Olecha - dyrektora OSIR w Kluczborku - Andrzeja Kalandyka - naczelnika wydziału administracyjno-organizacyjnego Urzędu Miasta Kluczbork Organizatorzy przewidują upominki, napoje zimne i gorące. 7. UWAGI KOŃCOWE W turnieju obowiązuje Kodeks Polskiego Związku Szachowego. Organizatorzy zastrzegają prawo do interpretacji powyższego regulaminu .

wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-11-07 15:51:54, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-11-07 15:50:45, Jarosław Nazarkiewicz

Chcesz, aby TWOJA organizacja zarabiała? Nie wiesz czy to odpłatna działalność czy już działalność gospodarcza? Nie wiesz, jak interpretować przepisy, prowadzić obowiązkową ewidencję księgową, sporządzić sprawozdanie finansowe? Dobrze trafiłeś, możesz tego wszystkiego dowiedzieć się na szkoleniu. Bezpłatne szkolenie o działalności gospodarczej i odpłatnej działalności w organizacji w Opolu… Zapisz się już dziś na bezpłatne szkolenie 29.11.2012 r. , godz.16-20, w Miejskim Centrum Organizacji Pozarządowych ww.trzecisektor.opole.pl w Opolu, ul. Żeromskiego 3 (naprzeciw kina Helios). Szkolenie poprowadzi wieloletnia księgowa, właścicielka firmy, pracownik EFS w Wałbrzychu i członkini organizacji pozarządowej Pani mgr Ewa Grzebieniak. Zapisy na ngo@um.opole.pl Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. – wyślij imię i nazwisko oraz nazwę organizacji. Zapisy ze względu na małą ilość wolnych miejsc zapisy tylko do 15 listopada. Nie przegap terminu! tel. do organizatora: 508 002 284 lub 77 54 11 444.

wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-11-07 15:40:37, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-11-07 15:40:20, Jarosław Nazarkiewicz

-Zaproszenie do konsultacji projektu uchwały w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

-Zaproszenie do konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kluczbork

-Zaproszenie do konsultacji projektu uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

-Załącznik nr 1 - wzór DO-1 - DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI- nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

-Załącznik nr 2 - wzór DO-2 - DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI- nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

-Załącznik nr 3 - wzór DO-3 - DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI- nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy oraz które w części stanowią nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-11-06 15:47:19, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-11-06 15:42:15, Jarosław Nazarkiewicz

W dniach 25.10.2012-31.10.2012 przeprowadzono konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Kluczbork z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2013. Informacja o konsultacjach wraz z projektem konsultowanej uchwały, zostały zamieszczone na stronie internetowej www.kluczbork.pl od dnia 18.10.2012 r. Konsultacje polegały na zbieraniu pisemnych uwag i wniosków od uprawnionych podmiotów na temat konsultowanej uchwały. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi ani wnioski dotyczące konsultowanego projektu uchwały.

wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-11-06 10:46:23, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-11-06 10:46:15, Jarosław Nazarkiewicz

12.09.2012 nasza koleżanka Kasia Wiatr - lekarz weterynarii z Kluczborka doznała niedokrwiennego udaru mózgu i od tego czasu pozostaje w śpiączce. Stan Kasi w pierwszych dobach był bardzo ciężki lecz nie dała za wygraną- i jej organizm zaczął walczyć z chorobą.. Nikt z nas nie przypuszczał że młoda, zdrowa osoba, prowadząca higieniczny tryb życia może ulec udarowi. Na szczęście młody wiek, stan zdrowia, cechy charakteru i wola życia pomagają jej "wrócić do nas". Obecnie stan Kasi jest lepszy niż na początku i praktycznie codziennie pojawiają się nowe symptomy zdrowienia. Nie mniej okres wychodzenia z choroby i późniejszej rehabilitacji będzie z pewnością długotrwały i kosztowny. Jako znajomi, koledzy i przyjaciele Kasi zwracamy się z prośbą o wsparcie konta założonego na potrzeby leczenia i rehabilitacji. Invest Bank, Oddział Opole Książąt Opolskich 32, 45-005, Opole 34 1680 1235 0000 3000 1461 2426 z dopiskiem: "Darowizna na rzecz: Katarzyny Wiatr" Bardzo dziękujemy

wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-11-05 15:51:57, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-11-05 15:51:55, Maciej Knapa

Sprawozdanie Nr OŚ.6331.61.2012.ES sporządzone dnia 5 listopada 2012r. z konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Kluczbork dla spółek wodnych, trybu postępowania w sprawach udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania. 1. W dniach 12-15 października 2012r. przeprowadzono konsultacje projektu uchwały w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Kluczbork dla spółek wodnych, trybu postępowania w sprawach udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania. 2. Informacja o konsultacjach wraz z projektem konsultowanej uchwały została zamieszczona na stronie Urzędu Miejskiego w Kluczborku www.kluczbork.pl od dnia 4 października 2012r. 3. Do udziału w konsultacjach uprawnieni byli przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), działające na terenie Gminy Kluczbork. 4. Konsultacje polegały na złożeniu pisemnych uwag i wniosków dotyczących konsultowanej uchwały w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Kluczborku. 5. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi ani wnioski dotyczące konsultowanych projektów uchwał.

wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-11-05 14:07:40, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-11-05 14:07:25, Jarosław Nazarkiewicz

Pobierz ZARZĄDZENIE NR AO.0050.144.2012 BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA z dnia 5 listopada 2012r. w sprawie trybu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/77/11 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 25 maja 2011r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na modernizację ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne lub budowę proekologicznego ogrzewania w formacie *.pdf

Pobierz projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/77/11 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 25 maja 2011r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na modernizację ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne lub budowę proekologicznego ogrzewania w formacie *.pdf

wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-11-05 13:17:04, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-11-05 13:15:38, Jarosław Nazarkiewicz

wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-11-02 12:59:29, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-11-02 12:59:19, Maciej Knapa

wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-10-31 11:39:17, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-10-31 11:39:14, Maciej Knapa

26 października o godz. 17.00 w kościele parafialnym w Łowkowicach odbyła się uroczysta Msza Św. upamiętniająca 106 rocznicę śmierci wielkiego pszczelarza, ks. dr Jana Dzierżona. Liturgię celebrował Dziekan Dekanatu Kluczborskiego ks. Piotr Gołąbek, proboszcz parafii p.w. Trójcy Świętej w Bogacicy. Słowo Boże wygłosił ks. Donat Wystrach proboszcz parafii pw. Św. Bartłomieja w Łanach, zamiłowany pszczelarz. Ponadto w koncelebrze uczestniczyli ks. Sławomir Kamiński przełożony domu rekolekcyjnego Księży Sercanów w Kluczborku oraz ks. Henryk Czupała proboszcz łowkowickiej parafii, który przywitał wszystkich zaproszonych gości. We mszy uczestniczyli m.in.: Poseł na Sejm RP Andrzej Buła, Burmistrz Miasta Kluczborka Jarosław Kielar, wiceburmistrz Andrzej Nowak, Radni Gminy Kluczbork a także Sekretarz Polskiego Związku Pszczelarskiego Piotr Czajkowski oraz delegacja z miasta partnerskiego Dzierżoniów na czele z Burmistrzem Markiem Piorunem, który przywiózł ze sobą Pana Horsta Dzierżona wraz z małżonką. Pan Horst Dzierżon jest najstarszym synem Kurta Dzierżona, ostatniego przedwojennego burmistrza Dzierżoniowa, ówczesnego Reichenbach. Pan Horst Dzierżon jest prawdopodobnie spokrewniony z rodziną Dzierżonów zamieszkujących Ziemię Kluczborską. Po liturgii uroczysta procesja udała się na grób ks. Dzierżona, gdzie zostały złożone wiązanki kwiatów oraz zapalone znicze przez władze samorządowe, pszczelarzy, delegację miasta partnerskiego oraz osoby i instytucje związane z postacią wielkiego syna Ziemi Kluczborskiej. Uroczystość zakończyła się w Wiejskim Domu Kultury w Łowkowicach, gdzie zaproszeni goście mieli okazję wysłuchać montażu słowno muzycznego w wykonaniu uczniów z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. ks. dr Jana Dzierżona w Bogdańczowicach.


wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-10-30 14:17:40, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-10-30 14:17:38, Maciej Knapa

Camping w Bąkowie zdobył tytuł MISTER CAMPING 2012 w konkursie na najlepszy polski camping. Konkurs ten organizowany jest co roku już od ponad 45 lat przez Polską Federację Campingu i Caravaningu we współpracy z Departamentem Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Polskiej Organizacji Turystycznej. Uczestniczą w nim wszystkie campingi zrzeszone w PFCC. W ramach konkursu oceniane jest m.in. wyposażenie i zagospodarowanie campingu, jego stan techniczny, estetyka, rodzaj i jakość świadczonych na nim usług oraz profesjonalizm i kultura obsługi turystów. Celem konkursu jest podwyższenie standardu oraz jakości usług polskiej bazy campingowej, a także promocja polskich campingów w kraju i za granicą. Bąkowski camping już po raz kolejny znalazł się w gronie laureatów konkursu, co dowodzi, że utrzymuje on wysoki standard poziomu usług i wyposażenia. Jest również dobrze oceniany przez turystów polskich i zagranicznych. Baków zwyciężył w kategorii campingi o pojemności od 151 do 300 miejsc noclegowych. Kolor czerwony - 1 miejsce, kolor niebieski - 2 miejsce, kolor żółty - 3 miejsce

wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-10-29 10:41:55, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-10-29 10:41:52, Maciej Knapa

Sprawozdanie Nr OŚ.602.27.1.2012 sporządzone dnia 26 października 2012r. z konsultacji społecznych projektów uchwał w sprawie określenia terminu, częstotliwości trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. 1. W dniach 11-19 października 2012r. przeprowadzono konsultacje projektów uchwał: a) w sprawie określenia terminu, częstotliwości trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, b) w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. 2. Informacja o konsultacjach wraz z projektem konsultowanych uchwał zostały zamieszczone na stronie Urzędu Miejskiego w Kluczborku www.kluczbork.pl od dnia 4 października 2012r. 3. Do udziału w konsultacjach uprawnieni byli przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), działające na terenie Gminy Kluczbork. 4. Konsultacje polegały na złożeniu pisemnych uwag i wniosków dotyczących konsultowanych uchwał w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Kluczborku. 5. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi ani wnioski dotyczące konsultowanych projektów uchwał.

wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-10-26 13:35:02, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-10-26 13:33:27, Jarosław Nazarkiewicz

Dokumenty odnalezione w dniu 13.07.2012r. w miedzianej kuli tzw. kapsule czasu wróciły do Kluczborka. Dokumenty były poddane gruntownym zabiegom konserwacyjnym i renowacyjnym przez specjalistów z Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Rękopis został przekazany przez Burmistrza Miasta Kluczborka do Muzeum im. J.Dzierżona. Rękopis zostanie po raz pierwszy publicznie wystawiony w Ratuszu Miejskim z okazji zakończenia projektu Rewitalizacji Miasta Kluczborka, które odbędzie się 6 grudnia 2012r. Więcej http://bip.kluczbork.pl/informacje/aktualnosci/index.php?x=2411#2411 Tłumaczenie dokumentów: http://bip.kluczbork.pl/informacje/aktualnosci/index.php?x=2413#2413

wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-10-25 08:18:58, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-10-25 08:16:33, Jarosław Nazarkiewicz

W dniach 20-21 października na hali OSiR w Kluczborku odbył się VI Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Jerzego Mierzwy z udziałem par zagranicznych. W turnieju wzięło udział 250 par z całej Polski oraz goście z Czech. Nowością na turnieju było wprowadzenie par Polskim Tańcem Narodowym - Krakowiakiem. Przez ten akcent Mariusz Mierzwa chciał jeszcze bardziej upamiętnić postać swojego dziadka Jerzego Mierzwę, gdyż oprócz tego, że był sędzią i nauczycielem tańca towarzyskiego, kochał i uczył także tańca ludowego. Szkoła Tańca Dance Center może pochwalić się dużymi sukcesami w turnieju. Organizatorami turnieju byli: Urząd Miejski w Kluczborku, Ośrodek Sportu i Rekreacji, Mierzwa Dance Center. Zobacz wyniki kluczborskich tancerzy
wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-10-24 14:39:21, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-10-24 14:39:17, Maciej Knapa

Więcej na stronie Hospicjum św. Ojca Pio
zobacz

wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-10-24 12:21:59, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-10-24 12:21:56, Maciej Knapa

"Akcja Kornelia" to nazwa charytatywnego przedsięwzięcia, którego podjęli się skazani i pracownicy Zakładu Karnego w Kluczborku. Akcja polega na sprzedaży rękodzieła wykonanego za kratami. Na akcję zostały przysłane przedmioty wykonane przez skazanych z niemal wszystkich więzień Opolszczyzny. Oprócz rękodzieła skazani przekazali na aukcję również inne cenne przedmioty takie jak gadżety z autografami znany sportowców oraz sprzęt RTV. Całość dochodu ze sprzedaży prowadzonej na portalu Allegro trafi na subkonto Kornelii Kalus prowadzone przez Fundację Dzieciom "Zdążyć z pomocą". Więcej o Kornelii i naszej akcji można przeczytać na stronie akcji prowadzonej na portalu Facebook oraz na stronie "o mnie" na portalu Allegro na koncie użytkownika Akcja_Kornelia. Aby znaleźć na Allegro nasze przedmioty wystarczy w wyszukiwarce wpisać "Akcja Kornelia". Zapraszamy do licytacji. LICYTOWAĆ MOŻNA DO PONIEDZIAŁKU. http://allegro.pl/listing.php/search?string=akcja+kornelia&category=76749&country=1

wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-10-19 10:36:05, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-10-19 10:36:02, Maciej Knapa

Burmistrz Miasta Kluczborka ogłasza konsultacje społeczne projektu uchwały "Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie w roku 2013". Termin konsultacji: 25.10.2012.-.31.10.2012 Konsultacje polegają na zebraniu pisemnych uwag i wniosków od uprawnionych podmiotów. Pisemne uwagi można składać w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Kluczborku. Anonimowe uwagi nie zostaną uwzględnione. Projekt uchwały dostępny jest na stronie internetowej od dnia 18.10.2012 r. Szczegółowych informacji udziela pani Aneta Birecka (Urząd Miejski w Kluczborku, pok. 114, tel. 77/ 418-14-81 wew. 219, ngo@kluczbork.pl ) Zapraszamy do konsultacji. Pobierz ZARZĄDZENIE NR AO.0050.129.2012 BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA z dnia 17 października 2012r. w sprawie trybu przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Kluczbork z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2013 w formacie *.pdf Pobierz projekt uchwały w sprawie Program Współpracy Gminy Kluczbork z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2013 w formacie *.pdf Pobierz załącznik do projektu uchwały w sprawie Program Współpracy Gminy Kluczbork z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2013 w formacie *.pdf

wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-10-18 10:06:32, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-10-18 10:03:14, Jarosław Nazarkiewicz

Mamy przyjemność zaprosić wszystkich uczniów i nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych ze wszystkich województw w kraju do udziału w ogólnopolskim konkursie na temat właściwego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym pt. "Świadomy wie co robić z ZSEE". Wystarczy stworzyć Ekozespół z 5 aktywnych uczniów, którzy pod przewodnictwem 1 opiekuna (nauczyciela, wychowawcy) będą reprezentować szkołę w zadaniach konkursowych, a następnie zarejestrować się na stronie www.elektroodpadyprostezasady.pl. Konkurs rozwija w uczestnikach świadomość ekologiczną i poczucie odpowiedzialności za środowisko, a rezultaty ich pracy nagrodzone zostaną sprzętem elektronicznym, oryginalnymi koszulkami i dyplomami uczestnictwa. Nabór uczestników do konkursu właśnie rozpoczęliśmy! Rejestracja uczestników i informacje o konkursie na www.elektroodpadyprostezasady.pl Konkurs ten jest częścią kampanii edukacyjnej pt. "Elektroodpady – proste zasady" dofinansowanej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Organizatorem konkursu jest Fundacja Ośrodka Edukacji Ekologicznej, która jako jedna z pierwszych w Polsce zapoczątkowała ideę projektów edukacyjno-ekologicznych mobilizujących w działaniu całe społeczności szkolne, dzieci, młodzież, nauczycieli i rodziców." Zapraszamy do konkursu! Fundacja Ośrodka Edukacji Ekologicznej, 02 026 Warszawa, ul. Raszyńska 32/44 lok. 140, tel. 22 668 92 68, faks 22 883 50 96, biuro@mroee.pl

wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-10-17 09:07:40, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-10-17 09:07:37, Maciej Knapa

Dzień Drzwi Otwartych w OCO pod hasłem "DZIEŃ DLA ZDROWIA" Opolskie Centrum Onkologii (Opole, ul. Katowicka 66A), jak co roku w październiku organizuje "Dzień Drzwi Otwartych". Zainteresowani Opolanie w dniu 20 października w godz. 8-14 będą mogli skorzystać z porad lekarzy onkologów, przyjmujących w poradniach: Chirurgii Onkologicznej, Profilaktyki Chorób Piersi oraz Onkologii Ogólnej. Dodatkowo imienne zaproszenie na badanie otrzymają pacjenci, którzy w ostatnim roku poddani zostali zabiegowi nefrektomii. W "Dniu dla Zdrowia" poza konsultacją onkologiczną będą mieli także wykonane badanie USG jamy brzusznej. Czynna będzie także Pracownia Mammograficzna, w której wykonywane będą zarówno zdjęcia Rtg piersi zlecone w przez lekarza, jak również wykonywane bezpośrednio po rejestracji w ramach skryningu (Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi dla "zdrowych" Opolanek w wieku 50-69 lat, które wykonują mammografię co 2 lata; jego celem jest wczesne wykrycie zmian chorobowych, dające szansę wyleczenia). Osoby rejestrujące się winny okazać dokument tożsamości oraz aktualne potwierdzenie ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ. Do dyspozycji zainteresowanych będą również materiały edukacyjne na temat prowadzonych przez OCO programów zdrowotnych; pacjenci otrzymają ponadto drobne upominki (długopis, torbę ekologiczną), promujące profilaktykę nowotworową. Pamiętajmy, że rak, czyli nowotwór złośliwy, jest drugą, po chorobach układu krążenia, przyczyną śmierci ludzi na całym świecie, także w Polsce, ale znawcy oceniają, że za kilkanaście lat stanie się przyczyną pierwszą. Wynika to m.in. z faktu wydłużającej się średniej życia, zarówno kobiet, jak i mężczyzn (a wraz z wiekiem rośnie ryzyko zachorowania na raka), a także postępu w dziedzinie diagnostyki medycznej i leczenia. Opolskie Centrum Onkologii zaprasza na Dzień Otwarty wszystkich Opolan, którzy chcą upewnić się czy np. znamię, guzek, długo utrzymujący się kaszel lub chrypka, zmiana rytmu wypróżnień, nie są zwiastunami poważniejszego schorzenia.

wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-10-17 08:19:53, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-10-17 08:15:18, Jarosław Nazarkiewicz

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Kluczborku serdecznie zaprasza młodzież, rodziców i zainteresowanych czytelników na spotkanie autorskie z Anną Onichimowską, które odbędzie się 22 października 2012 r. o godz. 12.00 w siedzibie biblioteki, przy ulicy Miarki 2. Anna Onichimowska jest autorką książek dla dzieci i młodzieży. Szczególną popularnością cieszą się tytuły podejmujące problemy narkomanii, osamotnienia, np. "Hera, moja miłość", "Lot komety", "Demony na smyczy". Dla nastolatek Anna Onichimowska napisała też powieści "Samotne wyspy i storczyk", "Żegnaj na zawsze", "Trudne powroty".

wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-10-11 08:17:38, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-10-11 08:17:14, Jarosław Nazarkiewicz

W pierwszym dniu XVI Mistrzostwa Świata ITKF w Karate Tradycyjnym odbywających się 6-7 października 2012 w Atlas Arenie Łódź od patronatem Ministra Sportu i Turystyki sukcesy odnieśli kluczborscy karatecy: 1 miejsce w kategorii kumite drużynowe zajęła Polska (w składzie Łukasz Radwański - Kluczborski KK, Damian Stasiak-TS "Sokół" Aleksandrów Łódzki, Daniel Iwanek-Lubelski KKT, Łukasz Wójcik-Kluczborski KK) 2. Brazylia 3. Ukraina 3. Rumunia Ponadto 3 miejsce w kategorii kumite indywidualne mężczyzn zajął Łukasz Wójcik (Polska, Kluczborski KK) ex aequo z Ricardo Buzzi (Brazylia) Fuku-go mężczyzn 1. Łukasz Radwański (Polska, Kluczborski KK) 2. Rafał Wajda (Polska, AKT Niepołomice) 3. Lee Wiseman (Wielka Brytania) 3. Jean Oliveira (Brazylia) Pozostałe wyniki : Henryk Pepliński (młodzieżowcy) - Mistrz Świata w dwuboju (kata-kumite) Martyna Florecka (juniorki) - brązowy medal w dwuboju Alicja Zalecińska (kadetki) - brązowy medal w dwuboju Więcej informacji na stronie www.karate.pl
zdjęcia: Wojciech Wolarczyk

wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-10-07 11:19:49, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-10-07 11:07:41, Jarosław Nazarkiewicz

Przywrócenie ruchu od ul.Ściegiennego do ul.Zamkowej nastąpi w dniu 8.10.2012r. (poniedziałek) o godz. 8.00

wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-10-05 18:41:23, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-10-05 18:41:14, Jarosław Nazarkiewicz

W niedzielę 30.09.2012 w Stajni Dera przy gospodarstwie agroturystycznym Stodoła w Bogdańczowicach odbył się X jubileuszowy Hubertus. Imprezie tej towarzyszyły zawody w krosie zręcznościowym dla dzieci i młodzieży oraz zawody w skokach przez przeszkody dla kucy i dużych koni. Odwiedzili nas goście z Oleśnicy, Psar, Opola, Brynicy, Kępna i naszych okolicznych miejscowości ( Smardy, Bąków, Kujakowice, Maciejów). Ze stajni gospodarzy w imprezie wzięło udział 11 koni. W konkursie zręcznościowym dla kucy miejsce pierwsze zajęła Paulina Kucharska z Rancza Mnichowie na koniu Tolek, drugie Zuzanna Łuszczyńska ze Stajni Dera na Hamaku i trzecie miejsce Dominika Mróz również na Hamaku. W kategorii dużych koni miejsce pierwsze należało do Natalii Kaniak na Lipie ze Stajni Dera, drugi był Leszek Moniakowski na Walucie, również ze stajni gospodarzy, miejsce trzecie zajął Michał Kozan i Lipa ze Stajni Dera. W kategorii dużych koni w konkursie zręcznościowym dla młodzieży miejsce pierwsze Wiktoria Kwiring na Walucie- Stajnia Dera, Paulina Kilińska na Walucie- Stajnia Dera, i Joanna Lasek na Libelli –Stajnia Maciejów. W konkursie skoków przez przeszkody klasy LL dla kucy, wysokość przeszkód do 60 cm. Zwyciężyła Paulina Kucharska na Tolku Ranczo Mnichowice. Druga była Olivia Ribol i Hamak Stajnia Dera, i trzecia Hanna Rataj Na Hamaku Stajnia Dera. Konkurs klasy LL dla dużych koni wysokość przeszkód do 90 cm. Wygrał Mirosław Obiegły i Rokita z Oleśnicy, II m-ce Natalia Szyndler i Medyna- Stajnia Zdybowisko, m-ce III Basia Kowolek i Werdykt z Rancza Mnichpwice, bezbłędne przejazdy zaliczyły również Wiktoria Łuszczyńska i Dragon, Asenata Adamus i Contessa oraz Julia Skibińska i Aga. Konkurs klasy L wys przeszkód do 100 cm. Rozstrzygął się w następujący sposób: Natalia Szynkler i Medyna, Mirosław Obiegły i Rokita, Asenata Adamus i Contessa. X jubileuszowy Hubertus w Stajni Dera rozpoczął się dźwiękiem sygnałówki i po tradycyjnym wypiciu strzemiennego konie ustawione w zastępie za prowadzącym ( mastrem) rozpoczęły pogoń za lisem, którym w tym roku był ubiegłoroczny zwycięzca gonitwy Marcin Biały z Jumping Team Brynica na koniu Split. Po czterdziestominutowej walce , w której uczestniczyło ponad 20 koni zwyciężył Sebastian Gruszka na Apalloza z Jumping Team Brynica. Dopisała nam również publiczność, która w napięciu podziwiała gonitwę. Emocji było co niemiara, kilka niegroźnych, ale widowiskowych upadków urozmaiciło gonitwę, Zapraszamy w przyszłym roku! Do zobaczenia! Oprac. Natalia Stodoła
wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-10-05 13:57:40, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-10-05 13:57:37, Maciej Knapa

Pobierz ZARZĄDZENIE NR AO.0050.128.2012 BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA z dnia 04.10.2012r. w sprawie trybu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Kluczbork dla spółek wodnych, trybu postępowania w sprawach udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania w formacie *.pdf

Pobierz projekt uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Kluczbork dla spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania

wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-10-04 16:57:26, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-10-04 16:53:12, Jarosław Nazarkiewicz

Pobierz ZARZĄDZENIE NR AO.0050.127.2012 BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA z dnia 03.10.2012r. w sprawie trybu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów uchwał w sprawie określenia terminu, częstotliwości trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne w formacie *.pdf

Pobierz projekt uchwały w sprawie określenia terminu, czństotliwości trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w formacie *.pdf Pobierz projekt uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne w formacie *.pdf

wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-10-04 16:50:43, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-10-04 16:38:38, Jarosław Nazarkiewicz

6-7 pa?dziernika 2012, ?ód?, Atlas Arena Zapraszamy na XVI Mistrzostwa Świata w Karate Tradycyjnym ITKF, które odb?dą si? w ?odzi w Atlas Arenie w dniach 6-7 pa?dziernika 2012 r. Mistrzostwa rozegrane zostaną pod patronatem Ministra Sportu i Turystyki. Reprezentanci naszego kraju od wielu lat nale?ą do ścis?ej czo?ówki światowego karate. Z ostatnich mistrzostw świata (Kurytyba, Brazylia 2010) polscy karatecy przywie?li 1 z?oty, 4 srebrne i 2 brązowe medale! Od 1992 r. polska kadra zdoby?a ponad 300 medali mistrzostw świata i Europy, w tym a? 125 tytu?ów mistrzowskich. W reprezentacji Polski startowa? b?dą wychowankowie Andrzeja Olecha, wielokrotnie utytuowani kluczborscy karatecy w sk?adzie: ?ukasz Radwa?ski, ?ukasz Wójcik, Henryk Pepli?ski, Martyna Florecka, Alicja Zaleci?ska, Maciej Kalandyk (rezerwa). Miejsce rozegrania mistrzostw nie jest przypadkowe - ?ód? jest kolebką karate tradycyjnego w Polsce - w tym roku mija 40 lat od kiedy to w?aśnie w ?odzi rozpocz??a si? historia karate. Tutaj znajduje si? siedziba Polskiego Związku Karate Tradycyjnego, stąd te? wywodzi si? wielu utytu?owanych zawodników i zawodniczek - medalistów mistrzostw świata i Europy. W XVI Mistrzostwach Świata ITKF w Karate Tradycyjnym rozgrywanych w Atlas Arenie zawodnicy z ca?ego świata rywalizowa? b?dą w konkurencjach: kata indywidualne i dru?ynowe, fuku-go, ko-go kumite, kumite indywidualne i dru?ynowe oraz en-bu. Wystartują w kategoriach wiekowych seniorów, m?odzie?owców, juniorów i kadetów. Obecnie zawodnicy - cz?onkowie kadry narodowej Polski, intensywnie przygotowują si? do mistrzostw podczas zgrupowa? w najnowocześniejszym w Europie ośrodku sztuk walki - Centrum Japo?skich Sportów i Sztuk Walki \"Dojo - Stara Wieś\" (www.dojostarawies.com). Przy okazji mistrzostw świata odb?dzie si? równie? II Puchar Europy Dzieci w Karate Tradycyjnym, w którym zmierzą si? najm?odsi karatecy tradycyjni z klubów z ca?ej Europy, w tym równie? 6 zawodników z Kluczborskiego Klubu Karate przygotowujących si? do startu pod okiem sensei A. Olecha. Karate tradycyjne przez 40 lat w Polsce sta?o si? zjawiskiem spo?ecznym - trenują prezesi du?ych przedsi?biorstw, studenci, a tak?e rzesze dzieci w ca?ej Polsce. Karate uczy samodyscypliny, samorozwoju. Nieoceniony pozostaje jego wp?yw na zdrowie. Prof. Tomasz Karski podkreśla, ?e karate doskonale zapobiega wadom postawy i skoliozom tzw. idiopatycznym u dzieci (http://www.karate.pl/publikacje2.php?news=767), a w niedawno opublikowanym wywiadzie dla Gazety Wyborczej dr Robert Śmigielski, wieloletni szef olimpijskiej misji medycznej, przyznaje: \"Jako lekarz zaleca?bym gimnastyk?, karate, d?udo i generalnie sporty walki. Są najbardziej ogólnorozwojowe, rozwijają wszechstronnie i harmonijnie. To wbrew pozorom rzadkoś?, takie zalety ma niewiele dyscyplin\" (Sport to choroba, ale stosunkowo niegro?na. Gazeta Wyborcza, 1-2 września 2012 r.). Trenując karate, poprawiając zdrowie fizyczne, rozwija si? swój charakter. Zapraszamy do kibicowania naszym zawodnikom na XVI Mistrzostwach Świata ITKF w Karate Tradycyjnym! Wst?p wolny! Szczegó?owe informacje znajdują si? na stronie www.karate.pl Akredytacje dziennikarskie: www.karate.pl/akredytacje_dziennikarskie.php W sobot? 6 pa?dziernika o godz. 10:00 z parkingu OSiR wyjadą 2 autobusy z kibicami na Mistrzostwa Świata do ?odzi. Kontakt w sprawie wyjazdu: Ewa Maciborko, tel.: 503-114-175

wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-10-04 13:06:41, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-10-04 13:06:38, Maciej Knapa

Tradycyjnie z okazji Dnia Walki z Rakiem Piersi Stowarzyszenie Regionu Kluczborskiego "Kobietom - Mammograf" organizuje w Kluczborku Marsz Nadziei. Spotykamy się na kluczborskim Rynku w dniu 15 października br (poniedziałek) o godz. 13.00. Po krótkich informacjach na temat profilaktyki chorób nowotworowych przejdziemy nad staw przy ulicy Kościuszki i posadzimy na Różowej Alei cebulki krokusów. W ten sposób pragniemy zamanifestować potrzebę zjednoczenia się wszystkich Mieszkańców w walce z chorobami nowotworowymi. Chcemy przypomnieć, że profilaktyka to jedyny skuteczny sposób na wykrycie raka w porę i szybkie podjęcie skutecznego leczenia. Będziemy przypominać o konieczności systematycznego badania piersi i informować, że badania przesiewowe można wykonać w pracowni mammograficznej w kluczborskim szpitalu. Stowarzyszenie sprawuje patronat nad Różową Aleją w Kluczborku. Po raz 4. będziemy wspólnie na Różowej Alei sadzić krokusy upiększając ten urokliwy zakątek naszego miasta. Posiadamy już ponad 100 cebulek krokusów. Prosimy o wsparcie naszej inicjatywy. Informacje można uzyskać też tel. 505 794 181, http://kobietommammograf.orangespace.pl Serdecznie zapraszamy! Ewa Zgadzaj-Martyniuk, prezes Stowarzyszenie Regionu Kluczborskiego "Kobietom-Mammograf"

wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-10-04 08:19:28, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-10-04 08:19:26, Maciej Knapa

2 października w Ligocie Górnej pod Kluczborkiem odbyło się uroczyste otwarcie zbiornika retencyjnego. Jest to pierwszy zbiornik retencyjny zbudowany na rzece Stobrawie. Ma on powierzchnię około 60 hektarów i jego zadaniem jest zabezpieczenie przeciwpowodziowe całego powiatu kluczborskiego. W razie potrzeby ma także uzupełniać niedobory wody w rzece Stobrawie i pobliskich stawach oraz zapewnić wodę do ochrony przeciwpożarowej pobliskich wsi i lasów. Budowę zbiornika w Ligocie Górnej pod Kluczborkiem rozpoczęto w 2009 roku. Budowa zbiornika kosztowała 29 mln zł. Z tego: - 21,5 mln złotych dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 - 2,5 mln złotych z rządowego Programu dla Odry 2006 - 4,5 mln złotych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Milion złotych na budowę dwóch dróg dojazdowych wyłożyła też gmina Kluczbork. Zbiornik otacza prawie 3,5 km ścieżka spacerowa, gotowa jest piaszczysta plaża. W roku przyszłym działać tu będzie kąpielisko z ratownikami. Powstaną punkty małej gastronomii. Mieszkańcy Kluczborka już chętnie korzystają z tej atrakcji gdzie coraz częściej można zobaczyć spacerowiczów i rowerzystów. Postępowanie w sprawie utworzenia zbiornika było prowadzone przez gminę Kluczbork .Gmina wykupiła ok. 60 ha gruntów pod budowę zbiornika oraz sporządziła dokumentację techniczną planowanego zbiornika. Dodatkowo gmina dofinansowała budowę zbiornika kwotą ok. 1 mln zł. Ponadto gmina wydatkowała ok. 1 mln zł na drogi dojazdowe do zbiornika. Parametry zbiornika przedstawiają się następująco: Długość zbiornika - ok. 1400 m Szerokość zbiornika - ok. 600 m Powierzchnia zbiornika przy piętrzeniu MaxPP (maksymalny poziom piętrzenia) - 56,7 ha - Powierzchnia zbiornika przy piętrzeniu NPP (normalny poziom piętrzenia)-55,7 ha - Średnia głębokość przy MaxPP - 3 m - Średnia głębokość przy NPP - 2 m - Objętość przy MaxPP - 1,68 mln m3 - Objętość przy NPP - 1,1 mln m3
wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-10-03 14:00:03, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-10-03 14:00:01, Maciej Knapa

Informujemy, iż od 2 października przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kluczborku powstała filia Szkółki Piłkarskiej Football Bambini dla dzieci w wieku od 2-7 lat. Football Bambini to piłkarski projekt dla dzieci, który dociera zarówno do dużych aglomeracji jak i do niewielkich miejscowości. Więcej na: www.kopnijdomnie.pl

wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-10-03 08:52:46, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-10-03 08:52:44, Maciej Knapa

Stowarzyszenie "Hospicjum Ziemi Kluczborskiej Św. Ojca Pio" pragnie podziękować wszystkim, którzy przekazali w tym roku swój 1% podatku na rzecz Stowarzyszenia. Zebrano rekordową jak dotychczas kwotę 189 063,33 zł. W tym roku 1% wpłynął od ponad 70 Urzędów Skarbowych z całej Polski. Środki te zostaną przeznaczone na trwającą i posuwającą się do przodu społeczną budowę hospicjum stacjonarnego w Smardach Górnych koło Kluczborka. W szczególności na pokrycie kosztów zrealizowanych już prac budowlanych oraz instalacyjnych z zakresu wod.-kan.. W dniu 27.09.2012 rozpoczynają się prace związane z wylewaniem podłóg w całym budynku, a następnie ze stawianiem ścianek działowych na I piętrze przyszłego hospicjum. Po nich rozpoczną się roboty związane z instalacją elektryczną. Powyższe prace będą sfinansowane z otrzymanych odpisów 1%. Wszystkim Darczyńcom, tym którzy po raz pierwszy przekazali nam swój 1% oraz tym, którzy co roku wspierają nas tą darowizną z całego serca dziękujemy. Wszystkim przekazujemy serdeczne pozdrowienia z Hospicjum Ziemi Kluczborskiej Św. Ojca Pio Sławomir Kołecki Prezes Stowarzyszenia


wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-09-27 08:13:31, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-09-27 08:13:28, Maciej Knapa

wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-09-27 08:06:28, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-09-27 08:06:26, Maciej Knapa

wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-09-25 14:05:08, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-09-25 14:05:05, Maciej Knapa

wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-09-25 12:07:22, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-09-25 12:05:36, Jarosław Nazarkiewicz

Dzieło Leszka Dawida, reżysera pochodzącego z Kluczborka, zaledwie w weekend przyciągnęło do kin 373 796 widzów, co dało mu trzeci wynik w ciągu ostatnich 20 lat. Imponujące otwarcie "Jesteś Bogiem" przechodzi do historii jako najwyższy wynik ostatnich dwóch dekad, osiągnięty przez polski film. Czytaj więcej na onet.film:"Jesteś Bogiem": imponujący sukces frekwencyjny Czytaj więcej na gazeta.pl:"Jesteś Bogiem" z rekordowym otwarciem. Przeszło 370 tys. widzów w weekend

wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-09-25 08:34:51, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-09-25 08:34:48, Maciej Knapa

Informujemy, że od dzisiaj 21.09 na drodze - łączniku od ul.Wyszyńskiego do Galerii Miodowej będzie obowiązywał ruch jednokierunkowy.

wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-09-21 12:31:57, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-09-21 12:31:20, Jarosław Nazarkiewicz

wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-09-17 13:04:03, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-09-17 13:03:28, Jarosław Nazarkiewicz

wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-09-17 13:02:16, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-09-17 12:58:12, Jarosław Nazarkiewicz

Zapraszamy do wirtualnego zwiedzania Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kluczborku Kampusu Sportowo-Rekreacyjnego Stobrawa oraz Ośrodka Wypoczynkowego w Bąkowie: http://www.osir.kluczbork.pl/sites/default/files/spacer/virtualtour.swf

wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-09-14 11:45:39, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-09-14 11:45:18, Jarosław Nazarkiewicz

Saperzy po oględzinach domniemanego niewypału, znalezionego dzisiaj w Kluczborku, stwierdzili, iż jest to tylko przedmiot przypominający pocisk z czasów II Wojny Światowej. Pochwalili również akcję zabezpieczenia i ewakuację ludzi z terenu zagrożonego.

wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-09-12 15:03:14, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-09-12 15:03:11, Maciej Knapa

Podczas prowadzenia prac związanych z rewitalizacją kluczborskiego Rynku odkryto prawdopodobnie niewypał pochodzący z czasów II Wojny Światowej. Prowadzona jest akcja zabezpieczająca teren oraz ewakuacja mieszkańców z pobliskich kamienic, którą przeprowadzana jest przez Straż Pożarną, Policję i Straż Miejską. W tym momencie oczekiwany jest przyjazd saperów z jednostki w Brzegu. Rynek całkowicie zamknięty dla ruchu pieszego i kołowego.

wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-09-12 14:04:37, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-09-12 14:04:35, Maciej Knapa

Jeszcze tylko do końca tygodnia (tj. 14.09.2012 r.) organizacje pozarządowe mogą zgłaszać propozycje działań, kierunków i zakresu współpracy w roku 2013, które zostaną zapisane w "Programem Współpracy Gminy Kluczbork z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2013" Propozycje prosimy wnosić w oparciu o "Program Współpracy na 2012 rok" na załączonym formularzu w terminie do dnia 14.09.2012 r. (piątek) za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej na adres: ngo@kluczbork.pl lub w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Kluczborku. Po zebraniu propozycji wniesionych przez organizacje pozarządowe zostanie przygotowany projekt Programu Współpracy na 2013 rok, który zostanie poddany konsultacjom społecznym. Szczegółowych informacji udziela pani Aneta Birecka ( pok. 114 Urzędu Miejskiego w Kluczborku, ngo@kluczbork.pl, tel. 77/ 418-14-81 w. 219) Pobierz formularz zgłaszanych propozycji w formacie *.pdf

wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-09-12 10:51:48, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-09-12 10:48:24, Jarosław Nazarkiewicz

Po raz dwunasty w Polsce, a po raz pierwszy w Kluczborku. SZLACHETNA PACZKA poszukuje wolontariuszy. To dzięki nim najbardziej potrzebujący otrzymają mądrą, inspirującą do zmiany pomoc i sygnał, że nie są sami. Schorowana pani Zofia dostała radio, które jest dla niej jedynym towarzyszem, Kubuś – półkę na puchary zdobyte w konkursie pływackim i łóżko piętrowe, dzięki któremu nie musi już spać z bratem, a wielodzietna rodzina mieszkająca w małym domku 5 km od najbliższej miejscowości – zapas opału i 8 par zimowych butów. O ich potrzebach dowiedzieli się wolontariusze SZLACHETNEJ PACZKI, a konkretną pomoc przygotowali darczyńcy. Dziś SZLACHETNA PACZKA poszukuje wolontariuszy w naszym mieście. Chętni mogą zgłaszać się na stronie: www.superw.pl Pomoc, która inspiruje do zmiany Dla wielu potrzebujących już sama wizyta wolontariusza jest pomocą, dodaje wiary w ludzi, pokazuje, że nie są sami. Wolontariuszem mogą zostać osoby pełnoletnie, które kochają ludzi, nie boją się wyzwań i są gotowe szukać rozwiązań, by przygotowana pomoc była mądra i skuteczna. W weekend, dwa tygodnie przed Bożym Narodzeniem, odbędzie się finał projektu SZLACHETNA PACZKA. To wtedy wolontariusze zawożą do potrzebujących paczki, a darczyńcy otrzymują piękny prezent – relację z wręczenia paczki. Paczka łączy ludzi - Obcy sobie ludzie rozmawiają jak przyjaciele i piją razem herbatę, a ci, którzy stracili już nadzieję na wygraną z biedą czują się ważni i wyjątkowi, a co najważniejsze zaczynają odkrywać w sobie siłę do walki z niełatwą codziennością – opowiada Edyta, wolontariuszka od trzech lat angażująca się w SZLACHETNĄ PACZKĘ. Projekt SZLACHETNA PACZKA odbywa się po raz dwunasty. Co roku w przemyślany sposób łączy potrzebujących, wolontariuszy, darczyńców przygotowujących pomoc materialną i dobroczyńców finansujących organizację projektu. Tylko w 2011 roku SZLACHETNA PACZKA trafiła do 11884 rodzin i przekazała pomoc wartą 18 milionów złotych. www.szlachetnapaczka.pl Jak się zgłosić? 1.Wejdź na stronę: www.superw.pl 2.Znajdź na mapie rejon Paczki, który leży najbliżej Twojego miejsca zamieszkania. 3.Wypełnij formularz zgłoszeniowy i czekaj na zaproszenie do udziału w rekrutacji.

wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-09-12 07:31:48, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-09-12 07:25:57, Jarosław Nazarkiewicz

Zapraszamy wszystkich chętnych na spotkanie z funkcjonariuszami Powiatowej Komendy Policji w Kluczborku, które dotyczyć będzie m.in.: oszustw na wnuczka, wyłudzania pieniędzy oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Spotkanie odbędzie się 19 września (środa) o godz. 17.00 w Czytelni Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku, ul. Miarki 2 tel. 77 418 26 12, 77 418 20 34

wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-09-11 15:01:27, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-09-11 14:50:08, Jarosław Nazarkiewicz

W tegorocznym siódmym spotkaniu motocyklistów Memento Mori wzieła udział rekordowa liczba 1200 motocyklistów z całej południowej Polski oraz z Niemiec. W trakcie odbyła się parada motocyklistów na trasie Kuniów-Krasków-Kuniów. Zapraszamy do galerii zdjeć na

wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-09-11 14:35:13, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-09-11 14:35:10, Maciej Knapa

Od 10 września ul. Ściegiennego i Rynek będą zamknięte do końca września. Dojazd do ulicy Zamkowej przez ul. Podwale (wjazd od strony ul. Grunwaldzkiej). Za utrudnienia przepraszamy

wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-09-10 10:37:57, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-09-10 10:37:55, Maciej Knapa

Mistrzostwa odbyły się w dniach 8-9 września na Kortach Return w Kluczborku Mistrzostwa otworzył Pan Jarosław Kielar - Burmistrz Miasta Kluczbork W rywalizacji wzięło udział 59 zawodników i zawodniczek z Kluczborka, Kępna, Wołczyna, Namysłowa, Byczyny, Opola i Wrocławia. Rywalizacja odbywała się 5 kategoriach Wyniki: Kategoria kobiet - open I Wiktoria Smolińska - Kluczbork II Agata Pabiańczyk - Kępno III Katarzyna Czerwiak - Opole Kategoria Debel - Senior I Borecki Zbigniew/Michnik Roman - Kluczbork II Romanik Zbigniew/Tymrakiewicz Mieczysław III Mazur Leszek/Krzysztowczyk Zbigniew - Wrocław / Kluczbork Kategoria Debel - Open I Kluf Romuald/Kluf Michał II Boroń Wojciech/Włodarski Grzegorz - Kluczbork / Opole III Walkowicz Lucjan/Kędzierski Krzysztof - Byczyna / Kluczbork Kategoria + 35 Lat - Mężczyźni I Kłodowski Mirosław - Wrocław II Walkowicz Lucjan - Byczyna III Kulczycki Arkadiusz - Kluczbork / Zubrzycki Witold - Namysłów Kategoria Open - Mężczyżni I Fitoł Dawid - Namysłów II Romanik Zbigniew - Wołczyn III Jacheć Krzysztof,Bartek Dominik - Kluczbork Turniej zakończył się w dniu 9 września rozdaniem nagród i pucharów. Burmistrz Jarosław Kielar wręczył Puchary wszystkim triumfatorom turnieju. Organizatorami turnieju były Korty Tenisowe Return i Urząd Miejski w Kluczborku oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kluczborku Dziękuję współorganizatorom oraz wszystkim sponsorom za pomoc w organizacji turnieju: Shape Line - Fitness Klub, Cuprod, Bank Spółdzielczy w Wołczynie, Lumar Byczyna, Sieć Aptek w Kluczborku - Mariusz Wojtunik, Piekarnia Młynarczyk, Max Gates Arkadiusz Kulczycki

wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-09-10 09:39:13, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-09-10 09:39:09, Maciej Knapa

Informujemy, że do dnia 10 października br. można składać wnioski o nadanie tytułu "Zasłużony dla Kluczborka" Wnioskodawcami tytułu i odznaczenia "Zasłużony dla Kluczborka" mogą być osoby fizyczne i prawne. Wnioski winny być kierowane do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kluczborku oraz zawierać pełne dane osobowe kandydata ( data i miejsce urodzenia, wykształcenie, miejsce pracy, dokładny adres zamieszkania) oraz szczegółowe uzasadnienie zasług dla Kluczborka. Wnioski można składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kluczborku lub w Biurze Rady.

wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-09-07 11:52:06, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-09-07 11:52:03, Maciej Knapa

Urząd Miejski w Kluczborku informuje, że ostateczny termin składania wniosków o przyznanie stypendiów sportowych to wyjątkowo 1 października 2012, ponieważ 30 września przypada w niedzielę. Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje osobom fizycznym i prawnym. Wniosek winien być umotywowany (rekomendacja) i zawierać wykaz osiągnięć zgłaszanego kandydata w okresie od stycznia br. do dnia zgłoszenia oraz podpis kandydata. Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w terminie 1 pażdzeirnika br. w kancelarii Urzędu Miejskiego (budynek urzędu, I piętro, p. 133). Komisja powołana do rozpatrzenia wniosków podejmie decyzję o ewentualnej nominacji i poda ją do publicznej wiadomości. Stypendia będą wręczane 11 listopada podczas trwania obchodów święta narodowego. Pobierz wniosek
Pobierz uchwałę

wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-09-07 11:50:50, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-09-07 11:50:47, Maciej Knapa

Urząd Miejski w Kluczborku przypomina o terminie składania wniosków o przyznanie nagród dla osób promujących Miasto i Gminę Kluczbork- ostateczny termin to 10 października br. Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje podmiotom gospodarczym, stowarzyszeniom i organizacjom z siedzibą w Kluczborku oraz osobom fizycznym zamieszkałym na terenie naszej gminy. Wniosek winien być umotywowany (rekomendacja) i zawierać wykaz osiągnięć zgłaszanego kandydata w okresie od stycznia br. do dnia zgłoszenia oraz podpis kandydata. Wnioski o przyznanie nagrody składać należy w terminie do 10 października br. (środa) w kancelarii Urzędu Miejskiego (budynek urzędu, I piętro, p. 133). Komisja powołana do rozpatrzenia wniosków podejmie decyzję o ewentualnej nominacji i poda ją do publicznej wiadomości. Nagrody będą wręczane 11 listopada podczas trwania obchodów święta narodowego. Pobierz wniosek
Pobierz uchwałę

wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-09-07 11:45:59, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-09-07 11:45:57, Maciej Knapa

wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-09-07 08:36:41, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-09-07 08:36:37, Maciej Knapa

Opolska Izba Gospodarcza zaprasza na bezpłatne szkolenie pn. "Aspekty prawne w prowadzeniu i zarządzaniu firmą", które odbędzie się w dniu 19 września 2012 r., o godzinie 16:00 w siedzibie Opolskiej Izby Gospodarczej. Czytaj więcej w pliku *.doc

wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-09-07 08:27:11, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-09-07 08:27:08, Maciej Knapa

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Kluczborku zaprasza na wystawę "Krople codzienności, czyli dzień nasz powszedni" zorganizowaną z okazji obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa 2012. Czas trwania wystawy: od 7 do 30 września 2012 roku. Wystawa nawiązuje do tradycji, obrzędów i obyczajów kultywowanych na Ziemi Kluczborskiej, ukazując jej różnorodność i wielokulturowość. Zwiedzający może zobaczyć między innymi: stare przedmioty życia codziennego, np. kołowrotek, żelazko z "duszą", zabawki z lat 50-tych i późniejszych oraz wiele innych ciekawych przedmiotów związanych z życiem codziennym.

wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-09-06 11:56:51, Mirosław Birecki
wpisane: 2012-09-06 11:50:06, Jarosław Nazarkiewicz

W ramach Rewitalizacji Miasta Kluczborka Ratusz Miejski zostanie oświetlony poprzez zamontowanie specjalnych lamp. Obecnie trwa montaż 55 lamp oświetleniowych. Do oświetlenia ratusza wykorzystane zostaną specjalne lampy halogenowe i świetlówki. Koszt zakupu lamp wyniósł około 60 tys.zł. Oświetlenie Ratusza ma na celu podkreślenie zabytkowego charakteru budynku i pokazanie najciekawszych elementów architektonicznych. Zakończenie remontu Ratusza przewidziano na koniec września.

wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-09-05 10:22:31, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-09-05 10:21:56, Jarosław Nazarkiewicz

W niedzielę 2 września ponad 50 miłośników zumby pożegnało wakacje nad zalewem kluczborskim. Szalony maraton zumby prowadzili instruktorzy z Kluczborka (Aleksandra Blana i Małgorzata Litner), Poznania (Kamila Podkomarys) oraz Bielsko Białej (Katarzyna Straszyńska). Po raz pierwszy wśród instruktorów znalazł się mężczyzna – Artur Mizgała z Myszkowa. Impreza została zorganizowana przez klub Energy Fit w Kluczborku, Urząd Miejski w Kluczborku oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji. Maraton zumby cieszył się dużym powodzeniem zarówno wśród tańczących jak i widzów. Już dzisiaj zapraszamy wszystkich na kolejne maratony w przyszłym roku.
wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-09-05 09:45:01, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-09-05 09:44:58, Maciej Knapa

W związku z prowadzonym postępowaniem, zmierzającym do uporządkowania zapisów znajdujących się w katastrze wodnym, prowadzonym przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz w celu uregulowania statusu prawnego wpisanych do katastru spółek wodnych z obszaru miasta i gminy Kluczbork działających w latach 1977-1990 tj.: Gminnej Spółki Wodnej Kluczbork a później Miejsko - Gminnej Spółki Wodnej Kluczbork Starosta Kluczborski - Piotr Pośpiech zwraca się z prośbą o... czytaj więcej

wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-08-30 08:16:00, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-08-30 08:15:43, Maciej Knapa

28 sierpnia odbył się montaż iglicy na Ratuszu Miejskim.


czytaj więcej

wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-08-30 08:03:55, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-08-30 08:03:52, Maciej Knapa

wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-08-27 13:01:42, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-08-27 13:01:39, Maciej Knapa

wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-08-27 12:54:57, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-08-27 12:54:54, Maciej Knapa

W piątek 24 sierpnia została uroczyście otwarta Galeria Miodowa w Kluczborku. Nową galerię pobłogosławił ksiądz proboszcz parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kluczborku Hubert Czernia. Po przecięciu wstęgi przez Prezes firmy PA NOVA SA Ewę Bobkowską, Burmistrza Kluczborka Jarosława Kielara oraz Starostę Kluczborskiego Piotra Pośpiecha wszyscy klienci mogli dokonać pierwszych zakupów. Galeria Miodowa położona w północnej części miasta dysponuje powierzchnią ponad 12 tys. mkw. Kompleks obejmuje park handlowy, który zajmie około 4 tys. mkw. powierzchni handlowej oraz pasaż o powierzchni 8,5 tys. mkw. Cieszy fakt, że obiekt jest wynajęty w 100%, a tylko nieliczne stoiska będą otwarte w późniejszym terminie. Zatrudnienie w nowo wybudowanej galerii znalazło ponad 100 osób. Obiekt posiada parking na 340 miejsc. Budowa Galerii Miodowej rozpoczęła się 5 grudnia 2011 roku. Prace budowlane przebiegały zgodnie z zakładanym harmonogramem. Inwestorem obiektu jest Galeria Kluczbork sp. z o.o., a generalnym wykonawcą P.A. Nova SA. Koszt inwestycji wyniósł 40 mln zł. Wśród najemców Galerii Miodowej są m.in.: Deichmann, CCC, Tesco, Cropp Town, House, drogeria Natura, salon sportowy Martes Sport, Media Expert, Jysk, optyk Pan Hillary, Biuro Podróży Conti, Kawiarnia Kłos oraz Centrum Chińskie Kilila. Największą powierzchnię obiektu zajmuje Tesco (3 500 m2).
Zapraszamy na oficjalną stronę Galerii Miodowej www.galeriamiodowa.pl

wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-08-24 12:53:42, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-08-24 12:53:39, Maciej Knapa

Szanowni Państwo, Zarząd OIG zwraca się z prośbą o dokonanie rozeznania zapotrzebowania na darmowe kursy podnoszące kwalifikacje pracowników wśród członków O/OIG w Kluczborku, jak również wśród firm nie zrzeszonych w Izbie. Aby zostać uczestnikiem takich warsztatów należy spełnić następujące kryteria : a więc, uczestnikami mogą być pracownicy z wykształceniem podstawowym, średnim lub zawodowym z mikro, małych i średnich firm nie przekraczających liczbę 249 zatrudnionych, które nie korzystały dotychczas z dofinansowań podnoszących kwalifikacje pracowników.Zainteresowane firmy prosimy o informację dot. podziału na grupy zawodów. W razie jakichkolwiek wątpliwości proszę kontaktować się z panem Markiem Jędrzejewskim nr tel. 512 111 953, 500 296 405. Istnieje również możliwość spotkania się jego z zainteresowanymi firmami w celu udzielenia szczegółowych informacji. Zgłoszenia prosimy przesyłać do Oddziału Opolskiej Izby Gospodarczej w Kluczborku tel./fax. 774180061, e-mail: oig_oddz.kluczbork@wp.pl; Termin zakończenia naboru 28.08.2012r. Z poważaniem: Iwona Zbryk Dyrektor Opolskiej Izby Gospodarczej Oddział Kluczbork ul.Mickiewicza 16/18 46-200 Kluczbork tel./fax. 774180061

wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-08-24 08:58:49, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-08-24 08:44:00, Jarosław Nazarkiewicz

Uprzejmie informujemy, iż w związku z otwarciem ronda na ul. Byczyńskiej cała ul. Byczyńska jest już przejezdna. Będą jeszcze trwały prace wykończeniowe i odbiory.

wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-08-23 12:29:00, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-08-23 12:26:43, Jarosław Nazarkiewicz

20 sierpnia przekazano tubę z dokumentami do przyszłych pokoleń, która następnie zostanie umiejscowiona w "kapsule czasu" na iglicy remontowanego Ratusza. Dzisiaj "dzięki kapsule czasu możliwe jest łączenie Przeszłości i Teraźniejszości, które wspólnie tworzą pomost w stronę Przyszłości..." Więcej w liście skierowanym do przyszłych pokoleń Kluczborka! O odkrytych dokumentach pisaliśmy tutaj: Historyczne dokumenty odkryto na wieży ratusza Tłumaczenie historycznych dokumentów z wieży Ratusza


wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-08-22 11:06:02, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-08-22 11:06:00, Maciej Knapa

W sobotę 18 sierpnia 2012r. odbyło się już po raz szósty Maciejowskie Miodu Smakowanie. O godz. 16.00 zebrała się pod krytą pływalnią w Kluczborku grupa 132 rowerzystów, w której dominowali jak zawsze aktywni emeryci z Kluczborka, ale była również młodzież i rodziny z dziećmi. Każdy rowerzysta otrzymał prezent niespodziankę, a był nim przewodnik po szlakach rowerowych w Gminie Kluczbork. Kilka minut po 16.00 rowerzyści wyruszyli ścieżką rowerową przez Kujakowice Dolne, Łowkowice do Maciejowa. Maciejowskie Miodu Smakowanie odbyło się, jak co roku na terenie Pasieki Zarodowej w Maciejowie, gdzie znajduje się dworek ks. dr. Jana Dzierżona. W imprezie uczestniczyło łącznie ponad 400 osób W programie imprezy miały miejsce m. in. pokaz inseminacji i miodobrania. Uczestnicy biesiady mieli możliwość spróbować swoich sił w rzeźbieniu, gdyż specjalnie na tą imprezę zostały wyrzeźbione dwa ule figuralne, które staną na wjazdach do Maciejowa. Miłośnicy sportu mogli zmierzyć się na szable polskie "Go Now". Ponadto goście mogli odbyć seanse w apiinhalatorach i co najważniejsze degustować tutejszy miód oraz zakupić produkty pszczele. Dla dzieci Akademia Twórczej Zabawy "A Kuku" przygotowała wiele atrakcji w strefie dziecka, w której to najmłodszych zabawiał Klaun Dżonik, było malowanie twarzy i różne gry i zabawy. Gości przez cały dzień i wieczór bawił DJ MAC. Organizatorzy: Sołectwo Maciejów, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Maciejów "Miodowa Kraina", MCB w Krasnem, UM Kluczbork, OSiR Kluczbork dziękują wszystkim za pomoc w organizacji imprezy i zapraszają za rok, również w drugiej połowie sierpnia na VII Maciejowskie Miodu Smakowanie.


wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-08-21 14:13:12, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-08-21 14:13:09, Maciej Knapa

Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim mieszkańcom gminy Kluczbork za ciepłe przyjęcie pielgrzymów w swoich domach. Kluczbork po raz kolejny okazał się miejscem dobrego odpoczynku, czasu na modlitwę oraz na zabawę przy skocznej muzyce. Kluczbork był półmetkiem naszych rozważań na temat "Mój dom kościołem". Podczas homilii w kościele NSPJ zadałem pytanie z listu do Rzymian: "Czy Kościół usychający, czy kwitnąca oliwka" Mówi się wiele dziś, że jak na zachodzie, kościół usycha. Wielu do kościoła wstydzi się chodzić, żeby się na języki nie dostać. Święty Paweł każe przyjrzeć się korzeniom. Korzenie rodziny to dziadkowie. Wyrasta się z korzenia. Należy odnowić szacunek dla dziadków, oni posiedli tajemnicę Kościoła. Jest on jak skarbiec, w którym jest wszystko potrzebne do życia. Dlatego dziadkom należy się podziw i szacunek. Nic głupszego nie można zrobić niż odciąć się od korzeni. Częsty obraz drzewa oliwnego w Biblii – oliwka usycha od góry, ale uschnięta, od korzenia odrasta. Nowe odrasta od zdrowego korzenia. Trzeba dbać o korzeń, przy nim trwać. To odradza rodziny. W rodzinach naszych nie znamy historii rodziny, parafii, Polski. Zróbmy coś z tym. Żeby odrosła od korzenia zdrowa gałązka oliwna. Jak nasza pielgrzymka. W jej korzeniach tkwi wiara Abrahama, Jakuba, królów Polskich, a jak mnie kiedyś odwołają to dodacie jeszcze: "W korzeniach pielgrzymki jest wiara Orzecha". W imieniu organizatorów składam podziękowania Proboszczowi Parafii NSPJ oraz włodarzom miasta za sprawne przyjęcie XXXII Pieszej Pielgrzymki Wrocławskiej "Mój dom kościołem". Ks. Stanisław Orzechowski

wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-08-13 08:37:45, Mirosław Birecki
wpisane: 2012-08-13 08:37:14, Jarosław Nazarkiewicz

Uprzejmie informujemy, że w związku z remontem przejazdu kolejowego w m. Krzywizna km 5,074 na linii kolejowej nr 272, droga krajowa nr 11 nastąpi zamknięcie w/w przejazdu kolejowego w terminie od dnia 21.08.2012 r. godz. 8.00 do dnia 30.08.2012 r. godz. 17.00. Zostały wyznaczone dwa objazdy: 1. dla samochodów ciężarowych tylko drogami krajowymi nr 42 i 39. Od strony Bytomia objazd rozpoczyna się na skrzyżowaniu dróg krajowych nr 11 i 42 na początku obwodnicy m. Kluczbork. następnie prowadzony jest drogą krajową nr 42 przez m. Kluczbork ulicami Byczyńską i Wołczyńską i przez m. Wołczyn do m. Kamienna, gdzie droga krajowa nr 42 krzyżuje się z drogą krajową nr 39. Dalej objazd prowadzony jest drogą krajową nr 39 do skrzyżowania z drogą krajową nr 11 w m. Baranów. Dla kierunku przeciwnego objazd został wytyczony i oznakowany analogicznie. 2. dla pojazdów do 3,5 t objazd od strony Bytomia rozpoczyna się w m. Gortatów. Dalej prowadzony jest drogą powiatową do m. Kujakowice Dolne, potem w lewo drogą powiatową do m. Łowkowice, a następnie w lewo drogą powiatową do m. Krzywizna. Dla kierunku przeciwnego objazd został wytyczony i oznakowany analogicznie. Za utrudnienia powstałe w związku z remontem w/w przejazdu kolejowego uprzejmie przepraszamy. Z poważaniem Prezes zarządu Tadeusz Bandosz

wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-08-08 14:36:20, Mirosław Birecki
wpisane: 2012-08-08 14:36:12, Jarosław Nazarkiewicz

wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-08-08 11:46:01, Mirosław Birecki
wpisane: 2012-08-08 11:45:11, Jarosław Nazarkiewicz

wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-08-08 11:42:50, Mirosław Birecki
wpisane: 2012-08-08 11:39:51, Jarosław Nazarkiewicz

wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-08-03 12:43:08, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-08-03 12:43:05, Maciej Knapa

"Każda Twoja inwestycja służy ochronie środowiska. Kupuj, buduj, remontuj za środki publiczne." Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu wraz z Opolską Izbą Gospodarczą oddział Kluczbork oraz Lokalnym Punktem Informacyjnym o Funduszach Europejskich w Kluczborku zaprasza przedsiębiorców działających w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw do udziału w spotkaniu, które odbędzie się w dniu: 22.08.2012r. o godz. 13.00 w Starostwie Powiatowym w Kluczborku ul. Katowicka 1 Sala Konferencyjna. /czas spotkania 1,5 godz/. Przedmiotem spotkania będzie przeprowadzona przez pracowników Funduszu prezentacja warunków udzielania niskooprocentowanych pożyczek a po prezentacji będzie istniała możliwość konsultacji z pracownikami WFOŚiGW w Opolu w sprawie pożyczek. W spotkaniu tym weźmie również udział przedstawiciel Opolskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych. Serdecznie zapraszamy. Iwona Zbryk Dyrektor OIG Oddz. Kluczbork 46-200 Kluczbork ul. Mickiewicza 16/18 tel.774180061 e-mail:oig_oddz.kluczbork@wp.pl

wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-08-03 12:12:37, Mirosław Birecki
wpisane: 2012-08-03 12:06:03, Jarosław Nazarkiewicz

Gmina Kluczbork rozpoczyna pracę nad stworzeniem nowej internetowej Mapy Aktywności stowarzyszeń pozarządowych (Bazy NGO), działających na terenie Gminy Kluczbork. Mapa Aktywności stanowić będzie bazę adresowo-informacyjną o stowarzyszeniach działających na terenie Gminy. Stowarzyszenia mają możliwość przedstawienia swojej działalności oraz informacji na ich temat. Zapraszam stowarzyszenia do przesyłania zgłoszeń, które posłużą do utworzenia bazy danych. W celu wpisania organizacji na Mapę Aktywności, należy wypełnić załączony poniżej formularz. Umieszenie na Mapie Aktywności jest dobrowolne. Mapa Aktywności aktualizowana będzie na bieżąco, w zależności od dostarczanych danych przez zainteresowane stowarzyszenia. Formularze należy składać do 28.09.2012 r. w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Kluczborku lub w pok. 114 u pani Anety Bireckiej (tel. 77/418-14-81 w.219, ngo@kluczbork.pl). Pobierz formularz w formacie *.pdf

wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-08-02 10:15:34, Mirosław Birecki
wpisane: 2012-08-02 10:15:11, Jarosław Nazarkiewicz

Każda Twoja inwestycja służy ochronie środowiska. Kupuj, buduj, remontuj za środki publiczne. Nie zaprzepaść szansy rozwoju swojej Firmy i skorzystaj z pożyczek udzielanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Więcej na www.wfosigw.opole.pl

wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-07-30 10:22:35, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-07-30 10:22:33, Maciej Knapa

W dniach 26 i 27 lipca 2012 na hali OSiR w Kluczborku przy ul Mickiewicza odbyły się targi połączone ze spotkaniem biznesowym "Dealer Meeting" ADJ GROUP. W miłej atmosferze spotkało się ponad 100 kontrahentów z całej Polski, aby zapoznać się z najnowocześniejszymi technologiami w dziedzinie oświetlenia i nagłośnienia imprez. Była to największa w Polsce tego typu impreza w branży - jak zapewniają organizatorzy nie ostatnia w Kluczborku.wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-07-27 14:33:41, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-07-27 14:33:39, Maciej Knapa

Obecnie w części sołectw na terenie gminy Kluczbork prowadzona jest modernizacja ewidencji gruntów i budynków oraz założenie ewidencji budynków i lokali. Ten obowiązek ustawowy realizowany jest w całym kraju. Prace geodezyjne związane z założeniem ewidencji dla nieruchomości budynkowych i lokalowych dla części obszaru gminy Kluczbork prowadzone będą w następujących miejscowościach: Bogacica, Czaple Wolne, Stare Czaple, Ligota Dolna, Maciejów, Smardy Dolne, Smardy Górne, Unieszów. W ramach modernizacji, geodeci z wyłonionej w przetargu firmy Geolex, dokonują porównania tego co znajduje w zasobach goeodezyjnych (na mapach) z sytuacją w terenie. Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych wszelkie zmiany powstałe po modernizacji ewidencji gruntów i budynków mają wpływ na wysokość opodatkowania. Wysokość opodatkowania od gruntów i nieruchomości może ulec zmianie na korzyść lub niekorzyść podatnika. Może się zdarzyć, że podatnik zapłaci znacznie wyższy podatek z uwagi na nie zgłoszone budynki lub budowle do opodatkowania z chwilą ich powstania lub niepełne ich zgłoszenie. Dlatego modernizacja ewidencji gruntów jest tak ważna. Geodeci dokonując pomiarów (na podstawie stosownego upoważnienia), mogą wchodzić na teren nieruchomości także podczas nieobecności właściciela. Efektem prac geodetów w terenie gmin będzie projekt operatu opisowo – kartograficznego z modernizacji w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali. Będzie on wyłożony do wglądu dla zainteresowanych na czas 15 dni roboczych. Informacja o terminie i miejscu wyłożenia projektu będzie podana do publicznej wiadomości przez wywieszenie jej na tablicy ogłoszeń w Starostwie i urzędach gmin, gdzie prowadzone są prace geodezyjne na 14 dni przed wyłożeniem. Każdy czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo – kartograficznego, może w okresie wyłożeni projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych. WAŻNE Zakres prac geodetów będzie obejmował: - porównanie mapy zasadniczej z terenem w zakresie budynków i konturów użytków gruntowych w obszarze terenów zabudowanych, pomiar brakujących budynków i zweryfikowanego przebiegu konturów użytków gruntowych w obszarze terenów zabudowanych, pomiar brakujących budynków i zweryfikowanego przebiegu konturów użytków gruntowych dotyczących gruntów rolnych zabudowanych i gruntów zabudowanych i zurbanizowanych - założenie ewidencji budynków i lokali - uzupełnienie istniejącej ewidencji gruntów (części opisowej i kartograficznej) o dane zgodnie z wymogami rozporządzenia z 29.03.2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków: * numery i granice rejonów statystycznych * numery rejestru zabytków * numery dróg publicznych * numer PESEL (gdy brak w danych ewidencyjnych) * numer REGON * aktualny adres podmiotów ewidencyjnych * informacja czy osoba prawna lub fizyczna jest cudzoziemcem Źródło: www.powiatkluczborski.pl

wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-07-26 13:20:15, Mirosław Birecki
wpisane: 2012-07-26 13:19:56, Jarosław Nazarkiewicz

Zapraszamy do zapoznania się z tłumaczeniem historycznych dokumentów, które zostały znalezione 13 lipca w tzw. kapsule czasu znajdującej się na iglicy Ratusza Miejskiego. Zobacz tłumaczenia w pliku *.pdf

wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-07-25 14:42:08, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-07-25 14:42:06, Maciej Knapa

Ruszają prace nad "Programem Współpracy Gminy Kluczbork z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2013" Burmistrz Miasta Kluczborka zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, działających na rzecz mieszkańców Gminy Kluczbork, do zgłaszania propozycji działań, kierunków i zakresu współpracy w roku 2013. Propozycje prosimy wnosić w oparciu o "Program Współpracy na 2012 rok" na załączonym formularzu w terminie do dnia 14.09.2012 r. (piątek) za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej na adres: ngo@kluczbork.pl lub w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Kluczborku. Po zebraniu propozycji wniesionych przez organizacje pozarządowe zostanie przygotowany projekt Programu Współpracy na 2013 rok, który zostanie poddany konsultacjom społecznym. Szczegółowych informacji udziela pani Aneta Birecka ( pok. 114 Urzędu Miejskiego w Kluczborku, ngo@kluczbork.pl, tel. 77/ 418-14-81 w. 219) Pobierz formularz zgłoszenia propozycji w formacie *.pdf Pobierz "Program Współpracy Gminy Kluczbork z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2012" w formacie *.pdf

wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-07-25 13:54:54, Mirosław Birecki
wpisane: 2012-07-25 13:48:35, Jarosław Nazarkiewicz

W dniu 13.07.2012r. nastąpił demontaż iglicy Ratusza Miejskiego wraz z miedzianą kulą (tzw. Kulą, kapsułą czasu). W kuli znaleziono ocynkowaną tubę, w której znajdowały się dokumenty zwinięte w rulon, przewiązane wstążką i zalakowane pieczęciami. W tubie znajdowały się m.in następujące dokumenty datowane na 1926rok: 1) Słowo wstępu od Burmistrza Miasta Kluczborka Waldemara Recha 2) Dokument opisujący historię Ratusza od 1752 do 1858 3) Dokument opisujący historię Ratusza od 1859 do 1926 Ze wstępnych oględzin dokumentów można się dowiedzieć, że 23 kwietnia 1737 r. miał miejsce pożar, który spowodował duże zniszczenia zarówno Ratusza jak i całego miasta, Ponadto można wyczytać z dokumentów jak przebiegały prace budowlane na Ratuszu, w jakich latach, kto brał udział w pracach budowlanych oraz ile kosztowały. Dokumenty obecnie poddawane są pracom konserwacyjnym i zabezpieczającym przez specjalistów Zakładu Narodowego im Ossolińskich. Trwa również tłumaczenie dokumentów przez tłumacza przysięgłego.Zobacz dokumenty w pliku *.pdf

wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-07-18 14:25:13, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-07-18 14:25:10, Maciej Knapa

Gmina Kluczbork zajęła 48 miejsce w rankingu "Rzeczpospolitej". Uhonorowane zostały gminy i miasta, które najbardziej dbają o rozwój i podniesienie jakości życia. Ranking został przeprowadzony w dwóch etapach. W pierwszym wybrano miasta i gminy, które w najlepszy sposób zarządzały swoimi finansami w latach 2008-2010 i jednocześnie najwięcej w tym czasie inwestowały. Na tej podstawie dokonano wyboru 564 samorządów, które zostały zakwalifikowane do drugiego etapu. W tym gronie znalazły się 64 miasta na prawach powiatu, 250 pozostałych miast i gmin miejsko-wiejskich oraz 250 gmin wiejskich. Tym bardziej cieszy fakt, że spośród gmin województwa opolskiego Kluczbork znalazł się na najwyższej pozycji. czytaj więcej na: www.ekonomia24.pl/rankingsamorzadow2012

wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-07-18 11:48:47, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-07-18 11:48:44, Maciej Knapa

W sobotę 14 lipca odbył się III Szosowy Maraton Rowerowy "O Beczułkę Miodu". W III edycji imprezy wzięło udział około 300 kolarzy-amatorów i entuzjastów sportu i turystyki rowerowej. Trasa maratonu prowadziła przez malownicze tereny powiatu kluczborskiego, a start i meta znajdowały się na terenie Wojewódzkiego Kampusu Sportowo - Szkoleniowego STOBRAWA. Zawodnicy rywalizowali z czasem oraz własnymi słabościami na trzech dystansach mini, mega i giga. Uroczystej dekoracji najlepszych zawodników maratonu dokonali Poseł na Sejm RP Andrzej Buła oraz Zastępca Burmistrza Miasta Kluczborka Andrzej Nowak. Organizatorami maratonu byli: Stowarzyszenie Rowerowe "CYKLISTA" w Kluczborku, OSiR Kluczbork oraz Urząd Miejski w Kluczborku. Szczegółowe wyniki można sprawdzić na stronie organizatora: www.cyklista.org.pl


wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-07-18 08:15:59, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-07-18 08:15:56, Maciej Knapa

Informujemy, że w dniu 5 lipca 2012r. w Urzędzie Miejskim w Kluczborku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów Spółki Wodnej Gminy Kluczbork. Zarząd Spółki przedstawił sprawozdanie z dotychczas przeprowadzonych działań rejestracyjno - organizacyjnych oraz udzielił informacji o bieżącej działalności Spółki. Podjęto następujące uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów Spółki Wodnej Gminy Kluczbork z siedzibą w Kluczborku z dnia 5 lipca 2012r.; : 1. Nr 1/2012 w sprawie ustalenia składek członkowskich, oraz świadczeń na rzecz Spółki za korzystanie z urządzeń melioracyjnych w 2012r. 2. Nr 2/2012 w sprawie założenia rachunku bankowego. 3. Nr 3/2012 w sprawie składania oświadczeń w Banku Spółdzielczym w Wołczynie Oddział Kluczbork. 4. Nr 4/2012 w sprawie sporządzenia planu robót na 2012r. 5. Nr 5/2012 w sprawie adresu Spółki Wodnej. Wszystkich zainteresowanych działalnością Spółki prosimy o kontakt z Prezesem Spółki Wodnej Gminy Kluczbork – Panem Piotrem Grabusiem, w godzinach 700 - 1500 , tel. 602438114. Prezes Zarządu Piotr Grabuś

wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-07-12 12:45:02, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-07-12 12:43:54, Maciej Knapa

IMGW PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM od 15:00 06.07.2012r. do 09:00 07.07.2012r. burze, grad i deszcz 20-30mm, lok 40-60mm, porywy 75 km/h Dyżurna Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego

wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-07-06 15:54:38, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-07-06 15:53:53, Jarosław Nazarkiewicz

Gmina Kluczbork zakończyła realizację przebudowy i remontu budynku na mieszkania socjalne przy ul. Mickiewicza 12a. W dniu 3 lipca uroczyście przekazano klucze do mieszkań 8 rodzinom. W spotkaniu uczestniczyli Burmistrz Miasta Kluczborka Jarosław Kielar, Zastępca Burmistrza Andrzej Nowak, Dyrektor Miejskiego Zarządu Obiektów Komunalnych Adam Wojciechowski oraz Przewodniczący Społecznej Komisji Mieszkaniowej Zdzisław Pięch. Na realizację projektu pozyskano dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego. W ramach projektu powstało 8 lokali o średniej powierzchni 36 m2. Wartość inwestycji wyniosła ok. 700 000 zł dofinansowanie 322 000 zł czyli około 40 % kosztów przedsięwzięcia. Dotychczas gmina wyremontowała w 2008 r. za ok. 3 000 000 zł budynek przy ul. Fabrycznej 7 w Kluczborku - znajdują się tam 32 mieszkania komunalne. W 2007 r. oddano do użytku 20 mieszkań komunalnych w Gotartowie. Koszt inwestycji wyniósł 1 300 000 zł. Ostatnio większą ilość mieszkań socjalnych oddano do użytku przy ul. Kujakowickiej kilka lat temu.wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-07-05 13:05:58, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-07-05 13:05:55, Maciej Knapa

W związku z przedłużającym się odbiorem technicznym zbiornika retencyjnego nie jest możliwe utworzenie kąpieliska. W związku z powyższym kąpiel w zbiorniku na własną odpowiedzialność.

wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-07-05 10:44:55, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-07-05 10:44:52, Maciej Knapa

Lubisz sportową atmosferę? Chcesz być w centrum wydarzeń? Chcesz poznać fajnych ludzi o podobnych zainteresowaniach? ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM! Stowarzyszenie Rowerowe "CYKLISTA" Kluczbork, poszukuje wolontariuszy chcących pomóc w organizacji kolarskiego maratonu szosowego "O Beczułkę Miodu" który organizowany będzie w Kluczborku w dniu 14 lipca 2012 roku. Więcej info: http://cyklista.org.pl/web.n4?go=70 Mile widziana również informacja / wydarzenie, iż taki maraton jest w naszym mieście organizowany. Na naszej stronie http://cyklista.org.pl/ w dziale WYDARZENIA i IMPREZY znajdują się wszystkie informacje dotyczące III Maratonu "O Beczułkę Miodu". Z góry serdecznie dziękuję w imieniu własnym oraz członków SR Cyklista Kluczbork. Pozdrawiam Krystian Respondek SR Cyklista Kluczbork

wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-07-03 13:45:27, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-07-03 13:43:03, Jarosław Nazarkiewicz

W dniu dzisiejszym przypada 25. rocznica konsekracji Kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kluczborku. Z tej okazji pragniemy przybliżyć wydarzenia tamtych dni. Więcej o obchodach srebrnego jubileuszu znajdą Państwo na stronie parafii. http://nspjkluczbork.pl/news.php

wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-06-28 10:11:17, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-06-28 10:08:54, Jarosław Nazarkiewicz

CHCESZ ZDOBYĆ ŚRODKI NA ROZWÓJ ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ, W KTÓREJ DZIAŁASZ? DZIAŁASZ OD 6 DO 36 MIESIĘCY? ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE INFORMACYJNO – SZKOLENIOWE w dniu 11 lipca 2012 (środa), godzina 13:00 Sala nr 138 (I piętro) Urząd Miasta w Kluczborku Szanowni Państwo, Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych informuje, że w związku z realizacją projektu pn. "Kierunek FIO – wsparcie dotacyjne dla organizacji pozarządowych z województwa opolskiego", będzie przyznawać lokalnym organizacjom mikrodotacje przeznaczone na rozwój organizacji, jak również realizację zadań z zakresu wszystkich priorytetów PO FIO. Mikrodotacje przeznaczone będą dla organizacji z województwa opolskiego, które działają, nie krócej niż 6 miesięcy i nie dłużej niż 3 lata przed złożeniem oferty w ramach PO FIO 2012 r., mają charakter lokalny oraz mogą się wykazać realizacją konkretnych przedsięwzięć. Przewidujemy dwie edycje konkursu-w sierpniu 2012 roku z pulą na dotacje 180 tys. zł oraz w lutym 2013 roku z pula na dotacje 270 tys. zł. Wysokość mikrodotacji może wynosić do 10 tys. zł. Otrzymane w ramach dotacji wsparcie finansowe można będzie przeznaczyć m.in. na: -realizacje działań w obszarach pożytku publicznego, -rozwój infrastrukturalny organizacji, -podniesienie kwalifikacji pracowników lub wolontariuszy -poszerzenie świadczonych usług. W związku z tym Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych wspólnie z Urzędem Miasta Kluczborka, zaprasza na spotkanie informacyjno – szkoleniowe, w ramach którego przedstawione zostaną: -zasady dotyczące udzielania dofinansowań przez OCWIP, w tym katalog kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych; -obowiązujący formularz wniosku; -przedstawimy logikę pisania projektu; -kartę oceny projektu; -zasady rozliczenia projektu; -zasady kontroli dotacji. Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie załączonego formularza w formacie *.doc Wszystkich zainteresowanych współpracą przy organizacji spotkań zapraszamy do kontaktu z biurem OCWIP w celu szczegółów. Osoby do kontaktów ze strony OCWIP: Tomasz Kosmala, tel. 77 441 50 25, e-mail: t.kosmala@ocwip.pl Dorota Piechowicz – Witoń, tel. 77 441 50 25 e-mail: d.piechowicz@ocwip.pl Osoba do kontaktu ze strony Urzędu Miasta Kluczbork: Aneta Birecka, 77 418 14 81 wew. 219, ngo@kluczbork.pl

wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-06-28 09:59:56, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-06-28 09:59:24, Jarosław Nazarkiewicz

wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-06-26 11:09:24, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-06-26 11:09:21, Maciej Knapa

JUBILEUSZ 10-LECIA Stowarzyszenia Rodziców, Przyjaciół Dzieci i Młodzieży, Osób ze Specjalnymi Potrzebami przy Publicznym Przedszkolu Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Kluczborku W dniu 14.06.2012 w swojej siedzibie, w Przedszkolu Nr 2 odbyła się uroczystość 10-lecia istnienia Stowarzyszenia. Członkowie Stowarzyszenia świętowali tę rocznicę w towarzystwie swoich podopiecznych i zaproszonych gości na czele z Burmistrzem Jarosławem Kielarem, przewodnicząym Rady Miejskiej Januszem Kędzią oraz Starosty Kluczborskiego (w jego imieniu Monika Kluf). Nie zabrakło partnerów i przyjaciół Stowarzyszenia : Dyrektor Opolskiego Oddziału PFRON Joanna Niedźwiedź, Prezes Wagrem Jan Kowalik i Dyrektor Grażyna Kowalik, Dyrektor PPP w Kluczborku Anita Kieslich, PCPR Iwona Rudnicka-Hrynyszyn, ŚDS w Kluczborku Małgorzata Kwiring-Pondel, ŚDS w Sowczycach Katarzyna Balcerzak, SOSW Iwona Caputa, PP Nr 2 Anna Juzwa, Referat Promocji i IE Aneta Birecka i Grzegorz Błażewski oraz w imieniu Posła na Sejm Andrzeja Buły asystentka Katarzyna Grzyb. Po wzruszających występach dzieci Członków Stowarzyszenia uczęszczających do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i Przedszkola Nr2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Czesława Janczarskiego Prezes Grażyna Popek przedstawiła w prezentacji multimedialnej dorobek organizacji. 10-cie to okazja do szczególnych podziękowań. Wręczono statuetkę Honorowego Członka Stowarzyszenia Pani Joannie Niedźwiedź, Złotego Sponsora Spółce Wagrem, za 10-letnią, owocną współpracą z naszym Stowarzyszeniem Burmistrzowi Kluczborka i Staroście Kluczborskiemu. Podziękowania otrzymali również: Iwona Caputa, Anita Kieslich, Danuta Marciniak, Małgorzata Kwiring-Pondel, Anna Juzwa, Danuta Wiejowska, Wiktor Drożdż i Zbigniew Borecki. Dziękujemy również naszym kluczborskim sponsorom: Wagrem Sp.z o.o, Rialex Sp.z o.o, Hydrokom Sp.z o.o, nauczycielom i opiekunom. Grażyna Popekwersja: 2191
zatwierdzone: 2012-06-26 08:29:45, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-06-26 08:29:39, Maciej Knapa

W poniedziałek 25 czerwca 2012r. o godz.10.00 został uroczyście otwarty II odcinek obwodnicy Kluczborka od zjazdu przy drodze 45 w Kuniowie do ronda w Kraskowie. Po przywitaniu wszystkich zebranych przez Burmistrza Miasta Kluczborka odbył się pierwszy symboliczny przejazd trójkołowców i ciągników prowadzonych przez najmłodszych kierowców z Publicznego Przedszkola nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Kluczborku. Przedszkolacy przy brawach wszystkich zebranych podjechali do wstęgi, którą uroczyście przecięli Burmistrz Kluczborka Jarosław Kielar, Wicewojewoda Opolski Antoni Jastrzembski oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Kluczborku Janusz Kędzia. Po przecięciu wstęgi odbył się pierwszy przejazd nowo oddanym odcinkiem obwodnicy w asyście motocykli i samochodów z Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuniowie. Projekt "Budowa obwodnicy miasta Kluczborka do drogi krajowej nr 45 w Kuniowie do ul. Fabrycznej" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Całkowita wielkość inwestycji : 10 325 590,07zł koszty kwalifikowane – 7 506 142,41zł Wysokość dofinansowania 85 % kosztów kwalifikowanych: 6 380 221.04 zł Zakres inwestycji obejmował: - budowę jezdni po jednym pasie ruchu na długości 3,966 km, - budowę skrzyżowania z drogą krajową nr 45, - przebudowę skrzyżowania z drogą powiatową ul. Fabryczną na rondo, - budowę oświetlenia na rondzie i na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 45, - przebudowę skrzyżowań z drogami gminnymi, - budowę dróg wewnętrznych umożliwiających dojazd do pól
wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-06-25 13:57:06, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-06-25 13:57:03, Maciej Knapa

Sprawozdanie Nr OŚ.7021.7.2012.BS sporządzone dnia 25 czerwca 2012r. z konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbioru odpadów oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych obowiązujących na terenie Gminy Kluczbork. 1. W dniach 14-19 czerwca 2012r. przeprowadzono konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbioru odpadów oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych obowiązujących na terenie Gminy Kluczbork. 2. Informacja o konsultacjach wraz z projektem konsultowanej uchwały zostały zamieszczone na stronie Urzędu Miejskiego w Kluczborku www.kluczbork.pl od dnia 5 czerwca 2012r. 3. Do udziału w konsultacjach uprawnieni byli przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), działające na terenie Gminy Kluczbork. 4. Konsultacje polegały na złożeniu pisemnych uwag i wniosków dotyczących konsultowanej uchwały w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Kluczborku. 5. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi ani wnioski dotyczące konsultowanego projektu uchwały.

wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-06-25 11:30:13, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-06-25 11:29:31, Agnieszka Wierzbicka

wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-06-20 09:28:07, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-06-20 09:28:04, Maciej Knapa

Mistrzostwa Młodzieży szkolnej i akademickiej w ujeżdżeniu Książ 17.06.2012 W niedzielnych mistrzostwach, które odbyły się w Stadzie ogierów w Książu, bardzo udanie zaprezentowali się zawodnicy ze stajni Dera w Bogdańczowicach, na co dzień trenujący pod okiem Natalii Stodoły. Szkołę podstawową nr 1 w Kluczborku reprezentowała Wiktoria Łuszczyńska, która pokonując 25 zawodników w programie klasy L-2 zajęła pierwsze miejsce jadąc na koniu Dragon, miejsce 9te w tym samym konkursie uzyskał Michał Kozan na koniu Hamak, również ze szkoły podstawowej nr 1 w Kluczborku, który jednocześnie był najmłodszym uczestnikiem zawodów (9lat). Miejsce 5te uzyskała Oliwia Ribol( Społeczna szkoła podstawowa) na koniu Dragon. W konkursie klasy P-1 szkoły gimnazjalne na koniu Hamak reprezentowała Hanna Rataj ( gimnazjum Chocianowice) zajmując trzecią pozycję w konkursie i Hanna Kuliga (gimnazjum nr 1 w Kluczborku) zajmując siódme miejsce. Szkoły ponadgimnazjalne na Dragonie w konkursie klasy N-6 reprezentowała Asenata Adamus ze Liceum Ogólnokształcącego im A. Mickiewicza w Kluczborku zajmując pierwszą pozycję w konkursie. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-06-20 09:20:56, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-06-20 09:20:54, Maciej Knapa

Zarząd Spółki Wodnej Gminy Kluczbork zaprasza, wszystkich zainteresowanych problematyką melioracji w gminie Kluczbork, na pierwsze Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 5 lipca 2012r., o godz. 10.00 w sali konferencyjnej nr 62, II piętro, Urzędu Miejskiego w Kluczborku przy ul. Katowickiej 1. Porządek zebrania: 1. Otwarcie obrad i przywitanie zaproszonych gości. 2. Wybór Protokolanta Walnego Zgromadzenia. 3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 4. Stwierdzenie prawomocności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przyjęcie sprawozdania Zarządu z dotychczas przeprowadzonych działań rejestracyjno - organizacyjnych oraz informacja o bieżącej działalności Spółki. 7. Uchwalenie wysokości składek, innych świadczeń oraz terminu płatności składek. 8. Przedstawienie projektów uchwał na rok 2012. 9. Dyskusja nad proponowanymi uchwałami i głosowanie. 10. Informacja o planach prac Zarządu Spółki. 11. Wolne wnioski i zapytania. 12. Zakończenie obrad. Jednocześnie informujemy, że czynny udział w Walnym Zgromadzeniu (udział w dyskusji i głosowaniu) mają wyłącznie delegaci i członkowie Spółki Wodnej Gminy Kluczbork, tj. osoby, które do chwili rozpoczęcia Walnego Zgromadzenia złożyły lub złożą podpisane deklaracje członkowskie. Propozycje uzupełnienia porządku obrad przyjmowane będą do rozpoczęcia obrad. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy. Zarząd Spółki Wodnej Gminy Kluczbork

wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-06-19 12:43:42, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-06-19 12:43:39, Maciej Knapa

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Stobrawy" organizuje w dniu 22 czerwca w Markotowie Dużym ( gmina Wołczyn) imprezę plenerową "Noc Świętojańska" połączoną z uroczystym otwarciem szlaku kajakowego na rzece Stobrawie-projekt „"TOBRAWA RZEKA WIEDZY" realizowany w ramach PO Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2011. W PROGRAMIE IMPREZY: Od 10.00- 16.00 warsztaty ekologiczne oraz gra terenowa dla dzieci i młodzieży. Od 14.00- 20.00 spływy kajakowe do placu rekreacyjnego: warsztaty w pracowni ceramicznej; zagroda rękodzielników: mincarstwo, kowalstwo, witraże, rzeźba, wikliniarstwo, robótki ręczne; wyplatanie wianków i puszczanie ich na wodę, strefa zabaw dla dzieci, warsztaty ekologiczne na obszarze Natura 2000 Od 16.00 występy artystyczne: pokazy walki rycerzy z Grupy Rekonstrukcji Historycznej "OFFENSA" Z Wołczyńskiego Ośrodka Kultury, występy Zespoły Pieśni i Tańca "Modrzewiacy", pokazy tańca szkoły "DANCE CENTER", występ zespołu "BURAKY" 18.00 licytacja przedmiotów wykonanych przez dzieci podczas warsztatów 19.00 występ gwiazdy wieczoru "THE UKRAINIAN FOLK" Serdecznie wszystkich zapraszamy! Pozdrawiam Joanna Bulak Kierownik Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dolina Stobrawy" ul. XXX-lecia 5 46-211 Kujakowice Górne tel. 77 413 11 38 tel. kom. 530111550 www.dolinastobrawy.pl www.stobrawskiinkubator.pl

wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-06-19 08:03:07, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-06-19 07:56:23, Jarosław Nazarkiewicz

Stowarzyszenie Regionu Kluczborskiego "Kobietom–Mammograf" oraz Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna (MiGBP) w Kluczborku serdecznie zapraszają na wystawę prac plastycznych wykonanych przez Kluczborczan pt. „SERCEM MALOWANE - KLUCZBORK W KWIATACH. Ekspozycja będzie dostępna w MiGBP w Kluczborku (ul. K. Miarki 2) w lipcu 2012 roku w godzinach pracy biblioteki. Wernisaż odbędzie się 28 czerwca 2012 r. o godzinie 14:00. Patronat honorowy objął Burmistrz Kluczborka. Mieszkańcy z powiatu kluczborskiego, którzy chcą swoje prace eksponować, proszeni są o złożenie ich w kluczborskiej bibliotece do 23.06.2012 r. Serdecznie zapraszamy! Ewa Zgadzaj-Martyniuk prezes Stowarzyszenia Regionu Kluczborskiego "Kobietom-Mammograf" (http://kobietommammograf.orangespace.pl ; e-mail: kobietommammograf@wp.pl)

wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-06-19 07:53:48, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-06-19 07:52:44, Jarosław Nazarkiewicz

Filia Młodzieżowego Biura Pracy w Kluczborku przy współpracy z Rejowym Ośrodkiem Szkolenia Zawodowego Młodzieży w Oleśnie organizuje kurs języka niemieckiego dla początkujących zainteresowanych praca za granicą w charakterze opiekuna/ki osoby starszej. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Liczba godzin przewidzianych na szkolenie to 30 h na moduł językowy oraz 5 h z zakresu pierwszej pomocy. Zajęcia odbywać się będą dwa razy w tygodniu. Liczba miejsc ograniczona. Całkowity koszt szkolenia przypadający na jedną osobę to 180 zł. Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie pod nr tel. 77/418 20 50 lub osobiście w siedzibie Filii MBP w Kluczborku (ul. Mickiewicza5 I piętro pok. nr 19). Agnieszka Świderska-Włodarczyk

wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-06-19 07:51:45, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-06-19 07:51:02, Jarosław Nazarkiewicz

Kluczbork, dn. 15.06.2012 r. IE.524.6.2012 Wyniki konkursu ofert Na realizację zadań z zakresu wypoczynku dla dzieci i młodzieży Burmistrz Miasta Kluczborka, po zapoznaniu się z wnioskami komisji opiniującej oferty, przyznał dotacje następującym organizacjom: -Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kuniów (Organizacja półkolonii dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kluczbork) – 4.000,- zł -Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej (Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym) – 21.000,- zł Łącznie przyznano 25.000,- zł

wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-06-15 11:22:39, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-06-15 11:21:11, Jarosław Nazarkiewicz

Wtorek 5 czerwca 2012r., aula Publicznego Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Kluczborku powoli zaczyna się zapełniać. Organizatorzy oraz jurorzy z napięciem oczekują na uczestników tegorocznego - czwartego już Międzyszkolnego Konkursu Piosenki Obcojęzycznej. Zgłoszonych jest ponad 40 solistów i zespołów, w sumie około 70 osób, które zaprezentują swoje umiejętności wokalne. Konkurs zatacza coraz szersze kręgi. Uczestnicy przyjeżdżają z różnych zakątków województwa opolskiego, m.in. z Namysłowa, Dobrodzienia, Praszki, Niemodlina oraz Kluczborka i okolic. Tak możemy już tylko wspominać kolejną edycję konkursu. W tym roku pod patronatem Marszałka Województwa Opolskiego - pana Józefa Sebesty, Burmistrza Miasta Kluczbork - pana Jarosława Kielara, Starosty Powiatu Kluczborskiego - pana Piotra Pośpiecha oraz Dyrektora Administracji Oświaty w Kluczborku - pana Romana Kamińskiego. Dzięki ich hojności oraz wsparciu pana Henryka Musiała po raz pierwszy rozdane zostały statuetki - nagrody dla, zdaniem jury konkursu, najlepszych uczestników. Nie możemy pominąć naszych sponsorów, wśród nich wydawnictwo Znak, Nowa Era, WSiP, Oxford oraz Instytut Goethego z Krakowa, DeutschWagenTour z Wrocławia oraz Firma Handlowo-Usługowa "EMKA" - Małgorzaty Karolczyk. Ich szczodrość umożliwiła nagrodzenie każdego uczestnika konkursu drobnym upominkiem. Poziom uczestników był imponujący, zarówno pod względem umiejętności wokalnych, jak i językowych. Co prawda nadal królowały piosenki w języku angielskim, ale pojawiły się wykonania w języku niemieckim, włoskim i czeskim. Oby tak dalej, być może w kolejnych edycjach pojawi się język rosyjski, hiszpański, albo chiński. Kto wie? Najważniejsze jednak w tym wszystkim to promowanie talentów, pogłębianie wrażliwości artystycznej uczniów, popularyzacja nauki języków obcych, nauka poprzez śpiew i wspólną zabawę. I aż dech zapierało, skąd w tych dzieciakach taka siła i ekspresja wykonania. Atrakcją konkursu był udział debiutanta Opolskiego Festiwalu Piosenki - Piotra Jurkowskiego, który jest również absolwentem naszego gimnazjum. Piotr, oprócz oceniania uczestników konkursu, sam również wykonał piosenkę Kultu "Gdy nie ma dzieci", którą wraz ze swoim zespołem Sam Wiesz Kto wyśpiewał na tegorocznym festiwalu. A w tzw. międzyczasie rozdawał autografy i pozował do zdjęć ze swoimi fanKami:) Pozostaje nam podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w zorganizowanie konkursu, za życzliwość, wsparcie oraz uczestnikom i ich opiekunom - za trud przygotowania. Zapraszamy za rok na kolejną edycję konkursu, jednak pod nową nazwą V KLUCZBORSKI FESTIWAL PIOSENKI OBCOJĘYCZNEJ Jury w składzie: pani Magdalena Durecka, pan Waldemar Porada oraz pan Piotr Jurkowski podsumowało konkurs i nagrodziło statuetkami najlepszych wykonawców: W kategorii soliści - szkoły podstawowe: I.miejsce: Anna Ciupa - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Praszce (opiekun pani Elżbieta Pietras) II.miejsce: Adam Lipka - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Praszce (opiekun pani Elżbieta Pietras) III.miejsce: Zuzanna Tomczyk - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Praszce (opiekun pani Justyna Pilak) W kategorii soliści - szkoły gimnazjalne: I.miejsce: Więckowska Martyna - Młodzieżowy Dom Kultury w Kluczborku (opiekun pan Zbyszek Oszczypko) II.miejsce: Daria Kowolik - Publiczne Gimnazjum nr im. J. Pawła II w Dobrodzieniu (opiekun pani Sabina Kowalska i pani Klaudia Oliwa) III.miejsce: Wiktoria Zwiernik - Gimnazjum nr 2 w Namysłowie (opiekun pani Alicja Okularczyk) Wyróżnienie: Wiktoria Szelągowska - Młodzieżowy Dom Kultury w Kluczborku (opiekun pan Zbyszek Oszczypko) W kategorii soliści - szkoły ponadgimnazjalne: I.miejsce: Kornela Łęgowa - Zespół Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku (opiekun pani Aneta Zawada-Paszko) II.miejsce: Justyna Garbowska - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kluczborku (opiekun pan Dawid Bachryj) III.miejsce: Sylwia Rubin - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kluczborku (opiekun pan Dawid Bachryj) Wyróżnienia: - Anna Kulig - I Liceum Ogólnokształcące w Praszce (opiekun pani Krystyna Wasilenko) - Aurelia Świątek - Zespół Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku (opiekun pani Aneta Zawada-Paszko) W kategorii zespoły wokalne - szkoły podstawowe: II.miejsce: Julia Włodarska i Aleksandra Mieszkalska - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Praszce (opiekun pani Justyna Pilak) III.miejsce: Klaudia, Aneta, Agata, Karolina i Wiktoria - Publiczna Szkoła Podstawowa w Biskupicach (opiekun pani Katarzyna Ochocka) W kategorii zespoły wokalne - szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne: I.miejsce: Justyna Tworek i Ewelina Krawczyk - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu (opiekun pani Beata Sikora) II.miejsce: "Second Band" - Gimnazjum nr 2 w Namysłowie (opiekun pani Alicja Okularczyk) III.miejsce: "Nameless" - Publiczne Gimnazjum nr im. J. Pawła II w Dobrodzieniu (opiekun pani Sabina Kowalska i pani Klaudia Oliwa) W kategorii zespoły wokalno-instrumentalne - szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne: III.miejsce: "Mafia ze Sportowej" - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Praszce (opiekun pan Mirosław Kowalczuk) W tej kategorii jury przyznało statuetkę dla wyróżniającego się perkusisty: Piotra Natkaniec - z Gimnazjalno-Licealnego Zespołu Szkół w Wołczynie (opiekun pani Barbara Łobos-Jastrzębska) Grand Prix IV Międzyszkolnego Konkursu Piosenki Obcojęzycznej - zespół wokalny "Fabryka Muzyki" - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kluczborku (opiekun pan Dawid Bachryj) Nauczyciele Publicznego Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Kluczborku.
wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-06-15 11:17:52, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-06-15 11:17:48, Maciej Knapa

Komunikat o możliwości składania uwag do oferty złożonej w trybie bezkonkursowym Zgodnie z art. 19 a ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96,poz. 873 z późn. zm.) zamieszcza się ofertę Caritasu Diecezji Opolskiej, na realizację zadania publicznego pn.: "Utworzenie punktu masażu leczniczego" Oferta zostaje umieszczona na okres 7 dni: 13.06-20.06.2012 r. Zgodnie z art. 19 a ust. 4 każdy w tym terminie może wnieść uwagi do oferty. Uwagi można składać pisemnie w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Kluczborku do dnia 20 czerwca 2012 r. Pobierz ofertę Caritas w formacie *.pdf

wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-06-13 08:54:29, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-06-13 08:51:43, Jarosław Nazarkiewicz

W sobotę 2 czerwca na peronie stacji w Kluczborku odbył się niezwykły koncert. W ramach akcji promującej pn. "Kolej na orkiestrę, czyli opolski ekspres dęty" wystąpiła Orkiestra Zespołu Szkół Elektrycznych im. T.Kościuszki w Opolu pod batutą Przemysława Ślusarczyka. Do atrakcji dla dużych i małych mieszkańców Kluczborka i okolic można bez wątpienia zaliczyć możliwość zwiedzania lokomotyw w kilkuosobowych grupach (co widać na zdjęciach poniżej), uruchomienia sygnału dźwiękowego lokomotywy czy konkurs zapowiadania pociągów. W akcję włączyli się kluczborscy kolejarze, miłośnicy kolei i Urząd Miejski w Kluczborku. Projekt został przygotowany we współpracy Działu Promocji i Kultury Politechniki Opolskiej z Zarządem Województwa Opolskiego, Opolskiego Zakładu Przewozów Regionalnych i PKP PLK S.A. w Opolu.

wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-06-12 15:07:33, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-06-12 14:54:12, Jarosław Nazarkiewicz

Informacja dla Wspólnot Mieszkaniowych w sprawie możliwości uzyskania dotacji z budżetu Gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. W związku z pojawiającymi się informacjami dotyczącymi możliwości uzyskania dotacji dla obiektów znajdujących się w strefie konserwatorskiej niniejszym informuję, że dotacja z budżetu Gminy może być udzielona wyłącznie na obiekty wpisane do rejestru zabytków prowadzonego przez Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Działając na podstawie art.81 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2007r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003r. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) Rada Miejska w Kluczborku podjęła uchwałę Nr IV/38/07 z dnia 24 stycznia 2007r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Kluczbork na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Uchwała Nr IV/38/07 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Kluczbork na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Zastępca Burmistrza Miasta Kluczborka Andrzej Nowak

wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-06-12 11:48:34, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-06-12 11:48:31, Maciej Knapa

Pierwszy kluczborski marsz zaliczamy do udanych! Zapowiadało się skromnie a ku zdziwieniu organizatorów ulicami Kluczborka przeszło 300 osób! Z uśmiechem, radością i z piosenką na ustach! Świadectwo dane podczas marszu było pięknym dopełnieniem udziału we Mszy św. Radosna manifestacja szła ulicami miasta z parafii NSPJ do MBWW prowadzona przez Orkiestrę Dętą z Łowkowic oraz parę nowożeńców w garbusie przy asyście motocyklistów. Wesoło, nieraz w podskokach, skandowali okrzyki: "Chodźcie z nami - RODZINAMI", "Gdy rodzina zjednoczona, żadne zło jej nie pokona!", "Wybieram Rodzinę a nie nadgodzinę!", "Dzieci Skarbem a nie garbem" i wiele innych! Zdjęcia z marszu dostępne w sieci zobacz Filmy z przemarszu: film 1 film 2 Tego dnia odbywały się marsze w ponad 40 miastach w Polsce - Kluczborka nie mogło zabraknąć! Więcej o przedsięwzięciu ogólnopolskim na stronie: www.marsz.org Na zakończenie marszu organizatorzy przewidzieli symboliczne upominki: słoik słodkiego miodu na dalszą drogę życia dla pary z największym stażem małżeńskim oraz upominki rzeczowe dla najliczniejszej rodziny biorącej udział w Marszu. Serdecznie podziękowania dla wszystkich uczestników oraz osób zaangażowanych w dzieło marszowe w Kluczborku. Uczestnicy mieli możliwość podpisania się pod listami, które kierowane będą do Biskupa Andrzeja Czaji oraz miejscowych władz samorządowych. Treść listu poniżej: Jako grupa osób, wspólnot, organizacji, które łączy przekonanie, że szacunek dla życia i rodziny stanowi fundament ładu społecznego oraz że rodzina oparta na stabilnym związku małżeńskim to miejsce harmonijnego wzrastania młodego człowieka, a zarazem wielka przygoda i droga osobistego spełnienia kobiety i mężczyzny, zapewniająca szczęście, poczucie bezpieczeństwa, wsparcie w trudnościach i godną starość informujemy, że: Z radością, w pełnej wolności sumień i przekonań zorganizowaliśmy oraz wzięliśmy udział w Marszu dla Życia i Rodziny. Pragniemy w ten sposób zwracać uwagę opinii publicznej i władz, zarówno tych lokalnych jak i ogólnopolskich, na sytuację rodziny. Z uwagi na fakt, że rodzina jest instytucją szczególną i niezastępowalną chcemy, by cieszyła się odpowiednim prestiżem. Podstawowym przejawem szacunku dla rodziny powinno być zaufanie, że mogąc konsumować owoce swojej pracy będzie czynić to roztropnie i odpowiedzialnie troszcząc się zarówno o potrzeby swoje jak i wspólnoty, w której żyje. Ze swej strony chcemy pamiętać o tym, nie tylko z takich okazji jak Marsz dla Życia i Rodziny ale pragnieniem naszym jest praca i starania o nobilitację Polskiej Rodziny a także budowanie dla niej przyjaznego klimatu i możliwości nieustannego wzrastania.

wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-06-12 08:33:15, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-06-12 08:33:12, Maciej Knapa

XXIII Mistrzostwa Polski Seniorów i Juniorów w Karate Tradycyjnym oraz XXIII Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych w Karate Tradycyjnym odbyły się w dniach 1-3 czerwca br. w Biłgoraju w hali widowiskowo-sportowej OSiR. W zawodach udział wzięło 321 zawodników reprezentujących 21 klubów z 12 województw. Woj. opolskie reprezentowało 25-ciu zawodników, w tym 18-stu z Kluczborskiego Klubu Karate Zawodnicy trenowani przez Andrzeja Olecha odnieśli kolejne sukcesy zdobywając czołowe lokaty. Łukasz Wójcik i Łukasz Radwański potwierdzili swoją wysoką formę przechodząc jak burza przez poszczególne etapy i zdobywając po raz kolejny mistrzostwo Polski w konkurencjach indywidualnych. Jednocześnie wraz z Piotrem Kusiem i Maciejem Kalandykiem po raz trzeci z rzędu potwierdzili, że są najlepszą drużyną w kraju w konkurencji kumite. Dużą niespodziankę sprawili nam nasi juniorzy - powiedział Andrzej Olech, których debiut w kumite drużynowym w składzie: Dawid Rojowski, Szymon Niklewicz, Tomasz Sarnicki zakończył się zdobyciem mistrzostwa Polski w tej konkurencji. W pierwszych walkach wyeliminowali oni v-ce mistrzów Polski, co zwiększyło wiarę we własne siły i ostatecznie doprowadziło do zwycięstwa. Bardzo udany start zaprezentowała Alicja Zalecińska w konkurencji kata indywidualnym kobiet. Przechodząc przez poszczególne etapy sukcesywnie zbliżała się do podium, lokując się ostatecznie na drugiej pozycji i zdobywając srebrny medal. Oprócz zawodników z Kluczborka bardzo udany start miała Maja Wójcik z OK Byczyna, podopieczna Zbigniewa Sitarza. W konkurencji ko-go kumite juniorek zdobyła brązowy medal. Mistrzostwa Polski były szansą na zaprezentowanie się zawodników przed tegorocznymi mistrzostwami świata, które odbędą się 6-7 października w Łodzi. WYNIKI seniorzy: Fuku-go mężczyzn: 1 miejsce - Łukasz Radwański Kumite indywidualne mężczyzn: 1 miejsce - Łukasz Wójcik Kumite drużynowe mężczyzn : 1 miejsce - Piotr Kuś, Maciej Kalandyk, Łukasz Wójcik, Łukasz Radwański blisko pozycji medalowej byli: Szymon Neugebauer, Piotr Kuś, Bartosz Zaleciński, zajmując 4 miejsce w kata drużynowym mężczyzn WYNIKI juniorzy: Kata indywidualne kobiet: 2 miejsce - Alicja Zalecińska Ko-go kumite kobiet: 3 miejsce - Maja Wójcik (OK Byczyna) Kumite drużynowe mężczyzn: 1 miejsce - Dawid Rojowski, Szymon Niklewicz, Tomasz Sarnicki

wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-06-11 10:39:50, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-06-11 10:39:48, Maciej Knapa

Z okazji obchodów Światowego Dnia Wiatru (15.06.2012 r.) Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej zaprasza do udziału w konkursach: fotograficznym "Polski WIATR" oraz plastycznym "Namaluj WIATR". OTWARTY KONKURS Fotograficzny "Polski Wiatr" Tematem Konkursu są zdjęcia elektrowni wiatrowych lub farm wiatrowych. Fotografowane obiekty muszą być zlokalizowane na terenie Polski. Więcej informacji: http://dzienwiatru.eu/konkursy.html Termin nadsyłania prac: do 13.06.2012 r. KONKURS PLASTYCZNY dla uczniów szkół podstawowych pn. "Namaluj WIATR" Celem konkursu jest rozwijanie wyobraźni, aktywności plastycznej oraz propagowanie ekologicznych źródeł energii. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu plakatu związanego z tematyką energetyki wiatrowej. UWAGA -każda praca musi być innego autora. Wśród nagród indywidualnych jest 10 wyróżnień dla autorów najlepszych prac. Nagrodami są aparaty fotograficzne Nikon Coolpix L23. Więcej informacji: http://dzienwiatru.eu/konkursy.html Termin nadsyłania prac: do 18.06.2012 r. Światowy Dzień Wiatru. Obchodzony jest od 2007 roku i stał się główną częścią ogólnoświatowej kampanii na rzecz promocji wiatru, jako odnawialnego i czystego źródła energii. Celem święta, koordynowanego przez Europejskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (EWEA), jest zwiększenie świadomości środowisk decyzyjnych oraz społeczeństwa w kwestii potencjału, jaki posiada wiatr, nieograniczoności zasobów wietrznych oraz pozytywnych efektów płynących z szerszego wykorzystania energii z odnawialnych źródeł. W Dniu Wiatru zorganizowanych zostanie tysiące wydarzeń na 5 kontynentach w ponad 25 krajach. Otwarte dni na farmach wiatrowych, konferencje, konkursy malarskie, prezentacje samochodów napędzanych wiatrem i wiele, wiele innych ekologiczny atrakcji. W Polsce akcję koordynuje Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej. http://www.dzienwiatru.eu http://www.psew.pl PSEW

wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-06-06 14:37:41, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-06-06 14:37:03, Agnieszka Wierzbicka

5 czerwca w Muzeum im. Jana Dzierżona w Kluczborku miało miejsce oficjalne zakończenie VI Pleneru Rzeźbiarskiego - Kluczbork 2012. Głównym celem pleneru organizowanego od 2007 roku jest powiększenie zbiorów muzealnych, ożywienie tradycji wykonywania uli figuralnych oraz zainteresowanie tą dziedziną twórczości jak najszerszego grona odbiorców. W imieniu organizatorów serdecznie zachęcamy wszystkich, a szczególnie nauczycieli wraz z dziećmi i młodzieżą szkolną, do odwiedzenia Muzeum.


wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-06-06 10:28:02, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-06-06 10:27:59, Maciej Knapa

Pobierz spot telewizyjny kampanii "Kibicuj Zdrowiu" w formacie *.avi ok 8 MB Pobierz harmonogram turniejowy dot. kampanii "Kibicuj Zdrowiu" w formacie *.pdf ok 2MB

wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-06-05 13:24:03, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-06-05 13:23:53, Jarosław Nazarkiewicz

Pobierz spot telewizyjny kampanii "Fair Play" w formacie *.wmv ok 6 MB Pobierz metryczkę spotu dot. kampanii "Fair Play" w formacie *.pdf Pobierz informacje prasowe dot kampanii "Fair Play" w formacie *.pdf ok 0,5 MB

wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-06-05 13:22:24, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-06-05 13:15:29, Jarosław Nazarkiewicz

Pobierz ZARZĄDZENIE NR AO.0050.73.2012 BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA z dnia 5 czerwca 2012r. w sprawie trybu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbioru odpadów oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych obowiązujących na terenie Gminy Kluczbork Pobierz projekt uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbioru odpadów oraz opró?nianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych obowiązujących na terenie Gminy Kluczbork w formacie *.pdf

wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-06-05 13:13:11, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-06-05 13:12:27, Agnieszka Wierzbicka

Turnieju Szachowego o tytuł Mistrza Powiatu Kluczborskiego 2012r. REGULAMIN Organizator: Starostwo Powiatowe w Kluczborku Stowarzyszenie Szachowe LZS "GONIEC" Kluczbork Termin i miejsce: Turniej rozegrany zostanie w dniu 23 czerwca 2012r. (sobota) w Wojewódzkim Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego przy ul. Konopnickiej w Kluczborku o godz.10:00. System rozgrywek: System szwajcarski – 7 rund po 15 min. dla zawodnika. Kojarzenie komputerowe. Warunki uczestnictwa: W turnieju uczestniczą chętni, którzy do 9:50 wpłacą wpisowe: -10 zł seniorzy; -5 zł juniorzy; Nagrody: Tytuł mistrza powiatu oraz medal okolicznościowy otrzymają zawodnicy: -seniorzy -seniorzy +60 -juniorzy do 18 lat ( do rocznika 1994) -uczniowie klas IV – VI -uczniowie klas I – III Wszyscy zawodnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy. Zawodnicy nagrodzeni medalami otrzymają drobne upominki. Uwagi końcowe: Sprawy sporne dotyczące gry rozstrzyga organizator oraz sędzia główny.

wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-06-04 10:54:59, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-06-04 10:52:34, Jarosław Nazarkiewicz

Z uwagi na niesprzyjające warunki pogodowe festyn "Kluczbork - Dzieciom" 3 czerwca zostaje przeniesiony do hali OSiR przy ul. Mickiewicza. Start o godz. 14.00 Za utrudnienia przepraszamy.

wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-06-01 13:39:56, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-06-01 13:39:52, Maciej Knapa

Cztery firmy działające na terenie powiatu kluczborskiego znalazły się w gronie laureatów i wyróżnionych dziewiątej edycji Opolskiej Nagrody Jakości. Tytuł Znakomitego Pełnomocnika Systemów Jakości otrzymał Mirosław Birecki sekretarz Urzędu Miejskiego w Kluczborku. W poprzedniej edycji tytuł ten zdobył sekretarz powiatu kluczborskiego Adam Radom. Gala ONJ zorganizowano w auli Państwowej Szkoły Muzycznej w Opolu a jej niewątpliwą ozdobą był występ wokalistów z Młodzieżowego Domu Kultury w Kluczborku i tutejszej Gminnej Szkoły Muzycznej. Oto laureaci IX edycji z powiatu kluczborskiego: Marcegaglia Poland Sp. z o.o. Kluczbork Wodociągi i Kanalizacja Hydrokom Sp. z o.o. w Kluczborku Centrum Doradztwa i Kształcenia Kadr P.W. ZBRYK z Kluczborka Wyróżnienie: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Ewa Godyla Pałac Pawłowice Hotel – Restauracja - Spa Znakomity Pełnomocnik Systemów Zarządzania Mirosław Birecki - Urząd Miejski w Kluczborku Przypomnijmy: 2009 r. VI edycja Konkursu Laureat CUPROD Sp. Z o.o. w Kluczborku Urząd Miejski w Kluczbork Starostwo Powiatowe w Kluczborku Powiatowe Centrum Zdrowia S.A. NZOZ Szpital Powiatowy w Kluczborku LESAFFRE Polska S.A. w Wołczynie Wyróżnienie: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Kluczborku 2010 r. VII edycja Konkursu Laureat Fabryka Maszyn i Urządzeń FAMAK S.A. w Kluczborku Wyróżnienie: Spółdzielnia Pracy Handlowo- Produkcyjna MIX – PASZ w Kluczborku Centrum Doradztwa i Kształcenia Kadr P.W. ZBRYK w Kluczborku XVI edycja POLSKA NAGRODA JAKOŚCI CUPROD Spółka z o.o. z Kluczborka w kategorii „średnich organizacji produkcyjnych” 2011 r. VIII edycja Konkursu Laureat WAGREM Sp. z o.o. Kluczbork Wyróżnienie: Urząd Miasta w Byczynie II edycja - Konkursu Znakomity Pełnomocnik Systemów Zarządzania Mariusz Rachel - Fabryka Maszyn i Urządzeń FAMAK S.A. w Kluczborku Adam Radom - Starostwo Powiatowe w Kluczborku Wszystkim laureatom tegorocznych ONJ gratulujemy!

wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-06-01 13:39:31, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-06-01 13:37:14, Jarosław Nazarkiewicz

wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-06-01 10:57:48, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-06-01 10:57:45, Maciej Knapa

W czwartek 31 maja w Muzeum im. Jana Dzierżona miało miejsce otwarcie wystawy pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Kluczborka - MALARSTWO I GRAFIKA PIOTRA GRUSSA. Serdecznie zapraszamy do zwiedzania wystawy, która jest czynna do końca czerwca 2012 r.


wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-06-01 10:18:00, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-06-01 10:17:57, Maciej Knapa

163 pary z pięćdziesięciu siedmiu klubów tanecznych z całej Polski wzięło udział w Ogólnopolskim Turnieju Tańca Towarzyskiego "Złote Plastry Miodu" o puchar Stowarzyszenia Miłośników Tańca "Sukces". Honorowy Patronat nad turniejem przyjęli Burmistrz Miasta Kluczborka Pan Jarosław Kielar i Starosta kluczborski Piotr Pośpiech. W turnieju wzięło udział dziewięć par z kluczborskiej Szkoły Tańca Adrianny Przybył. Nasi reprezentanci wielokrotnie stawali na podium. W kategorii 10 - 11 lat w klasie G w kombinacji I miejsce zajęli: Tomasz Kubik i Martyna Koj. W kategorii 14 - 15 lat w klasie F w kombinacji I miejsce zajęli: Mateusz Klich i Jaonna Zaklińska, II - Karol Kuliberda i Dominika Gajdzińska. W kategorii 12 - 13 lat klasa D Jakub Wrześniak, Weronika Nylec zajęli IV miejsce. W kategorii 12 - 13 lat klasa C II miejsce w tańcach latynoamerykańskich zajęła para Jędrek Piłat, Michalina Leszczyńska. Para Maciej Kinder, Aleksandra Podolińska w nowej kategorii pow. 15 lat B zajęła ósme miejsce Michał Marzec i Kornelia Durka byli bezkonkurencyjni w kategorii powyżej 15 lat w klasie A w tańcach latynoamerykańskich zdobywając pierwsze miejsce i "Złote Plastry Miodu". Trzecie miejsce w tej samej kategorii zajęli: Konrad Paprocki i Justyna Malisz, IV – Przemysław Ulfik i Oliwia Barczykowska. Michał Marzec, Kornelia Durka w tańcach standardowych kat. pow. 15 B zajęli czwarte miejsce. Złote Plastry Miodu to kolejny turniej o ogólnopolskim szczeblu organizowany przez Stowarzyszenie Miłośników Tańca SUKCES z Kluczborka. W listopadzie stowarzyszenie organizuje Mistrzostwa Okręgu Opolskiego i Grand Prix Seniorów, a po decyzji Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Tanecznego pasjonaci tańca z Kluczborka będą w lutym 2013 roku organizatorami Mistrzostw Polski w Tańcach Latynoamerykańskich. Dziękujemy rodzicom i sponsorom za pomoc w zorganizowaniu turnieju.
Więcej zdjęć na www.sukceskluczbork.pl

wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-06-01 09:15:06, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-06-01 09:15:04, Maciej Knapa

Informujemy, że badania wody w zbiorniku "Kluczbork" wykazały że jakość wody spełnia normy sanitarne i nie jest przekroczone stężenie bakterii eschericha coli.

wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-06-01 07:37:31, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-06-01 07:34:50, Jarosław Nazarkiewicz

W związku z budową ronda ul.Byczyńska została zamknięta. Dojazd do marketu NOMI jest możliwy. Zjazd z drogi numer 11 jest zamknięty. Utrudnienia potrwają do 1.08.2012r.

wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-05-31 14:02:09, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-05-31 14:02:06, Maciej Knapa

W hali sportowej w Popielowie dnia 26 V 2012 roku zawodnicy Uczniowskiego Klubu Sportowego "Baszta" działającego przy PSP nr 1 im. J. Dzierżona w Kluczborku zajęli II miejsce w turnieju piłki ręcznej chłopców (rocznik 1997 i młodsi) o Puchar Przewodniczącego GZ "LKS" w Popielowie. Turniej rozgrywany był w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu dla wszystkich i XVIII Sportowego Turnieju Miast i Gmin 2012 r. W turnieju brało udział sześć zespołów, podzielonych na dwie grupy. W grupie 1 występowały zespoły: OSiR Komprachcice, PG Biadacz, PG Siołkowice natomiast w grupie 2 zespoły: LUKS "Dalia" Popielów, PG Kościerzyce i UKS "Baszta" Kluczbork. Zawodnicy UKS "Baszta" wygrywając w grupie wszystkie mecze odpowiednio: UKS "Baszta - LUKS "Dalia" Popielów 17 - 11, UKS "Baszta" - PG Kościerzyce 11 - 8, awansowali do finału zawodów. W finale UKS "Baszta" przegrał z PG z Biadacza 7 - 14. Za zajęcie II miejsca zespół UKS "Baszta" otrzymał Puchar z rąk przewodniczącego GZ "LKS" w Popielowie a zawodnicy za zdobycie II miejsca w turnieju otrzymali medale. Miłym akcentem dla naszej drużyny zakończył się plebiscyt na "króla strzelców" turnieju. Królem został zawodnik naszej drużyny Szymon Podyma zdobywając 17 bramek. Drużynę UKS "Baszta" reprezentowali: Czapczyński Robert, Kędzia Krzysztof, Rakoczy Daniel, Błaszków Szymon(2), Podyma Szymon(17), Świlak Łukasz(3), Bartela Piotr(4), Kwinta Arkadiusz(2), Kołat Łukasz (1), Banasiewicz Kacper, Grodzki Adam(3), Hakman Piotr, Mańko Przemysław, Bystrykowski Filip(2), Gmerek Jakub(1), trenerzy drużyny Krakowiak Ireneusz, Bartela Marcin, kierownikiem drużyny Czapczyński Marcin. W imieniu zarządu klubu serdeczne podziękowania składam rodzicom zawodników za gorący doping oraz wsparcie w czasie zawodów. Tekst i zdjęcia: Krakowiak Ireneusz

wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-05-31 13:04:28, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-05-31 13:04:25, Maciej Knapa

W dniach 25-27 maja 2012 r. najmłodsi zawodnicy karate tradycyjnego rywalizowali w XII Pucharze Polski Dzieci w Karate Tradycyjnym. Zawody rozegrane zostały w Centrum Widowiskowo-Sportowym Orlen Arena w Płocku. Dzieci w trzech grupach wiekowych: grupa A (7 lat i młodsi) , grupa B (8, 9 lat) oraz grupa C (10, 11, 12 lat) wystartowali w trzech konkurencjach: kata indywidualnym, kata drużynowym oraz w en-bu. Łącznie wzięło udział około 460 zawodników. 5-osobowa reprezentacja Kluczborka wypadła bardzo dobrze zdobywając dwa brązowe krążki w konkurencjach indywidualnych (kata) i piąte miejsce w kata drużynowym. Były to pierwsze starty naszych młodzików (10-12 lat) na tak dużej i prestiżowej imprezie, a powyższe sukcesy dobrze rokują na przyszłość. W kata indywidualnym 3 miejsce zajęli: Karolina Gajewska i Mateusz Maciołek. W kata drużynowym na 5 miejscu uplasowali się zawodnicy w składzie: Jakub Hadryś, Michał Hiczkiewicz, Mateusz Maciołek. (W sobotę, 26 maja, młodzi zawodnicy mieli okazję obserwować najlepszych karateków w Europie, którzy zmierzyli się w V Pucharze Europy w Karate Tradycyjnym Orlen 2012. więcej na: www.karate.pl Ewa Maciborko Kluczborski Klub Karatewersja: 2191
zatwierdzone: 2012-05-31 12:50:25, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-05-31 12:50:21, Maciej Knapa

Pobierz wyniki konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w formacie *.pdf

wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-05-30 14:47:06, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-05-30 14:43:34, Jarosław Nazarkiewicz

W dniach 4-6 maja 2012 roku odbyło 38 Spotkanie Byłych Mieszkańców Kluczborka w Hildesheim. 4 maja w piątek wieczorem przedstawiciele Gminy Kluczbork przyjechali do Hildesheim. Gminę reprezentowali: przedstawiciel Urzędu Miejskiego Grzegorz Błażewski, Orkiestra Dęta z Łowkowic z kapelmistrzem Wiktorem Poloczkiem, Chór Mniejszości Niemieckiej z Kluczborka prowadzony przez panią Adelajdę Porembę. Spotkania Byłych Mieszkańców Kluczborka (38. Kreuzburger Heimattreffen) organizowane są co dwa lata przez Heimatkreisverband Kreuzburg O/S e.V. (HKV). Jest to wspaniała okazja do wspomnień tamtych lat, przyjaźni, spotkań i wymiany doświadczeń. W tym roku liczba uczestników z Niemiec wyniosla 228 osób. Na miejscu wszystkich uczestników witał przewodniczący Heimatkreisverband Pan Peter Klotz oraz Pani Magdalena Kretschmer-Linkert, osoba zasłużona dla Kluczborka. 5 maja 2012 o godz.18.00 rozpoczęło się 38 Spotkanie Byłych Mieszkańców Kluczborka i okolic Gminy Kluczbork. Występy chórów z Kluczborka oraz orkiestry z Łowkowic w pięknych strojach oraz mundurach przyciągały uwagę wszystkich uczestników spotkania. Dzień później 6 maja w kościele św. Bernwarda odbyło się ekumeniczne nabożeństwo prowadzone przez pastora Dawida Mendroka z Wrocławia i księdza Andrzeja Glinkę z parafii MBWW w Kluczborku. Po nabożeństwie rozpoczęła się oficjalna część spotkania, na które zaproszono również panią Beatę König Burmistrz Hildesheim. Pani burmistrz powitała wszystkich zebranych i podkreśliła, że zabytki Hildesheim znajdują się na liście Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO, co bardzo podnosi atrakcyjność tego miasta. Widząc chóry dziecięce i orkiestrę dętą wyraziła soją radość, gdyż właśnie muzyka łączy ludzi, łamie bariery i pozwala wspólnie przeżywać wspaniałe chwile. W imieniu Burmistrza Kluczborka Jarosława Kielara głos zabrał Grzegorz Błażewski, który przekazując pozdrowienia dla wszystkich Kluczborczan odczytał list od burmistrza, który z ważnych powodów rodzinnych nie mógł wziąć udziału w uroczystości. W piśmie podkreślił, że starsze pokolenie jest dla Kluczborka tak samo ważne jak młode, gdyż to właśnie byli Kluczborczanie są korzeniami naszej gminy, a takie spotkanie jak dzisiaj jest dowodem na to, że interesuje ich wszystko, co dzieje się w ich małej ojczyźnie Kluczbork. Poinformował wszystkich zebranych, że Gmina Kluczbork rozwija się w ostatnich latach bardzo dynamicznie, a dowodem na to była prezentacja multimedialna "Rozwój Gminy Kluczbork w ostatnich latach", którą przedstawił wszystkim zebranych pan Grzegorz Błażewski. Następnie miały miejsce występy chóru dziecięcego oraz orkiestry dętej z Łowkowic. Piosenki wykonane w języku polskim i niemieckim były swoistym mostem, który połączył starsze i młode pokolenie. Wszystkich zebranych pozdrowił również Pan Rajnard Gerlic, przewodniczący Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim w Gminie Kluczbork. Krótko przedstawił historie stowarzyszenia i podziękował za zaproszenie go na uroczystość. Główny wykład pt. "Europa gwarancją pokoju" wygłosił Pan Klaus Hermann Pohl, który bardzo emocjonalnie i w sposób poruszający serca wielu zebranych opowiadał o pojednaniu, pokoju i wolności, które są nam teraz dane, gdyż żyjemy w zjednoczonej Europie. Część oficjalną zakończyło odśpiewanie hymnu przy akompaniamencie orkiestry dętej z Łowkowic oraz chórów z Kluczborka i Kujakowic. Ok. godz. 15.00 delegacja Gminy Kluczbork udała się w podróż powrotną do Polski.

Wyjazd na 38 Spotkanie Byłych Mieszkańców Kluczborka został dofinansowany środkami Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej w Warszawie w ramach projektu pn. "Budowanie mostu polsko-niemieckiego pomiędzy generacjami podczas 38 Spotkania Kluczborczan w Hildesheim" (wniosek nr 00185/2012/EB)

wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-05-30 09:26:17, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-05-30 09:26:14, Maciej Knapa

W dniu 27.05.2012 r. odbyły się Gminne Zawody Pożarnicze w Łowkowicach. Startowało w sumie 24 drużyny w 5 kategoriach wiekowych: Harcerska Drużyna Pożarnicza poniżej 12 lat, Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze Żeńskie 12-16 lat, Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze Męskie 12-16 lat, Kobiece Drużyny Pożarnicze oraz Seniorzy. Zawody trwały od godziny 14 do 17. Poszczególne miejsca zajęli: w grupie Seniorów: I miejsce-OSP Kuniów, II miejsce-OSP Łowkowice, III miejsce-OSP Bogacica, IV miejsce-OSP Borkowice, V miejsce-OSP Bażany, VI miejsce-OSP Kujakowice Górne, VII miejsce-OSP Kujakowice Dolne, VIII miejsce-OSP Bąków, IX miejsce-OSP Biadacz; w grupie Kobiecych Drużyn Pożarniczych: I miejsce-OSP Kuniów, II miejsce-OSP Kujakowice Górne, III miejsce-OSP Biadacz, IV miejsce-OSP Bąków, V miejsce-OSP Kujakowice Dolne, VI miejsce-OSP Borkowice; w grupie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Męskich: I miejsce-OSP Kuniów, II miejsce-OSP Bażany, III miejsce-OSP Borkowice, IV miejsce-OSP Łowkowice, V miejsce-OSP Kujakowice Dolne; w grupie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Żeńskich: I miejsce-OSP Bażany, II miejsce-OSP Bogacica, III miejsce-OSP Kuniów; Harcerska Drużyna Pożarnicza otrzymała puchar za udział, jako najmłodsza drużyna. Rywalizacja była bardzo zacięta, a emocjom nie było końca. Zwycięskie drużyny otrzymały pamiątkowe puchary i dyplomy, a każdy członek zwycięskiej drużyny otrzymał z rąk burmistrza miasta Kluczbork-Jarosława Kielara oraz Prezes Zarządu Miejsko – Gminnego Ochotniczej Straży Pożarnej RP w Kluczborku-druha Stanisława Renga pamiątkowy medal. Pozostałe drużyny otrzymały za udział pamiątkowe dyplomy. Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Wszystkim uczestnikom imprezy serdecznie dziękujemy za udział i dobrą zabawę. Składamy również ogromne podziękowania organizatorom tak wspaniale przeprowadzonej imprezy. Już teraz zapraszamy wszystkich na kolejne zawody w przyszłym roku! Autor tekstu i zdjęć: Monika Dziaczuk

wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-05-29 13:45:39, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-05-29 13:43:16, Jarosław Nazarkiewicz

Zapraszamy na KOLEJOWY DZIEŃ DZIECKA, który odbędzie się 2 czerwca na stacji kolejowej w Kluczborku w ramach przedsięwzięcia KOLEJ NA ORKIESTRĘ CZYLI OPOLSKI EKSPRES DĘTY - III EDYCJA.

wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-05-28 12:06:56, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-05-28 12:06:53, Maciej Knapa

13 maja w Dzierżoniowie, mieście partnerskim Kluczborka, odbyła się wspaniała impreza rekreacyjno - sportowa TRAKT 2012, czyli Terenowy Rajd Amatorów Kolarstwa i Turystyki. Wzięło w nim udział ponad tysiąc osób, a wśród nich siedmioosobowa reprezentacja naszego miasta, w której znaleźli się członkowie i sympatycy Stowarzyszenia Rowerowego Cyklista Kluczbork, D. i Z. Cichosz z, K. i J. Respondek, B. i D. Tarocińscy i najmłodsza, zarazem najdzielniejsza rowerzystka, 12 letnia Weronika Cichosz. Inicjatorami wyjazdu byli : p. A. Olech ? dyrektor kluczborskiego OSiR-u i p. Burmistsz J. Kielar. Pogoda nie rozpieszczała uczestników. Mimo niskiej temperatury, nie przekraczającej 12 stopni i wiatru, chwilami dość mocnego, panowie zmierzyli się z dystansem 100 km trasy o pagórkowatym profilu wiodącej przez przełęcze Gór Sowich. Żeńska część kluczborskiego teamu przejechała 15 kilometrową, malowniczą trasę wokół Dzierżoniowa. Oprócz tras rowerowych uczestnikom proponowano też wycieczki piesze na dystansach od 5 do 25 km. Organizatorzy zapewnili wszystkim ciepły posiłek na terenie dzierżoniowskiego OSiR-u, była też loteria, w której główną nagrodą był rower i koszulki z logo organizatora dla wszystkich uczestników imprezy. D. Tarociński


wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-05-24 12:11:01, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-05-24 12:10:58, Maciej Knapa

wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-05-24 08:47:43, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-05-24 08:47:40, Maciej Knapa

Pomimo tego, iż najstarsze informacje o urządzeniach wiatrowych stosowanych przez człowieka pochodzą z drugiego tysiąclecia przed naszą erą, energia wiatru wykorzystywana do produkcji energii elektrycznej na skalę przemysłową wykorzystywana jest na świecie od około 25 lat. W tym okresie nastąpił imponujący postęp technologiczny związany m.in. ze zwiększeniem mocy turbin i ich sprawności. Jeszcze 15 lat temu największą dostępną turbiną wiatrową była turbina posiadająca generator o mocy nominalnej 300 kW i wirnik o średnicy 30 m. Obecnie siłownie wiatrowe o mocy od 2-3 MW instaluje się na wieżach o wysokości 80- 120 m. Elektrownie wiatrowe lokalizowane są zarówno na lądzie, jak i na morzu, pojedynczo lub w grupach, tworząc tzw. farmy (parki) wiatrowe. Budowane są przeważnie z poziomą osią obrotu, a koła wiatrowe mają trzy łopaty. Elektrownie wiatrowe pracują przy prędkościach wiatru od 3 do 25 m/s. Moc nominalna uzyskiwana jest przy, dość dużej jak na warunki polskie, prędkości wiatru, tj. 12-16 m/s. Ciągły rozwój technologii oraz obawa przed globalnym ociepleniem są przyczyną dużego zainteresowania energetyką wiatrową. Zainstalowana moc elektrowni wiatrowych na świecie wzrasta ( w 2007 wzrosła o 25,9% w porównaniu do 2006 r.) i kształtuje się na poziomie 93 678 MW. Krajem o największej zainstalowanej mocy, wynoszącej 22 247MW, są Niemcy, następnie USA z mocą przekraczającą 18 500 MW. Trzecie miejsce zajmuje Hiszpania z 15 145 MW. W Polsce obecnie pracuje kilkanaście parków wiatrowych o łącznej mocy 262 MW. Produkcja energii elektrycznej przy wykorzystaniu turbin wiatrowych posiada wiele zalet. Wiatr stanowi niewyczerpalne i odnawialne źródło energii, której wykorzystanie powoduje zmniejszenie zużycia paliw kopalnych. Wiąże się to również z obniżeniem emisji gazów cieplarnianych oraz poprawą jakości powietrza poprzez uniknięcie emisji SOx, NOx oraz pyłów do atmosfery. Wykorzystanie wiatru powoduje również dywersyfikację źródeł energii. Jednakże elektrownia wiatrowa, tak jak każda instalacja przemysłowa, może negatywnie oddziaływać na poszczególne komponenty środowiska, tj. na awifaunę-zagrożenia dla przelatujących ptaków, na krajobraz-zakłócenia wizualne oraz może stanowić zagrożenie klimatu akustycznego związane z emisją hałasu. Wizualna specyfika elektrowni wiatrowych związana jest z: -ich wysokością-gdyż mogą tworzyć "przesłony" krajobrazu, z uwagi na częste lokalizowanie ich w grupach. Elektrownie przekraczające wysokość 30 m stanowią zdecydowaną dominantę krajobrazową. -kolorystyką konstrukcji-gdyż tworzą relatywnie kontrastowy kolor w stosunku do tła nieba oraz powierzchni ziemi. Ocena wpływu projektowanych inwestycji na krajobraz jest bardzo złożona i ma częściowo subiektywny charakter zależny od osobistych odczuć i upodobań. Pracująca elektrownia wiatrowa wytwarza hałas, który generowany jest głównie przez obracające się łopaty wirnika (opory aerodynamiczne) w mniejszej części pochodzi on z generatora i przekładni. Obecnie dobrze zaprojektowane farmy wiatrowe nie powodują przekroczeń hałasu i spełniają normy dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, które wynoszą na terenach z zabudową mieszkalną 50dBA w porze dziennej i 40 dBA w porze nocnej. Elektrownie wiatrowe mogą być zagrożeniem dla wędrownych ptaków. Kolizje ptaków z turbinami były notowane w większości badań. Rozmiary śmiertelności ptaków były zmienne i odzwierciedlają specyfikę poszczególnych lokalizacji. Największą śmiertelność ptaków notowano więc w przypadku źle zlokalizowanych siłowni, położonych na obszarach atrakcyjnych dla ptaków tzn. trasach przelotów ptaków wędrownych, żerowiskach, bądź też stanowiących trasy regularnych odlotów na żerowiska lub noclegowiska. Wg badań prowadzonych przez Royal Society for the Protection of Birds RSPB w latach 2000-2004, którymi objęto 76 farm, stwierdzono, iż właściwie zlokalizowane farmy wiatrowe nie stanowią zagrożenia dla ptaków. Jednak ze względu na możliwość wystąpienia negatywnego oddziaływania inwestycji wiatrowych na środowisko występują pewne ograniczenia lokalizacyjne. Do obszarów tych należy zaliczyć: -obszary wodno-błotne chronione na podstawie Konwencji Ramiarskiej, -zatwierdzone i potencjalne obszary specjalnej ochrony ptaków Natura 2000, -miejsca ważne dla ptaków-atrakcyjne żerowiska, trasy regularnych przelotów ptaków wędrownych, trasy regularnych dolotów na żerowiska i noclegowiska. -wszystkie tereny objęte formami ochrony przyrody i krajobrazu (parki krajobrazowe, parki narodowe, rezerwaty przyrody, obszary chronionego krajobrazu, obszary gatunkowej ochrony roślin i zwierząt itp.) ( źródło: Odnawialne Źródła Energii Opolszczyzny-www.oze.pl/Energia wiatru) W obecnej chwili na terenie Gminy Kluczbork są zainteresowane Firmy, które prowadzą rozmowy z Burmistrzem Miasta Kluczborka, bądź uzyskały już dokumenty w sprawie lokalizacji elektrowni wiatrowych na terenie naszej Gminy w obecnej chwili są trzy: 1.WINDPROJEKT Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Warszawie. Firma funkcjonuje od 2007 r. 2. INSTATECH POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą Grodziec. Firma funkcjonuje od 2007 r. 3. KDE Energy Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie. Firma funkcjonuje od 2006 r. Firma jest spółką córką KDE Energy Europe. Zrealizowane elektrownie wiatrowe w Wielkiej Brytanii, Francji, Belgii i Holandii. Jak zawsze, gdy pojawia się coś nowego, czego do końca nie znamy rodzą się różne wątpliwości i grupy zwolenników jak również przeciwników. W naszej Gminie także powstał Społeczny Komitet Protestacyjny "Stop wiatrakom" , który wraz ze Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi Maciejów "Miodowa Kraina", od października 2010roku prowadzą akcję protestacyjną skierowana przeciwko lokalizacji na terenie naszej Gminy elektrowni wiatrowych. Poniżej przedstawiamy ogólną informację o przebiegu procedur oraz podejmowanych działań w sprawie lokalizacji elektrowni wiatrowych. Harmonogram wprowadzenia zmian w " Studium uwarunkowań i zagospodarowania terenu dla Gminy Kluczbork " ze szczególnym uwzględnieniem lokalizacji elektrowni wiatrowych 1. 29 października 2010r.- Informacja Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Maciejów "Miodowa Kraina" w sprawie przeprowadzenia pikiety protestacyjno-informacyjnej w dniu 4.11.2010r. dotyczącej lokalizacji elektrowni wiatrowych na terenie Gminy Kluczbork położonych w odległości mniejszej niż 3km. od zabudowań mieszkalnych. 2. 4 listopada 2010r.-Społeczny Komitet Protestacyjny "Stop Wiatrakom" złożył w Urzędzie Miejskim petycję z żądaniami skierowanymi do Gminy i do Rady Miejskiej w Kluczborku oraz wzór porozumienia pomiędzy Gminą Kluczbork, Radą Miejską a Społecznym Komitetem Protestacyjnym "Stop Wiatrakom" i Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi Maciejów "Miodowa Kraina" 3. 7 grudnia 2010r.-Burmistrz organizuje spotkanie informacyjne zainteresowanych mieszkańców z przedstawicielami inwestorów planujących budowę elektrowni wiatrowych na terenie Gminy Kluczbork-informacje o spotkaniu zawieszono za pośrednictwem Sołtysów na tablicach ogłoszeń w sołectwach Smardy Dolne i Górne, Krzywizna, Kuniów, Gotartów, Kujakowice Dolne i Górne, Łowkowice, Maciejów- wysłano 17.11.2010r. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele inwestorów : WINDPROJEKT- Inowrocław z prof. Tomaszem Boczarem z Politechniki Opolskiej, INSTATECH-Grodziec, KDE Energy- Szczecin, a także zainteresowani Radni Rady Miejskiej, mieszkańcy i pracownicy Urzędu Miejskiego Ilość osób obecnych na spotkaniu 56 w tym 4 radnych ( na podstawie listy obecności). 4. 18 stycznia 2011r.-odpowiedź na żądania zawarte w petycji z dnia 4.11.2010r. skierowane do Gminy i do Rady Miejskiej w Kluczborku, ( wysłano do Społecznego Komitetu Protestacyjnego "Stop wiatrakom"-Adam Habrajski data odbioru 19.01.2011r. oraz do Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Maciejów "Miodowa Kraina"-Prezes Rafał Lasek data odbioru 19.01.2011r.) 5. 31 stycznia 2011r.-Burmistrz organizuje spotkanie przedstawicieli Komitetu protestacyjnego oraz Stowarzyszenia Rozwoju wsi Maciejów, komisji Rady Miejskiej ds. wsi, rolnictwa, leśnictwa, gospodarki żywnościowej i ochrony środowiska, na którym zostają omówione postulaty zawarte w petycji oraz procedura zmiany studium.-udział wzięło 26 osób w tym 8 radnych 6. 3 marca 2011r. - robocze spotkanie Rady Miejskiej z przewodniczącą komisji urbanistycznej-Panią Ewą Oglęcką oraz przedstawicielem nauki- dr Krzysztofem Badorą pracownikiem naukowym Katedry Ochrony Powierzchni Ziemi Uniwersytetu Opolskiego. Na spotkanie zaproszono również przedstawicieli komitetu protestacyjnego oraz Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Maciejów-przedstawienie i przedyskutowanie projektu zmian do studium( lista obecności). Sporządzono protokół ze spotkania-udział wzięło 19 osób w tym 10 radnych 7. 20 kwietnia 2011r.-posiedzenie Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej-zaopiniowanie zmiany studium, zaopiniowanie 2 wniosków o dokonanie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania. 8. 23 listopada 2011r.-do 5 stycznia 2012r. - wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kluczbork wraz z prognozą oddziaływania na środowisko na okres 21 dni-możliwość składania pisemnych uwag i wniosków do projektu. Ogłoszenie zamieszczono: -Trybuna Opolska z dnia 8 listopada 2011r. -Strona internetowa Urzędu Miejskiego w Kluczborku www.kluczbork.pl -Tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kluczborku 9. 16 grudnia 2011r.-wyznaczony termin publicznej dyskusji nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kluczborku - nie było zainteresowanych ( protokół ) 10. 27 stycznia 2012r.-upływ terminu do składania uwag i wniosków do projektu zmian studium. W ustawowym terminie wpłynęły dwa wnioski: -Firma KDE Szczecin- wniosek w części zostały uwzględnione, -Firma WINDPROJEKT" Inowrocław - wniosek uwzględniony -opracowanie zgłoszonych uwag i wniosków i przygotowanie uchwały w/s przyjęcia zmian w "Studium". Organizacje protestujące nie wystąpiły z żadnym wnioskiem dotyczącym zmian w projekcie "Studium uwarunkowań i zagospodarowania terenu dla Gminy Kluczbork" 11. 24 lutego 2012r.- Sesja Rady Miejskiej w Kluczborku na której podjęta zastała uchwała w sprawie przyjęcia zmian w "Studium uwarunkowań i zagospodarowania terenu dla Gminy Kluczbork ". Główne założenia zawarte w studium w zakresie lokalizacji elektrowni wiatrowych: Dla elektrowni wiatrowych należy stosować następujące zasady: a) odległość elektrowni od terenów istniejącej i planowanej w studium zabudowy nie może być mniejsza niż 5-ciokrotna wysokość turbiny łącznie ze skrzydłem, lecz nie mniej niż 600 m, b) hałas emitowany przez elektrownie wiatrowe nie może przekraczać poziomu dopuszczalnego dla zabudowy zagrodowej poza wyznaczoną na rysunku studium strefą ochronną, c) dozwolone jest stosowanie wyłącznie turbin wiatrowych, w których zastosowane są najlepsze dostępne techniki ograniczające emisję hałasu, w tym infradźwięków, oraz eliminujące błyski słoneczne (tzw. "efekt disco"), d) wymagane jest łagodzenie skutków krajobrazowych poprzez odpowiednie zapisy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, w szczególności poprzez wprowadzenie: -wymagań zapewniających jednakowy lub podobny wygląd konstrukcji turbin, -wymagań w zakresie kolorystyki ograniczających ich widoczność, -zakazu wykorzystywania konstrukcji elektrowni wiatrowych jako nośników reklam. 12. 26 kwietnia 2012 r.-sesja Rady Miejskiej w Kluczborku na której podjęto między innymi uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów wsi : Gotartów, Kujakowice Dolne, Krzywizna, Łowkowice, Smardy Dolne, Smardy Górne i Unieszów. Opracowany plan miałby za zadanie określić ustalenia planistyczne, które stosownie do warunków funkcjonalno- przestrzennych wymaganych dla takiego rodzaju inwestycji, uwzględniać będą aspekty ochrony środowiska i wpływu na zdrowie ludzi. Przewidywane obszary pod elektrownie wiatrowe obejmują tereny niezabudowane. Odsunięcie lokalizacji elektrowni wiatrowych od zabudowy daje gwarancję zapewnienia dopuszczalnego poziomu hałasu dla zabudowy mieszkaniowej. Ponadto przedmiotem planu będzie ustalenie zasad zagospodarowania i zabudowy elektrowni wiatrowych, w tym obsługi komunikacyjnej terenu. Poprzez zapisy planu, określające między innymi przeznaczenie terenów i zasady ich zagospodarowania oraz zasady kształtowania ładu przestrzennego, w tym zakazy i nakazy chroniące walory środowiska przyrodniczego i krajobrazu zostanie uregulowana sytuacja prawna wnioskowanego obszaru i zostaną stworzone narzędzia prawne umożliwiające zarówno realizację planowanej inwestycji jak i zrównoważony rozwój wokół miejscowości. Ustalenia planu zostaną poddane ocenie przy sporządzaniu prognozy wpływu ustaleń planu na środowisko, a oddziaływanie inwestycji zostanie poddane szczególnej ocenie na wszystkich etapach projektowania inwestycji, określając wymagania w zakresie ochrony wszystkich elementów środowiska. 13. 28 maja 2012r.-Burmistrz organizuje wyjazd dla zainteresowanych Radnych Rady Miejskiej w Kluczborku, przedstawicieli komitetu protestacyjnego jak również Sołtysów wsi w których planuje się lokalizację turbin, do miejscowości Czarnożyły ( powiat wieluński), gdzie powstało i funkcjonuje 11 elektrowni wiatrowych. Więcej informacji dotyczących lokalizacji elektrowni wiatrowych na terenie naszej Gminy oraz proponowanych zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego można uzyskać w Urzędzie Miejskim-Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami-I piętro pokój 132 W miarę podejmowania dalszych działań i procedur będziemy aktualizować powyższe informacje. 24.05.2012r. dodano - scan artykułu zamieszczonego w Rzeczypospolitej z dnia 24.05.2012r. w dziale "Rynki&firmy" 06.06.2012r. dodano -15 czerwca obchodzimy Światowy Dzień Wiatru Dlaczego wiatr? WIATR, woda, słońce, biomasa, geotermia, zwyczajowo nazywane są "zieloną" energią, gaz ziemny "błękitną", a węgiel kamienny "czarną". Te kolory mają symbolizować oczywiście wpływ na środowisko. Jednak przyjęta nomenklatura nie jest ani zbyt szczęśliwa, ani trafna. Czarny węgiel kamienny jest mniej uciążliwy niż brunatny, spalanie gazu ziemnego powoduje efekt cieplarniany, nijak mając się do pozytywnie kojarzącego się błękitu, a jeśli chodzi o odnawialne źródła energii to sprawa też nie jest tak jednoznacznie "zielona". Bliskie prawdy jest jedynie określenie "czysta" w stosunku do wiatru i słońca. Ruch powietrza jest oczywiście niewidoczny, zaś skutki oddziaływania na środowisko niewielkie. A co najważniejsze – demontaż wiatraka przywraca przyrodę i krajobraz do pierwotnego stanu, a proces ten trwa jeszcze krócej niż sama budowa turbiny wiatrowej. Nie da się tego powiedzieć o energetyce konwencjonalnej (szkody górnicze, hałdy, trzęsienia ziemi wywołane tąpnięciami). Nawet uznawana za czystą energię woda nieodwracalnie zmienia ekosystem i naturalne stosunki wodne. Dlaczego powinniśmy budować wiatraki? Cel jest jeden – wykorzystywanie naturalnej, czystej, niewyczerpanej energii. Ale są też cele pośrednie i na nie warto zwrócić szczególną uwagę. Wiatr napędza gminne budżety Powoli zaczynamy akceptować sąsiedztwo farm wiatrowych. Ponad trzy czwarte Polaków mieszkających w ich pobliżu uważa, że wiatraki nie mają wpływu na ich zdrowie. Tak wynika z badania dotyczącego społecznej akceptacji dla elektrowni wiatrowych przeprowadzonego przez Millward Brown SMG/KRC w kwietniu br. Problem nie leży po stronie technologii. Konkretny przykład - Gmina Margonin, gdzie zlokalizowana jest obecnie największa farma wiatrowa w Polsce odnotowała wzrost wpływów do budżetu na poziomie 3.5 miliona zł rocznie. Błyskawicznie znalazła się w pierwszej 10 najbogatszych gmin w Wielkopolsce. Pieniądze z wiatraków jakie wpływają do kasy gminy to około 25% jej całego budżetu. Władze gminy przebudowały z podatków margoniński rynek oraz wybudowały halę widowiskowo-sportową. Dobra kondycja finansowa gminy umożliwiła dokończenie budowy kanalizacji w gminie oraz elektrycznego wyciągu do nart wodnych na Jeziorze Margonińskim. Nawet najwięksi oponenci wiatraków przyznają, że dzięki nim Margonin rozwija się i może inwestować. Walka z globalnym ociepleniem? Elektrownie wiatrowe stanowią czyste, tzw. zeroemisyjne źródło generacji energii. Oznacza to, że przy produkcji energii elektrycznej przez turbiny wiatrowe do atmosfery nie są emitowane gazy cieplarniane, które generowane są podczas spalania paliw kopalnych w konwencjonalnych źródłach generacji (elektrowniach i elektrociepłowniach). W polskim systemie elektroenergetycznym produkcja 1 MWh energii w oparciu o węgiel kamienny powoduje emisję 0,9 tony CO2, zaś w oparciu o węgiel brunatny 1,05 tony CO2. Zastępowanie źródeł konwencjonalnych przez źródła energii odnawialnej pozwala więc na uniknięcie emisji dużej ilości dwutlenku węgla do atmosfery. Obowiązki wobec Unii Europejskiej Chętnie korzystamy w funduszy unijnych, jeździmy po nowych drogach, dofinansowujemy rodzime firmy. Unia to jednak też obowiązki, na które zgodziliśmy się wstępując do "europejskiej rodziny". Już samo członkostwo i zapisy Traktatu Akcesyjnego oraz unijnych dyrektyw nakładają na Polskę zobowiązanie do osiągnięcia udziału energii odnawialnej w krajowym zużyciu energii brutto w 2010 roku. Komisja Europejska ma prawo weryfikacji realizacji celu i może ukarać państwa członkowskie za niedostosowanie podejmowanych działań do zadeklarowanych wskaźników. Unia zobowiązała się do roku 2020 ograniczyć o 20 proc. emitowane przez siebie ilości gazów cieplarnianych (w porównaniu z rokiem 1990). Ma być to osiągnięte przede wszystkim przez ograniczenie zużycia energii i zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej. Nowe, "zielone" miejsca pracy Rozwój Energetyki wiatrowej przyczynia się do tworzenia nowych miejsc pracy Obecnie w Europie sektor ten zapewnia ponad 200 tys. pełnoetatowych stanowisk pracy (średnio piętnaście pełnoetatowych miejsc pracy przypada na 1 MW mocy zainstalowanej w ciągu roku). Według prognozy EWEA zatrudnienie w sektorze energetyki wiatrowej w UE w 2020 roku wzrośnie do ponad 350 tys. miejsc pracy. W Polsce w sektorze energetyki wiatrowej według szacunków PSEW z końcem 2010 roku zatrudnionych było ponad 2000 osób. PSEW *** Przy wytwarzaniu energii z wiatru brak jest odpadów stałych i gazowych, nie dochodzi do zanieczyszczenia gleby, degradacji terenu czy strat w obiegu wody. Wiatr stanowi niewyczerpalne i odnawialne źródło energii, a jego wykorzystanie pozwala na ograniczane zużywania zasobów paliw kopalnych. *** Czy chcielibyśmy aby farma wiatrowa powstała w naszej gminie? Wieje energią prosto w twarz… Energetyka wiatrowa w Polsce to nie tylko "wielka" technologia, to także wielkie emocje. Wystarczy wpisać w wyszukiwarce hasła związane z odnawialnymi źródłami energii, aby przekonać się że walka o wiatraki i z wiatrakami trwa. Co z tego wynika? Póki co, wieje nam energią prosto w twarz. Obchody Światowego Dnia Wiatru, 15-go czerwca, to znakomita okazja do publicznej dyskusji nad przyszłością tego źródła energii w naszym kraju. FAKT: Wokół wybrzeży Europy jest tyle wiatru, że można byłoby nim zasilić cały kontynent siedem razy. Rozwój odnawialnych źródeł energii oznacza przede wszystkim ograniczenie importu paliw kopalnych. Co roku z kieszeni każdego obywatela Unii Europejskiej idzie na import paliw 700 euro. Do tego dochodzi jeszcze problem emisji CO2. - Polska płaci Rosji 500 euro za 1000 m3 gazu ziemnego, o 200 euro więcej niż inni zachodni partnerzy. Czy to jest odpowiedni kierunek? - mówił Christian Kjaer, dyrektor generalny Europejskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej (EWEA) podczas zorganizowanej w maju br. VII Konferencji Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej (PSEW). 1300 gospodarstw Według Christiana Kjaera nie chodzi tylko o to, aby Polska osiągnęła unijne cele w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii (OZE). Uważa, że powinniśmy wykorzystać energetykę odnawialną jako koło napędowe dla całej gospodarki. Energetyka wiatrowa, to nie "kwiatek do kożucha", ani kręcący się w polu gadżet ekologów. Jedna elektrownia wiatrowa o mocy 2 MWh pokrywa roczne zużycie energetyczne ponad 1300 gospodarstw domowych. Turbina wytwarza 50 razy więcej prądu niż potrzeba do jej budowy i funkcjonowania przez wszystkie lata. W Polsce, do 2020 roku, planuje się uruchomienie elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 6464 MW. Oznacza to zwiększenie mocy o cztery razy względem stanu z 2011 roku (1616 MW). W tym czasie w Niemczech siłownie wiatrowe produkowały 29 060 MW, a w Hiszpanii 21 674 MW. Prawo Według rankingu atrakcyjności rynków energetyki wiatrowej w 38 państwach, w tym w Polsce, sporządzanego cyklicznie przez Ernst & Young nasz kraj zajmuje obecnie wysokie 10 miejsce zaraz za Francją, Włochami i Szwecją. Wynika to z pozytywnej oceny wielu czynników ekonomicznych i rynkowych, którymi charakteryzuje się rynek Polski przy obecnie obowiązujących regulacjach. Polska energetyka odnawialna musi być stabilną i przewidywalną w oczach przyszłych inwestorów. Oczywiście będzie to możliwe, jeśli doczekamy się odpowiednich regulacji prawnych. Pierwsza wersja tzw. trójpaku ustaw (dop. OZE, Prawo energetyczne i Prawo gazowe) została opublikowana 22 grudnia 2011 r. W trakcie konsultacji społecznych zgłoszono do nich ponad tysiąc stron uwag. Projekt Ustawy o OZE ma zostać zaprezentowany przez Ministerstwo Gospodarki w czerwcu br. Inwestorzy wyczekują. Środowisko Kręci się zawsze, jak nie tutaj, to w innym miejscu, a co najważniejsze nie dymi. Dwutlenek węgla emitowany przy produkcji 1MWh w przypadku elektrowni węglowej wynosi 0,85 tony, elektrowni gazowej 0,35 tony, natomiast w przypadku elektrowni wiatrowej 0 tony. Szacuje się, że w 2030 roku, dzięki rozwojowi energetyki wiatrowej do atmosfery nie dostanie się 600 mln ton CO2. Wtedy energetyka wiatrowa dostarczać będzie jedną trzecią energii elektrycznej w Unii Europejskiej. Według Europejskiej Agencji Środowiska każdego roku obciążenie spowodowane zanieczyszczeniem środowiska kosztuje polską gospodarkę od 11 do 18 mld euro. Tylko elektrownia węglowa w Bełchatowie emituje więcej CO2 niż Litwa i Łotwa łącznie. Obecnie udział energetyki węglowej w produkcji energii elektrycznej w Polsce wynosi 90 proc. W Unii Europejskiej 27 proc. Lęk Lęk przed wiatrakami ma wiele wymiarów i swoje granice. Szacuje się, że w 2020 roku z tytułu podatku od nieruchomości do kas gminnych może wpłynąć 212 mln złotych. Przychody rolników, na których gruntach stać będą wiatraki, wyniosą około 100 mln zł. Zaczynamy akceptować sąsiedztwo farm wiatrowych. Ponad trzy czwarte Polaków mieszkających w ich pobliżu uważa, że wiatraki nie mają wpływu na ich zdrowie. Tak wynika z badania dotyczącego społecznej akceptacji dla elektrowni wiatrowych przeprowadzonego przez Millward Brown SMG/KRC. Sondaż przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich w kwietniu br. na grupie 310 respondentów w wieku od 18 do 70 lat mieszkających w pobliżu farm wiatrowych. Pod uwagę wzięto sąsiedztwo 20 farm działających w różnych miejscach Polski. Ciekawie prezentuje się również poparcie społeczne dla źródeł energii wśród mieszkańców Unii Europejskiej. 71 proc. respondentów opowiada się za energią wiatrową, 42 proc. za energią gazową, 26 proc. za energią węglową, a 20 proc. za energią atomową. O co więc chodzi z tymi wiatrakami? Można by napisać, jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Pytanie czyje i czy środowisko ma tu jakiekolwiek znaczenie? PSEW Światowy dzień Wiatru. Obchodzony jest od 2007 roku i stał się główną częścią ogólnoświatowej kampanii na rzecz promocji wiatru, jako odnawialnego i czystego źródła energii. Celem święta, koordynowanego przez Europejskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (EWEA), jest zwiększenie świadomości środowisk decyzyjnych oraz społeczeństwa w kwestii potencjału, jaki posiada wiatr, nieograniczoności zasobów wietrznych oraz pozytywnych efektów płynących z szerszego wykorzystania energii z odnawialnych źródeł. W Dniu Wiatru zorganizowanych zostanie tysiące wydarzeń na 5 kontynentach w ponad 25 krajach. Otwarte dni na farmach wiatrowych, konferencje, konkursy malarskie, prezentacje samochodów napędzanych wiatrem i wiele, wiele innych ekologiczny atrakcji. W Polsce akcję koordynuje Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej. www.dzienwiatru.eu www.psew.pl Informacje dla Mediów Piotr Biniek Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej tel. +48 91 48 62 533 e-mail: media@psew.pl tel. kom. 698644484

wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-05-23 08:36:54, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-05-23 08:17:25, Bożena Stempel

wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-05-21 14:53:05, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-05-21 14:53:02, Maciej Knapa

wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-05-21 13:25:50, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-05-21 13:25:47, Maciej Knapa

W dniu 19 maja 2012r w przepięknym pałacu w Maciejowie/k.Kluczborka odbył się IV Turniej Szachowy Maciejów 2012 pod patronatem Burmistrza Kluczborka. Grano w dwóch grupach z podziałem na kategorie systemem szwajcarskim 7 rund po 15 min. Wyniki: Kat. Senior 60+ Nowakowski Jan - Społem Opole Gdowski Zdzisław - Goniec Kluczbork Rosiek Ryszard - Syców Kisiel Gerard - Pat Ligota Dolna Puchała Jan - Namysłów Gladis Gerhard - Goniec Kluczbork Kat. Senior Łada Damian - SKS Orlik Brzeg Woźniak Andrzej - Wieruszów Smolorz Zygmunt - Paruszowice Karleszko Piotr - Rodło Opole Tymrakiewicz Marcin - Goniec Kluczbork Racławicki Kacper - Rodło Opole Świtaj Eugeniusz - Goniec Kluczbork Merci Andrzej - Wołczyn Płonka Gabriel - Namysłów Szymański Jerzy - Namysłów Kat. Junior Wróbel Kamil - Goniec Kluczbork Klos Sebastian - Goniec Kluczbork Karleszko Karolina - Rodło Opole /K/ Wojtuń Tomasz - Goniec Kluczbork Konarski Mateusz - Goniec Kluczbork Bieniek Dawid - Pokój Duraj Paulina - Pokój /K/ Wrzosek Janusz - Pokój Kat. Klasa 4-6 Góreczny Tomasz - Rodło Opole Łowicki Mariusz - Goniec Kluczbork Trusz Julia - Rodło Opole /K/ Żurawska Martyna - Goniec Kluczbork /K/ Konarski Marcin - Pat Ligota Dolna Machynia Daniel - Pokój Kuchta Michał - Goniec Kluczbork Mazepa Wiktoria - Goniec Kluczbork /K/ Wrzosek Alexander - Pokój Świerk Miłosz - SKS Orlik Brzeg Kachel Piotr - Goniec Kluczbork Orzeszyna Łukasz - Pokój Janowski Bartosz - PSP nr1 Kluczbork Maciborko Filip - Goniec Kluczbork Duraj Izabela -Pokój /K/ Gieroba Mateusz - UKS Szach-Mat Syców Haik Piotr - Kuniów Duraj Maria - Pokój /K/ Jaszczyk Dawid - Pokój Wrzosek Alicja - Pokój /K/ Kat. Klasa 1-3 Joniak Bartosz - Rodło Opole Zonzel Jakub - Pokój Wuczkowski Wiktor - Pokój Reszczyński Jakub - Goniec Kluczbork Ptaszek Miłosz - Społem Opole Haik Anna - Kuniów /K/ Karleszko Emilia - Rodło Opole /K/ Kucharski Kamil - Pokój Buryn Michał - Wrocław Czaja Adrian - Goniec Kluczbork Ster Emilia - Rodło Opole /K/ Szewczyk Maksymilian - Goniec Kluczbork Duraj Tomasz - Pokój Chmura Szymon - Pokój Pelikan Bartosz - Kuniów Kalus Daniel - Kuniów Marszałek Mariusz - PSP nr1 Brzeg Kachel Katarzyna - PSP nr2 Kluczbork /K/ Olejnik Mikołaj - Pokój

wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-05-21 07:51:12, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-05-21 07:49:47, Jarosław Nazarkiewicz

Informujemy, że w związku z budową ronda na ul. Byczyńskiej od 21 maja 2012r. należy spodziewać się dużych utrudnień drogowych. Pod koniec tygodnia ruch na Byczyńskiej zostanie zamknięty. Dojazd będzie możliwy do marketu NOMI. Zjazd z drogi numer 11 nie będzie możliwy.

wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-05-18 14:17:01, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-05-18 14:16:45, Jarosław Nazarkiewicz

W związku z remontem dróg w Rynku od 21 maja (poniedziałek) Rynek zostaje zamknięty dla ruchu samochodowego. Odcinek Ściegiennego-Zamkowa będzie przejezdny.

wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-05-18 13:05:28, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-05-18 13:04:56, Jarosław Nazarkiewicz

W dniach 11-13 maja 2012 r. na hali sportowej Beskidu Brenna odbył się finałowy turniej XVI Mistrzostw Polski Samorządowców w Halowej Piłce Nożnej 5. Do Brennej przyjechało blisko 30 ekip z całej Polski. Drużyna Urzędu Miejskiego w Kluczborku, która była jedynym reprezentantem Województwa Opolskiego, zajęła w tych rozgrywkach bardzo dobre szóste miejsce. Jest to najwyższa lokata w historii występów kluczborskich samorządowców w tym turnieju. Tytuł Mistrza Polski Samorządowców w Halowej Piłce Nożnej 5 zdobyła ekipa z Nowego Sącza. Drugie miejsce przypadło drużynie Wrześni, a trzecie Świętochłowic. Urząd miejski w Kluczborku reprezentowali: Kazimierz Dubowiecki, Adrian Czarnecki, Grzegorz Zator, Łukasz Ślusarek, Andrzej Kamiński, Władysław Łężny, Leszek Zapotoczny, Dariusz Dec, Łukasz Smereka, Robert Kukla, Jacek Podoliński, Ryszard Okaj

wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-05-18 09:51:08, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-05-18 09:48:53, Jarosław Nazarkiewicz

Leszek Dawid, 41 letni reżyser z Kluczborka otrzymał nagrodę indywidualną za debiut reżyserski lub drugi film: "Jesteś Bogiem". Nagrodzono także aktorów, którzy zagrali w "Jesteś bogiem". Marcin Kowalczyk, odtwórca głównej roli Magika, został uhonorowany za debiut aktorski. Dawid Ogrodnik i Tomasz Schuchardt zdobyli z kolei nagrody w kategorii drugoplanowa rola męska. Ponadto dziennikarze akredytowani przy przy 37. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych przyznali swoją nagrodę ex aequo nowym obrazom Leszka Dawida i Władysława Pasikowskiego, reżysera "Pokłosia". Oprócz nagrody film Leszka Dawida otrzymał też Nagrodę Internautów Wirtualnej Polski - na obraz Dawida w plebiscycie na najlepszy film festiwalu padło aż 7607 ze wszystkich 8558 oddanych głosów "Jesteś Bogiem" Dawida to opowieść o legendarnym zespole hiphopowym Paktofonika i jego wokaliście Piotrze "Magiku" Łuszczu, który w 2000 roku popełnił samobójstwo. "Jesteś Bogiem" - czytaj recenzję filmu o Paktofonice wywiad Tadeusza Sobolewskiego z Leszkiem Dawidem źródło: film.dziennik.pl AKPA Leszek Dawid urodził się w Kluczborku, w 1971 roku. Studia ukończył na Uniwersytecie Wrocławskim, kierunek filologia angielska. Do tego jest absolwentem Wydziału Reżyserii PWSFTViT w Łodzi. Jest reżyserem i scenarzystą. Rozpoczynał jako reżyser filmów dokumentalnych. Jego wielokrotnie nagradzany dokument "Bar na Viktorii" jest opowieścią o dwóch bezrobotnych z Kluczborka, którzy podążają za chlebem do Wielkiej Brytanii. Fabularnie Leszek Dawid zadebiutował w filmie "Ki". Główną rolę w tej produkcji zagrała Roma Gąsiorowska, która dostała Złotą Kaczkę dla najlepszej aktorki w 2011 roku i Złote Lwy za najlepszą pierwszoplanową rolę kobiecą. Czytaj więcej o Leszku Dawidzie

wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-05-15 09:35:56, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-05-15 09:35:53, Maciej Knapa

14 maja 2012 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Kluczborku odbyło się podsumowanie konkursu "Historyczny Miesiąc Zagadek o Kluczborku". Konkurs został zorganizowany przez Mateusza Kukuczkę, Mirosława Gosa przy wsparciu Urzędu Miasta Kluczbork. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się z udziałem Burmistrza Jarosława Kielara. W konkursie brało udział ponad 60 osób. Wszyscy odpowiadali w 30 zagadkach, łącznie nadesłali do nas ponad 1000 wiadomości. W konkursie nie było ograniczeń wiekowych, a więc wiek uczestników, w tym zwycięzców, był zróżnicowany. Spośród 60 osób wyłoniono dziesiątkę najlepszych. Największą wiedzą jak i szybkością popisał się Paweł Puk zajmując I miejsce, zaraz za nim na II miejscu znaleźli się Magdalena Marciniszyn, Michał Jagła, Lech Zarzecki, III miejsce zajął Michał Puk. Na pewno nie była to ostatnia edycja konkursu. Kolejną planujemy na jesień. Wszystkie informacje można znaleźć na: www.facebook.pl/kluczbork (Autor: M. Kukuczka, M. Gos)

wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-05-15 09:12:09, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-05-15 09:12:06, Maciej Knapa

Organizacje Pozarządowe zainteresowane uczestnictwem w PIKNIKU STOWARZYSZEŃ, proszone są o kontakt z panią Anetą Birecką do dnia 18 maja 2012 r. (piątek): Urząd Miejski w Kluczborku ul. Katowicka 1 pok. 114, tel. 77/418-14-81 wew. 219 lub ngo@kluczbork.pl Piknik Stowarzyszeń odbędzie się 1 lipca 2012 r. (niedziela), w ramach Dni Kluczborka. Serdecznie zachęcam do udziału w Pikniku Stowarzyszeń. Burmistrz Miasta Kluczborka

wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-05-14 09:42:34, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-05-14 09:41:11, Jarosław Nazarkiewicz

Z powodu niesprzyjających warunków pogodowych Majówka na rowerze w dniu dzisiejszym zostaje odwołana. Przepraszamy

wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-05-12 10:02:07, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-05-12 10:02:03, Maciej Knapa

Pobierz ogłoszenie o KONKURSIE OFERT NA DOTACJE W 2012r. GMINA KLUCZBORK reprezentowana przez BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA ogłasza konkurs ofert na dotację z budżetu Gminy Kluczbork na realizację zadań z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży" w formacie *.pdf

wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-05-10 12:29:55, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-05-10 12:29:10, Jarosław Nazarkiewicz

Prawie 300 osób wspólnie świętowało Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej podczas I Pikniku Patriotycznego w Kluczborku na Kampusie Sportowo-Rekreacyjnym Stobrawa. Po symbolicznym wciągnięciu flagi państwowej i odśpiewaniu "Mazurka Dąbrowskiego" - rozpoczęły się liczne atrakcje ubogacające to święto. Organizatorzy przewidzieli m.in. pokazy wozów bojowych kluczborskiej straży pożarnej, znakowanie rowerów, edukację najmłodszych użytkowników drogi przez funkcjonariuszy kluczborskiej policji, przejazd motocyklistów, prezentacje nowoczesnych i zabytkowych aut oraz gry i zabawy na świeżym powietrzu przygotowane przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Harcerki i harcerze z kluczborskiego ZHR-u sprawili, że na każdej młodej i tej starszej buźce pojawiły się kolory biało czerwone. Ponadto roznosili ulotki informujące kiedy i jak można wywieszać flagę państwową. Nad wszystkim górowała biało czerwona flaga a park miejski zamienił się w jeden ogromny biało czerwony piknik małych i dużych patriotów. Już dzisiaj zapraszamy na II Piknik Patriotyczny w przyszłym roku, które odbędzie się również 2 maja 2012 r. Urząd Miejski składa serdecznie podziękowania współorganizatorom i partnerom przedsięwzięcia: ZHR Kluczbork, TPD Kluczbork, Powiatowa Komenda PSP w Kluczborku, Komenda Powiatowa Policji w Kluczborku, Kluczborski Dom Kultury, Studio Reklamy VALDEX s.c., p. Jacek Nowak Catering Di Kusy, p. Mirosław Dylong "Dylong", Kulisom Powiatu oraz kluczborskim motocyklistom.
Zobacz więcej zdjęć

wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-05-09 12:35:46, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-05-09 12:35:43, Maciej Knapa

Zarząd Województwa Opolskiego na wniosek lokalnej grupy działania (LGD): Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Stobrawy" działającej na obszarze gmin: Kluczbork, Lasowice Wielkie, Wołczyn informuje o możliwości składania za jej pośrednictwem wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 czytaj więcej w formacie *.pdf

wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-05-09 12:19:58, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-05-09 12:19:55, Maciej Knapa

Zobacz więcej informacji na plakacie lub pod adresem www.goniecklb.blogspot.com

wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-05-08 14:08:12, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-05-08 14:05:54, Jarosław Nazarkiewicz

Jagoda Krzemińska w finale Konkursu Eurowizji dla Młodych Muzyków w Wiedniu! Po dwudniowych półfinałach Konkursu Eurowizji w których wzięło udział 14 najlepszych młodych europejskich muzyków grających na instrumentach klasycznych. Nasza flecistka, zwyciężczyni "Młodego Muzyka Roku", znalazła się w gronie siedmiu najlepszych. W piątek 11 maja wystąpi na placu przed Wiedeńskim Ratuszem. Towarzyszyć jej będzie wiedeńska orkiestra radiowa. Transmisja koncertu w TVP Kultura o godz. 21:20

wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-05-07 14:13:50, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-05-07 14:13:48, Maciej Knapa

Opolska Izba Gospodarcza w Opolu jest organizatorem konkursu "Opolska Nagroda Jakości",którego celem jest promocja projakościowych działań podejmowanych przez podmioty gospodarcze oraz w organizacjach prowadzących działalność publiczną lub edukacyjną na terenie województwa opolskiego. Warunkiem przystąpienia do konkursu "Opolska Nagroda Jakości" jest wdrożony lub w trakcie wdrażania System Zarządzania Jakością ISO lub HACCP. Oddział Opolskiej Izby Gospodarczej w Kluczborku przyczyniając się do szeroko rozumianej promocji pragnie poinformować, iż do konkursu IX Edycji Opolskiej Nagrody Jakości z powiatu kluczborskiego rekomendowano następujące podmioty gospodarcze: 1. Marcegaglia, 2.Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "EWA" Ewa Godyla Pałac Pawłowice - Hotel - Spa, 3.Centrum Doradztwa i Kształcenia Kadr P. W. ZBRYK, 4.Wodociągi i Kanalizacja "HYDROKOM" Sp. z o.o. Do III Edycji Konkursu Znakomity Pełnomocnik Zarządzania Systemem Jakości z powiatu kluczborskiego został rekomendowany 1.Pan Mirosław Birecki - pracownik Urzędu Miejskiego w Kluczborku Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 26 maja 2012r. o godz.16.00 w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Opolu ul. Strzelców Bytomskich 18 Z poważaniem: Iwona Zbryk Dyrektor Oddziału Opolskiej Izby Gospodarczej w Kluczborku 46-200 Kluczbork ul. Mickiewicza 16/18 tel.fax 774180061

wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-05-07 12:07:29, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-05-07 12:07:04, Jarosław Nazarkiewicz

Jak poinformował nas Związek Wędkarski w Kluczborku śnięte ryby na zbiorniku retencyjnym są wynikiem zarybiania i jest to rzecz naturalna, ze cześć ryb nie przeżywa tego procesu.

wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-05-02 11:35:47, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-05-02 11:35:21, Jarosław Nazarkiewicz

wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-04-30 13:18:29, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-04-30 13:18:26, Maciej Knapa

Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości ogłasza nabór na wolne powierzchnie biurowe i usługowo-produkcyjne czytaj więcej

wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-04-27 15:03:25, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-04-27 15:03:22, Maciej Knapa

wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-04-26 14:39:41, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-04-26 14:39:38, Maciej Knapa

Dnia 19 kwietnia 2012 r. o godz. 10.00 w hali OSiR uroczystą defiladą drużyn niosących małe flagi krajów wchodzących w skład EURO 2012 rozpoczęła się VIII Powiatowa Spartakiada Przedszkolaków z udziałem dzieci niepełnosprawnych. Małym sportowcom towarzyszyli reprezentanci MKS. Organizatorem spartakiady było Publiczne Przedszkole Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Czesława Janczarskiego w Kluczborku. Po prezentacji drużyn wprowadzono sztandar przedszkola niesiony przez poczet sztandarowy i odśpiewano hymn przedszkola. Jak co roku celem spartakiady było promowanie zdrowego stylu życia, sportowej rywalizacji ukazanie walorów aktywności ruchowej oraz integracja dzieci z różnych placówek oświatowych. Hasłem przewodnim było EURO 2012. Honorowy patronat objęli: Burmistrz Miasta Kluczborka Jarosław Kielar oraz Starosta Powiatu Kluczborskiego Piotr Pośpiech. W tym roku do rozgrywek sportowych zgłosiło się 10 drużyn. Każde przedszkole reprezentowane było przez 6 zawodników. Rozegranych zostało ogółem osiem konkurencji, w tym trzy dla dzieci o specjalnych potrzebach. Dzięki temu każde dziecko z drużyny, w zależności od własnych możliwości miało szansę uczestniczenia w zawodach. Poziom wszystkich zawodników był bardzo wysoki i wyrównany, stąd też zawody nie odbyły się bez dogrywki. Swój udział w spartakiadzie mieli również dyrektorzy placówek występujących w zawodach. Walczyli oni o tytuł "Najlepszego Strzelca", którym okazała się Pani Dyrektor Publicznego Przedszkola w Byczynie Pani Angelina Sarnowska. Na trybunach panowała prawdziwa atmosfera sportowa a kibice zagrzewali zawodników do sportowej rywalizacji. Każde przedszkole biorące udział w spartakiadzie przygotowało cheerleaderki, które swoimi występami uświetniły zawody sportowe. Po wspaniałej rywalizacji Jury wyłoniło następujących zwycięzców: 1. W kategorii drużyn integracyjnych: I miejsce "Kubusie" z Publicznego Przedszkola Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Czesława Janczarskiego w Kluczborku II miejsce "Promyczki" z Publicznego Przedszkola Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Czesława Janczarskiego w Kluczborku 2.W kategorii pozostałych drużyn: I miejsce "Różowe Pantery" z Publicznego Przedszkola Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Czesława Janczarskiego w Kluczborku II miejsce "Ogniste Orły" z Publicznego Przedszkola Nr 5 w Kluczborku III miejsce "Siłacze" z Publicznego Przedszkola w Byczynie


wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-04-26 14:06:12, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-04-26 14:06:09, Maciej Knapa

W niedzielę 29 kwietnia odbędzie się niezwykłe spotkanie, dla wszystkich mieszkańców Powiatu Kluczborskiego, których przodkowie pochodzą z Kresów Rzeczypospolitej i wszystkich którym zależy na pielęgnowaniu historii i kultury Kresowian. Spotkanie będzie rozpoczęciem dzieła upamiętnienia osób i rodzin, które pochodzą z Kresów przez wydanie książki historycznej pod honorowym patronatem JE Ks. Biskupa Jana Bagińskiego. Spotkanie rozpocznie się filmem o godz. 16.10. w auli Kościoła NSPJ w Kluczborku i zakończy kolacją na świeżym powietrzu. By nie pominąć nikogo organizatorzy proszą by z każdej rodziny kresowej przybyła chociaż jedna osoba. Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich

wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-04-26 13:13:14, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-04-26 13:13:11, Maciej Knapa

wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-04-26 12:26:04, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-04-26 12:26:02, Maciej Knapa

Gmina Kluczbork wzorem lat ubiegłych kontynuuje program profilaktycznych szczepień dziewcząt przeciw rakowi szyjki macicy. Koszt szczepień w całości zostanie pokryty z budżetu gminy i wyniesie ok. 100 tys. zł. Szczepienie obejmie grupę 168 dziewcząt z rocznika 1999. Do zaszczepienia niezbędna jest zgoda rodziców lub opiekuna prawnego. Więcej na: http://www.ao.kluczbork.pl/news/20120424_hpv_szczepienia.html Pobierz harmonogram szczepień w formacie *.pdf

wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-04-25 11:59:35, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-04-25 11:53:45, Jarosław Nazarkiewicz

21 kwietnia 2012 r. zawodnicy UKS "Baszta" działającego przy PSP nr 1 im. Jana Dzierżona w Kluczborku brali udział w Turnieju Piłki Ręcznej Młodzików (I i II klasa gimnazjum) o "Puchar Prezesa LUKS SUKCES" w Komprachcicach. W turnieju brały udział następujące drużyny: LUKS Dalia Popielów, UKS "Baszta" Kluczbork, UKS Olimp "Jedynka" Grodków, PG Biadacz, PG Ziębice, LUKS "SUKCES" Komprachcice. Reprezentacja UKS "Baszta" wystąpiła w następującym składzie: Robert Czapczyński, Krzysztof Kędzia (bramkarze), Szymon Podyma (8 bramek), Leszek Błażewski(5 bramek), Szymon Błaszków (8 bramek), Piotr Bartela (3 bramki), Łukasz Świlak (2 bramki), Łukasz Kołat (3 bramki), Daniel Rakoczy (2 bramki), Arkadiusz Kwinta (1 bramka), Kacper Banasiewicz ( 1 bramka), Jakub Gmerek (2 bramki), Filip Bystrykowski (2 bramki), Patryk Ożóg, Piotr Hakman. Osoby towarzyszące drużynie: trenerzy drużyny Ireneusz Krakowiak, Marcin Bartela, kierownik drużyny Marcin Czapczyński. Najlepszym zawodnikiem drużyny został bramkarz Krzysztof Kędzia. Nasi zawodnicy wspierani byli głośnym i gorącym dopingiem licznego grona rodziców, którzy wraz z naszą drużyną przybyli na turniej. Ze sportowym pozdrowieniem Ireneusz Krakowiak


wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-04-25 10:24:09, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-04-25 10:24:07, Maciej Knapa

Zakończono budowę drogi do zbiornika retencyjnego w Ligocie Górnej. Koszt prac wyniósł ok. 300 tys.zł.

wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-04-24 13:16:32, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-04-24 13:15:08, Jarosław Nazarkiewicz

Pobierz informator XXXIX Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Juniorów Młodszych "PO ZIEMI KLUCZBORKSIEJ i OLESKIEJ" o Puchar Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w formacie *.pdf ok. 5MB

wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-04-24 08:50:38, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-04-24 08:46:34, Jarosław Nazarkiewicz

We wtorek 17 kwietnia w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 uroczyście otwarta została sala rehabilitacji i korekcji wad postawy. Budowa sali i jej wyposażenie zostały sfinansowane z pieniędzy gminnych. Inwestycja kosztowała 550 tys. zł. Z pomieszczenia będą korzystać uczniowie niepełnosprawni z placówek integracyjnych jakimi są PSP nr 5 oraz PG nr 5, a także niepełnosprawni z innych placówek w gminie.
wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-04-19 12:04:07, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-04-19 12:04:04, Maciej Knapa

W środę 18 kwietnia 2012r kluczborscy emeryci już po raz ósmy zainaugurowali wycieczki rowerowe po Gminie Kluczbork. Kilkadziesiąt rowerzystów przyjechało do kluczborskiego parku, gdzie zostali powitani przez przedstawicieli władz samorządowych. Ksiądz Janusz Dworzak, proboszcz parafii MBWW po odmówieniu modlitwy, pobłogosławił i poświęcił wszystkich rowerzystów wraz z ich rowerami. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonała prezes PZEiR Pani Irena Kowalczyk, w asyście władz samorządowych. Po pierwszym gwizdku grupa udała się trasą rowerową przez Smardy do Krzywizny. Życzymy wszystkim aktywnym emerytom udanych wycieczek rowerowych i zapraszamy już dzisiaj wszystkich chętnych dużych i małych na Majówkę na rowerze, która odbędzie się 12 maja br. Start godz. 15.00 spod fontanny w parku. Szczegóły już wkrótce.


wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-04-18 14:41:02, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-04-18 14:40:59, Maciej Knapa

wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-04-17 13:23:35, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-04-17 13:23:32, Maciej Knapa

Pobierz "SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY KLUCZBORK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W ROKU 2011" w formacie *.pdf

wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-04-17 13:01:27, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-04-17 12:59:20, Jarosław Nazarkiewicz

Serdecznie gratulujemy młodemu kolarzowi z Kluczborka Patrykowi Stoszowi (UKS Stobrawa), który w jednym z najważniejszych wyścigów w sezonie - słynnym Paryż-Roubaix rozegranym we Francji, był najlepszym z Polaków zajmując 21 miejsce w klasyfikacji generalnej. czytaj więcej

wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-04-17 11:35:02, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-04-17 11:34:59, Maciej Knapa

Hufcowy Kluczborskiego Hufca Harcerzy "Płomień" Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej serdecznie zaprasza uczniów szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz mieszkańców Kluczborka do udziału w grze miejskiej z okazji Święta Konstytucji 3 Maja. W grze mogą wziąć udział patrole (od 4 do 5 osób), na które czekać będą zadania sprawnościowe oraz pytania dotyczące życia największych polskich bohaterów oraz najważniejszych wydarzeń historycznych Polski i Kluczborka. Organizator gwarantuje dla każdego uczestnika ciepły posiłek podczas gry. Podczas gry każdy patrol będzie mógł zwiedzić i poznać historię miejsc w Kluczborku zwykle niedostępnych, na co dzień. Gra miejska będzie wspaniałą przygodą, w której najlepsze patrole otrzymają nagrody! Termin gry: 3 maja 2012 r. - 12.00 (po Mszy Św. w intencji Ojczyzny) Start: plac przed kościołem MBWW Czas trwania: gra będzie trwała 4 godziny. Zgłoszenia: wypełnione karty zgłoszeniowe wysyłamy na adres mmizerny@o2.pl do 25.04.2012 r. Pobierz kartę zgłoszenia w formacie *.doc

wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-04-17 09:52:23, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-04-17 09:52:21, Maciej Knapa

W dniach 16 i 17.04.2012r. z powodu prac remontowych związanych z wymianą sieci wodociągowej Rynek będzie zamknięty dla ruchu samochodowego. Otwarty będzie odcinek Ściegiennego-Zamkowa.

wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-04-13 14:23:53, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-04-13 14:22:55, Jarosław Nazarkiewicz

Informujemy, że w kwietniu rozpocznie się remont i przebudowa dróg w Rynku w ramach projektu "Rewitalizacja miasta Kluczborka obejmująca remont Ratusza, dróg i kanalizacji deszczowej wokół Rynku, remont Parku Miejskiego oraz remont części wspólnych budynków wspólnot mieszkaniowych" Zadanie zostanie zakończone w 2012r. i będzie kosztować ok. 1,88 mln zł Zakres inwestycji obejmuje m.in: 1)remont ulic wokół Rynku polegający na wykonaniu nawierzchni ulic z kostki brukowej 2)remont istniejących i budowę nowych zieleńców, 3)remont istniejących parkingów i zatok postojowych, 4)remont chodnika i klombów, 5)remont kanalizacji deszczowej. Po remoncie nastąpią zmiany w organizacji ruchu o których informowaliśmy już wcześniej. Oto najważniejsze projektowane zmiany organizacji ruchu: 1)W wyniku realizacji inwestycji zostaną zamknięte dla ruchu samochodowego deptak łączący ul. Piłsudskiego i ul. Krakowską. 2)Będzie możliwy wjazd samochodów dostawczych na czas rozładunku bez względu na porę dnia ,nie dłuższy niz 15-20 minut. 3)Nadal będzie funkcjonował postój taksówek wjazd będzie możliwy od parkingu przy ratuszu od strony ul. Ściegiennego. 4)Liczba miejsc parkingowych w Rynku po zmianie wyniesie ok. 50 miejsc + 20 miejsc przy ul. Ściegiennego w kierunku Zamkowej 5)Będą parkingi dla osób niepełnosprawnych 6)W okresie 5 lat od zakończenia inwestycji parkowanie w rynku będzie bezpłatne 7)Będzie wykonany parking dla rowerów W związku z zaleceniami konserwatora zrezygnowano z tzw. "mini ronda" w narożniku południowo zachodnim (obok PKO BP) oraz zmieniono materiał z którego zostaną wykonane chodniki z kostki betonowej na granitową. W okresie remontu będą utrudnienia w ruchu w związku z tym prosimy o korzystanie z parkingu przy stawie Kościuszki. Powyższe zadania są dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007-2013 w wysokości 78,5 % kosztów kwalifikowanych. Pobierz szczegółowy projekt organizacji ruchu w formacie *.pdf.

wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-04-12 07:34:31, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-04-12 07:30:54, Jarosław Nazarkiewicz

10 kwietnia 2012r. (wtorek) Urząd Miejski w Kluczborku będzie czynny od godz. 8.00 do godz. 15.00

wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-04-05 13:25:13, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-04-05 13:25:06, Jarosław Nazarkiewicz

Serdecznie gratulujemy Jagodzie Krzemińskiej, uzdolnionej flecistce z Kluczborka, która zwyciężyła w środę 4 kwietnia w polskim finale konkursu Młody Muzyk Roku i będzie reprezentowała Polskę na wiedeńskim Konkursie Eurowizji dla Młodych Muzyków. W finale 7 młodych instrumentalistów wystąpiło z towarzyszeniem orkiestry symfonicznej. Każdy z finalistów wykonał krótki utwór, a czterech jurorów pod przewodnictwem Krzesimira Dębskiego oceniło występy młodych muzyków. Piątym głosem jurorskim był głos telewidzów, którzy wybrali swojego faworyta za pośrednictwem systemu audiotele. Jagoda swoim brawurowym wykonaniem "Contertino" Celice Chaminade podbiła serca jurorów i publiczności udowodniając, że "Najlepsze Jagody są z Kluczborka". W imieniu Jagody serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy oddali swój głos na utalentowaną flecistkę. Zobacz występ finałowy Jagody Krzemińskiej w TVP Kultura

Jagoda Krzemińska jest uczennicą Gimnazjum nr 1 w Kluczborku. Naukę gry na flecie rozpoczęła w 2004 r. w PSM I st. w Kluczborku. Obecnie uczy się w PSM I i II st. im. F. Chopina w Opolu, w klasie mgr Kariny Kandzia-Maniak. Wielokrotnie odnosiła sukcesy na międzynarodowych konkursach. Ostatnie jej osiągnięcia to: I miejsce w Międzynarodowym Konkursie Instrumentów Dętych w Słowenii (kwiecień 2012r.) oraz I miejsce w British Flute Society Flute Competitions 2011 w Londynie. Jagoda jest stypendystką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci. Od 3 lat otrzymuje stypendium Burmistrza Miasta Kluczborka.

wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-04-05 10:15:24, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-04-05 10:15:21, Maciej Knapa

wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-04-04 14:41:31, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-04-04 14:41:29, Maciej Knapa

Polski Klub Ekologiczny Koło Miejskie w Gliwicach zaprasza do udziału w konferencji pt."Programy rolno-środowiskowe - z korzyścią dla człowieka i środowiska" zorganizowanej we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. więcej na: www.pkegliwice.pl

wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-04-04 14:22:41, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-04-04 14:22:39, Maciej Knapa

Od wielu lat, wczesną wiosną, w naszym powiecie obserwujemy duży wzrost liczby pożarów. W tym czasie płonie roślinność w przydrożnych rowach, łąkach i na nieużytkach. Palą się trzcinowiska i oczerety. Występują przypadki przeniesienia się ognia na lasy, obiekty mieszkalne i zabudowania gospodarcze. Wśród ludzi wciąż panuje przekonanie, że wypalanie traw użyźnia glebę. Jak jednak dowodzą naukowcy, wypalanie łąk i pól przynosi duże szkody. W trakcie procesów palenia i wysokiej temperatury odkrywa się warstwa próchnicza gleby. W wyniku tego dochodzi do jej erozji. Popiół zmywany przez deszcz do ziemi zakwasza ją, a nie użyźnia. Bezpowrotnie giną żyjątka i drobnoustroje odpowiedzialne za wszelkie procesy biologiczne w glebie. Zabijane są także przez ogień drobne zwierzęta. Ziemia ulega gwałtownemu wysuszeniu, co powoduje wyginięcie szlachetnych roślin. Każdy z tych pożarów powoduje nieodwracalne zniszczenie części otaczającej nas przyrody oraz straty materialne. Ich ugaszenie wymaga zawsze zaangażowania dużych środków finansowych, a niejednokrotnie narażenia życia ludzi w walce z tym żywiołem. Należy uświadomić tym wszystkim osobom, które dopuszczają się wypalania roślinności na polach i łąkach, że ich działania są wysoce szkodliwe. Tylko duża świadomość o bezsensie wypalania traw, zaangażowanie społeczne ludzi, wpłyną na ochronę przyrody i przyniosą efekt w postaci ograniczenia liczby takich pożarów. Duże znaczenie dla ograniczenia wypalania łąk i pastwisk, może mieć kara finansowa w postaci zmniejszenia kwot dopłat bezpośrednich dla rolników uprawiających ten szkodliwy dla środowiska proceder, ponieważ wypalanie traw jest niezgodne z prawem unijnym. Warunkiem otrzymania dopłat jest utrzymanie tzw. "dobrej kultury rolnej", a wypalanie traw jest sprzeczne z tą zasadą. W związku z powyższym Starosta Kluczborski oraz Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku zwracają się do wszystkich mieszkańców naszego powiatu się z apelem o zaniechanie wypalania traw. Warto zastanowić się niekiedy nad tym, czy przez własną bezmyślność nie narazimy na zagrożenie własnego lub innych mienia lub życia.

wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-04-04 11:16:35, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-04-04 11:15:26, Jarosław Nazarkiewicz

Gmina Kluczbork przyznała dotacje na remonty zabytkowych kamienic. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej z budżetu gminy Kluczbork mogą być udzielane dotacje celowe na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku: a) wpisanym do rejestru zabytków, c) posiadającego istotne znaczenie historyczne, artystyczne i naukowe, d) będącego w złym stanie technicznym Dotacja może być udzielona do wysokości 50% nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku. Łączna kwota dotacji przyznanych w 2012r. wyniesie 193 140,24 zł. Zobacz wykaz przyznanych dotacji w roku 2012 w formacie *.pdf

wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-04-03 12:54:43, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-04-03 12:53:26, Jarosław Nazarkiewicz

W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2012r. ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) osoby uprawnione ( tj. osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się) mogą bezpłatnie korzystać z usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika przy załatwianiu spraw w urzędzie. Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania z usługi tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenie można wnieść do Urzędu bezpośrednio lub poprzez zgłoszenie pisemne, za pomocą faksu, poczty elektronicznej, poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ePUAP) lub za pomocą innych środków wspierających komunikowanie się dostępnych w Urzędzie Miejskim w Kluczborku. Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721). Osoby uprawnione mają prawo do skorzystania w kontaktach z Urzędem Miejskim w Kluczborku z pomocy osoby przybranej, czyli osoby która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej. Urząd Miejski w Kluczborku zapewnia możliwość korzystania przez osobę uprawnioną z usługi wybranego tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika, wpisanych do rejestru tłumaczy, prowadzonego przez Wojewodę oraz pokrycie kosztów wynagrodzenia tłumaczy. Komunikowanie się osób uprawnionych z Urzędem Miejskim w Kluczborku może odbywać się w następujących formach, poprzez: * zgłoszenie osobiste, * zgłoszenie telefoniczne 077 418 14 81 * zgłoszenie pisemne, * korzystanie z poczty elektronicznej (um@kluczbork.pl) * przesyłanie faksu na numer: 077 418 22 30 * elektroniczna skrzynka podawcza Pobierz ustawę z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się w formacie *.pdf

wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-04-03 09:48:53, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-04-03 09:48:21, Jarosław Nazarkiewicz

Od 1 kwietnia 2012 r. w kluczborskim Muzeum można obejrzeć niezwykłą krainę wielościanów. Wędrówka po niej to fascynująca przygoda, podczas której można zobaczyć przeróżne obiekty o zaskakujących własnościach. W wielościanach (a szczególnie w ich kompozycjach) proste kształty - trójkąty, kwadraty, pięciokąty itp. tworzą wielce skomplikowane i intrygujące kształty. Można w nich dostrzec nie tylko harmonię i piękno matematyki, ale również wyczuć pewne napięcie pomiędzy złożonością i prostotą. Obie te cechy okazują się być w tym przypadku dwiema stronami tego samego medalu. Wystawa ze zbiorów prywatnych Piotra Pawlikowskiego. SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-04-02 09:54:57, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-04-02 09:54:55, Maciej Knapa

Pobierz ogłoszenie o wynikach konkursów ofert na realizację zadań w następujących zakresach: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz oświata i wychowanie- w formacie *.pdf

wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-03-28 13:38:30, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-03-28 13:35:27, Jarosław Nazarkiewicz

Miło nam poinformować, że Burmistrz Miasta Kluczborka Jarosław Kielar zajął 2. miejsce w rankingu Samorządowy Menadżer Regionu, organizowanego przez redakcję dziennika "Puls Biznesu" i czołową agencję badawczą TNS Pentor. Wśród 10 najlepiej rozwijających się samorządów w województwie opolskim Kluczbork przegrał tylko z Opolem. Cieszy fakt, że o przyznaniu tytułu decydowały głosy innych jednostek samorządu terytorialnego. Jest to niezbity dowód na to, że okoliczne gminy, miasta i powiaty upatrują w Gminie Kluczbork lidera, który jest kołem zamachowym całego regionu. Przy ocenie samorządu uwzględniano takie kryteria jak: tempo rozwoju, pozyskanie pieniędzy unijnych, wspieranie przedsiębiorców działających na terenie danej gminy oraz konsolidację społeczności lokalnej. W wtorek 27 marca 2012 we Wrocławiu podczas uroczystej gali finałowej rankingu Filary Polskiej Gospodarki burmistrz Jarosław Kielar odebrał dyplom Samorządowy Menadżer Regionu z rąk Pani Patricii Deyna prezesa Bonnier Business Polska, będącego wydawcą dziennika Puls Biznesu. Gratulujemy również naszemu miastu partnerskiemu Dzierżoniów, które zostało wyróżnione w województwie dolnośląskim.

wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-03-28 11:11:18, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-03-28 11:11:16, Maciej Knapa

Pobierz ogłoszenie o konkursie ofert na dotację z budżetu Gminy Kluczbork na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. w formacie *.pdf

wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-03-27 11:39:00, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-03-27 11:37:40, Jarosław Nazarkiewicz

Już po raz dziewiąty na hali OSiR w Kluczborku odbył się Turniej Oldbojów w Piłce Ręcznej Mężczyzn o Puchar Burmistrza Miasta Kluczborka. Imprezę otworzył uroczyście Poseł na Sejm RP Andrzej Buła, który objął patronat nad turniejem. W tym roku rywalizację wygrali szczypiorniści z MKS Wieluń, przed Stalem Zawadzkie oraz Oldbojami z Metalu Kluczbork. Najlepszym zawodnikiem turnieju został Patryk Całujek ze Stali Zawadzkie, najlepszym bramkarzem turnieju Jacek Papierz z MKS Wieluń, a najlepszym strzelcem Dariusz Lech z Metalu Kluczbork. Nagrody wręczył wiceburmistrz Kluczborka Andrzej Nowak. W ramach turnieju odbył się także dwumecz pomiędzy UKS Baszta Kluczbork oraz PSP Biskupice. Zespół z Biskupic dwukrotnie wygrał z młodymi szczypiornistami z UKS Baszta Kluczbork, prowadzonych przez Ireneusza Krakowiaka, Andrzeja Rychel i Marcina Bartela - kierownika drużyny. Jak co roku odbył się także konkurs rzutów karnych dla dzieci, który wygrała Ania Rychel. Organizatorzy turnieju: Oldboje Metalu Kluczbork, Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Urząd Miejski w Kluczborku, dziękują wszystkim zawodnikom i kibicom za udział w turnieju i już dzisiaj zapraszają na jubileuszowy X Turniej Oldbojów w 2013r.


wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-03-22 08:39:51, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-03-22 08:39:49, Maciej Knapa

W minioną niedzielę podczas półfinału ogólnopolskiego konkursu Młody Muzyk Roku Jagoda Krzemińska dostała się do ścisłej, finałowej siódemki tego konkursu. Jest tam jedyną dziewczyną i jedyną flecistką, która będzie walczyć o prestiżowy tytuł i udział w Konkursie Eurowizji dla Młodych Muzyków w Wiedniu. Jagoda uczy się w PG nr 1 w Kluczborku. Naukę gry na flecie rozpoczęła w 2004 r. w PSM I st. w Kluczborku. Obecnie uczy się w PSM I i II st. im. F. Chopina w Opolu, w klasie mgr Kariny Kandzia-Maniak. Swoje umiejętności doskonali, biorąc udział w warsztatach fletowych. Do jej aktualnych sukcesów należą: I miejsce w British Flute Society Flute Competitions 2011 w Londynie, I miejsce w I Ogólnopolskim Konkursie Fletowym SANKYO 2011, I miejsce w IV Konkursie Fletowym im. Mariana Katarzyńskiego w Sosnowcu, I miejsce w X Ogólnopolskim Wiosennym Festiwalu Fletowym w Sochaczewie, I miejsce w XII Ogólnopolskim Rybnickim Festiwalu Młodych Talentów, II miejsce w IX Polskim Festiwalu Fletowym w Sieradzu. Jagoda koncertowała zarówno w Polsce, jak i za granicą (Austria, Węgry, Słowacja). Jest stypendystką Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Otrzymuje też stypendium Burmistrza Miasta Kluczborka. Zmagania finalistów konkursu będzie można oglądać 4 kwietnia o godz. 20.20 w TVP Kultura. O zwycięstwie zadecydują jurorzy i widzowie. Już teraz zapraszamy do głosowania.

wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-03-21 09:26:53, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-03-21 09:26:51, Maciej Knapa

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Kluczborku zaprasza do udziału w konkursie literackim na wspomnienia mieszkańców Ziemi Kluczborskiej "Los czy wybór-tutaj mieszkam". Konkurs jest przeznaczony dla mieszkańców Powiatu Kluczborskiego w wieku powyżej 50 lat. Czas trwania konkursu: 2 kwietnia-30 września 2012 r. Finał: 17 października 2012 r. Regulamin konkursu i karta zgłoszenia dostępne są w bibliotekach publicznych na terenie Powiatu Kluczborskiego oraz na naszej stronie www.biblioteka.kluczbork.pl.

wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-03-20 13:41:51, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-03-20 13:41:20, Jarosław Nazarkiewicz

W dniach 17-18 marca 2012 w warszawskim Centrum Nauki Kopernika odbył się Festiwal Młodych Naukowców - E(x)plory w ramach, którego organizowany był Konkurs Prac Młodych Naukowców na oryginalny uczniowski projekt badawczy. Konkurs ten stanowił polskie eliminacje do dwóch prestiżowych konkursów międzynarodowych: organizowanego przez Komisję Europejską od 1989 r. European Union Contest for Young Scientists (EUCYS), a także Intel International Science and Engineering Fair (Intel ISEF), istniejącego od 1958 roku. Spośród zgłoszonych jesienią prac z nauk ścisłych, przyrodniczych, technicznych, ekonomicznych i społecznych jury, składające się z wybitnych polskich naukowców, wybrało 20 najlepszych projektów, które wzięły udział w konkursie. Wśród finałowej 20 znalazła się praca badawcza absolwentki kluczborskiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących PAULINY GAWIN pod tytułem "Cameraria ohridella jako szkodnik kasztanowca białego - obserwacje, ocena oraz porównanie szkód dokonanych przez larwy motyla na terenie dwóch skupisk kasztanowca białego na terenie Kluczborka". Organizatorzy polskiej edycji konkursów wierzą, że wśród tegorocznych finalistów znalazły się osoby, o których jeszcze niejednokrotnie usłyszymy nie tylko w polskich, ale i światowych mediach. Więcej na temat konkursu można przeczytać na stronie www.explory.pl

wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-03-20 13:28:13, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-03-20 13:28:10, Maciej Knapa

BAKSHISH świętuje swoje 30-lecie, a koncert w Jazz Pubie jest początkiem jubileuszowych obchodów zespołu. Jak będą wyglądały można dowiedzieć się z oficjalnej stronie zespołu, a tymczasem cieszymy się, że świętowanie zaczyna się właśnie u nas - w stolicy polskiego reggae, u źródła - w mieście gdzie powstał BAKSHISH. Zapraszamy na koncert 24.03 godz 21.00 Cena biletu: 20 PLN (dostępne tylko w dniu koncertu).

wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-03-20 11:12:46, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-03-20 11:12:44, Maciej Knapa

Zarząd Towarzystwa Społeczno Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim zawiadamia, że organizuje kurs języka niemieckiego. Zapisy do końca marca 2012r. w każdy poniedziałek i środę w godz. od 15.00 do 17.00 w Kluczborku przy ul.Drzymały 7 telefon 77 418 48 31

wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-03-20 10:52:29, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-03-20 10:52:26, Maciej Knapa

15 marca 2012r. o godz. 13.00, w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kluczborku, odbyło się spotkanie założycielskie Spółki Wodnej Gminy Kluczbork. Założyciele uchwalili Statut Spółki oraz dokonali wyboru Zarządu Spółki oraz Komisji Rewizyjnej. Spółka będzie działała na terenie Gminy Kluczbork, na obszarze i urządzeniach wodno- melioracyjnych objętych ewidencją spółki. Od 1990r. na terenie Gminy Kluczbork nie funkcjonowała spółka wodna, prace na urządzeniach melioracji wodnych szczegółowych prowadzone były przede wszystkim na urządzeniach należących do gminy oraz w małym zakresie wykonywali je właściciel gruntów i innych jednostek. Celem spółki wodnej jest poprawa stosunków wodnych na terenie Gminy Kluczbork, a w szczególności wykonanie i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych oraz udzielanie pomocy członkom spółki w sprawach związanych z melioracjami i gospodarką wodną.


wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-03-16 13:10:14, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-03-16 13:10:11, Maciej Knapa

13 marca 2012 roku odbyło się uroczyste otwarcie nowoczesnego centrum cięcia rur i profili firmy Inpol-Krak. Jest to kolejna inwestycja na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Invest Park" położonej w Ligocie Dolnej, gdzie działają już tacy potentaci jak Marcegaglia oraz Ocynkownia Śląsk. Inpol-Krak zatrudnia obecnie 10 osób. Wielkość hali produkcyjnej 1650 m2, a koszt inwestycji wyniósł 10.096.800 zł. Projekt "Innowacyjność drogą do rozwoju Inpol - Krak Tubes Service Center Sp. z o.o". został dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w wysokości 5.116.800 zł. Podczas ceremonii otwarcia prezes firmy Inpol-Krak Pan Janusz Gawlina podkreślił, że o decyzji zainwestowania w Kluczborku zdecydowały przede wszystkim dwa czynniki. Bardzo dobra współpraca z włoskim koncernem Marcegaglia, z którym współpracują już od 13 lat. Drugim czynnikiem jest przychylność władz Gminy Kluczbork dla biznesu. "…Jestem pod wrażeniem przychylności, serdeczności i fachowości zarówno w podejściu burmistrza jak i urzędników. Jest to model współpracy, który nie często się zdarza" - podkreślił Gawlina. Prezes podziękował również firmie consultingowej, która napisała projekt unijny oraz Opolskiemu Centrum Rozwoju Gospodarki za dobre rozliczenie projektu oraz wszystkim wykonawcom, którzy budowali nowy zakład w Kluczborku. Po poświęceniu zakładu miał miejsce koncert rodzinnego kwartetu smyczkowego. Ostatnim punktem było zwiedzaniu hali produkcyjnej i prezentacja maszyn do profesjonalnego cięcia rur i profili. Firma Inpol-Krak jest polską firmą rodzinną, działającą od 1994 roku i od początku swojej działalności zajmuje się sprzedażą stali. Centrala firmy mieści się w Krakowie. Firma współpracuje z firmami z Włoch, Niemiec, Anglii, Belgii i USA.

wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-03-16 08:40:25, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-03-16 08:40:22, Maciej Knapa

Pobierz wyniki konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony, dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. w formacie *.pdf

wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-03-09 13:41:16, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-03-09 13:40:51, Jarosław Nazarkiewicz

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Stobrawy" serdecznie zaprasza na bezpłatne spotkanie warsztatowe dotyczące współtworzenia weekendowej oferty turystycznej w dolinie Stobrawy na bazie powstającego szlaku kajakowego. Spotkania odbędą się dnia 13 03.2012r. w godzinach 9.00-16.00 w Gospodarstwie Agroturystycznym Zagroda Leśna Nad Stobrawą, Chocianowice 335 oraz dnia 14.03.2012r. w godzinach 9.00-16.00 w Pracowni Ceramiki w Markotowie Dużym 18 Konsultacje prowadzone będą w ramach projektu "Stobrawa-rzeka wiedzy" i mają na celu wypracowanie w oparciu o powstający szlak kajakowy, wspólnej weekendowej oferty turystycznej dla obszaru gminy Kluczbork, gminy Lasowice Wielkie oraz gminy Wołczyn. Warsztatowy charakter konsultacji umożliwi wszystkim chętnym czynny udział we współtworzeniu weekendowej oferty turystycznej zarówno na poziomie planowania jak i dalszego działania. Bazując na szlaku kajakowym chcemy uruchomić lokalny potencjał turystyczny, tworząc kompleksową ofertę zawierającą gotowe "pakiety turystyczne" obejmujące różne obszary tematyczne oraz skierowane do różnych odbiorców. Konsultacje z uczestnictwem lokalnej społeczności umożliwią zebranie oraz poukładanie wszystkich informacji dotyczących istniejących możliwości. Prowadzisz agroturystykę? Zajmujesz się tradycyjnym rzemiosłem? Jesteś zainteresowany organizacją spływów kajakowych? Umiesz przyrządzać niepowtarzalne danie? Posiadasz ciekawą wiedzę, którą chciałbyś się podzielić podczas zajęć? A może masz jeszcze inne możliwości, które chciałbyś wykorzystać?-jeśli tak to ZAPRASZAMY SERDECZNIE! Zapraszam do uczestnictwa w spotkaniu wybierając jeden z podanych powyżej terminów. Proszę o mailowe lub telefoniczne potwierdzenie obecności na spotkaniu do 9.03.2012r. Joanna Bulak Kierownik Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dolina Stobrawy" ul. XXX-lecia 5 46-211 Kujakowice Górne tel. 77 413 11 38 tel. kom. 530111550 mail. biuro@dolinastobrawy.pl www.dolinastobrawy.pl www.stobrawskiinkubator.pl

wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-03-08 14:23:31, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-03-08 14:23:21, Jarosław Nazarkiewicz

Szanowni Państwo Główny Urząd Statystyczny corocznie przeprowadza reprezentacyjne badania gospodarstw rolnych. Badania realizowane są w wylosowanych gospodarstwach metodą wywiadu bezpośredniego lub metodą wywiadu telefonicznego przez pracowników Urzędu Statystycznego. Terminarz badań w 2012 r. obejmuje: - Badanie pogłowia świń (kwiecień, sierpień, grudzień); - Badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu (czerwiec, grudzień); - Badanie użytkowania gruntów, powierzchni zasiewów (czerwiec); - Badanie plonów (sierpień, październik); - Badanie sadów (wrzesień-październik); - Badanie koniunktury w rolnictwie (czerwiec, grudzień). Z góry dziękujemy Państwu za podjęcie współpracy z naszymi ankieterami. Szczegółowych informacji na temat rolniczych badań ankietowych realizowanych przez statystykę publiczną na Opolszczyźnie udziela Wydział Badań Ankietowych Urzędu Statystycznego w Opolu pod numerem telefonu: 77 423 09 96 e-mail: A.Jaworska2@stat.gov.pl Urząd Statystyczny W Opolu

wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-03-08 10:27:24, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-03-08 10:26:44, Jarosław Nazarkiewicz

wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-03-08 07:47:48, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-03-08 07:47:45, Maciej Knapa

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Kluczborku zaprasza do udziału w wystawie "Hobby naszych czytelników". Będzie to czwarta edycja wystawy. Eksponaty (rękodzieło, malarstwo, rysunek, rzeźba, kolekcje) będziemy przyjmować od 26 marca do 20 kwietnia 2012r. Wystawa będzie czynna od 4 do 31 maja 2012r. Zainteresowanych (nie tylko naszych czytelników) prosimy o kontakt z Wypożyczalnią dla Dorosłych, Kluczbork, ul. Miarki 2. Tel. (77) 4182034, 4182612.

wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-03-01 14:35:18, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-03-01 14:34:56, Jarosław Nazarkiewicz

W sobotę 10 marca 2012 r. w godz. 9.00 do 13.00 Urząd Skarbowy w Kluczborku organizuje "Dzień Otwarty". Pracownicy urzędu skarbowego udzielą odpowiedzi na pytania podatników dotyczące rozliczenia podatkowego PIT za 2011 r., stosowania ulg podatkowych, opodatkowania dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą oraz możliwości składania zeznań podatkowych przez Internet (strona www.e-deklaracje.gov.pl). Dzień otwarty będzie okazją do złożenia zeznania podatkowego i poznania swojego urzędu skarbowego. W sobotę 28 kwietnia 2012r. Urząd Skarbowy w Kluczborku będzie czynny w godz. od 9.00 do 13.00. Ostatnia sobota kwietnia będzie okazją dla podatników do zasięgnięcia informacji nt. rozliczenia dochodów uzyskanych w 2011 r. i złożenia swojego zeznania podatkowego. W dniach 27 oraz 30 kwietnia 2012r. Urząd Skarbowy w Kluczborku będzie pracował w wydłużonym czasie pracy-tj. do godz. 18.00.

wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-02-29 09:03:15, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-02-29 08:58:11, Jarosław Nazarkiewicz

W sobotę 25 lutego 2012 r. w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kluczborku odbyły się IX Mistrzostwa Województwa Opolskiego Pracowników Samorządowych w Halowej Piłce Nożnej. W turnieju uczestniczyło 7 zespołów reprezentujących urzędy z Kluczborka, Białej, Głubczyc, Olszanki, Lasowic Wielkich, Opola oraz Prudnika. Mistrzem Województwa w Piłce Nożnej Halowej została drużyna Urzędu Miejskiego w Kluczborku Kolejne miejsca zajęły reprezentacje z: 2. UM w Głubczycach 3. Starostwo Powiatowe w Prudniku 4. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 5. UG w Lasowicach Wielkich 6. UG w Olszance 7. UM w Białej Turniej przebiegał w miłej i sportowej atmosferze w duchu Fair Play. Najlepszym strzelcem został Andrzej Kamiński z UM Kluczbork, najlepszym piłkarzem drużyny UM Kluczbork został Łukasz Ślusarek, natomiast najładniejszą bramkę turnieju zdobył Ryszard Okaj.

W pierwszym rzędzie od lewej: Ślusarek Łukasz, Czarnecki Adrian, Zapotoczny Leszek, Dubowiecki Kazimierz - kapitan, Podoliński Jacek, Okaj Ryszard - trener, w drugim rzędzie od lewej: Dec Dariusz, Smereka Łukasz, Zator Kamil, Kamiński Andrzej, Łężny Władysław, Kukla Robert, Zator Grzegorz, Kielar Jarosław - Burmistrz Miasta Kluczborka.


wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-02-28 12:50:02, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-02-28 12:49:58, Maciej Knapa

Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, Obwód Kluczborski Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej oraz Kluczborskie Koło Światowego Związku Żołnierzy AK zapraszają w najbliższą sobotę (3. marca) na obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. O godz. 18:30 odprawiona zostanie Msza święta w kościele NSPJ, a następnie spotkanie będzie kontynuowane w auli parafialnej, gdzie m.in. wyświetlony zostanie film zrealizowany przez Instytut Pamięci Narodowej, prezentujący postać jednego z żołnierzy wyklętych-kpt Kazimierza Kamieńskiego, ps. Huzar

wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-02-27 13:37:47, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-02-27 13:37:11, Jarosław Nazarkiewicz

wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-02-27 10:31:47, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-02-27 10:31:44, Maciej Knapa

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kluczborku informuje, że w związku z awarią odcinka sieci wodociągowej w dniu 31.01.2012 r. w dniach 06.02. i 14.02.2012 r. zostały pobrane do badań laboratoryjnych próbki wody w punktach przy ul. Waryńskiego i Jana Pawła II. W zakresie zbadanych parametrów organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych (m.in. mętność, barwa, żelazo, mangan oraz bakterie grupy coli i Escherichia coli) woda spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 r. Nr 61, poz. 417 z późniejszymi zmianami) i jest przydatna do spożycia. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kluczborku

wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-02-24 10:32:56, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-02-24 10:32:40, Agnieszka Wierzbicka

Sprawozdanie Nr OŚ.6140.4.2012.BS sporządzone dnia 23 lutego 2012r. z konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kluczbork. 1. W dniach 6-10 lutego 2012r. przeprowadzono konsultacje projektu uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kluczbork. 2. Informacja o konsultacjach wraz z projektem konsultowanej uchwały zostały zamieszczone na stronie Urzędu Miejskiego w Kluczborku www.kluczbork.pl od dnia 26 stycznia 2012r. 3. Do udziału w konsultacjach uprawnieni byli przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), działające na terenie Gminy Kluczbork. 4. Konsultacje polegały na złożeniu pisemnych uwag i wniosków dotyczących konsultowanej uchwały w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Kluczborku. 5. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi ani wnioski dotyczące konsultowanego projektu uchwały.

wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-02-23 13:39:35, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-02-23 13:37:59, Agnieszka Wierzbicka

Miejska i Gminna Biblioteka w Kluczborku zaprasza serdecznie na: - spotkanie autorskie z młodą poetką Karoliną Chyła i promocję jej tomiku "Debiut przed debiutem". Karolina jest uczennicą Społecznego Liceum Ogólnokształcącego STO w Kluczborku (inicjator spotkania), laureatką wielu konkursów poetyckich w całym kraju. W naszej Bibliotece będzie gościć po raz trzeci. Spotkanie odbędzie się 1 marca 2012r., godz. 17.00, w Bibliotece przy ul. Miarki 2 w Kluczborku. - wystawę "Wulkany abstrakcji" - malarstwo Daniela Smolorza, wernisaż 2 marca 2012r., godz. 17.00. Wystawa jest organizowana w ramach promocji lokalnych twórców i potrwa do 29 marca. Z poważaniem, Zuzanna Gruszczyńska Instruktor MiGBP w Kluczborku

wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-02-21 12:36:54, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-02-21 12:35:08, Jarosław Nazarkiewicz

Bery Łowkowickie to tradycja od wielu lat. Już jako dzieci chowaliśmy się i uciekaliśmy przed Berami, bo malowali nas sadzami i gonili. Tradycyjnie jest wśród nas niedźwiedź, który jest znakiem wielkości i obfitości dla gospodarzy, a owies którym sypiemy jest zapewnieniem dobrego urodzaju. W ostatnich paru latach nastąpiła przerwa - Bery przespały parę lat. Aby tradycja nie zaginęła Rada Sołecka postanowiła zbudzić Bery, no i znowu odwiedzają nasze domy. Przy tej okazji chcieliśmy podziękować mieszkańcom Łowkowic za wspólną zabawę, a Berom za wytrwałość. Rada Sołecka i Sołtys wsi Łowkowice "Bery" to zwyczaj, który jest tak stary, że nie wiadomo kiedy się narodził. Najstarsi mieszkańcy twierdzą, że ma on ponad sto lat. Nazwa korowodu pochodzi od niemieckiego słowa "Bär" czyli niedźwiedź. Niedźwiedź to najważniejsza postać w grupie. Oprócz niedźwiedzia w korowodzie idą kominiarz na szczęście, diabeł, żeby przypomnieć jaka może być kara, pan młody i pani młoda jako symbol nadziei na lepsze jutro, ksiądz i doktor gdyby trzeba było kogoś wspomóc na duchu lub zdrowiu oraz muzykant bo Bery muszą być wesołe i muzyczne więc bez szalonej muzyki akordeonowej się nie obędzie. W każdym gospodarstwie goście otrzymują zapłatę: pieniądze, jajka, zboże i inne produkty. Takie kolędowanie po wsi to spory wysiłek, bo w każdym gospodarstwie należy zaśpiewać i zatańczyć. Dlatego mieszkańcy doceniają wysiłek przebierańców i chętnie ich goszczą u siebie. Przebierańcy kolędują do późnych godzin wieczornych. Bery obudziły się 19 lutego 2012 r. i przemaszerowały przez Łowkowice pomimo deszczu i wiatru, żeby zanieść szczęście, obfitość i urodzaj wszystkim gospodarzom. Niech Ci, co nie otworzyli drzwi przed Berami, później nie narzekają, że coś im nie wychodzi. T.P.wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-02-21 11:16:41, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-02-21 11:16:38, Maciej Knapa

18.02.2012r. w Publicznym Gimnazjum nr 3 w Kluczborku odbył się XIII Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Miasta Kluczborka. W turnieju wzięło udział 49 zawodników. Partie szachowe rozegrano systemem szwajcarskim (15 min. dla każdego zawodnika) na dystansie 7 rund. Turniej rozgrywany był w miłej i sportowej atmosferze. Dyplomy i nagrody rzeczowe dla wszystkich uczestników wręczył Burmistrz Jarosław Kielar. Wyniki turnieju: Kategoria seniorów 1. Jerzy Kot POLONIA Wrocław 2. Jacek Popek GONIEC Kluczbork 3. Miłosz Rawasiewicz PAT Ligota Dolna Kategoria 60+ 1. Jerzy Kot POLONIA Wrocław 2. Bogusław Leśniowski SPOŁEM Opole 3. Zdzisław Gdowski GONIEC Kluczbork Kategoria juniorów 1. Kamil Wróbel GONIEC Kluczbork 2. Kacper Racławicki RODŁO Opole 3. Sebastian Klos GONIEC Kluczbork Kategoria dziewczęta - klasy IV-VI 1. Natalia Guzik GOKiS Skomlin 2. Julia Trusz RODŁO Opole 3. Karolina Gajewska GONIEC Kluczbork Kategoria chłopcy - klasy IV-VI 1. Tomasz Góreczny RODŁO Opole 2. Piotr Kachel GONIEC Kluczbork 3. Przemysław Erbert GONIEC Kluczbork Kategoria dziewczęta - klasy I-III 1. Patrycja Chrobot RODŁO Opole 2. Anna Haik PSP Kuniów 3. Emilia Ster SP nr 29 OPOLE Kategoria chłopcy - klasy I-III 1. Jakub Reszczyński PSP Kuniów 2. Kamil Świątek GOKiS Skomlin 3. Maksymilian Szewczyk PSP Kuniów

wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-02-21 11:05:56, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-02-21 11:05:53, Maciej Knapa

Informujemy że Sąd Rejonowy w Kluczborku w dniach 20-25 lutego 2012r. przeprowadzi akcję "Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw", organizowaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości we współpracy z sądami, prokuraturami oraz organizacjami pozarządowymi. Celem inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. W ramach tej akcji we wszystkie dni jej trwania w budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku przy ul. Katowickiej 2, w godzinach 9.00-14.00, dyżury pełnić będą kuratorzy zawodowi oraz asystenci sędziów. Osoby zainteresowane skorzystaniem z pomocy w ramach "Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw" powinny zgłaszać się do pokoju nr 52 ( II piętro budynku przy ul. Katowickiej 2). Prokuratura Rejonowa w Kluczborku ul.Waryńskiego 30, w godz. 9-14.00 w dniach 20-24 lutego 2012r. również będzie prowadzić akcję informacyjną o uprawnieniach ofiar.

wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-02-20 20:36:17, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-02-20 20:31:23, Jarosław Nazarkiewicz

IE.524.1.2012 Wyniki konkursu ofert Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym 2012 Burmistrz Miasta Kluczborka, po zapoznaniu się z wnioskami komisji opiniującej oferty, przyznał dotacje następującym organizacjom: Zadanie 1-Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej Stowarzyszenie Klub Abstynenta Dziewięćsił: 78 000 zł Zadanie 2-Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych-programy profilaktyczne i pomocowe realizowane z młodzieżą. -Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Opolski Oddział Regionalny, Oddział Miejski w Kluczborku 45.000,- -Stowarzyszenie Rozwoju Kultury i Profilaktyki EMAUS-35.000,- Łącznie przyznano 158.000,-

wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-02-17 12:32:42, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-02-21 11:41:01, Jarosław Nazarkiewicz

11 marca 2012r., godz. 17:00 miejsce: hala OSiR w Kluczborku bilety: 60 zł do nabycia w Księgarni "Ognisko"

wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-02-14 13:54:35, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-02-14 13:54:31, Maciej Knapa

Dyrekcja, Grono Nauczycielskie oraz Uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Kluczborku serdecznie zapraszają rodziców oraz wszystkich zainteresowanych na prezentację urządzenia systemowego SITA, które pomaga osiągnąć i utrzymać stan relaksu podczas nauki języków obcych. Spotkanie z Firmą SITA odbędzie się w auli szkoły w dniu 22 lutego 2012 r. o godz. 14.00 Szczegóły dotyczące urządzenia systemowego SITA znajdują się na stronie: www.sita.pl

wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-02-14 07:42:35, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-02-14 07:42:07, Jarosław Nazarkiewicz

wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-02-13 14:04:14, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-02-13 14:04:11, Maciej Knapa

Firma Lechaa Consulting Sp. z o. o. zaprasza na bezpłatne szkolenia dla Rolników i Domowników ubezpieczonych w KRUS. Kursy: Bukiecierstwo i decoupage z obsługą kasy fiskalnej, Samodzielny pracownik/ca administracyjno-biurowy/a, Profesjonalna obsługa sekretariatu z modułem jęz. angielskiego. Opiekun/ka domowa/y z modułem jęz. niemieckiego, Magazynier z elementami logistyki, Grafika komputerowa, Obsługa wózka jezdniowego. Ponadto: Trening rozwoju osobistego, Grupowe wsparcie psychologiczno-zawodowe, Warsztaty komputerowe, Warsztaty "Kreowanie własnego wizerunku". Dodatkowo zapewniamy bezpłatnie: materiały szkoleniowe, ciepłe posiłki i poczęstunek, zwrot kosztów przejazdów, zaświadczenie o ukończeniu kursu. Więcej informacji na stronie internetowej projektu "Otwarci na pracę" - www.onp.lechaa.pl lub w biurze projektu w Kluczborku, ul. Zamkowa 6/22 (II piętro), Tel: 691 070 093.

wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-02-09 13:27:46, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-02-09 13:27:39, Jarosław Nazarkiewicz

wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-02-08 11:25:13, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-02-08 08:11:36, Jarosław Nazarkiewicz

Pobierz ogłoszenie o konkursie ofert na dotację z budżetu Gminy Kluczbork na dotację z budżetu Gminy Kluczbork na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania. w formacie *.pdf Pobierz ogłoszenie o konkursie ofert na dotację z budżetu Gminy Kluczbork na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w formacie *.pdf

wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-02-03 12:41:46, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-02-03 12:35:40, Jarosław Nazarkiewicz

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kluczborku informuje: Jakość wody pobranej do badań mikrobiologicznych w dniu 01.02.2012 r. w zakresie oznaczonych parametrów (bakterie grupy coli, bakterie Escherichia coli i enterokoki) spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 r. Nr 61, poz. 417 z późniejszymi zmianami) i jest przydatna do spożycia. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kluczborku

wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-02-03 10:47:02, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-02-03 10:46:59, Maciej Knapa

W czwartek 2 lutego 2012 roku Poseł Ryszard Galla pełnić będzie dyżur poselski w Urzędzie Miejskim w Kluczborku. (sala 138, I piętro) Wszystkich zainteresowanych zapraszamy w godz. 11:00-13:00 do Urzędu Miejskiego. Spotkanie to będzie znakomitą okazją do dyskusji z posłem na tematy bliskie mieszkańcom gminy.

wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-02-02 10:39:04, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-02-02 10:39:02, Maciej Knapa

wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-02-01 14:21:59, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-02-01 14:21:57, Maciej Knapa

W związku z awarią sieci wodociągowej przy ul. Jagiellońskiej w dniu 31.01.2012 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kluczborku informuje: 1. Administrator wodociągu-Wodociągi i Kanalizacja HYDROKOM Sp. z o.o. w Kluczborku poinformował, że awaria została usunięta o godzinie 18:00 w dniu 31.01.2012 r.; 2. Na podstawie oceny organoleptycznej wody, dokonanej w dniu 01.02.2012 r. stwierdzono, że woda do picia ma akceptowalny smak i zapach oraz nie posiada zmienionej barwy i mętności; 3. Badania mikrobiologiczne wody są w toku. Do czasu zakończenia badań, mając na względzie zdrowie odbiorców, należy zapobiegawczo: -nie pić wody bezpośrednio z kranu; -do przygotowywania posiłków i mycia zębów należy używać wody przegotowanej; 4. Woda z kranu może być używana do potrzeb gospodarczych. Wskazane jest spuszczenie pewnej ilości wody przed użyciem, szczególnie po dłuższych okresach nieużywania kurków czerpalnych. O jakości wody będziemy na bieżąco informować na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kluczborku. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kluczborku

wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-02-01 13:29:49, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-02-01 13:29:28, Jarosław Nazarkiewicz

Informujemy, że awaria na ul.Jagiellońskiej zostanie usunięta do godz. 18.00. Jednocześnie zwracamy się z prośbą o wzajemną pomoc sąsiedzką w zakresie dostępu do wody. Przypominamy aby wodę przed spożyciem przegotować. W siedzibie spółki "HYDROKOM" ul. Kołłątaja 7 od godz. 16.00, będzie możliwość bezpłatnego otrzymania wody za okazaniem dowodu osobistego, tym mieszkańcom mieszkającym powyżej pierwszego piętra, którzy nie będą mieli dostępu do wody pitnej.

wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-01-31 15:20:02, Jarosław Nazarkiewicz
wpisane: 2012-01-31 15:18:57, Mirosław Birecki

W 2011 roku zrealizowaliśmy wszystkie zakładane prace na budowie naszego hospicjum stacjonarnego dla pacjentów powiatu kluczborskiego. Zostały wyburzone stare ściany, a następnie wzniesione nowe, zgodne z projektem architektonicznym, tworząc nowy rozkład pokoi przyszłego hospicjum. Aktualnie na parterze budynku zakończyliśmy wszystkie prace budowlane. W pierwszym tygodniu stycznia tego roku został zakończony demontaż i wymiana nowego dachu na całym budynku przez firmę Bartyla, oraz ukończono prace ciesielskie przez firmę Bardorz. Obecnie realizowane są intensywne prace na pierwszym piętrze budynku. Ocieplamy dach, stawiamy ścianki działowe przyszłej poradni medycyny paliatywnej, gabinetu rehabilitacyjnego oraz gabinetu terapeutycznego. Wszystkie prace budowlane realizowane są przez skazanych z Zakładu Karnego w Kluczborku. W najbliższym miesiącu planujemy rozpoczęcie prac związanych z instalacją elektryczną, c.o. oraz wod-kan. Zarząd Stowarzyszenia "Hospicjum Ziemi Kluczborskiej Św. Ojca Pio" pragnie podziękować Panu Burmistrzowi Jarosławowi Kielarowi oraz Gminie Kluczbork za wsparcie i pomoc w realizacji budowy hospicjum, oraz wieloletnią pomoc w działalności Stowarzyszenia. Jednocześnie zwracamy się z prośbą do wszystkich mieszkańców o wsparcie tej społecznej budowy, tak potrzebnego hospicjum stacjonarnego dla pacjentów będących w terminalnej fazie choroby nowotworowej, poprzez wpłaty 1% podatku. To nic nie kosztuje a tak wiele znaczy. Wystarczy w w zeznaniu podatkowym wpisać nasz numer KRS: 0000168645. Każdy może zostać współbudowniczym tego niezwykłego miejsca. Dziękujemy za każdy gest dobroci w stronę Hospicjum. Sławomir Kołecki Prezes "Stowarzyszenia Hospicjum Ziemi Kluczborskiej Św. Ojca Pio" www.hospicjumswpio.plwersja: 2191
zatwierdzone: 2012-01-31 13:56:03, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-01-31 13:56:00, Maciej Knapa

Informujemy, że awaria na ul.Ossowskiego została usunięta. Trwa usuwanie awarii na ul. Jagiellońskiej. Został powołany sztab kryzysowy, który koordynuje wszystkie działania. Na obszarze objętym awarią (Broniewskiego, Szenwalda, Morcinka, Tuwima, Gałczyńskiego, Ossowskiego, Norwida, Kochanowskiego, Sienkiewicza, Byczyńskiej) woda zaczyna się pojawiać na najniższych kondygnacjach tj parter i I piętro. Na wyższych kondygnacjach wody może nie być do godzin wieczornych do momentu czasu usunięcia awarii. Przypominamy aby wodę przed spożyciem przegotować. W razie dalszych problemów z wodą będą podstawiane beczkowozy z wodą oraz zostanie uruchomiony punkt odbioru wody.

wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-01-31 12:47:55, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-01-31 12:47:38, Jarosław Nazarkiewicz

Samorządowy Informator SMS to system, który służy do przekazywania informacji. Jego główne cechy to podnoszenie lokalnego poziomu bezpieczeństwa oraz unikalny dotychczas sposób przekazywania mieszkańcom ważnych informacji przez władze samorządowe. Informacje z Gminy przekazywane są w postaci wiadomości SMS, dostępne są więc dla wszystkich posiadaczy telefonów komórkowych, co przy ich obecnej powszechności oznacza, że informacje może otrzymywać praktycznie każdy. Aby zarejestrować się w Samorządowym Informatorze SMS jako Użytkownik, należy na numer telefonu komórkowego 661 000 112 wysłać wiadomość SMS o treści: Tak.okl02 Użytkownik wysyłając wiadomość SMS rejestrującą Go w systemie, ponosi koszt wysłania standardowej wiadomości SMS. Prawidłowa rejestracja Użytkownika w systemie, kończy się potwierdzeniem tego faktu, w postaci zwrotnej wiadomości SMS z informacją o skutecznym zarejestrowaniu do wybranej przez Użytkownika Gminy. Od tego momentu Użytkownik będzie otrzymywał informacje z Gminy. Użytkownik otrzymuje te informacje bezpłatnie. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania komunikatów, wysyłając z numeru telefonu, z którego zarejestrował się w systemie wiadomość SMS o treści. Nie.okl02 Przy pomocy Samorządowego Informatora SMS, można informować na przykład o: -zagrożeniach (wichury, powodzie, śnieżyce, katastrofy, epidemie), -awariach i remontach (pęknięta rura-brak wody, brak ciepła, droga zamknięta z powodu remontu), -imprezach kulturalnych, sportowych, turystycznych i akcjach organizowanych przez Gminę, Należy nadmienić również, że jednym z założeń Samorządowego Informatora SMS jest również to, że jest on zupełnie wolny od komercyjnych reklam i ma służyć tylko komunikacji między Gminą a jej mieszkańcami. Zapraszamy do rejestracji.

wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-01-31 11:51:13, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-01-31 11:51:06, Jarosław Nazarkiewicz

Wodociągi i Kanalizacja "HYDROKOM" Sp. z o.o. w Kluczborku informuje, że w dniu 31.01.2012 r. w Kluczborku przy ul. Jagiellońskiej w godzinach rannych miała miejsce awaria magistrali sieci wodociągowej. W związku z powyższym w północno-zachodniej części miasta mogą wystąpić przerwy w dostawie wody, a w pozostałej części spadki ciśnienia. W normalnych warunkach pogodowych usunięcie awarii trwa 6-7, przy ujemnej temperaturze nie można precyzyjnie określić czasu usunięcia awarii. Prosimy o wyrozumiałość. Po wykonaniu robót ziemnych i otwarciu wody może nastąpić pogorszenie jakości dostarczanej wody. -- Dariusz Wesołowski Administrator IT Wodociągi i Kanalizacja "HYDROKOM" S-ka z o.o. ul. Kołłątaja 7, 46-203 Kluczbork tel. 077 418 14 71 wew 47

wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-01-31 09:49:20, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-01-31 09:48:30, Jarosław Nazarkiewicz

W dniu 21 stycznia z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Kluczborku przy wsparciu Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego odbyły się I Warsztaty dla ojców pn. "Bliżej - pełna łączność". Prowadzącymi ten rodzaj spotkań jak i wiele innych w całej Polsce są trenerzy z tato.net. O swoim projekcie mówią, że jest miejscem spotkania osób, dla których ważne są zagadnienia dotyczące roli ojca w życiu dzieci i całej rodziny. Jesteśmy pierwszym pokoleniem mężczyzn, którzy zdają sobie sprawę z tego, jak bardzo potrzebujemy wzajemnego wsparcia i współpracy, aby skutecznie spełniać swoją rolę. O sobotnich warsztatach, oczami jednego z ojców, uczestnika warsztatów "Bliżej - Pełna łączność" w Kluczborku: Spotkaliśmy się w Kluczborku, 21 stycznia 2012. Grupa ojców z różnych środowisk, z rożnymi przeżyciami z przeszłości, z różnym bagażem stażu rodzicielskiego, z różnym "dorobkiem w pociechy", o rożnych własnych słabościach i mocnych stronach, różnym temperamencie i cechach osobowościowych i o różnym statusie rodzinnym. Początek był trudny. Czego mogliśmy się spodziewać ? Jakie były nasze oczekiwania ? Część z nas przyszła by zobaczyć czy można jakoś rozwiązać nasze trudne sprawy a część proaktywnie przyszła uczyć się ojcostwa, bo dzieci miały dopiero kilka tygodni czy miesięcy. Te warsztaty dały nam możliwość otwarcia swych oczu na aspekty ojcostwa, których mogliśmy wcześniej nie zauważać. Nie tylko w kontekście własnych dzieci, ale również w przeniesieniu relacji własnego ojca a siebie i jakie to ma implikacje na nasze obecne zachowania i stosunki z własnymi dziećmi. Zawiązaliśmy kontrakt, według jakich reguł postępujemy podczas spotkania co związało grupę jak swoisty oddział Marines. Byliśmy otwarci i mówiliśmy o rzeczach łatwych, wspaniałych ale czasem trudnych, bardzo trudnych. Dzięki trenerom był o czas wypełniony i byliśmy cały czas zaangażowani. Dzięki. Polecam te warsztaty wszystkim ojcom i w ogóle rodzicom. Czasem żałowałem, że tak późno udało mi się dowiedzieć o takiej inicjatywie. Może miałbym możliwość zrobienia czegoś lepiej. Ale każdy z nas ma swój plan - plan jak być lepszym tatą i co zrobić by nasze dzieci przechodziły przez życie łatwiej, ale również świadomie i odpowiedzialnie. Pozdrawiam Wszystkich, Piotr Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Kluczborku planuje ponownie zorganizować warsztaty jeszcze w tym roku. www.tato.net www.facebook.com/parasol2

wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-01-31 09:10:57, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-01-31 09:10:55, Maciej Knapa

Szanowni mieszkańcy informujemy, iż w dniu 31.01.2012 r. nastąpiła poważna awaria głównej magistrali na ul. Jagiellońskiej oraz awaria sieci na ul. Ossowskiego dostarczających wodę dla miasta Kluczborka. W związku z powyższym informujemy, iż przerwa w dostawie wody może trwać do godz. 13.00 Na miejscu pracują już ekipy techniczne Hydrokom-u, które postarają się jak najszybciej usunąć awarię. Za utrudnienia przepraszamy.

wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-01-31 07:11:18, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-01-31 07:11:15, Maciej Knapa

Burmistrz Miasta Kluczborka stosownie do art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89 poz. 625 z późn. zm.), zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta i Gminy Kluczbork". Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy mogą zapoznać się z projektem w siedzibie Urzędu Miasta w pok. 130 Wnioski, zastrzeżenia i uwagi do projektu należy składać w okresie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia, w formie pisemnej do Urzędu Miasta, 46-200 Kluczbork, ul. Katowicka 1, lub za pomocą komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym (e-mail:jacek.sniady@kluczbork.pl.). Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Pobierz Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta i Gminy Kluczbork w formacie *.pdf

wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-01-30 15:17:57, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-01-30 15:11:12, Jarosław Nazarkiewicz

Pobierz ZARZĄDZENIE NR AO.0050.18.2012 BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie trybu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kluczbork w formacie *.pdf w formacie *.pdf Pobierz projekt uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kluczbork w formacie *.pdf

wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-01-26 11:31:48, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-01-26 11:27:54, Agnieszka Wierzbicka

W czwartek 2 lutego 2012 roku Poseł Ryszard Galla pełnić będzie dyżur poselski w Urzędzie Miejskim w Kluczborku. (sala 138, I piętro) Wszystkich zainteresowanych zapraszamy w godz. 11:00-13:00 do Urzędu Miejskiego. Spotkanie to będzie znakomitą okazją do dyskusji z posłem na tematy bliskie mieszkańcom gminy.

wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-01-26 10:06:52, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-01-26 10:04:57, Jarosław Nazarkiewicz

GMINA KLUCZBORK reprezentowana przez BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA ogłasza konkurs ofert na dotację z budżetu Gminy Kluczbork na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. RODZAJ ZADANIA Rozwój kultury wśród mieszkańców Miasta i Gminy Kluczbork. Pobierz ogłoszenie o niniejszym konkurs ofert w formacie *.pdf

wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-01-26 10:04:48, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-01-26 10:01:17, Jarosław Nazarkiewicz

wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-01-26 09:41:00, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-01-26 09:40:55, Maciej Knapa

Gmina Kluczbork wydała już po raz dziewiąty kalendarium imprez kulturalno-sportowych. W kalendarium na rok 2012 zaplanowano 282 imprezy, zgłoszone przez instytucje, stowarzyszenia, grupy nieformalne w celu promocji wydarzeń w społeczności lokalnej. Znajdziemy tu takie informacje jak data, miejsce oraz nazwa wydarzenia. Każdy zainteresowany odnajdzie również szczegółowe dane kontaktowe organizatora imprezy w celu np. uzyskania informacji czy dany festyn, koncert etc. się odbędzie. Często planując imprezy na cały rok organizatorzy nie są pewni czy dojdzie do ich realizacji. Nakład tegorocznego kalendarium to 3000 szt. W miarę możliwości książeczkę można otrzymać w Urzędzie Miejskim w pokoju 043. (parter) lub pok. 124 (I piętro) Pobierz kalendarium w formacie *.pdf

wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-01-25 13:21:48, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-01-25 13:21:45, Maciej Knapa

W związku z przystąpieniem Gminy Kluczbork do projektu "Decydujmy razem", organizowane będzie tzw. Forum NGO. Celem Forum jest stworzenie miejsca wymiany doświadczeń i wyrażania opinii, a także współdziałania na rzecz podnoszenia poziomu współpracy gminy ze stowarzyszeniami. W ramach Forum, w roku 2012 zorganizowany zostanie cykl spotkań, na których poruszane będą tematy i zagadnienia proponowane bezpośrednio przez Państwa organizacje. Obecnie trwają prace nad ustaleniem harmonogramu i wstępnej tematyki spotkań. Równocześnie rozpoczęto zbieranie informacji na temat zapotrzebowania na tematykę szkoleń dla organizacji pozarządowych. Stowarzyszenia, które są zainteresowane uczestnictwem w forum i w szkoleniach, proszone są o wypełnienie formularzy i dostarczenie ich do Biura Podawczego Urzędu Miejskiego w Kluczborku; wysłanie pocztą na adres Urząd Miejski w Kluczborku ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork, lub przesłanie ankiet drogą mailową na adres ngo@kluczbork.pl , do dnia 10.02.2012 r. W razie pytań proszę o kontakt z animatorem projektu "Decydujmy razem" w Gminie Kluczbork-panią Anetą Birecką-Urząd Miejski w Kluczborku Katowicka 1 pok. 114, tel. 77/418-14-81 w. 219 ngo@kluczbork.pl Pobierz deklarację uczestnictwa w spotakaniach dyskusyjnych w formacie *.doc Pobierz druk badania zapotrzebowania na szkolenia dla Organizacji Pozarządowych w Gminie Kluczbork w formacie *.doc

wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-01-25 12:53:04, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-01-25 12:52:39, Jarosław Nazarkiewicz

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kluczborku zaprasza na dzień 31 stycznia 2012r. na sesję Rady Miejskiej. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego II p. o godz. 14,00. Porządek obrad 1.Sprawy porządkowo-organizacyjne: a/ otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności podejmowanych uchwał, b/ ustalenie porządku obrad, c/ przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, d/ informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach między sesjami. 2.Interpelacje i zapytania Radnych. 3.Podjęcie uchwał w sprawie: a/ wyrażenia zgody na odstąpienie od ?ądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzeda?y lokalu mieszkaniowego, b/ zmiany uchwały, c/ zatwierdzenia Programów Działalności i Planu Pracy na 2012 rok Środowiskowego Domu Samopomocy w Kluczborku, d/ zaciągnięcia kredytu w podstawowym rachunku bankowym gminy, e/ zaciągnięcia kredytu długoterminowego, f/ zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, g/ zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, h/ zamiany w wieloletniej prognozie finansowej, i/ zmian w budżecie po stronie wydatków, j/ powierzenia Burmistrzowi Miasta Kluczborka uprawnienia do ustalania wysokości cen opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń u?yteczności publicznej zarządzanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kluczborku . 4. Odpowiedzi na zgłoszone w pkt.2 interpelacje i zapytania Radnych . 5.Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres między sesjami. -opinia Komisji Rewizyjnej -dyskusja -przyjęcie sprawozdania 6.Przyjęcie do wiadomości wykazów umorzeń. 7.Przyjęcie sprawozdania z działalności Społecznej Komisji Mieszkaniowej działającej przy MZOK w Kluczborku. 8. Wolne wnioski i zapytania. 9. Zamknięcie obrad. Przewodniczący Rady Miejskiej w Kluczborku Janusz Kędzia Zobacz projekty uchwał ..

wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-01-24 14:20:36, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-01-24 14:18:10, Ewa Kuziemska

PROMUJEMY TALENTY I PASJE KOBIET z POWIATU KLUCZBORSKIEGO Stowarzyszenie Regionu Kluczborskiego "Kobietom - Mammograf" serdecznie zaprasza na wystawę prac plastycznych wykonanych przez Kluczborczanki. Ekspozycja pt. "Sercem malowane - twórcze pasje kobiet" będzie dostępna dla zwiedzających w marcu 2012 roku w Muzeum im. Jana Dzierżona w Kluczborku, ul. Zamkowa. Wernisaż odbędzie się w dniu 29 lutego 2012 roku . Panie, które chcą swoje prace udostępnić (np. obrazy, hafty, rzeźby i inne rękodzieło) proszone są o złożenie prac w Muzeum w dniu 27 lutego 2012 r. w godz. 8 - 15. Serdecznie zapraszamy! Informacje: komisarz wystawy - Ewa Zgadzaj-Martyniuk, tel. 505 794 181

wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-01-24 08:13:22, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-01-24 08:13:20, Maciej Knapa

19 stycznia 2012 w oddziale firmy PROTEA w Ligocie Górnej odbyła się konferencja prasowa pt: "Dynamiczny rozwój oraz innowacyjność firmy - szansą gminy oraz kraju". Na konferencję zostały zaproszone media regionalne i ogólnopolskie oraz przedstawiciele samorządu lokalnego. W programie konferencji omówiono następujące zagadnienia: 1. Przedstawienie profilu firmy. 2. Rozwój spółki na przestrzeni lat. 3. Prezentacja oraz demonstracja pracy innowacyjnych urządzeń. Protea istnieje na rynku międzynarodowym od dziesięciu lat. Dotacja unijna uzyskana w 2008 roku, pozwoliła zwiększyć zakres inwestycji w nowo budowanym zakładzie produkcyjnym w Ligocie Górnej/k. Kluczborka wspierając tym samym rozwój lokalnego rynku pracy. Protea specjalizuje się w produkcji urządzeń dźwignicowych i pokrewnych dla przemysłu związanego z wydobyciem ropy naftowej i gazu wykorzystując w procesie produkcyjnym innowacyjne rozwiązania techniczne. Produkty firmy pracują na platformach wiertniczych: - na Morzu Północnym, - w Zatoce Meksykańskiej, - na Morzu Kaspijskim, - na Morzu Czarnym, oraz statkach wiertniczych poszukujących ropy naftowej na całym świecie. Aktualnie w firmie pracuje 160 osób. Stopniowo chcemy zwiększyć zatrudnienie do 220-250 osób - zapowiada Tomasz Paszkiewicz, prezes Protei. Związane to będzie z otwarciem nowej hali montażowej i biurowca, które będzie miało miejsce jesienią tego roku - zapowiada Grzegorz Kondracki, wiceprezes Protei.


wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-01-23 15:28:26, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-01-23 15:28:23, Maciej Knapa

W grudniu 2011 r. zakończył się I etap projektu "Decydujmy Razem. Wzmocnienie mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych oraz podejmowaniu decyzji publicznych" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki." Projekt ma na celu upowszechnianie modelu partycypacji w społeczności lokalnej, dostarczanie narzędzi monitorowania i oceny stanu partycypacji oraz wypracowanie konkretnych rozwiązań służących budowaniu szeroko pojętego kapitału ludzkiego. W ramach I etapu, do prac nad Programem Budowy Społeczeństwa Obywatelskiego, zaangażowani zostali przedstawiciele rożnych środowisk: organizacji pozarządowych, sektora biznesowego, młodzieży, mieszkańców Gminy, Rady Miejskiej w Kluczborku, pracownicy samorządowi. W ciągu 2011 odbyło się sześć spotkań Zespołu, na których między innymi zdefiniowano cele projektu, dokonano analizy SWOT, audit, wyznaczono priorytety projektu oraz określono warunki ich realizacji. Dokonano badania ankietowego stowarzyszeń pozarządowych działających na terenie gminy. W wyniku całorocznych prac Zespołu powstał Program Budowy Społeczeństwa Obywatelskiego w Gminie Kluczbork (PBSO), który został przyjęty przez Radę Miejską w Kluczborku na sesji w dniu 29 grudnia 2011 r. Obecnie rozpoczyna się II etap projektu, polegający na wdrażaniu i realizacji działań szczegółowo określonych w Programie Budowy Społeczeństwa Obywatelskiego w Gminie Kluczbork. Osobą odpowiedzialną za projekt "Decydujmy razem" w Gminie Kluczbork jest pani Aneta Birecka (pok. 114, 77/418-14-81 wew. 219, ngo@kluczbork.pl ). Skład Zespołu Partycypacyjnego: 1.Aneta Birecka-Urząd Miejski w Kluczborku, Animator projektu "Decydujmy Razem" w Gminie Kluczbork; 2.Andrzej Ferens-Instytut Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego-Doradca projektu "Decydujmy Razem" w Gminie Kluczbork; 3.Iwona Dolna-Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej-Koordynator Regionalny; 4.Dec Dariusz-Urząd Miejski w Kluczborku, 5.Długosz Alfred-Zastępca Przewodniczącego rady Miejskiej w Kluczborku, 6.Dubowiecki Kazimierz-Urząd Miejski w Kluczborku, 7.Dybka Mateusz-Urząd Miejski w Kluczborku, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, 8.Krzciuk Zofia-Stowarzyszenie Regionu Kluczborskiego "Kobietom-Mammograf", 9.Lamkowski Marek-Uczniowski Klub Sportowy STOBRAWA, Bank BGŻ Oddział w Kluczborku, 10.Mordal Dorota-Urząd Miejski w Kluczborku, 11.Moś Kordula-Stowarzyszenie Przyjaciół Borkowic, 12.Nowak Artur-Starostwo Powiatowe w Kluczborku, 13.Paluch Tomasz-Urząd Miejski w Kluczborku, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Stobrawy", 14.Pecyna Maciej-Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, przedstawiciel młodzieży, 15.Sierpina Ewa-firma "Usługi doradcze", 16.Sitarz Michał-przedstawiciel młodzieży, 17.Starościak Joanna-mieszkanka Kluczborka, 18.Staszel Bożena-Stowarzyszenie Regionu Kluczborskiego "Kobietom-Mammograf", 19.Śmiałek Małgorzata-Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, 20.Zbryk Iwona-Opolska Izba Gospodarcza Oddział Kluczbork, 21.Zgadzaj-Martyniuk Ewa-Stowarzyszenie Regionu Kluczborskiego "Kobietom-Mammograf". Zobacz także: http://www.decydujmyrazem.pl/o_projekcie/wiadomosci/kluczbork_zaglosowal.html Pobierz program

wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-01-19 13:22:07, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-01-19 13:21:23, Jarosław Nazarkiewicz

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego naboru komisja konkursowa wyłoniła spośród 12 kandydatów na stanowisko dyrektora Administracji Oświaty w Kluczborku pana Romana Kamińskiego. W ocenie komisji Pan Roman Kamiński posiada wystarczającą wiedzę dotyczącą zagadnień wchodzących w zakres zadań na danym stanowisku oraz predyspozycje do wykonania powierzonych obowiązków. Obowiązki dyrektora obejmie 1 marca 2012r. Pan Roman Kamiński ma 53 lata i mieszka w Kluczborku, z wykształcenia jest magistrem historii, ukończył również studia podyplomowe z zakresu organizacji i zarządzania w placówkach oświatowych oraz odbył szereg szkoleń i kursów z zakresu zarządzania oświatą. W latach 1997-1999r. był dyrektorem Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5, w latach 2003-2006 był prezesem MKS Kluczbork, od 1999 r. jest dyrektorem Publicznego Gimnazjum nr 5 im. Mikołaja Reja w Kluczborku.

wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-01-19 13:15:28, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-01-19 12:11:20, Jarosław Nazarkiewicz

Wodociągi i Kanalizacja "HYDROKOM" Sp. z o.o. w Kluczborku informuje, że w dniu 19.01.2012 r. w Kluczborku przy ulicy Rynek prowadzone będą prace remontowe na sieci wodociągowej. W związku z powyższym nastąpi przerwa w dostawie wody od godziny 10.00 do 15.00. dla mieszkańców zamieszkałych przy ul. stara Grunwaldzka, Piłsudskiego, Pułaskiego, Rynek, Ściegiennego. Po wykonaniu robót ziemnych i otwarciu wody może nastąpić pogorszenie jakości dostarczanej wody -- Dariusz Wesołowski Administrator IT Wodociągi i Kanalizacja "HYDROKOM" S-ka z o.o. ul. Kołłątaja 7, 46-203 Kluczbork tel. 077 418 14 71 wew 47

wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-01-19 08:55:23, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-01-19 08:55:12, Jarosław Nazarkiewicz

W dniu 10.01.2012r o godz. 18.00 w Teatrze im. J. Kochanowskiego przy Placu Teatralnym 12 w Opolu przy recitalu Anny Panas-Trio Andrzeja Jagodzińskiego odbyła się jubileuszowa 20 Gala wręczenia prestiżowych Platynowych, Złotych i Srebrnych Laurów Umiejętności i Kompetencji 2011". Nagroda jest przyznawana przez Śląska Izbę Gospodarczą oraz Opolską Izbę Gospodarczą przedsiębiorstwom i Instytucjom z województwa opolskiego w dwunastu kategoriach. W roku 2011 z gminy i powiatu kluczborskiego nagrodzeni zostali: w kategorii Srebrnych Laurach Umiejętności i Kompetencji 1.Biuro Handlowe GAMA Właściciel Zdzisław Sarnicki Ligota Wołczyńska 46-250 Wołczyn Kategoria: "Menedżer, lider społeczno-gospodarczy" 2. "Galaxia LTD" Sp. z o.o. I HOTEL ADLER Właściciel Waldemar Jagiełło Ul. Rynek 17 46-220 Byczyna Kategoria: "Polskie przedsiębiorstwo" 3.PROMEDIA S.C. Właściciele Dariusz Wesołowski, Krzysztof Nowicki Ul. Chopina 11 46-200 Kluczbork Kategoria: "Polskie przedsiębiorstwo" 4.Spółdzielnia Socjalna - Usługowo - Handlowo-Produkcyjna Ul. Rynek 11 46-220 Byczyna Kategoria: "Pro Publiko Bono" Po raz pierwszy przyznano również pośmiertnie Kryształowy Laur dla Janusza Granata, byłego prezesa Opolskiej Izby Gospodarczej. opr. Iwona Zbryk

wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-01-18 14:01:40, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-01-18 13:58:21, Jarosław Nazarkiewicz

Przypominamy właścicielom nieruchomości oraz zarządzającym nieruchomościami, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) do obowiązków właścicieli nieruchomości należy utrzymanie czystości i porządku poprzez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Natomiast zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Kluczborku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kluczbork właściciele nieruchomości obowiązani są do usuwania na bieżąco sopli lodu z okapów, rynien i innych części elewacji oraz nawisów śniegu z dachu stwarzających zagrożenie dla przechodniów. Obowiązek oczyszczania chodników i innych części nieruchomości służących do użytku publicznego ze śniegu i lodu winien być realizowany przez odgarnięcie w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów i podjęcie działań usuwających lub co najmniej ograniczających śliskość chodnika. Dozwolony materiał użyty do tych celów należy usunąć z chodnika niezwłocznie po ustaniu przyczyn jego zastosowania. Zakazane jest zgarnianie śniegu, lodu, błota lub innych zanieczyszczeń z chodnika na jezdnię.

wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-01-16 16:25:11, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-01-16 16:23:23, Jarosław Nazarkiewicz

Zbliża się wiosna, a wraz z nią prace porządkowe w naszym otoczeniu. Podczas tych prac często dochodzi do drastycznych cięć koron drzew, polegających na ich ogławianiu i usuwaniu grubych konarów. W związku z powyższym Referat Ochrony Środowiska i Leśnictwa Urzędu Miejskiego w Kluczborku postanowił przedstawić podstawowe zasady pielęgnacji drzew zgodnie z obowiązującą ustawą i sztuką ogrodniczą. Czytaj więcej

wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-01-16 14:16:17, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-01-16 14:16:14, Maciej Knapa

Konkurs ofert na dotację z budżetu Gminy Kluczbork na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-01-16 14:01:11, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-01-16 14:01:07, Maciej Knapa

Wyniki konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w latach 2012-2013 Burmistrz Miasta Kluczborka, po zapoznaniu się z wnioskami Komisji opiniującej oferty, przyznał dotacje następującym organizacjom: 1.Caritas Diecezji Opolskiej-340.000,-zł 2.Stowarzyszenie "Hospicjum Ziemi Kluczborskiej św. Ojca Pio"-80.000.-zł Łącznie na powyższe zadanie realizowane w 2012 przyznano 420.000,-zł

wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-01-13 11:23:57, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-01-13 11:23:41, Jarosław Nazarkiewicz

Zarząd Województwa Opolskiego na wniosek lokalnej grupy działania (LGD): Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Stobrawy" działającej na obszarze gmin: Kluczbork, Lasowice Wielkie, Wołczyn informuje o możliwości składania za jej pośrednictwem wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. czytaj więcej

wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-01-12 12:55:48, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-01-12 12:55:45, Maciej Knapa

09.01.2012r. o godz. 18.00 w restauracji Nowy Strych już po raz siódmy odbył się Wieczór Zasłużonych. Wśród szacownego grona zaproszonych gości były osoby odznaczone medalem "Zasłużony dla Kluczborka", medalem 750-lecia Kluczborka oraz laureaci Kluczborskich Baszt 2011r., a także przedstawiciele władz na czele z Burmistrzem Panem Jarosławem Kielarem, Przewodniczącym Rady Miejskiej Panem Januszem Kędzią, a także Wice Burmistrzem Panem Andrzejem Nowakiem oraz Sekretarzem Gminy Panem Mirosławem Bireckim. Tradycyjnie już wieczór otworzył Burmistrz witając zaproszonych gości i dziękując im za przybycie. W dalszej części wystąpienia Burmistrz przybliżył wszystkim zebranym najważniejsze wydarzenia i kierunki działania Gminy Kluczbork w 2011 roku oraz plany na przyszłość. W imieniu zaproszonych gości głos zabrał Ks. Edmund Podzielny dziękując Burmistrzowi za zaproszenie. W swojej wypowiedzi Ksiądz Prałat gratulował włodarzom Gminy mądrych i rozważnych rządów, dzięki którym Kluczbork tak dynamicznie się rozwija. Na zakończenie spotkania wszyscy goście otrzymali pamiątkowe upominki.

wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-01-12 12:39:14, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-01-12 12:39:11, Maciej Knapa

XX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbył się 8 stycznia 2012 r. Zebrane do puszek pieniądze w rekordowej kwocie 31.022,50 zł przeznaczone będą na zakup najnowocześniejszych urządzeń do ratowania życia wcześniaków oraz pomp insulinowych dla kobiet ciężarnych z cukrzycą. WOŚP rozpoczęła się o godzinie 15:00 nad stawem Kościuszki. Organizatorami XX finału w Kluczborku byli: Urząd Miejski-Referat Promocji, Rozwoju i Integracji Europejskiej, Stowarzyszenie Rozwoju, Kultury i Profilaktyki "EMAUS", Pub Rybaczówka, Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Stowarzyszenie Miodowa Kraina. Na uczestników imprezy czekały różne atrakcje. Najmłodszych zachwycił Claun Cyrulik, który wyczarowywał niezwykłe balonowe zwierzątka, miecze, kwiaty i inne cudeńka. Sprawiał, że na twarzach otaczających go ciasnym kręgiem dzieci gościł uśmiech. O wpół do czwartej powitano zawsze aktywnych emerytów, 40-osobową grupę uczestników spaceru Nordic Walking. Po godz. 16.00 odbył się pokaz szermierki Go-Now, którą pasjonują się członkowie stowarzyszenia Miodowa Kraina. Później wszystkie dzieci mogły spróbować swoich sił w tej dyscyplinie. O godz. 18.00 przyjechał samochód strażacki i każdy z uczestników mógł go zwiedzić oraz brać udział w akcji pożarniczej, pod okiem strażaków PSP w Kluczborku. O 20:00 rozbłysło światełko do nieba. W pubie Rybaczówka odbyły się koncerty: Speedfingers, MC B, Międzystrefa oraz zespołu KODA. Imprezę prowadziła DJ Benia. Dla przybyłych na kluczborski finał WOŚP przygotowano gorącą grochówkę i herbatę. Wśród wielu wydarzeń nie mogło zabraknąć tradycyjnej licytacji, na którą przekazano m.in. przedmioty od Jurka Owsiaka, piękne rękodzieła wykonane przez więźniów Zakładu Karnego w Kluczborku, upominki promocyjne oraz wiele innych darów. Organizatorzy serdecznie dziękują 73 wolontariuszom , którzy od samego rana kwestowali na ulicach Kluczborka. Szczególne podziękowania należą się trzem wolontariuszkom, które nazbierały największe sumy pieniędzy, a były to: Ewa Zarzeczna, Michalina Bińkowska oraz Ewelina Puk. Dziękujemy wszystkim ludziom dobrej woli, którzy wsparli tegoroczny XX Finał WOŚP.

wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-01-10 14:31:15, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-01-10 14:31:12, Maciej Knapa

14.01 o godz. 21:00 w kluczborskim Jazz Pubie odbędzie się koncert energetyzującej formacji EASTWEST ROCKERS od 7 lat działającej na polskiej scenie reggae. Zapraszamy wszystkich. Cena biletu: 20 PLN - do nabycia w lokalu przed koncertem.

wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-01-10 09:01:46, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-01-10 09:01:44, Maciej Knapa

Już po raz trzeci odbył się 29 grudnia Kluczborski Meeting Wspinaczkowy. Impreza ta z roku na rok gromadzi coraz większą grupę uczestników. W tegorocznej zabawie wzięło udział ponad 50 osób nie tylko z Kluczborka ale i z całego powiatu, a także z Namysłowa, Olesna i Wielunia. W trakcie Meetingu uczestnicy mogli zmierzyć się w takich konkurencjach jak wspinanie po małych formach (bouldering), wspinanie na czas, skok do chwytu, chodzenie po linie (SlackLine). Uczestnicy bawili się przy dźwiękach muzyki, w tle można było obejrzeć zdjęcia z tegorocznych wyjazdów, a także uraczyć się przygotowanym poczęstunkiem. Zainteresowanie imprezom wykazała również telewizja TVP Opole której relację można obejrzeć w około 12 minucie Kuriera Opolskiego pod adresem http://www.tvp.pl/opole/informacja/kurier-opolski/wideo/30-grudnia-2011-r/6065648 Już dziś zapraszamy wszystkich chętnych na kolejny meeting, który wzorem lat ubiegłych odbędzie się pod koniec roku.

więcej zdjęć na: www.zawrat.kluczbork.pl KKW Zawrat

wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-01-10 08:43:34, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-01-10 08:43:32, Maciej Knapa

Filia Młodzieżowego Biura Pracy w Kluczborku organizuje Giełdę Pracy z udziałem Agencji Pośrednictwa Pracy. Przedstawiciele Firmy poszukują pracowników do prostych pracy produkcyjnych, magazynów oraz pakowania, głównie w Holandii. Proponowane oferty pracy skierowane są przede wszystkim do osób młodych w wieku (18-23 lat). Mile widziane również osoby z doświadczeniem w pracy za granicą. Poszukiwani są również specjaliści z uprawnieniami na wózki widłowe oraz spawacze. Termin Giełdy:17.01.2012 roku Miejsce: sala "Krokus" przy Kluczborskim Domu Kultury (ul. Mickiewicza 5) Godzina: 11.00 Zapraszamy zainteresowanych ! Kontakt do pośrednika: Agnieszka Świderska-Włodarczyk Filia Młodzieżowego Biura Pracy w Kluczborku Ul. Mickiewicza 5/19, tel. 77/418 20 50 e-mail: mbpkluczbork@ohp.opole.pl

wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-01-05 10:18:11, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-01-05 10:18:04, Jarosław Nazarkiewicz

Serdecznie zapraszam na spotkanie: PODSUMOWANIE ROKU 2011 Na spotkaniu zostanie przedstawiona informacja o najważniejszych zrealizowanych zadaniach w roku 2011 oraz zaprezentowane zostaną plany i zamierzenia na rok 2012. Spotkanie będzie również okazją do uzyskania cennych uwag dotyczących realizowanych i planowanych działań, które mają na celu dalszy rozwój Miasta i Gminy Kluczbork. Spotkanie odbędzie się w dniu 12 stycznia 2012 r. o godz. 17.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kluczborku , ul. Katowicka 1. Z poważaniem Burmistrz Miasta Kluczborka Jarosław Kielar

wersja: 2191
zatwierdzone: 2012-01-04 15:09:56, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2012-01-04 15:09:49, Jarosław Nazarkiewicz

Rada Miejska w Kluczborku na sesji w dniu 29 grudnia 2011 r. uchwaliła budżet gminy Kluczbork na 2012 rok. Budżet gminy Kluczbork na rok 2012 przedstawia się następująco: Dochody budżetu gminy w wysokości 96 292 653zł Wydatki budżetu gminy w wysokości 99 572 153 zł Przychody budżetu w kwocie 14 305 500 zł Rozchody budżetu w kwocie 11 026 000 zł NAJWAŻNIEJSZE ZADANIA, REMONTY I INWESTYCJE W 2012 : 1."Budowa obwodnicy miasta Kluczborka od drogi krajowej nr 45 w Kuniowie do ul. Fabrycznej w Kluczborku"-kontynuacja zadania 5,1 mln zł, łączny koszt: ok. 12 mln zł (2010-2012) 6,38 mln zł z dotacji unijnej 2.Kontynuacja programu Rewitalizacja miasta Kluczborka remont ratusza, kamienic zabytkowych, dróg wokół Rynku-3,8 mln zł, łączny koszt ok 7 mln zł(2010-2012) dofnansowanie z Unii wynosi 4,38 mln zł 3.Lokale socjalne-dokończenie przebudowy budynku na lokale socjalne przy ul. Mickiewicza 12A w Kluczborku - 280 tys zł (łączna kwota 500 tys zł, 2011-2012) 4.Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków-2,6 mln (łączna kwota:5,2 mln zł: 2010-2011 (gotowe są już w Unieszowie, Smardach Górnych i Smardach Dolnych, Krężlu, Nowej Bogacicy i Bogacicy, teraz będą budowane w Żabińcu i Bogackiej Szklarni) 5.Budowa ronda przy ul. Byczyńskiej w Kluczborku-1 mln zł, całość ma kosztować 5,5 mln zł 6.Remonty bieżące i utrzymanie dróg-870 tys zł 7.Dotacje dla stowarzyszeń-sport, pomoc społeczna, rozwój kultury, rozwiązywanie problemów alkoholowych-1,1 mln zł, 8.Uzbrojenie domków jednorodzinnych przy ul.Byczyńskiej III etap-800 tys zł 9.Remont świetlicy wiejskiej w Borkowicach-650 tys. zł, 10.Budowa drogi w Ligocie Górnej do zbiornika retencyjnego "Kluczbork"-350 tys. zł, 11.Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Emilii Plater-380 tys. zł-sala dla osób niepełnosprawnych (łączna kwota 550 tys. zł), 12.Remont dachu Publicznego Przedszkola w Bogacicy-200 tys. zł, 13.Dotacje na remonty zabytkowych kościołów i budynków-210 tys. zł 14.Remonty w szkołach i przedszkolach-200 tys. zł 15.Przebudowa świetlicy wiejskiej na Centrum Zielone Szkoły w Bażanach-200 tys. zł 16.Gminny Konkurs Odnowy Wsi-150 tys. zł, 17.Budowa oświetlenia ulic Wyszyńskiego, Popiełuszki i Curzydły-110 tys zł(kwota łączna-180 tys. zł ), 18.Oświetlenie na terenach wiejskich-150 tys. zł, 19.Wykup terenów pod cmentarz komunalny-130 tys. zł (łączna kwota 320 tys. zł, 2011-2012) Ponadto - planowane jest wykonanie projektu kładki pieszo-rowerowej na zbiorniku retencyjnym, -rozpoczęto porządkowanie Kina "Bajka" i zaplanowano w 2012 roku ogłoszenie przetargu na remont kina.

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-12-30 09:05:32, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-12-30 09:05:26, Jarosław Nazarkiewicz

W dniu 16.12.2011 w godz. od 9.00-15.00 przy ul. Moniuszki Hospicjum Św. Ojca Pio zorganizowało I kiermasz bożonarodzeniowy. Mieszkańcy Kluczborka mieli możliwość nabyć dekoracje i ozdoby świąteczne, pachnące pierniki oraz miody. Wszystkie ozdoby zostały wykonane ręcznie przez wolontariuszy i osoby zaprzyjaźnione z Hospicjum, w związku z czym były unikatowe i cieszyły się dużym wzięciem. Kiermasz połączony był z kwestą na rzecz budowy Hospicjum stacjonarnego w Smardach Górnych. Razem z wolontariuszami kwestowały m.in. władze naszego miasta: Burmistrz Miasta Kluczborka Jarosław Kielar, Wice Burmistrz Andrzej Nowak oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia. Łącznie zebrano kwotę 5487,76 zł, która w całości zasili konto Hospicjum i pozwoli sfinansować kolejny etap budowy stacjonarnej siedziby w Smardach.
wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-12-22 16:55:00, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-12-22 16:54:58, Maciej Knapa

Basteln, słowo, które tak naprawdę trudno jest jednoznacznie przetłumaczyć na język polski. Oznacza ono bowiem nie tylko majsterkować, ale także wszelkiego rodzaju ręcznie wykonaną pracę twórczą, artystyczną. Przekonali się o tym uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Kluczborku w ramach udziału szkoły w programie Comenius i uzyskanym dzięki temu środkom finansowym. Pomysłowość uczniów pozwoliła już po raz drugi na zorganizowanie wystawy kalendarzy adwentowych. Ale na szczególną uwagę zasługują warsztaty, które dnia 19 grudnia 2011 prowadziła w naszej szkole pani Anna Pałka-Dzieńkowska z Niemieckiego Towarzystwa Oświatowego w Opolu. W miłej przedświątecznej atmosferze młodzież miała okazję poznać tajniki samodzielnego wykonania ozdób świątecznych z brystolu, kleju i gazety. Efekty ich pracy wyeksponowane zostały obok kalendarzy adwentowych. Teraz cała społeczność szkolna ma możliwość podziwiać efekty pracy naszych zdolnych uczniów, natomiast organizatorzy już teraz zapraszają na wiosenno-wielkanocne warsztaty z bastlowania, przewidziane na luty2012. Elżbieta Wydra

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-12-20 16:34:12, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-12-20 16:24:04, Mirosław Birecki

Zakończyła się rzeczowa realizacja projektu pod nazwą "Rewitalizacja Miasta Kluczborka - budynki mieszkaniowe z częścią usługową". Projekt zakładał remont zewnętrznych elementów strukturalnych budynków mieszkalnych z częścią usługową, wpisanych do ewidencji zabytków. Projekt objął budynki zlokalizowane przy ul. Mickiewicza 25, ul. Zamkowej 2,4 ul. Krakowskiej 6,10,21,29,31,35 oraz ul. Szewskiej 2. Beneficjentem projektu odpowiedzialnym za jego realizację oraz rozliczenie była wspólnota Mieszkaniowa ul. Zamkowa 4, zaś Gmina Kluczbork podjęła się roli koordynatora tego przedsięwzięcia. Projekt został zrealizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013. Jego całkowita wartość opiewała na kwotę 434 595,62 zł z czego dofinansowanie z Unii Europejskiej wyniosło 210 348,31 zł. Rzeczowa realizacja projektu rozpoczęła się w czerwcu a zakończyła w listopadzie 2011 roku. Działania i prace podjęte w ramach projektu pn. "Rewitalizacja Miasta Kluczborka - budynki mieszkaniowe z częścią usługową" są istotnym uzupełnieniem działań rewitalizacyjnych realizowanych przez Gminę Kluczbork. W połączeniu przedsięwzięcia te znacząco wpłyną na poprawę atrakcyjność i estetyki naszego miasta a jednocześnie na zachowanie historycznego wystroju obiektów zlokalizowanych w jego centrum.

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-12-16 13:08:21, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-12-16 13:08:18, Maciej Knapa

W roku szkolnym 2010/2011 Publiczna Szkoła Podstawowa w Kuniowie rozpoczęła realizację projektu wielostronnego Comenius pt."Kraje i Architektura". Projekt powstał dzięki współpracy nawiązanej droga mailową z naszym koordynatorem z Turcji i partnerem oraz z Bułgarii. Pierwsza wizyta robocza odbyła się w październiku bieżącego roku u naszego koordynatora w Turcji. W wizycie tej udział wziął tylko koordynator, który wspólnie z partnerami ustalił harmonogram działań na rok szkolny 2011/2012, określił dokładne daty wizyt naszych partnerów w Polsce i nas u nich. W trakcie trwania projektu każda szkoła wybierze dowolny zabytek architektoniczny i sporządzi fotografie, książkę i film o tym obiekcie. Założymy klub filmowy i fotograficzny, poszerzymy horyzonty i otworzymy się na współpracę z krajami Unii Europejskiej. Uczniowie wybiorą sobie również znanego architekta i będą zgłębiać wiedzę na temat jego dzieł i życia. Wizyta robocza w Turcji miała miejsce w przepięknym mieście Istanbule - największym mieście Turcji i jednym z największych miast świata, podzielonym cieśniną Bosfor na część europejską (jedna z największych aglomeracji w Europie) i azjatycką. Następnego dnia odbyliśmy konferencję na temat naszego projektu, ustaliliśmy dokładnie zakres działania, terminy spotkań i harmonogram realizacji poszczególnych zadań. Wręczyliśmy sobie również upominki pochodzące z naszych miast, ja przywiozłam dla moich nowych partnerów kluczborski miód i inne gadżety z działu Promocji Gminy Kluczbork. Otrzymaliśmy certyfikaty uczestnictwa w wizycie roboczej i ręcznie malowane talerze tureckie z naszymi imionami i nazwiskami. Przywiezione prezenty zostały zeprezentowane rodzicom podczas wywiadówki, oraz uczniom w Szkolnym Kąciku Comeniusa. Nasza grupa spędziła ten czas w Istanbule poznając uroki, kulturę i zabytki tego pięknego miasta, ale również dyskutując o naszym wspólnym projekcie i czyniąc ciekawe spostrzeżenia i plany na przyszłość. Rozmawialiśmy o naszych szkołach, systemach edukacyjnych, planach zajęć i sylabusach, porównywaliśmy nasze kraje, ich kulturę zwyczaje i normy społeczne. Wizyta w Turcji była niezapomnianym przeżyciem, a przyjaźń naszych szkół partnerskich mam nadzieję zaowocuje ciekawym projektem. Koordynator projektu Sonia Gawińska

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-12-16 07:51:53, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-12-16 07:51:51, Maciej Knapa

Zespół taneczny "Agat", formacja tańca break dance "Ja Cię kręcę" oraz wspierany przez uczestników obu grup Zespół Pieśni i Tańca "Kluczbork " z Kluczborskiego Domu Kultury na zaproszenie Departamentu Kultury w Biełgorodzie wyjechały na Ogólnorosyjski Festiwal Tańca Estradowego "Oskołdance". W festiwalu, który odbył się w dniach 25 - 27 listopada 2011 r. wzięły udział 52 zespoły z terenu całej Rosji oraz Republiki Abchazji, a wszystkich uczestników było aż 918! Zespoły z Kluczborka jako jedyne reprezentowały Europę. Mimo dużej konkurencji i wysokiego poziomu festiwalu grupa tancerzy z Kluczborskiego Domu Kultury wywalczyła w Rosji dwa trzecie miejsca. Jesteśmy dumni z naszych tancerzy!


wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-12-15 10:53:55, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-12-15 10:53:52, Maciej Knapa

Zapraszamy na MAGIĘ ŚWIĄT-warsztaty kreatywności osób niepełnosprawnych, która odbędzie się 15 grudnia 2011r. w sali widowiskowo-sportowej OSiR w Kluczborku przy ul. Mickiewicza 12. Szczegóły na plakacie ...

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-12-14 10:32:57, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-12-14 10:26:41, Jarosław Nazarkiewicz

W dniu 15 lipca 2011 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 152, poz. 897). Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012r. W ustawie przewidziano okresy przejściowe dla poszczególnych rozwiązań. 1 stycznia 2012 r.-zaczyna działać rejestr działalności regulowanej, gmina od tego dnia nie wydaje zezwoleń na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Do 30 kwietnia 2012 r.-przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości będą zobowiązani złożyć pierwsze sprawozdania. 1 lipca 2012 r.-sejmik województwa uchwala aktualizację wojewódzkiego planu gospodarki odpadami oraz uchwałę w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, w której określone zostaną regiony oraz regionalne instalacje do zagospodarowania odpadów. 1 stycznia 2013 r.-zaczynają obowiązywać nowe regulaminy utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Do tego czasu gminy są zobowiązane podjąć uchwały w sprawie stawek opłat, szczegółowych zasad ich ponoszenia, wzoru deklaracji i terminu złożenia pierwszych deklaracji. Od tego dnia powinna zacząć się kampania edukacyjno-informacyjna, mająca na celu zapoznanie właścicieli nieruchomości z obowiązkami wynikającymi z uchwał. 1 stycznia 2013 r.-przedsiębiorcy, którzy przed wejściem w życie ustawy działali na podstawie zezwoleń są obowiązani uzyskać wpis do rejestru. Do 31 marca 2013 r.-termin złożenia przez gminy pierwszych sprawozdań do Marszałka Województw. 1 lipca 2013 r.-nowy system zaczyna funkcjonować-uchwały rad gmin wchodzą w życie, gminy zaczynają pobierać opłaty od właścicieli nieruchomości i w zamian zapewniają świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Do tego czasu muszą zostać rozstrzygnięte przetargi na odbieranie odpadów od właścicieli nieruchomości i muszą być podpisane umowy między gminą, a przedsiębiorcami. Podane powyżej daty są terminami ostatecznymi. Gminy, które będą gotowe do wcześniejszego wprowadzenia systemu, mogą wprowadzić go wcześniej. Ustawa z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 152, poz. 897)-do pobrania POLECAMY- Gospodarka odpadami komunalnymi-nowe zasady Fragmenty artykułu: dr Jan Jerzmański. Gospodarka odpadami komunalnymi-nowe zasady. Przegląd Komunalny nr 9/2011, 83-98.

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-12-14 08:52:51, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-12-14 08:50:54, Bożena Stempel

W dniu 08.12.2011 r. na hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kluczborku Stowarzyszenie Rodziców, Przyjaciół Dzieci i Młodzieży, Osób ze Specjalnymi Potrzebami przy Publicznym Przedszkolu Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Kluczborku wraz z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji po raz czwarty zorganizowało wspaniałą zabawę mikołajkową dla 150 dzieci i młodzieży. Uczestnikami tej integracyjnej imprezy były dzieci niepełnosprawne i młodzież ze Stowarzyszenia przy Przedszkolu Nr 2 w Kuczborku, Powiatowego Zespołu Socjalizacyjno-Interwencyjnego "Nasz Dom" Bąków-Bogacica, Stowarzyszenia "Nadzieja" przy ŚDS w Kluczborku ,ŚDS w Sowczycach oraz dzieci z Publicznego Przedszkola Nr 2. Wszyscy mogli uczestniczyć w wielu grach i zabawach oraz uroczystej kolacji wigilijnej, potem przybył bardzo oczekiwany przez dzieci Św. Mikołaj, który wręczając paczkę mógł porozmawiać z każdym obdarowanym . Przedsięwzięcie dofinansowano ze środków Gminy Kluczbork, Starostwa Powiatu Kluczborskiego oraz sponsorów - kluczborskiego Wagremu i Hydrokomu. W Mikołajkach pomagali wolontariusze - uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kluczborku. Na twarzach wszystkich uczestników wielokrotnie pojawiał się uśmiech a serca rozgrzewała radość. W ich imieniu serdecznie dziękuję za pomoc, wsparcie, ciepłe słowa oraz wielką życzliwość. Grażyna Popek Prezes Stowarzyszenia

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-12-13 12:33:12, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-12-13 12:33:10, Maciej Knapa

Kluczborski Dom Kultury Serdecznie zaprasza na IX Spotkanie Kolędowe "PRZED WIGILIĄ" w dniu 18.12.2011r. / niedziela / o godz. 17.00 w sali kameralnej Kluczborskiego Domu Kultury ul. Mickiewicza 5 ZAPRASZAMY

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-12-13 10:55:34, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-12-13 10:55:31, Maciej Knapa

W plebiscycie na najpopularniejszego sportowca 2011 roku można głosować SMS-ami. Aby zagłosować, należy wysłać SMS o treści ntosport.XX, gdzie XX to nr przypisany kandydatowi. Wiadomości należy wysyłać na nr 71466. Koszt - 1,23 zł z VAT. Zobacz wyniki głosowania

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-12-12 15:43:23, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-12-12 15:43:20, Maciej Knapa

Ponad 300 osób, a pośród nich prawie 200 dzieci, uczestniczyło w Święcie Światła, które już po raz trzeci odbyło się na kluczborskim rynku we wtorek 6 grudnia 2011r. Już od godz. 16.30 Święty Mikołaj rozdawał wszystkim dzieciom słodką niespodziankę. Punktualnie o godz. 17.00 wokół ratusza przez kilka minut zapanowała nastrojowa ciemność, wygaszono wszystkie latarnie i świąteczne dekoracje, tak aby po kilku minutach mogły rozbłysnąć i swoim blaskiem rozświetlić rynek naszego miasta. W jego centralnym punkcie zabłysła 10 metrowa choinka, której fundatorem jak co roku jest Ocynkownia Śląsk. W świąteczny nastrój wprowadziła wszystkich zebranych Orkiestra Dęta z Bazan, która przy choince dała koncert pieśni adwentowych. Serdeczne podziękowania kierujemy do firm współorganizujących wraz z Urzędem Miejskim tegoroczne Święto Światła: Ocynkowni Śląsk, Spółce Cuprod, Elsan oraz Feldman Restaurants. Już dzisiaj zapraszamy na Święto Światła w przyszłym roku, które odbędzie się 6 grudnia 2012.
wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-12-09 11:17:32, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-12-09 11:17:29, Maciej Knapa

3 grudnia 2011r. na hali OSiR odbyły się VIII Mistrzostwa Polski Południowej w Tańcu Towarzyskim. W Kluczborku padł rekord uczestników, przyjechało 265 par z 6 województw: opolskiego, dolnośląskiego, śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego. Zaprezentowali się adepci tańca we wszystkich kategoriach wiekowych. W mistrzostwach udział wzięły liczne kluczborskie pary taneczne z Akademii Tańca Adriany Przybył, a byli nimi: Kacper Ostrowski i Magdalena Drozda, Kuba Wrześniak i Weronika Nylec, Jędrzej Piłat i Michalina Leszczyńska, Maciek Kinder i Aleksandra Podolińska, Michał Marzec i Kornelia Durka, Konrad Paprocki i Justyna Malisz, Rafał Grzebiela i Izabela Owczarek. Dwie kluczborskie pary, mimo bardzo silnej konkurencji, stanęły na podium. Michał Marzec i Kornelia Durka zostali wicemistrzami Polski Południowej - w tańcu latynoamerykańskim, w kategorii wiekowej 16-18 lat. Natomiast Konrad Paprocki i Justyna Malisz zajęli III miejsce w standardzie, kategoria wiekowa pow. 15 lat. W Kluczborku odbyły się także Mistrzostwa Polski PZST Par Zawodowych, które wygrali Paweł Szajda i Karina Hoffmann-Zwolińska. Mistrzostwa Polski Południowej w Tańcu Towarzyskim objęli patronatem honorowym Burmistrz Miasta Kluczborka Jarosław Kielar oraz Starosta Kluczborski Piotr Pośpiech. Organizatorzy mistrzostw: Stowarzyszenie Miłośników Tańca "SUKCES" Kluczbork, Okręg Opolski PTT oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kluczborku dziękują serdecznie sponsorom i wszystkim osobom za pomoc i ogromne zaangażowanie w organizację mistrzostw. Zobacz galerie zdjęć

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-12-08 12:48:32, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-12-08 12:48:29, Maciej Knapa

Kluczbork, dn. 7.12.2011 r. IE.526.15.2011.AB ORGANIZACJE POZARZĄDOWE GMINA KLUCZBORK Szanowni Państwo, Zapraszam organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm), do zgłaszania swoich reprezentantów do prac w Komisjach Opiniujących Oferty dot. otwartych konkursów ofert ogłaszanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Do zadań komisji konkursowych należy ocena i opiniowanie ofert oraz proponowanie rozdziału środków pomiędzy wybranymi ofertami na podstawie ich oceny. Zgodnie z wymogiem zawartym w ustawie, w skład komisji konkursowej będą wchodzili co najmniej dwaj reprezentanci organizacji pozarządowych. Praca w komisjach konkursowych ma charakter społeczny i będzie odbywać się w godzinach pracy Urzędu. Obecnie trwają prace nad stworzeniem bazy przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy są zainteresowani udziałem w pracach komisji konkursowych w roku 2012. W załączeniu przesyłam formularz zgłoszeniowy w formacie *.pdf. Formularz należy złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Kluczborku lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu) na adres Urząd Miejski w Kluczborku ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork do dnia 30.12.2011 r. W razie pytań proszę o kontakt z panią Anetą Birecką-Urząd Miejski w Kluczborku Katowicka 1 pok. 114, tel. 77/418-14-81 w. 219 ngo@kluczbork.pl

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-12-08 11:44:34, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-12-08 11:43:58, Jarosław Nazarkiewicz

26 listopada ruszyła IX edycja ligi halowej piłki nożnej o puchar Burmistrza Miasta Kluczborka. Turniej rozgrywany jest na hali Kampusu Stobrawa oraz hali OSiR. Do udziału zgłosiło się w sumie 18 zespołów (osiem w pierwszej lidze, dziesięć w drugiej) Startująca w drugiej lidze drużyna Urzędu Miejskiego w Kluczborku, wygrywając siedem z ośmiu dotychczasowych spotkań zajmuje pierwsze miejsce w tabeli. Drużyna Urzędu Miejskiego występuje w składzie: Adrian Czarnecki (kierownik drużyny), Kazimierz Dubowiecki, Leszek Zapotoczny, Łukasz Smereka, Łukasz Ślusarek, Grzegorz Zator, Kamil Zator, Dawid Czepul, Tomasz Ligenza, Patryk Wójcik. Wyniki: Check-Point-Urząd Miejski 0:2 Urząd Miejski-Kapsel 9:0 Urząd Miejski-FC Lambada 2:0 Rybaczówka Czerwone Diabły-Urząd Miejski 0:4 Grzechotniki-Urząd Miejski 0:3 KS Stobrawa-Urząd Miejski 1:3 Urząd Miejski-LZS Kujakowice 0:2 LZS Bąków-Urząd Miejski 0:3 Wyniki pozostałych spotkań oraz tabela : strona internetowa OSiR http://osir.kluczbork.pl/content/wyniki-ii-liga-3-kolejka Kolejne mecze: 10.12.2011-godz. 15:00, I liga, hala OSiR 11.12.2011-godz. 14:00, I liga, hala OSiR 17.12.2011-godz. 15:00, II liga, hala OSiR Serdecznie zapraszamy!

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-12-08 10:00:52, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-12-08 10:00:46, Jarosław Nazarkiewicz

Wodociągi i Kanalizacja "HYDROKOM" Sp. z o.o. w Kluczborku informuje, że w dniu 6.12.2011 r. w Kluczborku przy ulicy Rynek prowadzone będą prace remontowe na sieci wodociągowej. W związku z powyższym nastąpi przerwa w dostawie wody w godz. od 10.00 do 16.00. dla mieszkańców zamieszkałych przy ul. Rynek, Ściegiennego, Zamkowej i Krakowskiej. Po wykonaniu robót ziemnych i otwarciu wody może nastąpić pogorszenie jakości dostarczanej wody. Dariusz Wesołowski Administrator IT Wodociągi i Kanalizacja "HYDROKOM" S-ka z o.o. ul. Kołłątaja 7, 46-203 Kluczbork tel. 077 418 14 71 wew 47

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-12-06 12:02:24, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-12-06 12:02:00, Jarosław Nazarkiewicz

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczborku został laureatem II edycji konkursu "Kapitalni w Opolskiem" w kategorii "Najbardziej przyjazny człowiekowi projekt". W piątek 2 grudnia z rąk marszałka województwa Józefa Sebesty statuetkę odebrał pan Krzysztof Soberka kierownik OPS w Kluczborku. W ramach projektu systemowego PO KL "Nowe kompetencje - nowe życie" - program aktywizacji zawodowej i społecznej osób długotrwale pozostających bez pracy w gminie Kluczbork realizowane były kontrakty socjalne oraz Program Aktywności Lokalnej Klub "Lubię być mamą". Udział w Programie Aktywności Lokalnej zakończyło 15 kobiet z 16 realizujących. Natomiast kontrakty socjalne zrealizowane zostały przez 29 osób (16 kobiet oraz 13 mężczyzn). Programu Aktywności Lokalnej, który został skierowany do rodzin, poszukujących wsparcia w zmianie, w tym ze szczególnym uwzględnieniem samotnego rodzicielstwa oraz rodzin mających trudności opiekuńczo-wychowawcze.
W ramach projektu zrealizowano: spotkania Klub "Lubię Być Mamą" spotkania ze specjalistami (położna, ginekolog, fizjoterapeuta, logopeda, prawnik), asysta rodzinna, wycieczki do Jura Parku i kina, spotkania integracyjne, opieka nad dziećmi, dojazdy na zajęcia, warsztaty zwiększające kompetencje rodzicielskie i wychowawcze, trening umiejętności społecznych, konkurs "Moja przygoda z EFS-pamiętnik", wsparcie psychologiczne, kurs obsługi kasy fiskalnej, kurs "Autoprezentacja i kreowanie wizerunku", warsztaty: "Godzenie życia rodzinnego i zawodowego - równość szans i płci", wsparcie finansowe, praca socjalna. Realizatorzy projektu wyszli z założenia, że działania realizowane powinie wychodzić naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom uczestników. Z uwagi na powyższe uczestniczki PAL miały wpływ na terminy zajęć, wybierały zapraszanych specjalistów, same przygotowywały zajęcia. W zajęciach uczestniczyły młode matki, które miały możliwość skorzystania z transportu oraz opieki nad dziećmi. Ponadto forma klubu pozwalała na udział pociech w zajęciach razem z mamami. Jednocześnie pomieszczenia Ośrodka pozostawały do dyspozycji uczestniczek i często korzystały z nich po za zajęciami planowanymi w ramach projektu. Jak podały same uczestniczki klub stał się dla nich czymś w rodzaju drugiego domu, gdzie zawsze mogły liczyć na pomoc i wsparcie zarówno pracowników socjalnych jak i współuczestniczek. Projekt służył rozwojowi osobistemu uczestniczek, zmienił wartość ich relacji z dziećmi, polepszył jakość podstawowych zadań rodzicielskich w zakresie opieki i wychowania. Wpłynął pozytywnie na uczestniczki i ich rodziny. Wzrosło wykorzystanie kontraktu socjalnego, Ośrodek stał się organizatorem szkoleń, poradnictwa psychologicznego i zawodowego, stał się miejscem otwartym, z którego można swobodnie korzystać. Dzięki środkom z UE, zmienia się wizerunek systemu pomocy społecznej i samego Ośrodka.

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-12-06 08:08:19, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-12-06 08:08:16, Maciej Knapa

Pobierz OGŁOSZENIE o KONKURSIE OFERT NA DOTACJE GMINA KLUCZBORK reprezentowana przez BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA ogłasza konkurs ofert na dotację z budżetu Gminy Kluczbork na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w latach 2012-2013 w formacie *.pdf

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-12-05 12:55:49, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-12-05 12:54:46, Jarosław Nazarkiewicz

Informujemy, że Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków Koła PZW Kluczbork odbędzie się wyjątkowo w Urzędzie Miejskim w Kluczborku, ul. Katowicka 1, sala konferencyjna na II piętrze (nowe skrzydło)dnia 8 stycznia 2012r. (niedziela) 1. termin godz. 8.30 2. termin godz. 9.00 Prezes Koła PZW Kluczbork

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-12-02 08:13:00, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-12-02 08:12:56, Maciej Knapa

W związku z coraz częstszym podszywaniem się pod wolontariuszy Hospicjum i chodzeniu po damach w celu zbiórki pieniędzy na budowę Hospicjum stacjonarnego w Smardach Górnych, Stowarzyszenie "Hospicjum Ziemi Kluczborskiej Św. Ojca Pio" informuje, że nie prowadzi kwest w prywatnych domach i mieszkaniach. Wolontariusze hospicyjni prowadzący kwesty publiczne są ubrani w żółte koszulki z logo Hospicjum, posiadają specjalne identyfikatory oraz kopię urzędowej zgody na zbiórkę publiczną. Sławomir Kołecki Prezes Stowarzyszenia "Hospicjum Ziemi Kluczborskiej Św. Ojca Pio"

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-12-01 13:38:00, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-12-01 13:37:57, Maciej Knapa

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Kluczborku serdecznie zaprasza na doroczne spotkanie wigilijne "Jest taki dzień...", które odbędzie się 12 grudnia o godz. 17.00 w Bibliotece przy ul. Miarki 2. Spotkanie jest skierowane do wszystkich zainteresowanych. W tym roku wystąpi "Fabryka Muzyki", czyli chór młodzieżowy z Zespołu Szkół Ponadagimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku oraz uczniowie Publicznego Gimnazjum Nr 3 w Kluczborku. Zuzanna Gruszczyńska Instruktor MiGBP w Kluczborku

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-12-01 10:48:06, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-12-01 10:48:01, Jarosław Nazarkiewicz

W związku z awarią 2 linii telefonicznych (nr tel 774181348, 774182374) Prosimy o kontakt telefoniczny na numery: 774181191 774186784 Po rozwiązaniu problemu przez operatora poinformujemy. Za utrudnienia przepraszamy.

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-11-30 14:24:49, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-11-30 14:23:50, Jarosław Nazarkiewicz

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-11-28 15:15:15, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-11-28 15:15:12, Maciej Knapa

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-11-28 10:26:06, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-11-28 10:26:03, Maciej Knapa

Dnia 23 listopada 2011 r. na hali widowiskowo - sportowej OSiR w Kluczborku odbył się II Powiatowy Turniej Mini Piłki Ręcznej o Puchar Dyrektora OSiR-u. W turnieju brały udział cztery drużyny: PSP nr 2 w Kluczborku, SP w Biskupicach, PSP nr 5 w Kluczborku oraz UKS "Baszta" przy PSP nr 1 w Kluczborku. Organizatorem turnieju był Uczniowski Klub Sportowy "Baszta" działający przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Dzierżona w Kluczborku. W turnieju uczestniczyło w sumie 58 uczniów szkół z powiatu kluczborskiego. Turniej rozgrywany był systemem "każdy z każdym", było to 6 spotkań w czasie gry 2x10 minut. W wyniku rozgrywek zwycięską drużyną została drużyna UKS "Baszta", która występowała w następującym składzie: Błaszków Szymon, Bieniek Piotr, Czapczyński Robert, Bartela Piotr, Chwał Krzysztof, Podyma Szymon, Gmerek Jakub, Kołat Łukasz, Kwinta Arkadiusz, Luksa Dominik, Mikoliszyn Tomasz, Rakoczy Daniel, Świlak Łukasz, Morawiec Kacper, Błażewski Leszek, Ożug Patryk opiekun Krakowiak Ireneusz. II miejsce zajęła Szkoła Podstawowa z Biskupic, a brąz wywalczyła PSP nr 5. Najlepszym zawodnikiem turnieju wybrano zawodnika UKS "Baszta" - Szymona Podymę. Królem strzelców została dziewczyna, zawodniczka SP w Biskupicach - Czuchwicka Roksana. Najlepszy bramkarz turnieju to zawodnik UKS "Baszta" - Robert Czapczyński. Dekoracji zwycięzców dokonali: dyrektor OSiR w Kluczborku Andrzej Olech, dyrektor PSP nr 1 im Jana Dzierżona Ewa Bar oraz inspektor w Wydziale Gospodarki Miejskiej Henryk Musiał. Gratulujemy wszystkim nagrodzonym i zapraszamy na turniej w przyszłym roku Ireneusz Krakowiak Prezes UKS "Baszta" Kluczbork.


Stoją od prawej: dyr. OSiR A. Olech, członek zarządu UKS "Baszta" M. Czapczyński, insp. w wydz. gosp. miejskiej UM H. Musiał, członek zarządu UKS "Baszta" H. Bartela, dyr. PSP nr 1 E. Bar, P. Ożug, D. Rakoczy, K. Chwał, T. Mikoliszyn, L. Błażewski, Ł. Świlak, trener I. Krakowiak. Drugi rząd od prawej: J. Gmerek, P. Bieniek, R. Czapczyński, P. Bartela, Sz. Podyma, Ł. Kołat, A. Kwinta, Sz. Błaszków.

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-11-25 13:17:35, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-11-25 13:17:32, Maciej Knapa

Był to sezon rekordowy w 34 wycieczkach wzięło udział 1017 osób, które na swoich jednośladach przejechało 25 985 km! Najstarszymi uczestnikami rowerowych wypraw byli: 93-letni Mieczysław Zamasz (19 wycieczek i 439 km) oraz Elżbieta Podstawa, lat 75 (32 wycieczki i 681 km). Ponadto w tym roku 23 rowerzystów odbyło rowerową pielgrzymkę do Częstochowy (29-30 lipiec). Warto zaznaczyć, że członkowie Związku biorą aktywny udział w imprezach organizowanych przez Referat Promocji, Rozwoju i Integracji Europejskiej - w Majówce na rowerach (Kluczbork - Borkowice - Bogacica) oraz w Maciejowskim Miodu Smakowaniu (Kluczbork - Maciejów) uczestniczyło w sumie 136 osób. Prezes Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Kluczborku, Irena Kowalczyk podkreśliła, że dzięki wsparciu samorządów lokalnych członkowie związku mogą realizować wiele przedsięwzięć oraz w sposób aktywny spędzać czas wolny w naszej gminie. Na spotkaniu nagrodzono rowerzystów, którzy w minionym sezonie pokonali najwięcej kilometrów. A oto zwycięzcy: 1. Mieczysław Klimek (34 wycieczki, 900 km), 2. Anna Suchińska (33 wycieczki, 875 km), 3. Anna Bator (32 wycieczki, 854 km), 4. Danuta Ryng (29 wycieczki, 819 km), 5. Adolf Szczupaczyński (34 wycieczki, 760 km), 6. Danuta Ramus (28 wycieczek, 731 km), 7. Łucja Pregel-Drang (25 wycieczek, 719 km) 8. Eugenius Pachołek (24 wycieczki, 694 km) 9. Danuta Głąb (24 wycieczki, 690 km) Gmina Kluczbork dziękuje firmie Protea za ufundowanie roweru dla Pani Anny Suchińskiej.

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-11-25 11:15:04, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-11-25 11:15:02, Maciej Knapa

Mieszkaniec gminy Kluczbork Wojciech Sitnik walczy o wygraną w konkursie DRUM MASTERY. ZOBACZ WYSTĘP KONKURSOWY I ODDAJ SWÓJ GŁOS! http://www.drum-mastery.eu/drum-mastery/pl/pl/entrants/249

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-11-24 11:52:43, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-11-24 11:52:40, Maciej Knapa

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza przedsiębiorców do udziału w bezpłatnych warsztatach pn. Firma otwarta na innowacje. Warsztaty odbędą 8 XII 2011 w Starostwie Powiatowym w Kluczborku, ul. Katowicka 1 w godz. 10:00 do 13:00 Dowiedz się jak rozwinąć firmę poprzez innowacje i jakie są możliwości dofinansowania z Poddziałania 1.3.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 oraz skorzystaj z bezpłatnego wsparcia "Partnera Innowacji". Więcej informacji na stronie www.oris.opolskie.pl

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-11-24 11:41:31, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-11-24 11:41:29, Maciej Knapa

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kluczborku zaprasza na dzień 30 listopada 2011 na sesję Rady Miejskiej. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego II p. o godz. 14,00 Porządek obrad 1.Sprawy porządkowo-organizacyjne: a/ otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności podejmowanych uchwał, b/ ustalenie porządku obrad, c/ przyjęcie protokołów z poprzednich sesji, d/ informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych między sesjami. 2. Interpelacje i zapytania Radnych 3.Podjęcie uchwał w sprawie: Opinie Komisji a/ zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, b/ zmiany uchwały, c/ wyrażania zgody na przystąpienie do projektu systemowego "Rozwój kompetencji i kreatywności uczniów z terenów wiejskich Gminy Kluczbork", d/ wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu systemowego :Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkól podstawowych " pn. Uwierz w siebie a okaże się że to Ty jesteś najlepszy", e/ przyjęcia Programu Współpracy Gminy Kluczbork z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2012, f/ przystąpienia Sołectwa Smardy Dolne do programu "Odnowa Wsi" w województwie opolskim, g/ przystąpienia Sołectwa Smardy Górne do programu "Odnowa Wsi" w województwie opolskim, h/ uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kluczbork oraz wsi Ligota Dolna ,Ligota Zamecka i Ligota Górna w zakresie dotyczącym uchwał : Nr XXVII/348/08 z dnia 30 września 2008r. i Nr XXXVI/ 469/09 z dnia 7 kwietnia 2009r. i/ zmiany uchwały, j/ zmiany uchwały, k/ wyrażenia opinii dotyczącej wniesienia aportu do spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kluczborku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, l/ zmian w budżecie gminy po stronie dochodów i wydatków, m/ zmian w wieloletniej prognozie finansowej 4. Odpowiedzi na zgłoszone w pkt.2 interpelacje i zapytania Radnych . 5.Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres między sesjami. -opinia Komisji Rewizyjnej -dyskusja -przyjęcie sprawozdania 6. Wolne wnioski i zapytania. 7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Kluczbork w roku szkolnym 2010/2011 8. Zamknięcie obrad. Przewodniczący Rady Miejskiej w Kluczborku Janusz Kędzia Zobacz projekty uchwał na sesję

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-11-24 11:32:58, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-11-24 11:31:51, Ewa Kuziemska

Nasz kolejny projekt programu Comenius pt. "Szkoła dla Życia" znajduje się na półmetku realizacji. Po udanej wizycie w naszej szkole w marcu bieżącego roku nadeszła kolej na wizytę naszego partnera w Hiszpanii a dokładnie do A Coruny - urokliwego miasta liczącego około 244 tysięcy mieszkańców w północno - zachodniej Hiszpanii nad Oceanem Atlantyckim. Zdjęcie 1 i 2 Tematem naszego spotkania roboczego był festiwal językowy a każda szkoła miała za zadanie przedstawić występ artystyczny w języku ojczystym i angielskim. Nasi uczniowie przygotowali wiele ciekawych prac literackich takich jak wypracowanie o wakacjach, słownik językowy, prezentacja o szkole i naszym mieście, plakat o naszej szkole i okolicy oraz przepisy kulinarne. W poniedziałek uczniowie przebywali w szkole od rana pod opieką swoich nowych hiszpańskich przyjaciół, uczestniczyli w zajęciach szkolnych i integrowali się z bracią uczniowską. Tego dnia nastąpiło oficjalne powitanie wszystkich gości z zagranicy czyli Polski, Rumunii i Portugalii, a dyrektor szkoły dokonał otwarcia festiwalu językowego. Nastąpiło powitanie, przemowy i wręczenie drobnych upominków, a następnie zwiedzanie bogato wyposażonej pięknej szkoły hiszpańskiej. Zdjęcie nr 3 i 4 Około południa nastąpiła prezentacja gospodarzy. Młodzież hiszpańska rozśpiewana i roztańczona rozbudziła nasze poczucie rytmu i zachęciła do międzynarodowej integracji. Po kilku piosenkach już cała sala bawiła się i śpiewała razem. Zdjęcie 5 i 6 Wtorkowy poranek powitał nas pięknym słońcem i lekką oceaniczną bryzą. Po śniadaniu udaliśmy się spacerkiem do szkoły i rozpoczęliśmy Europejski Festiwal Językowy. Najpierw prezentowały się szkoły hiszpańska i portugalska a następnie polska i rumuńska. Występ naszych uczniów rozpoczęliśmy tańcem break Dance w wykonaniu Kacpra Banasiewicza. Młodzież zgotowała Kacprowi gorące owacje a oklaskom nie było końca. Następnie Ula Rakoczy i Ewelina Protaś zarecytowały wiersz pt. W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie. Występy urozmaicone były krótkim przedstawieniem pt. Cool Cats w języku angielskim w wykonaniu wszystkich przebywających w Hiszpanii polskich uczniów czyli Justyny Łysiak, Wiktorii Łuszczyńskiej, Kasi Cudyk, Kacpra Banasiewicza, Uli Rakoczy i Eweliny Protaś. Nasi uczniowie śpiewali również piosenki przy akompaniamencie Justyny Łysiak i Kasi Cudyk. Występy oczywiście nagrodzono gromkimi brawami. Odwiedziliśmy m.in. wieżę Herkulesa skąd roztaczały się przepiękne, zapierające dech widoki na całą okolicę, akwarium wodne, w którym byliśmy świadkami karmienia rekinów a na deser …poznawaliśmy hiszpańskie specjalności w szkole gastronomicznej Paseo das Pontes. W czwartek udaliśmy się na wycieczkę do Santiago de Compostela po drodze odwiedzając urocze zakątki na wybrzeżu atlantyckim takie jak Muxia i Fisterra. Lunch w klasztorze i wizyta w Santiago de Compostelo Santiago de Compostela to miejsce spoczynku Św. Jakuba Większego jednego z dwunastu apostołów, uczniów Jezusa Chrystusa. Od średniowiecza znany ośrodek kultu i cel pielgrzymek. Do Santiago de Compostela, które było w tamtym czasie jednym z trzech głównych celów średniowiecznego pątnictwa (obok Rzymu oraz Ziemi Świętej), wyruszali ludzie wszystkich stanów. Pielgrzymka do grobu apostoła bywała też traktowana, jako element resocjalizacji, czy to zadany sobie samodzielnie, czy to nakazany wyrokiem sądowym. Po powrocie z wycieczki zmęczeni lecz usatysfakcjonowani i pełni nowych wrażeń i niezapomnianych chwil udaliśmy się na odpoczynek aby następnego dnia wyruszyć do domów. Wizyta w Hiszpanii będzie niezapomniana a wszystkie przeżycia i radości, jakich doznaliśmy na zawsze zapadły w nasze serca. Poznaliśmy hiszpańską gościnność, serdeczność, wylewność i ciepło, które na zawsze pozostaną w naszych sercach i pamięci. Koordynator projektu Sonia Gawińska oraz Delegacja uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Dzierżona w Kluczborku

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-11-23 10:42:15, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-11-23 10:42:12, Maciej Knapa

Wodociągi i Kanalizacja "HYDROKOM" Sp. z o.o. w Kluczborku, w związku z planowanym remontem i przebudową dróg w Rynku, informuje odbiorców usług, że w okresie od listopada 2011 roku do marca 2012 roku prowadzone będą prace remontowe na sieci wodociągowej. W wyniku prowadzonych działań mogą występować przerwy w dostawie wody oraz utrudnienia komunikacyjne. Za wszelkie utrudnienia i wiążące się z nimi uciążliwości WiK "HYDROKOM" Sp. z o.o. przeprasza.

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-11-21 10:13:19, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-11-21 10:12:56, Jarosław Nazarkiewicz

Podczas zakończonych późnym wieczorem 17 listopada w Jerozolimie Mistrzostw Europy w Karate Tradycyjnym polska reprezentacja zdobyła rekordową liczbę medali! W Malcha Stadium w Jerozolimie podczas ceremonii wręczania medali "Mazurek Dąbrowskiego" zabrzmiał 14 razy! W finale kumite drużynowego Polacy walczyli o złoto z Macedończykami. Polska drużyna z Kluczborskiego KK w składzie: Maciej Kalandyk, Piotr Kuś, Łukasz Radwański i Łukasz Wójcik zajęła I miejsce! W fuku-go na trzecim stopniu podium mistrzostw Europy stanął Łukasz Radwański (Kluczborski KK). Źródło: www.karate.pl

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-11-18 13:48:33, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-11-18 13:48:29, Maciej Knapa

Stowarzyszenie Regionu Kluczborskiego "Kobietom-Mammograf", Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kluczborku serdecznie zapraszają w ramach projektu "ABC zdrowego stylu życia" na VI FORUM KLUCZBORSKICH KOBIET które odbędzie się 28 listopada 2011 r o godz. 13 00 w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej, w Kluczborku, ul. Miarki 2 Temat: Rola wolontariatu w profilaktyce chorób cywilizacyjnych Honorowy patronat STAROSTA KLUCZBORSKI, BURMISTRZ KLUCZBORKA, BURMISTRZ WOŁCZYNA Tematy wystąpień: 1. Jak pozyskiwać i przygotować wolontariat do szerzenia idei prozdrowotnych?-Joanna Bulak, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania"Dolina Stobrawy" 2. Choroby cywilizacyjne-zagrożenie XXI wieku-Agnieszka Kaczorowska-Kulej, Teresa Maras-Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kluczborku, 3. Decydujmy razem-informacja i konsultacje projektu Andrzej Ferens Uniwersytet Wrocławski 4. Dyskusja i podsumowanie 5. Śmiech najlepszym lekarstwem-Kabaret "Złote Baby" Bliższych informacji udziela: Pani Ewa Stala, tel. 77 447 20 03 e- mail: promocjazdrowia@pssekluczbork.pl e-mail: kobietommammograf@wp.pl Prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 23. 11. 2011 r.

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-11-18 13:45:03, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-11-18 13:44:57, Jarosław Nazarkiewicz

17 listopada w Kluczborku przy ul. Grunwaldzkiej 13 odbyło się uroczyste otwarcie punktu handlowego, w którym będą promowane i sprzedawane produkty lokalne z naszego regionu. Jest to drugi sklep na Opolszczyźnie, który oferuje produkty spożywcze charakterystyczne dla danego regionu i należące do Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego. Ideą tego przedsięwzięcia jest promowanie i sprzedaż wyrobów wytwarzanych metodą tradycyjną. Jak zapewnia właściciel Pan Tomasz Korzekwa w sklepie zakupić będzie można potrawy i produkty, które podtrzymują i rozwijają lokalne zwyczaje.wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-11-18 13:22:11, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-11-18 13:22:08, Maciej Knapa

Z powodu realizacji telewizyjnej w dniu 20.11.2011 r. występ Kabaretu Moralnego Niepokoju jest odwołany. Zwrot zakupionych biletów przyjmuje księgarnia "Ognisko". Informacje: 505176111

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-11-16 10:06:34, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-11-16 10:06:32, Maciej Knapa

11 listopada 2011 r. o godz. 16.00 na hali OSiR-u odbyła się uroczysta gala upamiętniająca 93. rocznicę odzyskania niepodległości, podczas której Burmistrz Kluczborka Jarosław Kielar oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Kluczborku Janusz Kędzia wręczyli medale "Zasłużony dla Kluczborka". Otrzymują je osoby, które poprzez swoje działania oraz pracę pełną zaangażowania i pasji istotnie wyróżniają się na tle społeczności naszego miasta. W tym roku decyzją szacownej kapituły ten honorowy tytuł przyznany został następującym osobom: Adam Stecki jest od ponad 15 lat prezesem firmy Novo Products, która zatrudnia obecnie 80 osób. Był inicjatorem i głównym organizatorem zawodów hippicznych w Kluczborku. Ponadto aktywnie uczestniczy w życiu społecznym naszej Gminy poprzez udział w różnorakich inicjatywach społecznych, pomoc w organizacji imprez, a także ich wspieranie finansowe. Piastuje obecnie funkcję zastępcy prezesa Miejskiego Klubu Sportowego, aktywnie uczestnicząc w życiu klubu. Bolesław Sokołowski to prawdziwy społecznik, zawsze życzliwy i otwarty na potrzeby drugiego człowieka, służący dobrą radą i pomocą. Od 1990 roku nieprzerwanie przez 3 kadencje był radnym Gminy Kluczbork. Został Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi oraz medalem 750-lecia Kluczborka. Obecnie jest bardzo mocno zaangażowany w budowę hospicjum stacjonarnego w SMARDACH, gdzie spędza codziennie wiele godzin, pracując społecznie.

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-11-15 11:25:29, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-11-15 11:25:26, Maciej Knapa

Kluczborskie Baszty 2011 zostały uroczyście wręczone 11 listopada 2011r. podczas gali upamiętniającej 93. rocznicę odzyskania niepodległości. Jest to nagroda przyznawana przez Burmistrza Kluczborka zarówno osobom indywidualnym, stowarzyszeniom jak i instytucjom biznesu, stanowiąca wyraz uznania za godną podziwu pracę i wybitne osiągnięcia w różnych dziedzinach życia. W tym roku decyzją Burmistrza Kluczborskie Baszty przyznane zostały następującym osobom i podmiotom: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Maciejów "Miodowa Kraina" powstało w 2009 roku. Stowarzyszenie to podejmuje szereg działań mających na celu rozwój obszarów wiejskich poprzez aktywizowanie społeczności lokalnej oraz dążenie do poprawy jakości życia na wsi. Promuje tradycje pszczelarskie Maciejowa oraz kładzie nacisk na upowszechnianie turystyki, sportu oraz aktywnego wypoczynku. To właśnie z inicjatywy stowarzyszenia powstała sekcja sportowa szermierki "Go-now" odnosząca ogólnopolskie sukcesy. W imieniu stowarzyszenia nagrodę odebrali Prezes Rafał Lasek oraz sołtys wsi Maciejów Jarosław Krawiec. Protea Sp. z o.o. to firma specjalizująca się w maszynach i konstrukcjach dla zastosowań morskich, stoczniowych, portowych oraz w przemyśle wydobywczym ropy naftowej. W tym roku przypada jubileusz 10-lecia jej powstania, kluczborski oddział firmy został otwarty w 2008 roku. Zawsze otwarcie i chętnie współpracuje z samorządem lokalnym i mieszkańcami współfinansując różnorodne przedsięwzięcia o charakterze kulturalnym i sportowym. Wspiera osoby niepełnosprawne, szkoły oraz partycypuje w organizacji Dni Kluczborka. W imieniu Spółki nagrodę odebrał Wiceprezes Zarządu Pan Grzegorz Kondracki. Katarzyna Juranek-Mazurczak jest nauczycielką języka polskiego w Liceum Ogólnokształcącym w Kluczborku. Z dużym poświęceniem realizuje się jako nauczyciel i wychowawca. Prowadzi szkolne koło teatralne, starając się zaszczepić w swoich podopiecznych miłość do sceny oraz teatru. Spektakle "Oskar i Pani Róża" oraz "Romeo i Julia" oprócz tego, że były wystawione na deskach Teatru Kochanowskiego, pozostały na długo w pamięci zarówno aktorów, jak i widzów. Aktywnie angażuje się w działalność charytatywną, m.in. zainicjowała akcję pomocy dla jednego z uczniów kluczborskiego gimnazjum - Roberta Wydery. Poza tym swoimi działaniami wspiera również Hospicjum Ziemi Kluczborskiej Św Ojca Pio. Kazimierz Kołosowski od wielu lat związany z łowkowicką parafią pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny. Dzięki swoim działaniom promuje charakterystyczne dla Kluczbork tradycje pszczelarskie, za co został uhonorowany przez Prezydenta Polskiego Związku Pszczelarskiego medalem zasłużony dla rozwoju pszczelarstwa. Bardzo aktywnie angażuje się we wszystkie uroczystości związane z postacią wielkiego pszczelarza ks. dr Jana Dzierżona, sprawiając tym samym, iż pamięć o nim nie traci na sile, a dzieło jego pracy znajduje kontynuację. Tadeusz Błażejewski od prawie 40 lat zabiegał skutecznie o powstanie zbiornika retencyjnego w Kluczborku. Już w 1974r. przychodząc na staż otrzymał zadanie ustalenie projektu zbiornika w Biurze Projektów Wodnych i Melioracji w Krakowie. Wtedy miał on mieć powierzchnię 120 ha, a po koronie miała przebiegać droga Opole –Łódź. Pan Tadeusz był zaangażowany we wszystkie prace projektowe a istniały aż trzy koncepcje zbiornika. Obecnie Pan Tadeusz jest generalnym administratorem rzek w powiecie kluczborskim i namysłowskim, zarządzając 500 km rzek. Kluczborski Klub Karate powstał w 1983 roku z inicjatywy Andrzeja Olecha, który do dziś jest prezesem klubu, a zarazem trenerem i sędzią klasy międzynarodowej. Dzięki ciężkiej pracy, zaangażowaniu i pasji zarówno trenera, jak i jego podopiecznych Kluczborski Klub Karate znalazł się w czołówce światowej dyscypliny sportu, którą reprezentuje. Wychowankowie Klubu, do których należą min: Krzysztof Neugebauer, Katarzyna Poręba, Łukasz Wójcik, Łukasz Radwański to członkowie Kadry Narodowej i medaliści Mistrzostw Polski, Europy i Świata. Kluczborski Klub Karate jest jednym z nielicznych klubów w Polsce, którego wychowankowie zdobywają medale we wszystkich grupach wiekowych. W imieniu Klubu Kluczborską Basztę odebrał prezes Andrzej Olech. Marian Solisz jest absolwentem Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, od 2000 roku mieszka i pracuje w Kluczborku. Uprawia malarstwo sztalugowe, pastel i rzeźbę. Jego prace były wystawiane na wielu wystawach zarówno w kraju, jak i za granicą m.in.: Galeria Promocyjna w Warszawie, Galeria Szyb Wilson w Katowicach, Galeria Entropia we Wrocławiu, Ambasada Niemiec w Warszawie, New Century Artists Gallery w Nowym Jorku.

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-11-15 11:21:20, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-11-15 11:21:18, Maciej Knapa

Stypendia sportowe, które zostały uroczyście wręczone przez Burmistrza Jarosława Kielara oraz Wiceburmistrza Andrzeja Nowaka podczas gali 11 listopada, przyznawane są przez Gminę Kluczbork od 2007 r. Miesięczne stypendium, które w przyszłym roku wynosić będzie 350 zł bądź 300 zł jest przyznawane przez komisje stypendialną na okres 12 miesięcy w zależności od osiągnięć stypendysty. Otrzymują je sportowcy osiągający najlepsze wyniki w Polsce i za granicą. Osoby, które dostały w tym roku stypendia sportowe to zdobywcy złotych medali w kraju i za granicą, mistrzowie Europy i członkowie kadry narodowej, a są nimi: Łukasz Wójcik, Łukasz Radwański, Piotr Kuś i Maciej Kalandyk to członkowie kadry narodowej w karate, od wielu lat osiągający bardzo dobre wyniki na arenie krajowej i międzynarodowej. Są medalistami mistrzostw Polski, Europy i świata w konkurencjach indywidualnych i drużynowych. Zajmują czołowe miejsca w elitarnej Polskiej Lidze Karate Tradycyjnego. W 2011 roku zdobyli złoty medal w kumite drużynowym na Mistrzostwach Polski Seniorów w Karate Tradycyjnym we Wrocławiu. Cała czwórka wraz z trenerem Andrzejem Olechem będą reprezentować Polskę w kata drużynowym w Jerozolimie na XXX Mistrzostwach Europy, które odbędą się w listopadzie 2011r. Szymon Neugebauer, Henryk Pepliński i Bartosz Zaleciński. Ta wspaniała trójka karateków dołączyła w tym roku po raz pierwszy do swoich starszych kolegów i od razu z wielkim sukcesem: zostali wicemistrzami Polski w kata drużynowym w kategorii senior. Są członkami kadry narodowej. Wcześniej, jako juniorzy zdobywali medale w Polsce i Europie. Martyna Florecka, Dawid Rojowski, Natalia Giebułtowicz i Magdalena Gwozdecka to karatecy w kategorii junior i junior młodszy. Wszyscy karatecy zostali powołani do składu kadry narodowej. Każdy z nich stanął na podium podczas Mistrzostw Polski we Wrocławiu, a Natalia jest aktualnie złotą medalistką XXII Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych we Wrocławiu w kata indywidualnym. Patryk Stosz, młody kolarz z Uczniowskiego Klubu Sportowego "STOBRAWA" jest obecnie w kadrze Polski. W tym roku zajął m.in. I miejsce w Tour de Pologne dla Amatorów. Startuje w zawodach krajowych, jak i zagranicznych. Artura Langos to utalentowany siatkarz, który zdobył I miejsce w Mistrzostwach Polski Niesłyszących w Piłki Siatkowej Seniorów w Raciborzu. Artur został wybrany MVP finału. Wiktoria Żok, 13-letnia dziewczyna, kótra odnosi ogromne sukcesy w wędkarstwie. Obecnie jest członkiem kadry narodowej i zajęła VI miejsce drużynowo w Mistrzostwach Świata Kadetów, które odbyły się w Pizzie we Włoszech.

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-11-15 08:51:35, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-11-15 08:51:32, Maciej Knapa

Nagrody dla osób promujących Miasto i Gminę Kluczbork wręczone zostały już po raz ósmy przez Burmistrza Jarosława Kielara oraz Wiceburmistrza Andrzeja Nowaka podczas gali 11 listopada na hali OSiR-u w Kluczborku. Wręczana nagroda w wysokości od 300 zł do 600 zł ma przyczynić się do dalszego rozwoju nagrodzonego w reprezentowanej przez niego dziedzinie. W 2011r. nagrodzeni w liczbie aż 21 osób reprezentują dziedziny kultury, muzyki, sportu i edukacji a są nimi: Piotr Jurkowski zwyciężył w programie "Szansa na sukces" z udziałem Urszuli. Organizuje Stolica Reggae Festiwal, który od lat przyciąga rzesze fanów, a występują na nim gwiazdy reggae z Polski i z zagranicy. Michał Burdzy to uzdolniony muzyk, który odbył kurs mistrzowski prof. Michaela Vaimana z Kolonii i brał udział w warsztatach orkiestrowych w ramach programu Polskiej Prezydencji w UE (Gdańsk, 2011). Był też stypendystą Otwartej Filharmonii Agrafki Muzycznej i Fundacji BGŻ w Warszawie w ramach projektu "Klasa BGŻ" dla wybitnie uzdolnionych. Wojciech Sitnik to młody perkusista, który do swoich tegorocznych osiągnięć może zaliczyć m.in.: zdobycie Grand Prix w Ogólnopolskim Konkursie gry na zestawie perkusyjnym MAPEX DRUMMER OF TOMORROW w Opolu w ramach XX Międzynarodowego Festiwalu Perkusyjnego. Jako jedyny przedstawiciel Polski będzie reprezentował nasz kraj w konkursie na poziomie europejskim, który odbędzie się podczas Międzynarodowych Targów Muzycznych Musikmesse we Frankfurcie. Andrzej Lemek od lat pasjonuje się pływaniem. W bieżącym roku zajmował czołowe miejsca w kraju w sprincie na 50 i 200 m stylem dowolnym. Jest też wielokrotnym finalistą finałów A i B na Zimowych i Letnich Mistrzostwach Polski. Alicja Zalecińska zajęła w tym roku m. in. I miejsce w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików w Karate Tradycyjnym w kategorii kata i w kumite, V miejsce w kata indywidualnie na Międzynarodowym Turnieju Wratislavia Cup we Wrocławiu. Grzegorz Łabuda od kilku lat bierze udział w turniejach tańca w całej Polsce, posiada obecnie wysoką klasę taneczną A. Osiągnięcia tegoroczne to m.in.: II miejsce w Turnieju Dance Cup we Wrocławiu. Jednocześnie wraz z kółkiem teatralnym w ZSO stworzył niezapomnianą kreację Oskara w spektaklu "Oskar i Pani Róża", z którego dochód przeznaczono na protezę dla ucznia kluczborskiego oraz dla hospicjum. Anna Kubaczkowska, uzdolniona kolarka, jest mistrzynią Opolszczyzny na rok 2011. W tym roku zajęła m.in.: I miejsce w kat. juniorek w Przełajowych Mistrzostwach Opolszczyzny w Falmirowicach i II miejsce/kat. K2 w Pucharze Polski w maratonach szosowych. Magdalena Tkacz, zajęła I miejsce w kategorii młodziczek oraz III miejsce w II Pucharze Piastów Śląskich w Kolarstwie Przełajowym w Jeleniej Górze. Grzegorz Hoffmann zdobył m.in.: tytuł II-go vice-mistrza Województwa Opolskiego w Kolarstwie Przełajowym 2010/2011 w kategorii junior młodszy, II miejsce - Mistrzostwa Opolszczyzny w Kolarstwie Szosowym Jazda Indywidualna na czas w Niwkach. Jest członkiem młodzieżowej kadry województwa. Mateusz Janicki to vice-mistrz Województwa Opolskiego w Kolarstwie Przełajowym i Szosowym. Jest członkiem młodzieżowej kadry województwa. Patryk Zlotowicz zajął m.in.: 14 miejsce w klasyfikacji indywidualnej Polskiego Związku kolarskiego w kat. junior młodszy, 1 miejsca w II Pucharze Piastów Śląskich w Jeleniej Górze. Jest też członkiem kadry województwa w kat. junior młodszy. Piotr Pezdek podąża śladami Adama Sokołowskiego, gdyż zdobył I miejsce Mistrzostw Polski Kibiców Sportowych. Zajął też III miejsce w konkursie wiedzy o regionie "Opolskie - tutaj zostaję" oraz I miejsce w wojewódzkim konkursie i został późniejszym finalistą ogólnopolskiej IV edycji konkursu "Najlepsze zajęcia z przedsiębiorczości". Martyna Żurawska to uzdolniona młoda szachistka, która zajęła w tym roku m.in.: III miejsce w Międzynarodowym Turnieju Szachowym Rybnik Active 2011. Wraz z drużyną LZS Goniec Kluczbork wywalczyła III miejsce w lidze juniorów województwa opolskiego uzyskując awans do II ligi. Antoni Pikuta to młody uzdolniony pianista, absolwent kluczborskiej szkoły muzycznej w klasie fortepianu. Jego największe tegoroczne osiągnięcia to m.in.: II nagroda na Ogólnopolskim Konkursie "Mistrz klawiatury" w Warszawie i III miejsce na Ogólnopolskim Festiwalu w Rybniku. Sylwia Kałuża to również absolwentka kluczborskiej szkoły muzycznej w klasie fletu. Jej osiągnięcia to m.in.: I miejsce w Konkursie Fletowym SYRINX w Kędzierzynie-Koźlu, III miejsce w V Konkursie Instrumentów Dętych Jupiter 2011 w Krakowie. Leszek Malinowski osiągnął doskonały wynik w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny w Toruniu. Nicole Chałupka to młoda piosenkarka z Kluczborskiego Domu Kultury, która zajęła II miejsce w Wojewódzkim Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej w Ozimku i II miejsce w Wojewódzkich Prezentacjach "Baw się razem z nami". Paulina Szlachcic to kolejna uzdolniona piosenkarka z KDK. W bieżącym roku jej osiągnięcia to m.in.: I miejsce w Międzynarodowym Konkursie Piosenki Czeskiej i Polskiej w Byczynie, II miejsce w IV Międzynarodowym Festiwalu Piosenki "Kluczborskie Trele". Emanuela Kołodziej zdobyła w tym roku złoty medal w kat. 7-12 lat na IV Ogólnopolskich Mistrzostwach w Szermierce Go-Now w Łodzi. Jakub Maliszewski zdobył srebrny medal na tych samych zawodach w kat. 13-18 lat. Damian Kolanus, ostatni z trzech pasjonatów szermierki Go-Now, kótra jest prowadzona przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Maciejów MIODOWA KRAINA, zdobył brąz na IV Ogólnopolskich Mistrzostwach w Szermierce Go-Now w Łodzi.

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-11-15 08:42:51, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-11-15 08:42:48, Maciej Knapa

Kluczbork, 14.11.2011r. Szanowni Państwo, Stowarzyszenie Rodziców, Przyjaciół Dzieci i Młodzieży, Osób ze Specjalnymi Potrzebami przy Publicznym Przedszkolu Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Kluczborku informuje, że rozpoczyna IV edycję projektu pn. "TACY SAMI". W ramach realizowanego projektu prowadzone będzie poradnictwo psychologiczne, społeczno-prawne oraz udzielane będą informacje na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych-mieszkańców Powiatów Kluczborskiego, Oleskiego i Namysłowskiego oraz ich opiekunów. Porady udzielane będą nieodpłatnie przez prawnika, psychologa, pedagoga w następujących terminach: 1) w siedzibie Kluczborskiego Domu Kultury Kluczbork ul. Mickiewicza 5 (poniedziałki): Listopad: 14.11.,21.11., 28.11., Grudzień: 5.12.,12.12., 19.12. w godzinach od 16.00 do 19.00 2) w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie-Olesno ul. M. Konopnickiej 8 (czwartki): Listopad: 17.11., 24.11., Grudzień: 1.12., 8.12., 15.12, 22.12., 29.12. w godzinach od 16.00 do 19.00 3) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Namysłowie-Namysłów Pl. Wolności 12a (piątki): Listopad: 18.11., 25.11., Grudzień: 02.12., 9.12., 16.12., 23.12, 30.12. w godzinach od 15.30 do 18.30 Serdecznie zapraszamy zainteresowane osoby niepełnosprawne oraz opiekunów. Grażyna Popek Prezes Stowarzyszenia Projekt finansowany jest ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Opolskiego

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-11-15 08:21:18, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-11-15 08:20:49, Jarosław Nazarkiewicz

11 listopada 2011 r. odbyły się uroczystości uświetniające 93 ROCZNICĘ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ PAŃSTWO POLSKIE. O godz. 10.30 na Cmentarzu Komunalnym pod Pomnikiem Żołnierza Polskiego przedstawiciele władz, środowisk kombatanckich, stowarzyszeń oraz instytucji gminnych i powiatowych przy dźwiękach werbli złożyli kwiaty i zapalili znicze. Wartę honorową przy pomniku wystawił Pododdział Wojska Polskiego i oddał salwę honorową. Wszyscy zebrani odśpiewali niepodległościowy apel pamięci. Po uroczystościach na cmentarzu wszyscy zebrani udali się na mszę świętą w intencji Ojczyzny, która odbyła się o godz. 11.00 w kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kluczborku. Zwieńczeniem obchodów Święta Niepodległości w Gminie Kluczbork była uroczysta gala, która odbyła się o godzinie 16.00 w hali OSiR. Gala rozpoczęła się polonezem oraz krótkim programem artystycznym pod tytułem "Warto się czasem zasłuchać…". Ten wielopokoleniowy spektakl przygotował Kluczborski Dom Kultury. Po części artystycznej uroczystego otwarcia gali dokonał Burmistrz Kluczborka Pan Jarosław Kielar, podkreślając doniosłość i wagę, jakie Święto Odzyskania Niepodległości ma dla Polaków. Następnie, wręczone zostały odznaczenia kombatanckie oraz medale Zasłużony dla Kluczborka. Ten zaszczytny tytuł, który w tym roku wręczono już po raz 13 otrzymali: Pana Adam Stecki oraz Bolesław Sokołowski. W dalszej części wręczono Kluczborskie Baszty 2011, stypendia sportowe oraz nagrody dla osób promujących miasto i gminę Kluczbork. Galę uświetniły występy utalentowanych młodych piosenkarek z KDK. Uroczystość zakończyła się koncertem gwiazdy wieczoru - Kacper Popek Kwartet. Jest to zespół uzdolnionego perkusisty z Kluczborka, którego muzycy zostali wyróżnieni na Krokus Jazz Festiwal oraz Jazz Juniors.

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-11-15 08:18:23, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-11-15 08:18:21, Maciej Knapa

W czwartek 10 listopada 2011r., aby uczcić wraz z dziećmi w Publicznym Przedszkolu nr 2 im Święto Niepodległości, panie z kółka teatralnego "Pinokio": mgr Alina Czaja, mgr Anna Jabłońska, mgr Ilona Moś i mgr Sabina Panaszek, zorganizowały uroczystą akademię, aby podkreślić podniosły a zarazem radosny charakter tego ważnego dla wszystkich Polaków dnia. W tym celu nauczycielki opracowały scenariusz uroczystości, w którym przedstawiono dzieciom drogę Polski do niepodległości, którą osiągnęliśmy dzięki bohaterskiej walce i ciężkiej pracy wielu pokoleń Polaków. Na początku uroczystości pani Dyrektor mgr Anna Juzwa powitała wszystkich zgromadzonych, następnie Jakub Iwanicki z grupy integracyjnej "Wiewiórki" scharakteryzował postać Marszałka Józefa Piłsudskiego. Pozostałe dzieci z grupy integracyjnej "Biedronki": Kamil Gąszczak, Patrycja Hołówka, Agatka Jabłońska, Zuzanna Kubak, Julian Paszko, Kamil Smolnik, oraz dzieci z grupy integracyjnej "Wiewiórki": Adam Błażewski, Mateusz Głomb, Paweł Jabłoński, Maja Krzyżowska, Maja Niemiec i Wiktoria Potoniec, recytowały wiersze o tematyce patriotycznej. Aby podkreślić powagę święta, dzieci: Emilia Kostrzewa, Julia Wargin i Olivier Sygulka pod opieką mgr Lucyny Łupickiej wprowadziły przedszkolny sztandar. Odśpiewany został również hymn narodowy i przedszkolny. W uroczystości wzięły udział wszystkie dzieci wraz z nauczycielkami, pracownicy przedszkola oraz zaproszeni rodzice. Na holu przedszkolnym została także przygotowana wystawa pamiątek z powstania listopadowego, eksponaty przynieśli rodzice z grupy integracyjnej "Wiewiórki" oraz pracownicy przedszkola. PP nr 2 Zobacz film z uroczystości na www.pp2.kluczbork.pl
wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-11-14 15:53:22, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-11-14 15:53:19, Maciej Knapa

Informujemy, że Urząd Stanu Cywilnego z dniem 14 listopada 2011r. mieści się w Urzędzie Miejskim w Kluczborku. s.62a, III piętro. Numery telefonów: 077 418 14 81 wew. 204 077 418 11 50

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-11-14 15:47:12, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-11-14 15:47:09, Jarosław Nazarkiewicz

W związku z przystąpieniem Gminy Kluczbork do projektu "Decydujmy razem" Burmistrz Miasta Kluczborka informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych nad projektem "Programu Budowy Społeczeństwa Obywatelskiego w Gminie Kluczbork" Zgodnie z założeniami Zgodnie z założeniami projektu "Decydujmy razem", do prac nad PBSO zaangażowani zostali przedstawiciele rożnych środowisk, którzy stworzyli tzw. Zespół Partycypacyjny. W skład Zespołu wchodzili przedstawiciele organizacji pozarządowych, sektora biznesowego, młodzieży, mieszkańcy Gminy, Rady Miejskiej w Kluczborku, pracownicy samorządowi oraz animator i doradca projektu w Gminie Kluczbork. W ciągu 2011 Zespół partycypacyjny pracował nad zagadnieniami ujętymi w projekcie. Odbyło się sześć spotkań, na których między innymi zdefiniowano cele projektu, dokonano analizy SWOT, audit, wyznaczono priorytety projektu oraz określono warunki ich realizacji. Dokonano badania ankietowego stowarzyszeń pozarządowych. Końcowym efektem prac Zespołu przy współudziale Animatora projektu i Doradcy, jest Projekt Budowy Społeczeństwa Obywatelskiego w Gminie Kluczbork, który zostaje poddany konsultacjom społecznym. Uwagi oraz nowe propozycje i sugestie odnośnie projektu Programu Budowy Społeczeństwa Obywatelskiego w Gminie Kluczbork można składać na zamieszczonym poniżej formularzu konsultacji społecznych, w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Kluczborku lub przesłać drogą mailową na adres: ngo@kluczbork.pl. Zebrane uwagi zostaną przeanalizowane przez Zespół Partycypacyjny. Następnie projekt dokumentu zostanie przedłożony pod obrady Rady Miejskiej w Kluczborku. Termin rozpoczęcia konsultacji: 16 listopad 2011 r. Termin zakończenia konsultacji: 30 listopad 2011 r. W dniu 21 listopada 2011 odbędzie się spotkanie konsultacyjne dotyczące PBSO - Sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Kluczborku godz. 14.00 Informacji na temat projektu i konsultacji udziela Animator Projektu-Aneta Birecka Urząd Miejski w Kluczborku pok. 114, tel. 77/418-14-81 w. 219 ngo@kluczbork.pl

Pobierz projekt - Programu Budowy Społeczeństwa Obywatelskiego (PBSO) w formacie *.pdf Pobierz formularz zgłoszenia propozycji do konsultacji społecznych - Programu Budowy Społeczeństwa Obywatelskiego (PBSO) w formacie *.pdf

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-11-11 18:09:55, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-11-11 18:09:14, Jarosław Nazarkiewicz

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-11-10 12:57:02, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-11-10 12:57:00, Maciej Knapa

Pobierz informacje w sprawie zmian w obsłudze klienta firmy TAURON w obszarze Kluczborka w formacie *.pdf

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-11-04 14:12:55, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-11-04 14:12:50, Jarosław Nazarkiewicz

W ostatnich dniach października w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Dzierżona w Kluczborku wrzało jak w ulu. Uczniowie klas IV-VI wykonali kolorowe ule, które tworzyły przepiękną szkolną pasiekę. Młodsi brali udział w konkursie plastycznym "Pszczelarstwo w oczach dziecka", a klasy III rywalizowały w konkursie wiedzy "Jan Dzierżon - Kopernik ula". Pszczółki częstowały pracowitych uczniów smacznymi cukierkami o smaku miodu, przygotowano również degustację różnych gatunków miodu, zachwalając ich walory zdrowotne. Opisane działania zostały przeprowadzone z okazji zakończenia Roku Dzierżonowskiego w naszym mieście. Dokumentacja fotograficzna najlepiej odda atmosferę i nastrój tych wydarzeń.


wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-11-04 13:58:48, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-11-04 13:58:46, Maciej Knapa

Filia Młodzieżowego Biura Pracy w Kluczborku zaprasza do udziału w Giełdzie Pracy, skierowanej do osób zainteresowanych pracą za granicą w charakterze opiekuna osoby starszej. Pracodawca - Firma "Promedica 24", zapewnia dobre warunki pracy i płacy. Wymagania stawiane przez pracodawcę to doświadczenie w opiece, może być również nad osobą z rodziny. Nie jest wymagana znajomość języka niemieckiego, gdyż pracodawca oferuje bezpłatne szkolenie językowe. Termin Giełdy: 08.11.2011 w godz. 10.00-12.00 Miejsce: sala "Krokus" przy Kluczborskim Domu Kultury, ul. Mickiewicza 5 Zainteresowanych proszę o zgłoszenie chęci udziału pod adresem Filii Młodzieżowego Biura Pracy, ul. Mickiewicza 5/19 lub: telefonicznie 77/418 20 50 e-mail: mbpkluczbork@ohp.opole.pl Agnieszka Świderska-Włodarczyk Pośrednik pracy I stopnia

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-11-02 09:01:19, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-11-02 09:01:16, Maciej Knapa

Kluczborscy policjanci wzorem lat ubiegłych w dniach 28 października - 1 listopada przeprowadzą wzmożone działania "Znicz 2011". Święto Zmarłych oraz otaczające go dni wolne, to czas kiedy na drogach jest bardzo tłoczno i nie trudno o drobne stłuczki w okolicach cmentarzy, czy wypadki drogowe w drodze do nekropolii. Podczas działań policjanci będą czuwać przede wszystkim nad bezpieczeństwem uczestników ruchu drogowego oraz osób odwiedzających groby bliskich. Podstawowymi zadaniami podczas działań będzie m.in. zapewnienie płynności i bezpieczeństwa w ruchu drogowym zarówno w rejonie cmentarzy, jak i na drogach dojazdowych do nich oraz trasach przelotowych. W Kluczborku zmiana organizacji ruchu w okolicy cmentarza będzie polegać na wprowadzeniu zakazu zatrzymywania się na ulicy Opolskiej, Drzymały i Strzeleckiej. Czytaj więcej o akcji

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-10-28 14:46:13, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-10-28 14:46:11, Maciej Knapa

26 października o godz. 17.00 w kościele parafialnym w Łowkowicach odbyła się uroczysta Msza Św. upamiętniająca 105 rocznicę śmierci wielkiego pszczelarza, ks. dr Jana Dzierżona. Liturgię celebrował ks. prałat dr Eugeniusz Marciniak, krajowy kapelan pszczelarzy. Ponadto w koncelebrze uczestniczyli: Dziekan Dekanatu Kluczborskiego ks. Piotr Gołąbek, ks. Edgar Loch proboszcz parafii pw. Św. Mikołaja w Krapkowicach, który wygłosił słowo Boże oraz proboszcz miejsca ks. Henryk Czupała. We mszy uczestniczyli m.in.: Wiceminister Rolnictwa Andrzej Butra, Poseł na Sejm RP Andrzej Buła, Radny Województwa Opolskiego Benjamin Godyla, Burmistrz Miasta Kluczborka Jarosław Kielar, Radni Gminy Kluczbork a także Sekretarz Polskiego Związku Pszczelarskiego Piotr Czajkowski oraz delegacja z miasta partnerskiego Dzierżoniów na czele z Burmistrzem Markiem Piorunem. Burmistrz Dzierżoniowa Marek Piorun opowiedział wszystkim zebranym o wizycie we wrześniu w Dzierżoniowie Pana Horst Dzierżona, obecnego mieszkańca Niemiec. Okazało się, że Pan Horst jest wnukiem Kurta Dzierżona, który przed wojną był ostatnim burmistrzem Dzierżoniowa, ówczesnego Reichenbach. Ponadto przyznał, że jest spokrewniony z rodziną ks. dr. Jana Dzierżona. Burmistrz Kluczborka Jarosław Kielar nawiązując do wypowiedzi pana Pioruna, stwierdził, że historia zatoczyła koło, gdyż teraz Kluczbork i Dzierżoniów są miastami partnerskimi, a połączyła ich postac ks. dr. Jana Dzierżona. Burmistrz poinformował również, że dwie statuetki Kluczborska Baszta zostały przyznane Kazimierzowi Kołosowskiemu oraz Stowarzyszeniu Miodowa Kraina z Maciejowa za promocję tradycji pszczelarskich oraz osoby ks dr. Jana Dzierżona. Po liturgii uroczysta procesja udała się na grób ks. Dzierżona, gdzie zostały złożone wiązanki kwiatów przez władze samorządowe, pszczelarzy, delegację miasta partnerskiego oraz osoby i instytucje związane z postacią wielkiego syna Ziemi Kluczborskiej. Uroczystość zakończyła się w Wiejskim Domu Kultury w Łowkowicach, gdzie zaproszeni goście mieli okazję wysłuchać montażu słowno muzycznego w wykonaniu uczniów z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. ks. dr Jana Dzierżona w Bogdańczowicach. Msza Św. była zwieńczeniem 200-tnej rocznicy urodzin ks. dr Jana Dzierżona. Z tej okazji Gmina Kluczbork ogłosiła rok 2011 Rokiem Dzierżonowskim, kutego ramowy program obchodów podajemy poniżej. 05.11.2010r. Uchwała Rady Miejskiej w Kluczborku /nr LV/741/10/ w sprawie ogłoszenia roku 2011 w Gminie Kluczbork Rokiem Dzierżonowskim. 14.01.2011r. Inauguracja Roku Dzierżonowskiego w Gminie Kluczbork Godz. 10.00 otwarcie wystawy w Muzeum im. Jana Dzierżona ul. Zamkowa w Kluczborku p.n. "DYPLOMY ARCYMISTRZA PSZCZELARSTWA KS. DR JANA DZIERŻONA" Godz. 12.00 konferencja poświęcona życiu i działalności ks. dr Jana Dzierżona - sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Kluczborku ul. Katowicka 1 Wykłady wygłoszą: - ks. prof. dr Zygfryd Glaeser "Trudna droga na szczyty wielkości. Wokół blasków i cieni posługiwania księdza Jana Dzierżona" - Roman Pastwiński "Ks. Jan Dzierżon - patron kluczborskiego muzeum" - Michał Lubina "Ks. Jan Dzierżon - postać o europejskim wymiarze" - dr Maciej Winiarski "Dzierżonowska snoza w gospodarce pasiecznej XXI w." Wręczenie medali im. ks. dr Jan Dzierżona dla osób zasłużonych dla rozwoju pszczelarstwa. 16.01.2011r. Godz. 11.00 Msza Św. celebrowana przez ks. biskupa Andrzeja Czaję w Kościele Parafialnym w Łowkowicach z okazji jubileuszu 200. rocznicy urodzin ks. dr Jana Dzierżona Sierpień 2011r. Plener malarski organizowany przez Kluczborski Dom Kultury pt. "Śladami ks. dr Dzierżona" 20. 08. 2011r. Piknik MACIEJOWICKIE MIODU SMAKOWANIE w Pasiece Zarodowej w Maciejowie. Zasadzono drzewa miododajne w alei lipowej (razem z miastem partnerskim Dzierżoniów) 03-04.09.2011r. Dożynki Gminne w Łowkowicach Główne obchody dożynkowe /uroczysta Msza Święta, przemarsz korowodów dożynkowych 26.10.2011r. Zakończenie Roku Dzierżonowskiego w Gminie Kluczbork Msza Święta w Kościele Parafialnym w Łowkowicach z okazji 105-tej rocznicy śmierci ks. dr Jana Dzierżona.


wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-10-28 14:29:32, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-10-28 14:29:30, Maciej Knapa

Informujemy, że 2 listopada 2011 r. (środa) Urząd Miejski w Kluczborku będzie czynny od godz. 8.00 do godz. 15.00

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-10-28 13:01:01, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-10-28 13:00:58, Maciej Knapa

Zapraszamy W piątek 4 listopada do oglądania programu "Nie mów pannie młodej". Emisja odbędzie się o godz. 21:30 na kanale TLC, a w programie bierze udział para młoda z Kluczborka. Program zatytułowany "Nie mów pannie młodej" to spotkania z parami narzeczonych, którzy planują swój wymarzony, wielki dzień. Tym razem jednak przyszła panna młoda nie ma nic do powiedzenia, a całą kontrolę nad uroczystością sprawuje pan młody. Więcej na stronie: tlcpolska.pl

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-10-27 14:32:14, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-10-27 14:32:12, Maciej Knapa

W dniu 23. października 2011 r. odbył się w Kluczborku na hali OSiR po raz piąty Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o puchar Jerzego Mierzwy. W turnieju wzięło udział rekordowa ilość par ok. 140 par z Polski i Czech. Jak co roku imprezę cechowała wspaniała oprawa i atmosfera stworzona przez tancerzy i licznych widzów, którzy zapełnili hale OSiR prawie do ostatniego miejsca. Przez cały dzień przewinęło się ok. 400 osób. Najliczniejszą grupę taneczną (28 par) stanowili reprezentanci gospodarzy - Szkoły Tańca Dance Center, prowadzonej przez Mariusza Mierzwę, wnuka wielkiego nestora tańca Jerzego Mierzwy. Zobacz wyniki turnieju Organizatorzy turnieju, Szkoła Tańca Dance Center oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji dziękują serdecznie sponsorom i rodzicom za pomoc i zaangażowanie w organizację turnieju. Już dzisiaj serdecznie zapraszam na VI OTTT z udziałem par zagranicznych w październiku 2012 w Kluczborku Mariusz Mierza, Szkoła Tańca Dance Center w Kluczborku Zobacz galerię zdjęć z turnieju

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-10-27 13:04:59, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-10-27 13:04:56, Maciej Knapa

Camping w Bąkowie zdobył tytuł MISTER CAMPING 2011 w konkursie na najlepszy polski camping. Konkurs ten organizowany jest co roku już od ponad 45 lat przez Polską Federację Campingu i Caravaningu we współpracy z Departamentem Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Polskiej Organizacji Turystycznej. Uczestniczą w nim wszystkie campingi zrzeszone w PFCC. W ramach konkursu oceniane jest m.in. wyposażenie i zagospodarowanie campingu, jego stan techniczny, estetyka, rodzaj i jakość świadczonych na nim usług oraz profesjonalizm i kultura obsługi turystów. Celem konkursu jest podwyższenie standardu oraz jakości usług polskiej bazy campingowej, a także promocja polskich campingów w kraju i za granicą. Bąkowski camping już po raz kolejny znalazł się w gronie laureatów konkursu, co dowodzi, że utrzymuje on wysoki standard poziomu usług i wyposażenia. Jest również dobrze oceniany przez turystów polskich i zagranicznych. Baków zwyciężył w kategorii campingi o pojemności od 151 do 300 miejsc noclegowych. Wysoką pozycję zawdzięcza wzorowej pracy kierownictwa campingu i Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kluczborku. Na sesji Rady Miejskiej w Kluczborku, która odbyła się 25 października br, Burmistrz Miasta Kluczborka Jarosław Kielar oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Kluczborku Janusz Kędzia wręczyli listy gratulacyjne Panu Andrzejowi Olechowi-dyrektorowi Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kluczborku oraz Panu Wiesławowi Turczyńskiemu kierownikowi Ośrodka Turystyczno-Wypoczynkowego w Bąkowie. Prestiżowym medalem został uhonorowany Pan Wiesław Turczyński za zasługi w dziedzinie turystyki. Odznaczenie zostało przyznane przez Ministra Sportu i Turystyki.

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-10-26 20:39:45, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-10-26 20:37:35, Jarosław Nazarkiewicz

W dniu 22.10.2011 r odbył się w Opolu w ramach XX Międzynarodowego Festiwalu Perkusyjnego DRUM FEST finał polskiej edycji konkursu gry na zestawie perkusyjnym MAPEX DRUMMER OF TOMORROW. Miło nam poinformować, że Wojciech Sitnik, mieszkaniec Gminy Kluczbork, pokonał w ścisłym finale 15 konkurentów z całej Polski zdobywając najwyższe trofeum-GRAND PRIX konkursu. To drugi z rzędu sukces, gdyż w 2010 zdobył I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie gry na zestawie perkusyjnym YAMAHA w Opolu w ramach XIX Międzynarodowego Festiwalu Perkusyjnego. Wojtek zdobył nagrodę główną: zestaw perkusyjny MAPEX oraz jako jedyny przedstawiciel Polski będzie reprezentował nasz kraj w konkursie na poziomie europejskim, który odbędzie się podczas Międzynarodowych Targów Muzycznych Musikmesse we Frankfurcie. Wojciech Sitnik, absolwent Zespołu Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku, to młody i bardzo uzdolniony perkusista. Od wielu lat osiąga duże sukcesy na scenie muzycznej. Pozostałe osiągnięcia Wojtka to m.in.: wyróżnienie w VI konkursie gry na zestawie perkusyjnym oraz werblu "Drum Battle Legnica 2010", II miejsce w konkursie "AVANT DRUM BATTLE Poznań 2011". Ocena celująca z instrumentu wiodącego dla ucznia Młodzieżowego Studium Muzyki Rozrywkowej w Oleśnie. Na stałe gra w zespołach: Stolica Reggae, B29 i "Bez Nazwy" i "Dżamejka".

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-10-26 20:31:49, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-10-26 20:30:44, Jarosław Nazarkiewicz

Bardzo miło nam poinformować, że zwycięzcy tegorocznych Mistrzostw Polski w Karate Tradycyjnym w konkurencji: kumite drużynowe mężczyzn, tj. Łukasz Wójcik, Łukasz Radwański, Maciej Kalandyk, Piotr Kuś-będą startowali na Mistrzostwach Europy w Jerozolimie, które odbędą się w dniach 16-17 listopada 2011. XXX Mistrzostwa Europy w Karate Tradycyjnym Seniorów i XIII Mistrzostwa Europy w Karate Tradycyjnym Juniorów w Jerozolimie są organizowane przez Izraelską Federację Karate Tradycyjnego i rozegrane zostaną w Malcha Stadium. Finały wszystkich konkurencji zaplanowane są na czwartek 17 listopada (godz. 17.00-21.00). Z poprzednich mistrzostw Europy (Casale Monferrato, Włochy 2009) polska reprezentacja przywiozła 22 medale. Polscy karatecy zdobyli we Włoszech 8 złotych, 9 srebrnych i 5 brązowych medali. W dniach: 23-25 września w Lublinie odbył się I Puchar Europy Dzieci w Karate Tradycyjnym. Natalia Giebułtowicz-zawodniczka Kluczborskiego Klubu Karate zajęła 2 miejsce w konkurencji kata indywidualne dziewcząt. Potwierdziła ona swoją wysoką formę na turnieju międzynarodowym-Puchar Mistrza, który odbył się we Wrocławiu 15 października br., gdzie zajęła również 2 miejsce w tej samej konkurencji. Równie satysfakcjonujący wynik osiągnął na Pucharze Mistrza Piotr Kuś-zajął 2 miejsce w konkurencji kumite indywidualne.

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-10-24 13:04:53, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-10-24 13:04:11, Jarosław Nazarkiewicz

Gmina Kluczbork informuje o możliwości składania wniosków na zakup węgla dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej. Dotychczasowo akcja zbierania wniosków i zakupu opału prowadzona była przy pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża (ul. Zamkowa 6, Kluczbork). W bieżącym roku, w ogłoszonym konkursie dla organizacji pozarządowych na zorganizowanie powyższego zadania nie zgłosiła się żadna organizacja. Kwota przeznaczona na dofinansowanie zakupu węgla: 50.000,- zł W związku z powyższym, w trosce o mieszkańców Gminy Kluczbork, akcje zbierania wniosków i zakupu węgla przeprowadzona zostanie przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczborku (ul. Zamkowa 6, Kluczbork). Łączna kwota dodatkowo przeznaczona na dofinansowanie zakupu węgla: 50.000,- zł Zasady przyznania pomocy: 1.wniosek należy złożyć w siedzibie OPS. Formularze dostępne są u pracowników socjalnych OPS w Kluczborku (I piętro) 2.dla potrzeb realizacji wsparcia na zakup opału z dodatkowych środków przeznaczonych przez Gminę Kluczbork ustalono graniczne kryterium dochodowe: -osoby samotnie gospodarujące: kwota 1.000 zł, -rodziny prowadzące dwuosobowe gospodarstwo domowe: 650 zł na osobę, -dla trzech i więcej osób w rodzinie: 500 zł na osobę 3.przyznanie pomocy uzależnione jest od zweryfikowania sytuacji życiowej wnioskodawcy przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania-przeprowadzenie wywiadu środowiskowego. Pracownik socjalny potwierdza sytuacje na podstawie dowodów przedstawionych przez wnioskodawców, ale może żądać dodatkowych informacji niezbędnych do rozpatrzenia wniosku.

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-10-21 11:01:16, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-10-21 11:00:32, Jarosław Nazarkiewicz

W związku z remontem kapitalnym ratusza Urząd Stanu Cywilnego został przeniesiony z dniem 14 listopada 2011r. do Urzędu Miejskiego w Kluczborku ul. Katowicka 1, III piętro sala 62a

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-10-20 13:44:13, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-10-20 13:44:10, Maciej Knapa

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-10-20 09:04:01, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-10-20 09:03:58, Maciej Knapa

Burmistrz Miasta Kluczborka ogłasza konsultacje społeczne projektu Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2012. Termin rozpoczęcia konsultacji: 27 października 2011 r. Termin zakończenia konsultacji: 3 listopada 2011 r. Konsultacje Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2012, mają na celu poznanie opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wynik konsultacji zostanie podany do wiadomości publicznej w terminie 30 dni od zakończenia konsultacji. Pobierz ZARZĄDZENIE NR AO.0050.121/11 BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA z dnia 19.10.2011r. w sprawie trybu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Kluczbork z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2012 w formacie *.pdf

Pobierz Projekt Programu Współpracy Gminy Kluczbork z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2012 w formacie *.pdf

Pobierz "FORMULARZ KONSULTACJE SPOŁECZNE PROGRAM WSPÓŁPRACY 2012" w formacie *.pdf

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-10-20 08:35:57, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-10-20 08:25:06, Jarosław Nazarkiewicz

Na podstawie art. 18a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) Burmistrz Miasta Kluczbork podaje do publicznej wiadomości informację o unieważnieniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej ogłoszonego w dniu 26.09.2011 r. (Nr ogłoszenia: IE.524.7.2011). Powód unieważnienia: w konkursie nie złożono żadnej oferty. Informację o unieważnieniu konkursu podaje się do publicznej wiadomości w sposób określony w art. 13 ust. 3 ww. ustawy.

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-10-20 08:19:07, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-10-20 08:18:33, Jarosław Nazarkiewicz

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kluczborku zaprasza na dzień 25 października 2011r. na sesję Rady Miejskiej. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego II p. o godz. 14,00 Porządek obrad 1.Sprawy porządkowo-organizacyjne: a/ otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności podejmowanych uchwał, b/ ustalenie porządku obrad, c/ przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, d/ informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych między sesjami. 2. Interpelacje i zapytania Radnych 3.Podjęcie uchwał w sprawie: Opinie Komisji a/ ustalenia stawek podatku od środków transportowych b/ zmiany uchwały, c/ określenia wzorów formularzy na podatek rolny, leśny i od nieruchomości, d/ zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Kluczbork a Gminą Lasowice Wielkie, w zakresie powierzenia przez Gminę Lasowice Wielkie gminie Kluczbork realizacji zadania publicznego-prowadzenia środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, e/ zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Kluczbork a Gminą Wołczyn, w zakresie powierzenia przez Gminę Wołczyn gminie Kluczbork realizacji zadania publicznego-prowadzenia środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi , f/ zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Kluczbork a Gminą Byczyna , w zakresie powierzenia przez Gminę Byczyna gminie Kluczbork realizacji zadania publicznego-prowadzenia środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, g/ zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, h/ nieodpłatnego nabycia nieruchomości i/ zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków, j/ zmiany w wieloletniej prognozie finansowej, k/ wyrażenia zgody na ustawienie pomnika. 4. Odpowiedzi na zgłoszone w pkt.2 interpelacje i zapytania Radnych . 5.Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres między sesjami. -opinia Komisji Rewizyjnej -dyskusja -przyjęcie sprawozdania 6. Wolne wnioski i zapytania. 7. Zamknięcie obrad. Przewodniczący Rady Miejskiej w Kluczborku Janusz Kędzia

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-10-18 11:21:36, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-10-18 11:19:56, Ewa Kuziemska

Sobota, 22 października Dzień Profilaktyki, czyli Biała Sobota na Opolszczyźnie Po raz kolejny odbędzie się ogólnopolski październikowy Dzień Profilaktyki, czyli Biała Sobota; w tym roku Ministerstwo Zdrowia zaproponowało, aby zorganizować go w dniu 22 października. Opolskie Centrum Onkologii, działające w Opolu przy ul. Katowickiej 66 A, oczywiście przyłącza się do akcji. I tak w godz. 8-14 Opolanie będą mogli skorzystać z porad lekarzy onkologów, przyjmujących w poradniach: Profilaktyki Chorób Piersi, Chirurgii Onkologicznej oraz Onkologii Ogólnej. Czynna będzie również Pracownia Mammograficzna, w której wykonywane będą zarówno zdjęcia piersi zlecone przez lekarza podczas wizyty, jak również w ramach skryningu, (program profilaktyczny dla zdrowych Opolanek w wieku 50-69 lat, które wykonują mammografię co 2 lata; jego celem jest wykrycie raka piersi w bardzo wczesnym stadium rozwoju), czyli bez konieczności spotkania z lekarzem. Osoby rejestrujące się winny okazać dokument tożsamości oraz potwierdzenie ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ. Do dyspozycji zainteresowanych będą materiały edukacyjne na temat programów profilaktycznych, realizowanych w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych, tj. wczesnego wykrywania raka piersi oraz profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy. Pacjenci otrzymają ponadto drobne upominki (długopis, torbę ekologiczną), promujące profilaktykę nowotworową. Opolskie Centrum Onkologii zaprasza wszystkich, którzy chcą upewnić się czy np. znamię, guzek, długo utrzymujący się kaszel lub chrypka, zmiana rytmu wypróżnień, nie są zwiastunem poważniejszego schorzenia. "Biała Sobota" odbędzie się w tym roku nie tylko w Opolskim Centrum Onkologii. Kilku realizatorów skryningu mammograficznego w województwie opolskim zapowiedziało włączenie się do tej jakże pożytecznej akcji profilaktyki. W każdej z wymienionych niże placówek kobiety wykonujące mammografię również otrzymają gadżet związany z profilaktyką: -SPZOZ "Centrum" w Opolu z Pracownią mammograficzną przy ul. Budowlanych 2, badania mammograficzne będzie wykonywane w godz. 8-15; -SPZOZ w Kędzierzynie-Koźlu otworzy Pracownię mammograficzną przy ul. 24 kwietnia 7, badania mammograficzne będzie wykonywane w godz. 8.30-14; -Prudnickie Centrum Medyczne z Pracownią mammograficzną przy ulicy Szpitalnej 14, badania mammograficzne będą wykonywane w godz. 8-15; -SPZOZ Głubczyce z Pracownią mammograficzną przy ul. M.Skłodowskiej-Curie 26; badania mammograficzne będzie wykonywane w godz. 9-14, Z góry dziękujemy za włączenie się do promowania akcji wśród Opolan, m.in. poprzez zamieszczenie informacji na stronach swoich stronach www. Pozdrawiam. Krystyna Raczyńska, tel 77 441 60 95

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-10-18 11:16:12, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-10-18 11:15:34, Jarosław Nazarkiewicz

Dnia 13 października 2011r. w Publicznym Gimnazjum nr 3 w Kluczborku odbyły się Gminne Obchody Dnia Edukacji Narodowej. W tym szczególnym dniu dla wyróżniających się dyrektorów, nauczycieli i pracowników administracji i obsługi zostały wręczone nagrody Burmistrza Miasta Kluczborka. Nagrody w roku szkolny 2011-2012 otrzymali: dyrektorzy: Jadwiga Mączka PP Nr 7 w Kluczborku, Ewa Trościanka PP Nr 8 w Kluczborku, Ewa Bar PSP nr 1 w Kluczborku, Barbara Hyży PSP z OP w Kuniowie, Elżbieta Siemońska PG nr 3 w Kluczborku, Danuta Nalewajka GSM w Kluczborku, Marzenna Witkowska, - wicedyrektor PSP Nr 2 w Kluczborku, nauczyciele: Sabina Banaszek - PP Nr 2 w Kluczborku, Aneta Doskocz - PP Nr 7 w Kluczborku, Małgorzata Gajewska - PP Nr 8 w Kluczborku z OZ w Ligocie Górnej i Smardach Górnych, Katarzyna Żurawska - PSP nr 1 w Kluczborku, Marek Mazur - PSP nr 2 w Kluczborku, Anna Kupińska - PSP nr 5 w Kluczborku, Grażyna Ciężkowska - PSP z OP w Bąkowie, Krystyna Muzyka - PSP z OP w Biadaczu, Małgorzata Glomb - PSP w Bogacicy, Ewa Niewolińska - PSP z OP w Kujakowicach Dolnych i OZ w łowkowicach, Halina Wojnarowska - PSP z OP w Kuniowie, Piotr Noculak - PG Nr 2 w Bogacicy, Grażyna Młynarczyk - PG nr 3 w Kluczborku, Anna Bereska Trybuś - PG Nr 4 w Kujakowicach Górnych, Małgorzata Gwozdecka - GSM w Kluczborku, Jarosław Przybył - PG Nr 5 w Kluczborku, Mariola Piwowar - PG Nr 5 w Kluczborku, oraz pracownicy administracyjno-obsługowi: Helena Garbacz - PP Nr 1 w Kluczborku i Maria Szklany - PP w Bogacicy z OZ w Bażanach. Część artystyczną uroczystości przygotowała młodzież z Publicznego Gimnazjum nr 3 i Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Kluczborku pod kierunkiem nauczycieli polonistów. Występująca młodzież to uczniowe: Agnieszka Bobowska, Małgorzata Chrzan, Dominika Myśliwczyk, Natalia Syguła, Alicja Woźniak, Agata Babik, Martyna Bocianek, Krzysztof Dąbrowski, Rafał Mzyk, Aleksandra Krupka, Kamil Światlak, Karina Haik, Beata Kulesza, Dominika Sowiej, Magdalena Famuła ,Nikol Baczyńska, Zofia Boruch, Łukasz Wielki, Mariusz Wieroński, Alicja Jaszcz, Mateusz Krupka Piękny program artystyczny z wspaniałą muzyką przepełnioną elementami humoru był wspaniałym podziękowaniem za trud i naukę dla wszystkich pracowników oświaty w gminie Kluczbork.wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-10-17 15:43:10, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-10-17 15:43:07, Maciej Knapa

Stowarzyszenie "Hospicjum Ziemi Kluczborskiej Św. Ojca Pio" oraz Zakład Medycyny i Opieki Paliatywnej ŚUM w Katowicach zapraszają na IV Kluczborską Konferencję Medycyny Paliatywnej w dniu 22.10.2011 od godz. 9.30 w sali konferencyjnej UM w Kluczborku. Tematem przewodnim tegorocznej Konferencji jest "DWA BIEGUNY DOBREJ POSŁUGI HOSPICYJNEJ - PROFESJONALIZM A ZAANGAŻOWANIE SERCA". Program naukowy: Godz. 9.30 - powitanie uczestników konferencji Godz. 9.45 - 10.15 "Ból neuropatyczny i przebijający - aktualne możliwości diagnostyki i terapii" Dr n. med. Marcin Janecki ( Zakład Medycyny i Opieki Paliatywnej ŚUM w Katowicach) Godz. 10.15-10.45 "Leczenie nudności, wymiotów i zaparcia stolca u chorych w opiece paliatywnej" Dr n. med. Wojciech Leppert (Katedra i Klinika Medycyny Paliatywnej Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu) Godz. 10.45-11.15 "Duszność i kaszel - problemy diagnostyczne i terapeutyczne w opiece paliatywnej" Dr Leszek Strzelecki (Hospicjum Miłosierdzia Bożego w Gliwicach) Godz. 11.15-11.30 - Dyskusja na tematy pierwszego panelu Godz.11.30-12.00 Przerwa kawowa (rozmowy towarzyskie) Godz. 12.00-12.30 "Znaczenie humoru w opiece paliatywnej" Dr hab. n. med. Zbigniew Bohdan (Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Onkologii AM w Gdańsku, Hospicjum im. Ks. Dutkiewicza w Gdańsku ) Godz. 12.30-13.00 "Posługa hospicyjna - angażowanie serca w pomoc bliźniemu" Dr Anna Byrczek (Hospicjum Św. Kamila w Bielsku-Białej) Godz. 13.00-13.30 "Wobec trudnych pytań i sytuacji w domu chorego" Ks. Marek Wójcicki ( kapelan hospicyjny oraz oddz. onkologicznych ) Godz. 13.30-13.45 "Hospicjum Ziemi Kluczborskiej Św. Ojca Pio" - w drodze do dobrej posługi hospicyjnej Dr Janusz Cholewiński - (Hospicjum Ziemi Kluczborskiej Św. Ojca Pio w Byczynie) Godz. 13.45-14.00 - Dyskusja na tematy drugiego panelu Godz. 14.10-15.00 Obiad 15.00-16.00 Występ kabaretu "Drzewo A Gada" ze Stowarzyszenia Absurdalny Kabaret Godz. 16.00-16.30 Agapa z kawą kończąca konferencję - czas na refleksje, wręczenie certyfikatów.

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-10-17 15:13:45, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-10-17 15:13:42, Maciej Knapa

W dniach 7-9 października br. z wizytą w Gminie Kluczbork przebywała 50-osobowa delegacja z Mikroregionu Záhoran. W sobotę sołtys Kuniowa Wojciech Fudali i Artur Nowak przedstawili prezentację pokazująca zmiany, które zaszły w ostatnich latach w Kuniowie, gdy założono bezprzewodowy internet, gdy w kilku pomieszczeniach szkoły powstała sala internetowa i miejsce spotkań dla dzieci, młodzieży i seniorów (prężnie działa koło gospodyń wiejskich), a obok stanęła "Izba Pamięci Regionalnej i Rzemiosła", czyli kuźnia, piekarnia i izba regionalna. Wskazał również na działania, jakie realizuje Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kuniów: organizację zajęć dla dzieci w czasie ferii i wakacji (półkolonie), pikników (m.in. harleyowy zlot "Memento Mori") i wycieczek, festynów czy nieszablonowych akcji pomocy dla chorych dzieci czy rodzin poszkodowanych przez żywioł. Był też czas, aby zwiedzić samą wioskę i pochwalić się siedzibą Ochotniczej Straży Pożarnej, zaprezentować pokaz udzielania pierwszej pomocy w wypadkach samochodowych czy walkę rycerzy z bractwa rycerskiego. Dużym zainteresowaniem cieszyła się możliwość zobaczenia Kuniowa z wysięgnika 30-metrowej drabiny strażackiej.
Po południu czescy goście byli zaproszeni do Ligoty Dolnej, gdzie sołtys Tadeusz Doliński opowiedział o idei "Zielonej Wyspy" (mającej być przeciwwagą dla sąsiadującej podstrefy ekonomicznej), wokół której skupiły się działania mieszkańców. Dzięki ich zapałowi powstał plac zabaw przy przedszkolu (będący popołudniami do dyspozycji dzieci z wioski), rozbudowano budynek świetlicy tworząc piękną salę konferencyjną, utworzono górkę dla dzieci i Mały Rynek - wizytówka wsi (pierwszy projekt Grupy Odnowy Wsi). W Ligocie Dolnej prężnie działa koło gospodyń (jego członkinie powitały czeskich gości w strojach ludowych). Podkreślił, że nic nie udałoby się bez zaangażowania mieszkańców, Rady Sołeckiej, GOW, Stowarzyszenia Miłośników Ligoty Dolnej "Zielona Wyspa" i wsparcia lokalnych przedsiębiorców.

Po wizycie w Ligocie Dolnej zaprezentowaliśmy mieszkańcom Mikroregionu Záhoran centrum Kluczborka. Przechadzka spod ratusza spokojnymi ulicami pozwoliła na pokazanie zabytków i historii naszego miasta. W niedzielę na pożegnanie Gmina Kluczbork przekazała Mikroregionowi Záhoran drewnianego opiekuna do stojących przed siedzibą mikroregionu słomianych zwierząt. Zaskoczeni czescy goście natychmiast "ochrzcili" go mianem "Stanislav" mając w pamięci działającego dla wioski Kuniów Stanisława Konarskiego. Obiecali, że drewniany opiekun znajdzie należne mu miejsce w Rouské.
Po niedzielnym śniadaniu delegacja z Mikroregionu Záhoran udała się do Krasiejowa. Tu w jurajskiej scenerii utworzonej na terenie byłego wyrobiska cegielni, nasi czescy goście mogli uczestniczyć w podróży w tunelu czasu, potem pod szklaną podłogą Pawilonu Paleontologicznego mogli podziwiać największe w Europie nagromadzenie szczątków mezozoicznych gadów i płazów, a następnie wzdłuż dwukilometrowej trasy zwiedzania zobaczyć stojące przy niej unikatowe modele dinozaurów.
Mamy nadzieję, że ten krótki pobyt na terenie Gminy Kluczbork na długo pozostanie w pamięci czeskich gości i będzie podstawą do dalszej współpracy Kluczborka z Mikroregionem Záhoran. Przygotowała: Ewa Bukowska

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-10-17 15:00:46, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-10-17 15:00:42, Maciej Knapa

Z okazji Dni Walki z Rakiem Piersi Stowarzyszenie Regionu Kluczborskiego "Kobietom - Mammograf" organizuje w Kluczborku "Różowy Marsz Nadziei". Zapraszamy wszystkich chętnych na kluczborski Rynek w dniu 17 października br (poniedziałek) o godz. 13.00. Po krótkich informacjach na temat profilaktyki chorób nowotworowych przejdziemy ul. Kopernika nad staw przy ulicy Kościuszki i posadzimy na Różowej Alei cebulki krokusów. Chcemy w ten sposób zamanifestować potrzebę zjednoczenia się wszystkich Kluczborczan w walce z chorobami nowotworowymi, zwłaszcza z rakiem piersi. Pragniemy przypomnieć Kobietom, że profilaktyka to jedyny skuteczny sposób na wykrycie raka w porę i szybkie podjęcie skutecznego leczenia oraz uczulić Panie na konieczność systematycznego badania piersi. Chcemy poinformować Kluczborczanki, że mogą wykonać badania przesiewowe w pracowni mammograficznej w kluczborskim szpitalu. W ramach patronatu nad Różową Aleją w Kluczborku po raz 3. chcemy wspólnie posadzić 100 krokusów upiększając ten urokliwy zakątek naszego miasta. Serdecznie zapraszamy. Z poważaniem Ewa Zgadzaj-Martyniuk Prezes Stowarzyszenia Regionu Kluczborskiego "Kobietom - Mammograf" http://kobietommammograf.orangespace.pl

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-10-14 08:45:53, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-10-14 08:45:50, Maciej Knapa

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-10-13 15:57:54, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-10-13 15:57:10, Jarosław Nazarkiewicz

Zapraszamy na spotkanie "Jesień w poezji i muzyce" dnia 27 października 2011r., o godz. 17.00 w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Kluczborku przy ul. Miarki 2. Wystąpią: Agnieszka Chrobot, Małgorzata Pasznicka, Mariusz Buczek.

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-10-12 12:34:20, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-10-12 12:33:04, Jarosław Nazarkiewicz

Stowarzyszenie "Hospicjum Ziemi Kluczborskiej Św. Ojca Pio" dziękuje wszystkim, którzy wzięli udział w dniu 08.10.2011 we wspaniałym koncercie Mietka Szcześniaka na rzecz budowy naszego wspólnego hospicjum stacjonarnego dla pacjentów powiatu kluczborskiego w Smardach Górnych k. Kluczborka. Dochód ze sprzedaży cegiełek w wysokości 8 000 zł zostanie przeznaczony na zakup materiałów budowlanych potrzebnych do dalszych prac przy budowie hospicjum. Stowarzyszenie bardzo dziękuje sponsorom tego koncertu, którymi byli: Gmina Kluczbork, OSiR Kluczbork, Wagrem Kluczbork, Bank Spółdzielczy Namysłów, Athletic Kluczbork, Hydrokom Kluczbork oraz P.V. Prefabet Kluczbork. Jednocześnie informujemy, że planowany na grudzień koncert gwiazd na rzecz naszego Hospicjum z przyczyn niezależnych od Stowarzyszenia został przeniesiony na przyszły rok. O terminie koncertu Stowarzyszenie będzie informowało.
wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-10-12 09:29:32, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-10-12 09:29:29, Maciej Knapa

Gmina Kluczbork otrzymała nagrodę KRYSZTAŁ PRZETARGÓW PUBLICZNYCH dla najlepszego zamawiającego w kategorii Przedsięwzięcia wspierające sport i kulturę za Budowę Wojewódzkiego Kampusu Sportowo-Rekreacyjnego "STOBRAWA" - pawilon sportowy, internat sportowy, hala sportowa. Kryształy Przetargów Publicznych to nagrody, których celem jest promocja i upowszechnianie stosowania najlepszych zasad i praktyk w dziedzinie zamówień publicznych. Kryształy otrzymują zamawiający, którzy przeprowadzają postępowania w sposób przejrzysty i nienaruszający zasad uczciwej konkurencji, doprowadzając do wyboru najkorzystniejszej oferty. Kryształami nagradzani są również wykonawcy, którzy realizują inwestycje w zgodzie z najwyższymi standardami i poszanowaniem dla publicznych pieniędzy. Organizatorem nagrody KRYSZTAŁY PRZETARGÓW PUBLICZNYCH jest miesięcznik "Przetargi Publiczne". Patronat nad konkursem sprawuje Minister Gospodarki, Minister Infrastruktury, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Środowiska i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-10-12 08:28:20, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-10-12 08:28:17, Maciej Knapa

W dniach 23-25 września 2011 r.w Lublinie, najmłodsi adepci sztuki walki rywalizowali o miejsca na podium w I Pucharze Europy Dzieci w Karate Tradycyjnym. Natalia Giebułtowicz zawodniczka Kluczborskiego KK zdobyła 2 miejsce w Kata indywidualnym dziewcząt w kategorii juniorów młodszych. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów !

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-10-11 08:11:54, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-10-11 08:11:47, Maciej Knapa

Od 30 września na ekranach kin w całej Polsce film "Ki" Leszka Dawida. Pochodzący z Kluczborka Leszek Dawid był dotychczas twórcą kilku filmów krótkometrażowych i dokumentalnych, m.in. nagradzanego dokumentu "Bar na Victorii". Doceniony na festiwalu filmowym w Gdyni film "Ki" to jego debiut fabularny. Więcej o filmie w wywiadzie z autorem, który ukazał się w Dużym Formacie, dodatku do Gazety Wyborczej: http://wyborcza.pl/1,75480,10368850,Leszek_Dawid__Ki_kontra_reszta_swiata.html

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-10-07 12:25:13, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-10-07 12:25:10, Maciej Knapa

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-10-06 13:56:52, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-10-06 13:56:49, Maciej Knapa

Kluczborski JAZZ PUB zaprasza do wspólnego świętowania kolejnych swoich urodzin. W ramach obchodów ósmej już rocznicy powstania, 13.10 odbędzie się koncert VOO VOO z Wojciechem Waglewskim na czele. Bilety do nabycia w JAZZ PUBIE w cenie 40 zł, w dniu koncertu 50 zł. Iloś miejsc ograniczona.

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-10-05 12:57:07, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-10-05 12:57:04, Maciej Knapa

Rada Miejska w Kluczborku informuje: LISTA OSÓB WYBRANYCH NA ŁAWNIKÓW do Sądu Rejonowego w Kluczborku na lata 2012-2015 1. Byczyńska Janina 2. Czaja-Mamala Agnieszka 3. Figurniak Wiesław 4. Michalewski Adam 5. Niedźwiecki Jerzy 6. Stefański Waldemar 7. Widziszowska Maria PODSTAWA : Uchwała Rady Miejskiej Nr XIII/123/11 z dnia 28 września 2011 r.

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-10-05 08:53:56, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-10-05 08:53:50, Maciej Knapa

23. września przedstawiciele Sołectwa Maciejów oraz Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Maciejów MIODOWA KRAINA wzięli udział w uroczystości wręczenia nagród i wyróżnień w dorocznym konkursie PIĘKNA WIEŚ OPOLSKA organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego. Mieszkańcy wsi Maciejów po raz kolejny startując w kategorii na Najlepszy Projekt (dwa lata temu wieś zajęła I miejsce w tej samej kategorii za Apiinhalatory Pszczele) otrzymali wyróżnienie za program realizowany w roku 2010 w ramach FIO o nazwie Sekcja Szermierki szablami Go-Now. Sołtys Jarosław Krawiec oraz Prezes lokalnego Stowarzyszenia Rafał Lasek odebrali gratulacje z rąk Marszałka Województwa Opolskiego p. Sebesty, Wojewody Opolskiego p. Wilczyńskiego oraz innych członków kapituły przyznającej nagrody. Poza pamiątkowymi dyplomami oraz pucharem sołectwo otrzymało także nagrodę pieniężną w wysokości 2 000 zł. Wyróżnienie tym cenniejsze, iż mimo zakończenia programu, dzieci i młodzież skupieni w sekcji sportowej, dalej kontynuując systematyczne treningi, wyjechały przed dwoma tygodniami na IV Ogólnopolskie Mistrzostwa w Szermierce Go-Now w Łodzi. Sekcja reprezentowana przez 14 zawodników uzyskała bardzo dobre wyniki a trzem osobom udało się zająć miejsca na podium. I tak: - Emanuela Kołodziej, uczennica PSP w Kujakowicach D. zdobyła złoty medal w kategorii wiekowej 7-12 lat - Jakub Maliszewski, uczeń Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 przy ul. Konopnickiej w Kluczborku, zdobył srebrny medal w kategorii wiekowej 13-18 lat - Damian Kolanus, uczeń Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Mickiewicza w Kluczborku, zdobył brązowy medal w kategorii wiekowej 13-18 lat. Należy podkreślić, iż sekcja szermierki Go-Now prowadzona przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Maciejów MIODOWA KRAINA jest jedyną w Polsce prowadzoną na terenach wiejskich.

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-10-05 08:47:55, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-10-05 08:47:51, Maciej Knapa

W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, Filia Młodzieżowego Biura Pracy w Kluczborku zaprasza do udziału w Giełdzie Pracy osoby zainteresowane pracą za granicą w charakterze pracownika produkcji lub opiekuna osoby starszej . Dla osób, które zainteresowane są wyjazdem do opieki pracodawca oferuje bezpłatne szkolenie z języka obcego . Giełda Pracy odbędzie się 20.10.2011r. w sali "Krokus" przy Kluczborskim Domu Kultury ul. Mickiewicza 5 w godzinach 9.00-11.00 Kontakt do pośrednika: Agnieszka Świderska-Włodarczyk Filia MBP w Kluczborku ul. Mickiewicza 5 I piętro pok. nr 19 tel. 77 418 20 50 e-mail: mbpkluczbork@ohp.opole.pl Zapraszamy!

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-10-05 07:45:14, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-10-05 07:44:39, Jarosław Nazarkiewicz

4. października o godzinie 9:00 na Stadionie Miejskim w Kluczborku rozpocznie się Charytatywny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Prezesa Miejskiego Klubu Sportowego Andrzeja Buły. Turniej ma propagować ideę "STOP przemocy domowej, STOP przemocy stadionowej" a cały dochód z tego Turnieju zostanie przekazany na cel charytatywny. Wstęp tylko 1 zł. Więcej na stronie: www.mkskluczbork.pl

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-10-03 13:33:59, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-10-03 13:33:56, Maciej Knapa

Gmina Kluczbork i Powiat Kluczborski zostali wyróżnieni na konferencji "Rządowe programy rozwoju lokalnego - oddziaływanie społeczne i ekonomiczne", która odbyła się w Sali Herbowej Wojewódzkiego Urzędu Opolskiego w dniu 29 września 2011r. Głównym tematem konferencji było omówienie zrealizowanych inwestycji w ramach rządowych programów rozwoju lokalnego w województwie opolskim w latach 2008-2011. Inwestycje były realizowane w ramach trzech programów: -Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 -Program Moje Boisko - Orlik 2012 -Program Radosna Szkoła. Wojewoda Opolski Ryszard Wilczyński uhonorował tytułem "Lider Dobrych Inwestycji" w trzech kategoriach samorządy, które w sposób najaktywniejszy korzystały z programów rządowych. W kategorii "Aktywnośc" zwyciężyli gmina Kluczbork oraz powiat strzelecki Gmina Kluczbork zrealizowała największą liczbę projektów we wszystkich edycjach programów rozwoju lokalnego spośród gmin. Ponadto jako jedyna jednostka samorządu terytorialnego Gmina Kluczbork realizowała inwestycje we wszystkich edycjach w/w programów. W kategorii inwestycje drogowe zwyciężyli gmina Kluczbork oraz powiat Olesno Projekty gminy Kluczbork składane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych były jednym z najwyżej ocenianych przez członków Wojewódzkiej Komisji Oceny Projektów. W kategorii "Efektywność" zwyciężyli Powiat Kluczborski oraz Gmina Olszanka. W tej kategorii zwycięzcami zostały te samorządy, w których wartość inwestycji łącznie z trzech programów rozwoju lokalnego w latach 2008-2011 była najwyższa w przeliczeniu na jednego mieszkańca: Gmina Olszanka (729,79 zł na mieszkańca) oraz Powiat Kluczborski (237,80 zł na mieszkańca). Zobacz prezentację Kluczborka dot. Rządowych Programów Rozwoju Lokalnego w formacie *.pdf
Więcej na: http://www.opole.uw.gov.pl/aktualnosci-12-2-1595.html http://www.nto.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20110929/REGION/591747752 http://www.dobreinwestycje.opole.pl/ Źródło. Opolski Urząd Wojewódzki i Nowa Trybuna Opolska

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-09-30 13:30:43, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-09-30 13:30:41, Maciej Knapa

W dniach 20-21 września 2011r Gmina Kluczbork prezentowała się w Brukseli przed Parlamentem Europejskim w ramach przedsięwzięcia - "Opole and friends, czyli Opolskie kwitnie w Brukseli", które zostało zorganizowane wspólnie przez Posłankę do Parlamentu Europejskiego Danutę Jazłowiecką i Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego oraz gminy województwa opolskiego. Przed budynkiem Parlamentu Europejskiego zainstalowane zostało miasteczko opolskie - gdzie przez dwa dni na regionalnych stoiskach gminy i powiaty prezentowały walory turystyczne, kulinarne, gospodarcze oraz wyroby lokalnych rzemieślników i artystów. Na wielkim ekranie diodowym pokazywane były filmy o regionie. Mieszkańcom Brukseli zaprezentowały się opolskie mażoretki oraz Młodzieżowa Orkiestra Dęta Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej z Kędzierzyna Koźla.Gmina Kluczbork, zgodnie z hasłem promocyjnym "Kluczbork miodem płynący i kołoczem pachnący", przygotowała degustację miodu pszczelego z Pasieki Zarodowej w Maciejowie oraz częstowała kołoczem, który od lipca 2011r. został uznany przez Unię Europejską jako produkt regionalny pierwszy na Górnym Śląsku i dwudziesty dziewiąty w Polsce. Kołocz upieczony przez pana Benjamina Godylę z Kujakowic cieszył się ogromnym zainteresowaniem zarówno wśród europarlamentarzystów jak i mieszkańców Brukseli, którzy licznie odwiedzali stoisko Kluczborka. Degustacja była najlepszą okazją do przybliżenia obcokrajowcom atrakcji turystycznych Kluczborka i okolic, do których należą Wojewódzki Kampus Sportowo Rekreacyjny STOBRAWA, nowobudowany zbiornik retencyjny, kemping w Bąkowie, gospodarstwa ekologiczne, oraz 122 km tras rowerowych.


We wtorek wieczorem w budynku Parlamentu Europejskiego odbyło się uroczyste otwarcie wystawy "Kobiety - takie inne" znakomitego opolskiego grafika i malarza Bolesława Polnara, a wieczór uświetniły koncerty kameralistów z Opolskiej Filharmonii i piosenkarki Anny Panas z towarzyszeniem Trio Andrzeja Jagodzińskiego.

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-09-30 13:15:29, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-09-30 13:15:27, Maciej Knapa

Warszawa, 29 września 2011 r. Państwowa Komisja Wyborcza ZPOW-503-208/11 Państwowa Komisja Wyborcza wyjaśnia, że po zakończeniu kampanii wyborczej, czyli na 24 godziny przed dniem wyborów i w dniu wyborów, przemieszczanie się pojazdów, w tym pojazdów komunikacji miejskiej, na których umieszczono wyborcze materiały agitacyjne traktowane jest jako aktywna forma agitacji i naruszenie zakazu, zawartego w art. 107 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.). Użytkownik pojazdu eksploatowanego w okresie tzw. "ciszy wyborczej" obowiązany jest, najpóźniej w dniu 7 października 2011 r. do godz. 24.00, usunąć materiały agitacyjne umieszczone zarówno na zewnątrz pojazdu, jak również znajdujące się wewnątrz pojazdu. Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan J. Jaworski

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-09-30 13:05:59, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-09-30 13:05:56, Andrzej Kalandyk

Podczas sesji Rady Miejskiej 28 września wręczono stypendia uczniowskie Burmistrza Miasta Kluczborka za wybitne osiągnięcia naukowe i kulturalne w roku szkolnym 2010/2011. Spośród 21 złożonych wniosków komisja stypendialna przyznała stypendia 9 uczniom z największymi osiągnięciami. Stypendia, w kwocie od 200 zł do 350 zł miesięcznie, będą wypłacane przez cały rok szkolny 2011/2012. Burmistrz Kluczborka Jarosław Kielar wręczając stypendystom dyplomy, a rodzicom listy gratulacyjne podkreślił, że z roku na rok osób nagrodzonych tymi stypendiami jest coraz więcej (w 2009r. było ich czworo, rok później już pięcioro, a w 2011r. nagrodzono 9 osób). Bardzo cieszy fakt, że wśród stypendystów są osoby, które otrzymują stypendium trzeci raz z rzędu. Poniżej przedstawiamy osiągnięcia stypendystów. Flecistka Jagoda Krzemińska została nagrodzona już po raz trzeci z rzędu. W ubiegłym roku szkolnym zdobyła I miejsce w Międzynarodowym Konkursie Fletowym w Londynie oraz I miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Fletowym w Bielsku-Białej, w Sosnowcu i w Sochaczewie. Muzyczną naukę kontynuuje w szkole muzycznej II stopnia w Opolu. W imieniu Jagody stypendium odebrała mama Barbara Lubczyńska-Krzemińska.
Maciej Pawlikowski to kolejny nagrodzony stypendium po raz trzeci. Maciej został m.in.: laureatem (XIII miejsce w Polsce) Mistrzostw Polski w Grach Matematycznych i Logicznych oraz zajął V miejsce drużynowo XLII Małej Olimpiady Matematycznej (I miejsce w woj. opolskim).
Listę trzykrotnie nagrodzonych zamyka para taneczna Michał Marzec i Kornelia Durka. W tym roku zdobyli m.in. pierwsze miejsca w: w Mistrzostwach Polski Południowej, w IV Ogólnopolskim Turnieju Tańca Towarzyskiego "Silesian Cup 2011", I miejsce oraz Grand Prix Polski Junior II w stylu latin w Międzynarodowym Turnieju Tańca w Jeleniej Górze, w Grand Prix Polski Junior II w Rybniku oraz VI miejsce w XXXII Międzynarodowym Turnieju Sportowego Tańca Towarzyskiego Wiosna 2011 Grand Prix Polski Standard Latin i V miejsce w Grand Prix Polski w Pile.

Druga para taneczna z dużymi osiągnięciami, ale młodsza wiekiem i stażem to nagrodzeni po raz pierwszy Maciej Kinder i Aleksandra Podolińska. Podnoszą swoje kwalifikacje taneczne i zajmują I miejsca w turniejach ogólnopolskich w Częstochowie, Trzebnicy, Zawierciu, III miejsca w Krakowie i Kluczborku. Do największych osiągnięć mogą zaliczyć: I miejsce - IV Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Jerzego Mierzwy w Kluczborku (X 2010), II miejsce - IV Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego z udziałem par zagranicznych o Puchar J.Mierzwy w Kluczborku oraz w styczniu 2011r. III miejsce na 37 Ogólnopolskim Turnieju Tańca Towarzyskiego o Puchar M.Wieczystego w Tańcach Ameryki Łacińskiej w Krakowie (i awans z kat. C do B). Doskonale godzą taniec i naukę w szkole.

Nagrodzeni w tym roku po raz pierwszy akordeoniści Przemysław Chałupka i Łukasz Wielki występują solo i jako duet i w obu kategoriach zdobywają wysokie miejsca w konkursach i festiwalach. Przemysław zdobył m.in.: II miejsce w XI Międzynarodowym Konkursie Akordeonowym Muzyki Rozrywkowej i Popularnej CONCERTINA 2011 i III miejsce w duecie wraz z Łukaszem Wielkim, II miejsce podczas IV Festiwalu Kameralnych Zespołów Akordeonowych Szkół Muzycznych I stopnia w Oleśnie czy wyróżnienie w VII Dolnośląskim Konkursie Akordeonowym w Lubaniu. Łukasz do swoich sukcesów może zaliczyć m.in.: II nagrodę w XIV Gorlickich Konfrontacjach Akordeonowych, I miejsce w VII Dolnośląskim Konkursie Akordeonowym, III miejsce w XI Międzynarodowym Konkursie Akordeonowym Muzyki Rozrywkowej i Popularnej CONCERTINA czy II miejsce podczas IV Festiwalu Kameralnych Zespołów Akordeonowych Szkół Muzycznych I stopnia. Obaj zdali pomyślnie egzaminy do szkoły muzycznej II stopnia w Opolu.

Monika Neumann została nagrodzona w uznaniu swoich osiągnięć na polu literackim. Monika jest autorką książki "Ann Luiza Mond i Przepowiednia Sprawiedliwości" oraz redaktor naczelną w szkolnym kole redaktorskim. Bierze udział w wielu konkursach i olimpiadach (język niemiecki, konkursy recytatorskie) zdobywając tytuł finalisty. Osiąga doskonałe wyniki w nauce.


Laureatom i ich rodzicom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-09-30 09:33:24, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-09-30 09:33:22, Maciej Knapa

NOWA KONCEPCJA ORGANIZACJI RUCHU W RYNKU Informujemy, że trwa obecnie realizacja projektu "Rewitalizacja miasta Kluczborka obejmująca remont Ratusza, dróg i kanalizacji deszczowej wokół Rynku, remont Parku Miejskiego oraz remont części wspólnych budynków wspólnot mieszkaniowych" Projekt przewiduje szereg działań inwestycyjnych i remontowych. Jednym z najważniejszych zadań w ramach projektu jest remont ratusza (elewacja i wnętrza) oraz remont i przebudowa dróg w Rynku. Remont Ratusza rozpoczął się we wrześniu 2011 r. i zostanie zakończony w 2012r. Remont i przebudowa dróg w Rynku zostanie zrealizowana w 2012r. Zakres inwestycji obejmuje m.in: 1) remont ulic wokół Rynku polegający na wykonaniu nawierzchni ulic z kostki brukowej 2) remont istniejących i budowę nowych zieleńców, 3) remont istniejących parkingów i zatok postojowych, 4) remont chodnika i klombów, 5) remont kanalizacji deszczowej. Projekt organizacji ruchu w pierwotnej wersji zakładał zamknięcie ruchu wszystkich dróg wokół rynku za wyjątkiem ul. Ściegiennego. W ramach konsultacji społecznych, które odbywały się w 2004r. i 2005r. postanowiono o niezamykaniu całego ruchu wokół Rynku. Temat zamykania rynku był również przedmiotem obrad Rady Miejskiej w Kluczborku, która w 2005r. opowiedziała się za zamknięciem Rynku. Oto najważniejsze projektowane zmiany organizacji ruchu: 1) W wyniku realizacji inwestycji zostaną zamknięte dla ruchu samochodowego deptak łączący ul. Piłsudskiego i ul. Krakowską. 2) Będzie możliwy wjazd samochodów dostawczych na czas rozładunku bez względu na porę dnia ,nie dłuższy niz 15-20 minut. 3) Nadal będzie funkcjonował postój taksówek wjazd będzie możliwy od parkingu przy ratuszu od strony ul. Ściegiennego. 4) Liczba miejsc parkingowych w Rynku po zmianie wyniesie ok. 50 miejsc + 20 miejsc przy ul. Ściegiennego w kierunku Zamkowej 5) Będą parkingi dla osób niepełnosprawnych 6) W okresie 5 lat od zakończenia inwestycji parkowanie w rynku będzie bezpłatne 7) Będzie wykonany parking dla rowerów Koszt remontu dróg wyniesie ok. 1,7 mln zł a koszt remontu Ratusza wyniesie ok. 1,4 mln zł. Powyższe zadanie będą dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007-2013 w wysokości 75 % kosztów kwalifikowanych. Szczegółowy projekt organizacji ruchu zawiera poniższa grafika.

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-09-29 13:18:49, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-09-29 13:18:08, Jarosław Nazarkiewicz

W dniu 2 sierpnia 2011r. ukazała się informacja, dot. remontu ul. Gazowej o następującej treści "Inwestycja ta była w projekcie budżetu na ten rok, ale podczas uchwalania budżetu radni wykreślili to zadanie" Informujemy, że ul.Gazowa nie była ujęta w projekcie budżetu nad którym obradowali radni, w związku z czym radni nie zajmowali się tą kwestią.

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-09-28 14:05:29, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-09-28 14:03:25, Mirosław Birecki

Zakończono realizację projektu pn. "Modernizacja z remontem dróg gminnych-ulic Słowackiego, Sienkiewicza, Reymonta, Kochanowskiego, Chopina i Wolności w Kluczborku" na którego realizację pozyskano środki z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011. Przedsięwzięcie było jednym z najważniejszych i największych przedsięwzięć remontowych dróg w Kluczborku w ostatnich latach. Remont kosztował gminę 2 738 108,39 mln zł z czego dotacja z budżetu Państwa wyniosła 1 368 120,62 zł, wkład własny gminy wyniósł 1 269 987,77, wkład partnera (Powiat Kluczborski) wyniósł 100 000,00 zł. Drogi będące przedmiotem projektu zlokalizowane są w centralnej części miasta i stanowią ważne odcinki komunikacyjne w mieście, którym codziennie poruszają się setki samochodów, ponieważ stanowią one połączenia z drogami wylotowymi z miasta. Podstawowym celem remontu dróg ul. Słowackiego, Sienkiewicza, Wolności, Reymonta, Kochanowskiego, Chopina była przede wszystkim poprawa warunków ruchu kierowców podróżujących przedmiotowymi ulicami oraz poprawa komfortu przemieszczania się pieszych, poprzez remont chodników, dostosowanie odcinków ulic do właściwych parametrów technicznych. W wyniku zrealizowania projektu wydatnie zwiększy się bezpieczeństwo ruchu i jego płynność. W wyniku realizacji Projektu wyremontowano sześć ulic o łącznej długości 2140,9 m., powierzchnia wyremontowanych dróg wyniosła 13 525 m. kw., powierzchnia wyremontowanych chodników wyniosła 8150 m. kw.

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-09-27 13:34:20, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-09-27 13:34:12, Jarosław Nazarkiewicz

Informujemy że w dniu 28 września 2011r. (środa) o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kluczborku na sesji Rady Miejskiej w Kluczborku zaplanowano dyskusję na temat reorganizacji ruchu wokół Rynku. Zainteresowanych zapraszamy

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-09-26 09:38:40, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-09-26 09:38:13, Jarosław Nazarkiewicz

Kluczbork, dnia 26.09.2011 r. IE.524.7.2011 GMINA KLUCZBORK reprezentowana przez BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kluczbork z zakresu pomocy społecznej RODZAJ ZADANIA zakup węgla na zimę ludziom ubogim; chorym; samotnym; o niskich dochodach oraz inne formy pomocy rzeczowej I. FORMA REALIZACJI ZADANIA : WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO II. TERMIN, WARUNKI REALIZACJI ZADANIA I WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA 1.Termin realizacji zadania: 24.10.2011 r.-31.12.2011 r. 2.W roku 2011 na realizację zadania proponuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości:50 000 PLN. 3.Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku wnioskodawca może przyjąć zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać ofertę. 4.Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji 5.Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie na wykonanie zadania publicznego. III. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI 1.Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2.Oddziały terenowe nie posiadające osobowości prawnej nie mogą samodzielnie ubiegać się o dotację. Oferta powinna zostać złożona za pośrednictwem zarządu głównego lub oddziału posiadającego osobowość prawną, natomiast w ofercie powinien być wskazany oddział upoważniony do bezpośredniego wykonania zadania. 3.Oferent może złożyć w konkursie tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia większej liczby ofert, wszystkie zostaną odrzucone ze względów formalnych. 4.Oferty wraz z dokumentami nie będą zwracane oferentowi. 5.Brak rozliczenia poprzednich umów skutkuje nie rozpatrywaniem złożonej oferty w konkursie. GMINA KLUCZBORK zastrzega sobie prawo do: 1.Negocjowania z oferentami wysokości dotacji, terminu realizacji zadania oraz zakresu rzeczowego zadania. 2.Zmiany wysokości środków przeznaczonych na realizację zadania w trakcie trwania konkursu. 3.Możliwości wybory jednej lub wielu ofert w ramach środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań. 4.Przełożenia terminu rozstrzygnięcia konkursu. V. WYMOGI OFERTY 1.Oferta konkursowa powinna spełniać wymagania opisane w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. 2011 Nr 6, poz. 25). 2.Do oferty należy dołączyć kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji. Odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany. 3.Nie jest dopuszczalne samodzielne nanoszenie jakichkolwiek zmian we wzorze oferty. Oferty muszą podpisać osoby, które są upoważnione do reprezentowania oferenta na zewnątrz i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych (zawierania umów). VI.LIMITY 1.Wysokość środków finansowych przeznaczonych na koszty administracyjne może wynosić do 10% dotacji. 2.Wysokość środków finansowych przeznaczonych na zakup węgla musi wynosić minimum 70% dotacji. 3.Wysokość środków finansowych przeznaczonych na zakup pomocy rzeczowej może wynosić do 30%. VII. KRYTERIA WYBORU OFERTY 1.Ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez starający się o przyznanie dotacji podmiot. 2.Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacja zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania. 3.Ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których realizowane będzie zadanie publiczne. 4.Uwzględnienie zadeklarowanego udziału środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania; 5.Ocena wkładu rzeczowego, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i prace społeczną członków, 6.Dotychczasowa współpraca podmiotu składającego ofertę na realizację zadania publicznego z Gminą Kluczbork. VIII. TERMIN SKŁADANIA OFERT I TRYB WYBORU OFERTY 1.Ofertę konkursową na realizację wyżej wymienionych zadań należy złożyć na druku ofertowym w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Kluczborku lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu) na adres 46-200 Kluczbork ul. Katowicka 1 Urząd Miejski w Kluczborku. 2.Termin składania ofert: do 18.10.2011 r. (wtorek) 3.Oferty niespełniające warunków formalnych i złożone po terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia. 4.Druki oferty dostępne są na stronie internetowej www.kluczbork.pl 5.Oferty na realizację zadań będą rozpatrzone w terminie do 20 dni od upływu terminu składania ofert. 6.Złożone oferty zostają poddane ocenie formalnej i merytorycznej. 7.Do opiniowania ofert Burmistrz Miasta Kluczborka powołuje Komisję Opiniującą. Szczegółowy tryb powoływania i zasady działania Komisji zawarte są w Uchwale Nr IV/29/10 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Kluczbork z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2011. 8.Dotacje na realizacje zadania publicznego przyznaje Burmistrz Miasta Kluczborka po zapoznaniu się z opinią Komisji Opiniującej Oferty złożone w konkursie. 9.Szczegółowe zasady przyznawania dotacji zawarte są w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) IX. W roku 2011 Gmina Kluczbork nie realizowała podobnych zadań. W roku 2010 Gmina Kluczbork przekazała na realizację zadania publicznego tego samego rodzaju, dotacje w łącznej wysokości: 50.000 zł - dotację otrzymało stowarzyszenie: Polski Czerwony Krzyż Zarząd Okręgowy w Opolu.

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-09-26 09:37:36, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-09-26 09:36:54, Jarosław Nazarkiewicz

Zapraszamy serdecznie 8 października do Bogdańczowic k/Kluczborka. Impreza odbędzie się w Gospodarstwie Agroturystycznym z nauką jazdy konnej "Stodoła". Program imprezy: 9.00 Kross zręcznościowy dla dzieci i młodzieży (do 16tego roku życia). 11.00 Zawody towarzyskie ( rozprężania i parkur podłoże piaskowe ) 1. Konkurs klasy LL ( wys. przeszkód do 80 cm ) 2. Konkurs klasy L ( wys. przeszkód do 100 cm ) 15:00 Hubertus "Pogoń za lisem" Udział zawodnika w Krosie i zawodach towarzyskich wynosi 30zł. Dla zawodników przewidziane jest flot`s i nagrody rzeczowe. Podczas zawodów zapraszamy do stoiska ze swojskim jedzeniem. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie imprezy. O godzinie 18.00 odbędzie się impreza Hubertusowa w STODOLE u Stodoły, na której do przekąszenia jest chleb ze smalcem i ogórkiem, zupa z pora, bigos, kiełbaska i kaszanka z grilla. Oczywiście pamiętamy o dobrej muzyce i zapewniamy świetną zabawę . Koszt udziału w imprezie to 30 zł od osoby. Wszystkich chętnych proszę o kontakt do środy tj. 5 października 2011. Kontakt do nas: Natalia Stodoła tel. 661 100 140, Barbara Stodoła 602 538 469

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-09-23 10:16:52, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-09-23 10:16:27, Jarosław Nazarkiewicz

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kluczborku zaprasza na dzień 28 września 2011r. (środa) na sesję Rady Miejskiej. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego II p. o godz. 14,30 Wręczenie stypendiów Porządek obrad 1.Sprawy porządkowo-organizacyjne: a/ otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności podejmowanych uchwał, b/ ustalenie porządku obrad, c/ przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, d/ informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych między sesjami. 2. Interpelacje i zapytania Radnych 3.Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2011r. - przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2011r. 4.Podjęcie uchwał w sprawie: Opinie Komisji a/ wyboru ławników na kadencję 2012-2015, -przedstawienie opinii -powołanie Komisji Skrutacyjnej -głosowanie b/ uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kluczbork c/ zmiany uchwały, d/ rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Kluczborka, e/ umorzenie części pożyczki, f/wyrażenia zgody na przedłużenie okres użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Kluczborku przy ul. Byczyńskiej 83a, g/ zmian w budżecie po stronie dochodów ,wydatków i przychodów, h// zmian w budżecie po stronie dochodów , wydatków wieloletniej prognozie finansowej oraz w przedsięwzięciach i/ zaliczenia drogi ul. Wyspiańskiego w Kluczborku do kategorii dróg gminnych i ustalenie jej przebiegu. j/ niewyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym. 5. Odpowiedzi na zgłoszone w pkt.2 interpelacje i zapytania Radnych . 6.Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres między sesjami. -opinia Komisji Rewizyjnej -dyskusja -przyjęcie sprawozdania. 7. Wolne wnioski i zapytania-dyskusja na temat likwidacji miejsc parkingowych w Rynku. 8. Zamknięcie obrad. Przewodniczący Rady Miejskiej w Kluczborku Janusz Kędzia

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-09-22 08:56:21, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-09-22 08:56:17, Ewa Kuziemska

PIERWSZE ZEBRANIE OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH Informuję . że pierwsze zebranie Obwodowych Komisji Wyborczych -odbędzie się w dniu- 27 WRZEŚNIA / Wtorek / 2011r. o godz. 10,00 - OKW od nr 1 - 12 i 26,27,28 / Kluczbork - miasto / i o godz. 12,00 - OKW od nr 13 - 25 / Kluczbork - wieś / W sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kluczborku , II piętro Z up. Burmistrza /-/ Andrzej Kalandyk

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-09-19 15:35:10, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-09-19 15:35:03, Andrzej Kalandyk

Pobierz ZARZĄDZENIE NR AO.120.63.2011 BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA z dnia 19 września 2011 r. w sprawie powołania osób do składu obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011r. w formacie *.pdf

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-09-19 15:21:39, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-09-19 15:21:00, Jarosław Nazarkiewicz

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-09-19 14:15:46, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-09-19 14:15:20, Jarosław Nazarkiewicz

Od 1 października rozpoczynamy w klubie Emaus muzyczną ofensywę, która jest odpowiedzią na coraz większe wymagania kluczborskiej publiczności Na pierwszym koncercie gościć będziemy jedną z gwiazd tegorocznego Stolica Reggae Festiwalu zespól ZEBRA Soundsystem Tychy Zebra live "Ostróda Reggae Festival" Stolica Reggae 2011, Kluczbork Stolica Reggae 2011, Kluczbork Ponad to jeszcze w tym roku na scenie Klubu Emauas zobaczymy takie gwiazdy jak: PAPRIKA KORPS i BO VAVAMUFFIN, PAPRIKA KORPS, BONGOSTAN, GOOD REVISION, ZIELONE ŻABKI, EASTWEST ROCKERS i REGAU Klub Emaus będzie najbardziej muzycznym miejscem w okolicy !! Gorąco zapraszamy i polecamy Z pozdrowieniami Jarek Paluch & klub Emaus Kluczbork

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-09-19 14:08:43, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-09-19 14:04:38, Jarosław Nazarkiewicz

Losowanie członków obwodowych komisji wyborczych odbędzie się 19 września 2011r. o godz. 12,00 w Urzędzie Miejskim w Kluczborku w sali 138.

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-09-16 14:46:48, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-09-16 14:46:36, Jarosław Nazarkiewicz

Burmistrz Miasta Kluczborka informuje, że spisy wyborców w wyborach do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011r zostaną udostępnione do wglądu w dniach od 19 września 2011r. do 3 października 2011r. w godzinach od 12.00 do 15.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kluczborku; ul. Katowicka 1,Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych ,pokój nr 116 (I-piętro) Udostępnienie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek wyborcy, zawierający dane umożliwiające ustalenie tożsamości wyborcy w spisie wyborców.

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-09-16 14:27:42, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-09-16 14:27:36, Jarosław Nazarkiewicz

Zapraszamy do oglądania Kluczborka i wyczynów kluczborskiego morsa Jerzego Krzciuka w programie UWAGA, jutro tj. w sobotę 17.09 o godz. 19.45

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-09-16 12:26:22, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-09-16 12:26:20, Maciej Knapa

Pobierz Obwieszczenie OKW w Opolu o zarejestrowanych listach kandydatów -SEJM okr. 21 w formacie *.pdf Pobierz Obwieszczenie OKW w Opolu o zarejestrowanych kandydatach -SENAT okr. 51 w formacie *.pdf

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-09-15 20:55:30, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-09-15 20:54:10, Jarosław Nazarkiewicz

Stowarzyszenie "Hospicjum Ziemi Kluczborskiej Św. Ojca Pio" dziękuje Panu Posłowi Andrzejowi Bule, Panu Burmistrzowi Jarosławowi Kielarowi, Panu Józefowi Goleni, firmie Wagrem, zawodnikom i władzom obu klubów, wspaniałym kibicom oraz wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji charytatywnego meczu siatkarskiego PGE SKRA Bełchatów - AZS Częstochowa w dniu 07.09.2011. Podziękowania składamy także zawodnikom i władzom PGE SKRA Bełchatów za przekazane nam pieniądze na budowę hospicjum. Łączny dochód z meczu w wysokości 28 750 zł i 1 dolar amerykański zostanie przekazany na prowadzony przez Stowarzyszenie remont i adaptację budynku w Smardach Górnych pod stacjonarny dom hospicyjny dla pacjentów powiatu kluczborskiego. Prezes Sławomir Kołecki
wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-09-15 12:56:33, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-09-15 12:56:30, Maciej Knapa

Gmina Kluczbork wraz z Opolskim Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych do wzięcia udziału w szkoleniu: Rozliczanie projektów/dotacji/ w świetle nowych przepisów. Szkolenie poprowadzi doradca Opolskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych- Dorota Piechowicz. W związku ze zbliżającym się terminem składania sprawozdań z realizacji zadań współfinansowanych z budżetu gminy, szkolenie będzie bardzo pomocne dla wszystkich korzystających z dotacji w roku 2011. Omówione zostaną zagadnienia dotyczące prawidłowego wypełniania sprawozdań z realizacji zadań, oraz najistotniejsze regulacje prawne. Miejsce i termin spotkania: Szkolenie odbędzie się 10 października 2011 r. (poniedziałek) o godz. 11.00 Sala konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kluczborku (ul. Katowicka 1) Warunki uczestnictwa: Szkolenie jest bezpłatne. Zgłoszenia uczestników należy dokonać do dnia 5 października 2011 r.: telefonicznie 77/418-14-81 w. 219, mailowo na adres ngo@kluczbork.pl lub osobiście u Pani Anety Bireckiej (pok. 114 Urząd Miejski w Kluczborku). Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń. Aby sprostać Państwu oczekiwaniom i odpowiedzieć na wszystkie pytania, w trakcie zgłaszania uczestnika, można zgłaszać kwestie, które mają być poruszone na szkoleniu. Informacje o szkoleniu dostępne są także u pani Anety Bireckiej (UM Kluczbork ul. Katowicka 1, pok. 114. 77/ 418-14-81 w. 219, ngo@kluczbork.pl) Zapraszam do udziału w szkoleniu Pobierz zaproszenie w formacie *.pdf

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-09-15 10:50:03, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-09-15 10:49:54, Jarosław Nazarkiewicz

Urząd Miejski w Kluczborku przypomina o terminie składania wniosków o przyznanie nagród dla osób promujących Miasto i Gminę Kluczbork- ostateczny termin to 10 października br. Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje podmiotom gospodarczym, stowarzyszeniom i organizacjom z siedzibą w Kluczborku oraz osobom fizycznym zamieszkałym na terenie naszej gminy. Wniosek winien być umotywowany (rekomendacja) i zawierać wykaz osiągnięć zgłaszanego kandydata w okresie od stycznia br. do dnia zgłoszenia oraz podpis kandydata. Wnioski o przyznanie nagrody składać należy w terminie do 10 października br. (poniedziałek) w kancelarii Urzędu Miejskiego (budynek urzędu, I piętro, p. 133). Komisja powołana do rozpatrzenia wniosków podejmie decyzję o ewentualnej nominacji i poda ją do publicznej wiadomości. Nagrody będą wręczane 11 listopada podczas trwania obchodów święta narodowego. Pobierz wniosek w formacie *.pdf

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-09-15 10:48:11, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-09-15 10:47:08, Jarosław Nazarkiewicz

Urząd Miejski w Kluczborku informuje, że ostateczny termin składania wniosków o przyznanie stypendiów sportowych to 30 września br. Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje osobom fizycznym i prawnym. Wniosek winien być umotywowany (rekomendacja) i zawierać wykaz osiągnięć zgłaszanego kandydata w okresie od stycznia br. do dnia zgłoszenia oraz podpis kandydata. Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w terminie do 30 września br. w kancelarii Urzędu Miejskiego (budynek urzędu, I piętro, p. 133). Komisja powołana do rozpatrzenia wniosków podejmie decyzję o ewentualnej nominacji i poda ją do publicznej wiadomości. Stypendia będą wręczane 11 listopada podczas trwania obchodów święta narodowego. Pobierz wniosek w formacie *.pdf

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-09-15 10:46:54, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-09-15 10:45:48, Jarosław Nazarkiewicz

W dniu 2 września 2011 r. miały miejsce uroczyste obchody jubileuszu 10 lecia partnerstwa Kluczborka i Brzeżan. W obchodach wzięli udział przedstawiciele władz regionalnych i lokalnych, przedstawiciele instytucji kulturalnych i oświatowych oraz przedstawiciele miast partnerskich. Oficjalną delegację miasta Brzeżany reprezentował Pan Mer Wolodymyr Muzyczka. Oficjalną delegację z Bad Durkheim reprezentował wiceburmistrz Teo Hoffman, Dzierżoniów wiceburmistrz Ryszard Szydłowski.

Głównym punktem obchodów jubileuszu była konferencja podsumowująca 10 lat partnerstwa pt.: "10 lecie partnerstwa - wymiana myśli, słowa i czynów". Podczas konferencji uhonorowano osoby zasłużone dla budowania partnerstwa. O oprawę muzyczną zadbali utalentowani muzycy z Gminnej Szkoły Muzycznej w Kluczborku (Jagoda Krzemińska - flet, Łukasz Wielki - akordeon) oraz nasi przyjaciele z Brzeżan: Oksana i Miron Postolan (śpiew i bandura) oraz Lilia Babych (śpiew, Brzeżański Powiatowy Dom Kultury)

Specjalnie na tą okazję została przygotowana prezentacja multimedialna podsumowująca inicjatywy na przestrzeni ostatnich 10 lat. Pobierz prezentacj? w formacie *.pdf


Warto tu wspomnieć słowa Mera Brzeżan Wołodymira Muzyczki, który porównał podpisanie umowy o partnerstwie w roku 2001 do nieformalnego wstąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej. Mer podkreślił dużą rolę młodzieży w partnerstwie między naszymi miastami: "przyszłość świata należy do młodzieży, a taka współpraca i przyjaźń jest najważniejszą". Pobierz przemówienie w formacie *.pdf

Słowa skierowali do nas licznie zgromadzeni goście. Szczególne słowa padły z ust osób emocjonalnie związanymi z partnerstwem Kluczborka i Brzeżan. Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Stanisław Rakoczy, Burmistrz Ginter Jendrsczok (inicjator podpisania partnerstwa), były mer Brzeżan Vasyl Zorik. Słowa gratulacji skierowali również do nas reprezentanci miast partnerskich. Autor książki "Brzeżany na starej pocztówce", Kluczborczanin Witold Goliński przygotował specjalnie na tą okazję prezentacje multimedialną pt: ."Ratujemy zabytki Brzeżan" dotyczącą architektury miasta partnerskiego oraz akcji Kresy organizowanej przez Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej w Kluczborku. Burmistrz Miasta Kluczborka wręczył mieszkańcom Brzeżan serce naszego miasta - kluczborski rynek, obraz z pamiątkową tabliczką 10-lecia partnerstwa. Mer Brzeżan na znak radości ze świętowania jubileuszu przekazał pięknie połączone herby naszych miast: jeleń oraz brama kluczborska z symboliczną liczbą "10".

Ostatnim punktem lecz mocno oczekiwanym było wręczenie wyróżnień dla osób budujących partnerstwo w przeciągu 10 lat. Podziękowania odebrali: Stepan Hurskyy, Krywko Volodymyr, Ginter Jendrszczok, Stanisław Rakoczy - Inicjatorzy podpisania partnerstwa Bohdan Tykhyy, Vasil Zoryk, Igor Ostrowski , ks. Jan Kuc, Witold Goliński, Oksana Postolan, Tomasz Maciągowski, Franciszek Drenda - przyjaciele partnerstwa Ewa Bukowska, Jadwiga Czerkas-Chuchrowska - tłumacze, opiekunowie grup Tadeusz Konarski, Grażyna Vesely, Mariia Vynnyk, Mikołaj Budar, Anna Litner - oświata, wymiana młodzieży hm. Piotr Rewienko, hm. Agnieszka Gałka, hm. Leszek Krzyżanowski, Julian Toporowski, phm. Maciej Lewandowski - wymiana młodzieży, praca na rzecz mieszkańców Brzeżan, ratowanie zabytków. Instytucje Gimnazjum im. Bohdana Łepkiego w Brzeżanach - Publiczne Gimnazjum nr 2 Bogacicy (umowa o partnerstwie) Przedszkole Złoty Kluczyk w Brzeżanach - Publiczne Przedszkole nr 5 im. Marii Konopnickiej w Kluczborku z Oddziałami Zamiejscowymi w Kraskowie i Ligocie Dolnej (umowa o partnerstwie) Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kluczborku Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Obwód kluczborski Delegacje miast partnerskich oraz zainteresowane osoby uczestniczyły w imprezach towarzyszących, które w tych dniach odbywały się w Gminie Kluczbork tj. gród rycerski w parku, Opolski Jarmark Folkloru oraz Dożynki.Mateusz Dybka

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-09-14 08:37:30, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-09-14 08:37:28, Maciej Knapa

Burmistrz Miasta Kluczborka informuje, że wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011r, odbywa się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kluczborku ul. Katowicka 1, pok.105 . Poniedziałek: 8.00 - 16.00 Wtorek-Piątek: 7.00 - 15.00 Zaświadczenia odbiera się za pokwitowaniem osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę, przy czym w upoważnieniu należy wskazać imię (imiona) i nazwisko oraz numer PESEL wyborcy.

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-09-13 12:26:47, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-09-13 12:26:26, Jarosław Nazarkiewicz

Nasza ubiegłoroczna wyprawa do Brzeżan na Ukrainie, choć trudna, nie zniechęciła nas wcale poznawania świata z perspektywy roweru. Po burzliwych dyskusjach padł wybór na Litwę. Pod litewską granicę, do ostatniej stacji Trakiszki dotarliśmy koleją w 18 godzin. 8 sierpnia przekroczyliśmy polsko-litewską granicę w miejscowości Halina. Kolejnego dnia podziwialiśmy skansen w Rumszyszkach. Każda z pięciu litewskich krain (Dziukia, Żmudź, Auksztota, Suwalszczyzna i Litwa mniejsza) ma tutaj swą wioskę, rozmieszczone są na terenie 174ha. Po noclegu nad Morzem Kowieńskim wyruszyliśmy w stronę litewskiego wybrzeża przez Kowno. Po 3 dniach jazdy stawiliśmy się w portowej wiosce Uostadvaris, by dowiedzieć się, że ostatni prom do Nidy odpłynął przed kwadransem. Noc spędzona nad jednym z kanałów, którym Niemen uchodzi do Zalewu Kurońskiego była pełna przygód. Niewielka cieśnina, którą przepływamy promem oddziela mierzeję od kolejnego celu naszej podróży, czyli Kłajpedy. Kolejnym przystankiem na drodze było miasto Szawle, a zwłaszcza oddalona od niego o 10km Góra Krzyży. Przez Kiejdany zjawiamy się w podwileńskich Trokach, pierwszej stolicy Litwy. W końcu docieramy do Wilna by zwiedzać to piękne miasto przez dwa dni. Potem odwiedziliśmy grawitacyjny środek Europy, położony 25km na północ od Wilna. Licznik w Trakiszkach wybija 1200 kilometr i 12 dzień podróży. Zapamiętamy, co prawda powściągliwych, ale jednak gościnnych mieszkańców, którzy chętnie służyli nam pomocą. Zapamiętamy również (niestety) litewską pogodę i ceny żywności- wyższe o ok. 20% od polskich. Mimo wszystko kraj polecamy, niezależnie od ilości kółek, na jakich zamierzasz drogi czytelniku się poruszać. Sveikinimai! Maciej Pecyna, Bartosz Ziętal, Damian Kwaśniakwersja: 2191
zatwierdzone: 2011-09-13 12:13:36, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-09-13 12:13:33, Maciej Knapa

Pobierz Informację dla wyborców niepełnosprawnych w formacie *.pdf

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-09-12 14:56:55, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-09-12 14:56:52, Maciej Knapa

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-09-09 14:27:01, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-09-09 14:26:58, Maciej Knapa

W dniu 4 września 2011 r. w Łowkowicach odbyły się Dożynki Gminne zorganizowane przez Radę Sołecką Łowkowic i Maciejowa oraz Urząd Miejski w Kluczborku. Obchody Święta Plonów rozpoczęły się korowodem dożynkowym, który prowadziły Mażoretki i Orkiestra Dęta z Łowkowic pod batutą Wiktora Poloczka. W konkursie na najładniejszy korowód dożynkowy I miejsce zdobyło Sołectwo Łowkowice. Gospodarze dożynek zachwycili nie tylko ilością osób oraz sprzętu zaangażowanych w przemarsz, ale przede wszystkim poczuciem humoru i pomysłowością. Była królowa pszczół wraz swoimi robotnicami i niedźwiedź zaopatrzony w beczułkę miodu. W korowodzie Łowkowic nie mogło również zabraknąć ks. dr. Jana Dzierżona, który prowadził lekcję o pszczołach, a na jednej z platform jechały również aktywne i piękne panie z Łowkowic prezentując swoje wdzięki i umiejętności. II miejsce otrzymało Sołectwo Czaple, które zaprezentowało swój gabinet rehabilitacyjny na wesoło, w którym można skorzystać z masażu szuflą do śniegu, z kąpieli błotnej, z akupunktury widłami i stacjonarnego roweru. Ponadto Czaple zaproponowały alternatywne wykorzystanie łąk przy Stobrawie i nowej generacji ciągnik rolniczy z "przednim napędem" sprowadzony z Niemiec. III miejsce zdobyło Sołectwo Kujakowice Górne głównie za salon piękności dla krów, w którym obecna żywa krowa była poddawana przeróżnym zabiegom upiększającym od krowiego pedicure na ogonową ondulację. Poza tym wszyscy widzowie byli "skrapiani" mlekiem prosto od krowy – tak na szczęście. Wyróżnienia specjalne otrzymały Sołectwa Smardy Dolne, Krasków i Bogdańczowice. Kolorowe korowody największe wrażenie zrobiły na delegacji z partnerskiego miasta Brzeżany z Burmistrzem Panem Wołodymirem Muzyczką na czele, którzy przyjechali do Kluczborka w związku z obchodami X-lecia partnerstwa pomiędzy naszymi miastami. Podczas Dożynek wręczono również nagrody w konkursie "Na najładniejszą zagrodę wiejską 2011", do którego zostało zgłoszonych 21 gospodarstw. I miejsce zdobyła Pani Brygida Maliszewska z Ligoty Zameckiej, II miejsce zdobył Władysław Jabłoński z Bogdańczowic, a III miejsce otrzymał Piotr Muras z Bogacicy. Podczas części oficjalnej zostały również wręczone odznaczenia "Zasłużony dla rolnictwa", które otrzymali: Czesław Basicz, Eugeniusz Czumałowski, Henryk Nosewicz, Jan Węgrzyn, Józeh Hakman, Marek Tobiasz, Michał Czapor, Stanisław Krzyż, Wiktor Staniul, Władysław Sulikowski, Józef Sowa, Norbert Schmidt i Kazimierz Kołosowski. Po części oficjalnej nastąpiły występy artystyczne. W pierwszej kolejności wystąpili goście z Ukrainy Lilia Babych (śpiew) oraz Oksana i Miron Postolan (śpiew przy akompaniamencie na bandurze). Następnie wystąpiły dzieci z Wiejskiego Domu Kultury w Łowkowicach oraz Orkiestra Dęta i Mażoretki z Łowkowic. Gwiazdą tego dnia był Zespół Mirka Jędrowskiego z programem "Biesiada w swojskim klimacie". Wieczorem odbyła się zabawa taneczna z zespołem Musix Box. Dziękujemy wszystkim mieszkańcom Łowkowic i Maciejowa za zaangażowanie w organizację Dożynek Gminnych oraz za czas i pracę włożone w przygotowanie zabawnych dekoracji na terenie wsi. Dzięki Waszemu wysiłkowi kolejne Dożynki Gminne można uznać za udane. Dziękujemy również wszystkim sołectwom, które wzięły aktywny udział w dożynkach 2011. T.P. Zobacz galerię zdjęć

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-09-09 07:59:55, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-09-09 07:59:51, Maciej Knapa

Pobierz Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 30 sierpnia 2011 roku o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. w formacie *.pdf

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-09-09 07:51:15, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-09-09 07:51:12, Maciej Knapa

Informujemy, że do dnia 10 października br. można składać wnioski o nadanie tytułu "Zasłużony dla Kluczborka" Wnioskodawcami tytułu i odznaczenia "Zasłużony dla Kluczborka" mogą być osoby fizyczne i prawne. Wnioski winny być kierowane do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kluczborku oraz zawierać pełne dane osobowe kandydata ( data i miejsce urodzenia, wykształcenie, miejsce pracy, dokładny adres zamieszkania) oraz szczegółowe uzasadnienie zasług dla Kluczborka. Wnioski można składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kluczborku lub w Biurze Rady.

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-09-07 12:31:52, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-09-07 12:31:49, Jarosław Nazarkiewicz

W dniach 22-30 sierpnia w Kluczborku odbył się III Ogólnopolski Plener Malarski "Kluczbork 2011" z udziałem artystów plastyków z całej Polski. 18 twórców dzieł plastycznych szukając natchnienia wyszło w plener, aby uchwycić w swoich pracach piękno natury i architektury Kluczborka, jak również jego okolic. Efektem pleneru jest kilkadziesiąt dzieł malarskich, które znakomicie promują region kluczborski. 30 sierpnia w sali Muzeum im. Jana Dzierżona odbył się wernisaż prac, podczas którego komisarz pleneru Pani Ewa Gutkowska-Surowiec plastyk Kluczborskiego Domu Kultury, dokonała podsumowania oraz przedstawiła wszystkich artystów biorących udział w tym wydarzeniu. Wśród zaproszonych gości był Burmistrz Jarosław Kielar, który wręczył uczestnikom pleneru podziękowania za udział. Na poplenerowej wystawie zgromadzeni goście mogli ocenić i obejrzeć wykonane prace. Wystawa poplenerowa potrwa do końca września - serdecznie zapraszamy.wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-09-06 09:23:12, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-09-06 09:23:09, Maciej Knapa

Zgodnie z umową pomiędzy Klasztorem Sióstr Św. Józefa w Kluczborku a Gminą Kluczbork dotyczącą prac renowacyjno-budowlanych zrealizowane zostały następujące czynności: 1. Opiaskowanie cokołu 2. Usunięto stare spoiny Obecnie wykonywane są prace związane z izolacją pionową ścian piwnicznych i drenażu. Wszystkie prace prowadzone są pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Całkowity koszt przedsięwzięcia to 198.250,00 zł. Projekt finansowany jest przez Gminę Kluczbork w 50%.wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-09-06 09:16:46, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-09-06 09:16:43, Maciej Knapa

O dnia 1września 2011r. uczniów gminnych szkół podstawowych i gimnazjów będzie dowoził kluczborski PKS. Rodzice mogą być spokojni, dzieci i młodzież nie odczują tej zmiany i nie wpłynie ona na bezpieczeństwo podróży, ponieważ będą jeździć z opiekunami, a za kierownicą usiądą ci sami kierowcy, którzy wozili ich wcześniej. Na współpracy z PKS-em zyskają mieszkańcy gminy, bo szkolnymi autobusami będą mogli podróżować zwykli pasażerowie, pod warunkiem, że będzie wolne miejsce i zakupią bilet. Przypomnijmy, że gmina Kluczbork zawarła umowę o świadczenie usług publicznych w zakresie transportu zbiorowego z powiatem kluczborskim i PKS-em. Umowa została zawarta pod koniec sierpnia i obowiązuje do końca roku 2011r. Na jej mocy gmina obejmuje udziały (10 udziałów po 500 zł) PKS Kluczbork. Podpisano również umowę z powiatem kluczborskim o współpracy w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Wcześniej na sesji w dniu 29 czerwca radni podjęli uchwałę w przedmiocie przystąpienia do spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kluczborku Spółka z ograniczona odpowiedzialnością oraz wyrażenia pozytywnej opinii dotyczącej objęcia udziałów oraz w sprawie nawiązania współpracy między Gminą Kluczbork a Powiatem Kluczborskim w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Kilka miesięcy temu taki sam model współpracy podjęła z PKS-em gmina Byczyna, która także jest już udziałowcem w PKSie. Gmina Kluczbork jest drugą gminą, która przekazała transport szkolny tej spółce.

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-08-31 08:21:23, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-08-31 08:21:20, Maciej Knapa

Pobierz ZARZĄDZENIE NR AO.120.56.2011r. BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w formacie *.pdf

Pobierz projekt uchwały w formacie *.pdf

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-08-26 13:28:18, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-08-26 13:28:15, Maciej Knapa

12 sierpnia 2011r. 50-osobowa reprezentacja gminy Kluczbork na zaproszenie naszego czeskiego partnera - Mikroregionu Záhoran - wzięła udział w organizowanej w Rouské olimpiadzie. Przedsięwzięcie to było drugą wspólną imprezą Mikroregionu Záhoran i Gminy Kluczbork. Dwa lata temu Kluczbork przygotował wyścigi drezyn, na które zaproszono Czechów. W tym roku to nasz czeski partner zorganizował u siebie wspólne trzydniowe spotkanie. Jak wyglądał pobyt kluczborczan w Czechach? W piątek czescy gospodarze krótko przedstawili mikroregion Záhoran: jego działalność i realizowane projekty. W sobotę rano reprezentanci gminy Kluczbork mieli okazję odwiedzić ciekawe miejsca mikroregionu, a po południu w gminie Rouské odbył się właściwy konkurs według zaplanowanego programu: godz. 14:00 Pochód wszystkich drużyn z gmin ze sztandarami i flagami godz. 14:30 Otwarcie Olimpiady i odegranie hymnów narodowych Polski i Czech godz. 15:00 Turniej sportowy z bogatym programem towarzyszącym godz. 18:00 Wyniki konkursu godz. 21:00 Pokaz sztucznych ogni W konkursie wzięło udział 9 gmin wchodzących w skład mikroregionu Záhoran oraz przedstawiciele Gminy Kluczbork, która wystawiła dwie drużyny. Zawodnicy poszczególnych zespołów byli rekrutowani według wcześniej ustalonego klucza. We wszystkich 10-osobowych drużynach musiała być reprezentowana kategoria dzieci do 15 lat, seniorów powyżej 55 lat, następnie przedsiębiorca, osoba działająca w stowarzyszeniu i samorząd. Rywalizowano w 5 dyscyplinach: wiadomości ogólne o Kluczborku i Záhoranie, sport, zabawa, muzyka i dyscyplina specjalna. Przygotowana została również dyscyplina ekologiczna, w ramach której przez cały miniony rok poszczególne gminy rywalizowały między sobą w zbieraniu segregowanych odpadów. Wyniki końcowe: wśród 11 startujących zespołów jedna z drużyn Kluczborka (fioletowi) zajęła 4 miejsce. To duży sukces jak na nasz pierwszy start w tej olimpiadzie. Celem czesko-polskiej olimpiady było wspieranie życia kulturalnego, współpracy między partnerami i między gminami, wspieranie zdrowego współzawodnictwa i zaangażowania w życie społeczne. Miała również za zadanie zwrócić uwagę na rolę partnerstwa i przyjaźń między mieszkańcami gmin, co jest podstawą aktywności i rozwoju wsi oraz międzynarodowej integracji. Bardzo ważnym aspektem był udział wszystkich kategorii wiekowych włącznie z grupą odczuwającą dyskryminację społeczną. Dzięki takim dyscyplinom jak wiadomości ogólne i muzyka pogłębiona została wiedza o czeskim regionie i polskiej gminie. Olimpiadzie towarzyszył bogaty program kulturalny, o który zadbały czeskie stowarzyszenia, zespoły i uczniowie szkół podstawowych. Były to między innymi występy miejscowych ludowych zespołów tanecznych i muzycznych oraz zespołów sportowych itd. Niezależnie od wieku każdy znalazł coś ciekawego dla siebie. Akcję zakończyć miał pokaz sztucznych ogni i zabawa taneczna. Niestety pogoda miała tu swój znaczący wpływ i nawałnice dwukrotnie przechodzące nad terenem rozgrywek uniemożliwiły zrealizowanie rozrywkowej części olimpiady (zabawy tanecznej) i zakończenie jej fajerwerkami. W niedzielę odbyło się podsumowanie partnerskiej olimpiady. Nasi czescy gospodarze jeszcze raz pochwalili się swymi osiągnięciami, tym razem w terenie. Zaprezentowali nam miejsca, których powstanie, odnowienie lub funkcjonowanie możliwe było dzięki dofinansowaniu środkami unijnymi (m.in. strażnica straży pożarnej czy ośrodek do ćwiczeń strażaków z całego mikroregionu Záhoran, urząd gminy Malhotice, kościół w Provodovicach). Te trzy dni pobytu będą niezapomnianym wspomnieniem doskonałej zabawy spędzonej wśród czeskich partnerów z Mikroregionu Záhoran. Z rozgrywek przywieźliśmy puchar, dyplom i nagrody związane z konkursem ekologicznym oraz ciasto specjalnie upieczone dla Kluczborka przez naszych czeskich gospodarzy. Reportaż z pobytu w Czechach w galerii Mikroregion Záhoran powstał 31 października 2001 roku jako dobrowolne stowarzyszenie dziewięciu gmin. Należą do niego gminy leżące w regione Záho?í (Zagórze) jak: Býskovice, Horní Újezd, Malhotice, Opatovice, Parsovice, Rakov, Provodovice, Rouské i Vsechovice. Mikroregion Záhoran znajduje się w południowowschodniej części byłego powiatu P?erov na pograniczu dwóch województw - Ołomunieckiego i Żlínskiego. Malowniczy kraj, zwany Záho?í (Zagórze), ze strony południowej jest ograniczony Hostýnskými Vrchy, od północy w oddali widać Oderské Vrchy, a na zachód przechodzi w urodzajny region Haná. Siedziba stowarzyszenia znajduje się w gminie Rouské. Gminy łączą zabytki historyczne, np. kościoły, kaplice, kamienne krzyże lub drzewa-pomniki. Cały region oferuje wiele możliwości wykorzystania wolnego czasu: od pieszych wędrówek po malowniczej krainie, wycieczek rowerowych aż po delektowanie się wiejską ludową architekturą. Ewa Bukowska

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-08-26 12:42:10, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-08-26 12:42:08, Maciej Knapa

ZAPROSZENIE DO ZGŁOSZENIA PROPOZYCJI DO PROGRAMU WSPÓŁPRACY NA 2012 ROK. Burmistrz Miasta Kluczborka informuje, że zostały rozpoczęte prace nad "Programem Współpracy Gminy Kluczbork z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok." W związku z powyższym Burmistrz Miasta Kluczborka zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, działających na rzecz mieszkańców Gminy Kluczbork, do zgłaszania propozycji dotyczących współpracy w nadchodzącym roku. Propozycje prosimy wnosić w oparciu o "Program Współpracy na 2011 rok" na załączonym formularzu w terminie do dnia 16.09.2011 r. (piątek) za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej na adres: ngo@kluczbork.pl oraz w pokoju nr 114 lub 133 w Urzędzie Miejskim w Kluczborku. Po zebraniu wszystkich propozycji wniesionych przez organizacje pozarządowe zostanie przygotowany projekt Programu Współpracy na 2012 rok, który zostanie poddany konsultacjom społecznym. W załączeniu: Pobierz - Program Współpracy Gminy Kluczbork na 2011 rok. *.doc Pobierz - Formularz zgłoszenia propozycji. *.doc

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-08-26 10:48:43, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-08-26 10:48:40, Maciej Knapa

"Wolno mi być dumnym z tego, co w Narodzie jest wielkie. I choć na Wschodzie pozostały tylko kamienne orły, chłodne płyty nagrobne polskich bohaterów..." - my pamiętamy i czuwamy! 23 sierpnia 2011 r. instruktorki i instruktorzy kluczborskiego ZHR powrócili z Kresów. To była niezwykła wyprawa w roku Jubileuszu Stulecia Harcerstwa. Przez 5 dni pracowaliśmy w Brzeżanach remontując polskie groby na cmentarzu: odchwaszczanie, oczyszczanie, niemalże na nowo budowanie polskich nagrobków było dla nas wszystkich nie tyle ciężką pracą ile obowiązkiem. Liczymy, że to, co udało się zrobić, stanie się żywym pomnikiem partnerstwa polsko - ukraińskiego. Ostatnie dni spędziliśmy w Karpatach Wschodnich. Wśród cudownych gór, rok temu odkryliśmy Cmentarz Polskich Legionistów, postanowiliśmy sobie wtedy, że wrócimy tutaj i wyremontujemy żołnierskie mogiły. Kilka dni przed nami prace rozpoczęli harcerze z Łodzi, potem my. Jaki jest efekt? Ukraińcy, którzy tamtędy przechodzili byli zdziwieni. Praca harcerzy z Łodzi i nas z Kluczborka, sprawiła, że obiecali opiekować się cmentarzykiem, zapraszając nas do siebie w przyszłym roku. Nasza wyprawa mogła się odbyć dzięki sponsorom, którym z szczerego serca dziękujemy:Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzi, Urzędowi Miejskiemu w Kluczborku oraz sympatykowi Brzeżan p. Ryszardowi Kosiorowi z Gdańska. Czuwaj! Komendantka wyjazdu hm. Anna Litner

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-08-26 10:40:40, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-08-26 10:40:37, Maciej Knapa

W sobotę 20 sierpnia 2011r. odbyło się już po raz piąty Maciejowskie Miodu Smakowanie. Jubileusz tej miodowej imprezy przypadł w Roku Dzierżonowskim, z okazji 200-nej rocznicy urodzin światowej sławy pszczelarza i naukowca ks. dr. Jana Dzierżona, który ostatnie lata swojego życia spędził właśnie w Maciejowie. Już o godz. 15.00 spod krytej pływalni w Kluczborku grupa 127 rowerzystów, w której dominowali jak zawsze aktywni emeryci z Kluczborka, wyruszyła ścieżką rowerową do Maciejowa. Rowerzyści zatrzymali się przed wjazdem do Maciejowa na alei lipowej, gdzie miało miejsce uroczyste zasadzenie lip. Zasadzenia tych miododajnych drzew dokonali: Andrzej Buła - Poseł na Sejm RP, Marek Piorun - Burmistrz Dzierżoniowa, Jarosław Kielar - Burmistrz Kluczborka oraz w imieniu starosty kluczborskiego Monika Kluf - rzecznik prasowy. Maciejowskie Miodu Smakowanie odbyło się na terenie Pasieki Zarodowej w Maciejowie, gdzie znajduje się dworek ks. dr. Jana Dzierżona. W imprezie uczestniczyło ponad 500 osób, nie tylko z kraju, ale również z zagranicy, gdyż grupa francuskich turystów odwiedziła Maciejów. W programie imprezy miały miejsce m. in. pokaz inseminacji i miodobrania, występ kabaretu "szare kotki", pokaz tańca towarzyskiego szkoły tańca Adriany Przybył. Uczestnicy biesiady mieli możliwość zwiedzenia pałacu w Maciejowie oraz odbyća seansu w apiinhalatorach, a co najważniejsze mogli degustować tutejszy miód oraz zakupić produkty pszczele. Dla dzieci przygotowano również wiele atrakcji, była jazda konna oraz pokaz szermierki Go-Now. Gości przez cały wieczór bawił DJ TOMI Organizatorzy: Sołectwo Maciejów, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Maciejów "Miodowa Kraina", MCB w Krasnem, TPD Kluczbork, UM Kluczbork, OSiR Kluczbork dziękują wszystkim za pomoc w organizacji imprezy i zapraszają za rok, również w drugiej połowie sierpnia na VI Maciejowskie Miodu Smakowanie. Zobacz relację TVP Opole z Maciejowskiego Miodu Smakowania (Kurier Opolski od 8 minuty)

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-08-24 09:55:31, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-08-24 09:55:29, Maciej Knapa

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-08-23 13:32:32, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-08-23 13:32:30, Maciej Knapa

Zapraszamy na wystawę plenerową poświęconą Powstaniom Śląskim, którą można oglądać na kluczborskim rynku w dniach 17-28 sierpnia. Wystawa została przygotowana z okazji Roku Pamięci Powstań Śląskich przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego oraz Urzędem Miejskim w Kluczborku. Wystawa prezentuje archiwalne fotografie związane z Powstaniami Śląskimi ze zbiorów Muzeum Czynu Powstańczego. Serdecznie zapraszamy

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-08-17 14:55:50, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-08-17 14:55:47, Maciej Knapa

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-08-17 11:33:49, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-08-17 11:33:46, Maciej Knapa

Pobierz ZARZĄDZENIE Nr AO.0050.92.2011 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 10 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych i wyznaczenia jednej obwodowej komisji wyborczej do głosowania korespondencyjnego w formacie *.pdf

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-08-17 09:57:07, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-08-17 09:56:53, Maciej Knapa

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-08-11 14:36:56, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-08-11 14:35:47, Jarosław Nazarkiewicz

Pobierz PROGRAMY szkoleń dla beneficjentów RPO WO/ PO KL/ NSS w formacie *.pdf Pobierz Harmonogram szkoleń specjalistycznych w ramach RPO WO 2007-2013, PO KL, NSS w formacie *.pdf

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-08-10 15:26:08, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-08-10 15:11:01, Jarosław Nazarkiewicz

Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim mieszkańcom gminy Kluczbork za ciepłe przyjęcie pielgrzymów w swoich domach. Kluczbork po raz kolejny okazał się miejscem dobrego odpoczynku, czasu na modlitwę oraz na zabawę przy skocznej muzyce. W imieniu organizatorów składam podziękowania Proboszczowi Parafii NSPJ oraz włodarzom miasta za sprawne przyjęcie XXXI Pieszej Pielgrzymki Wrocławskiej "W komunii z Bogiem przez Jana Pawła II". Ks. Stanisław Orzechowskiwersja: 2191
zatwierdzone: 2011-08-09 08:36:02, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-08-09 08:35:59, Maciej Knapa

Serdecznie zapraszamy na uroczyste zakończenie III turnusu "Wakacyjnej Akademii Piłkarskiej" w dniu 9 sierpnia o godz. 15.00 na Stadionie Miejskim w Kluczborku przy ul. Sportowej 7. Gośćmi honorowymi będą: Pan David Petriashvili - delegat UEFA, Pan Adam Olkowicz wiceprezes PZPN, dyrektor turnieju UEFA EURO 2012 w Polsce, Pan Jan Bednarek - Wiceprezes PZPN ds. Piłkarstwa Amatorskiego, Marek Procyszyn - prezes OZPN, Mirosław Malinowski - członek zarządu PZPN, Tomasz Zabielski - koordynator akcji Wakacyjnej Akademii Piłkarskiej, koordynator programu Grassroots, Pani Barbara Kamińska - Członek Zarządu Województwa Opolskiego, Pan Andrzej Buła Poseł na Sejm RP, Pan Andrzej Olech - Radny Województwa Opolskiego i dyrektor OSiR-u w Kluczborku. Uczestnicy "Wakacyjnej Akademii Piłkarskiej" to dzieci z rocznika 2001 biorące udział w turnieju "Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku", natomiast dzieci z rocznika 2000 to uczestnicy turnieju im Marka Wielgusa. Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej "Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku" to oficjalne Mistrzostwa Polski w kategorii U-10 dla chłopców i dziewcząt. Sponsorem rozgrywek już od pięciu lat jest firma Tymbark, a organizatorem Polski Związek Piłki Nożnej. Patronat honorowy nad turniejem corocznie obejmują: UEFA Grassroots oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. W ubiegłorocznej edycji Turnieju wzięło udział ponad 40 000 zawodników z całej Polski. W tym roku odbędzie się już XI edycja Turnieju. W każdej z nich spełniamy marzenia piłkarzy i trenerów, którzy kochają piłkę nożną! Turniej im. Marka Wielgusa to jedna z największych piłkarskich imprez w Polsce, przeznaczona dla drużyn szkolnych oraz uczniowskich klubów sportowych. Organizatorem turnieju jest Polski Związek Piłki Nożnej. Serdecznie zapraszamy

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-08-08 16:05:55, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-08-08 16:05:52, Maciej Knapa

W dniach od 5 do 7 sierpnia 2011r. w Ośrodku Turystyczno-Wypoczynkowym w Bąkowie odbył się VI Międzynarodowy Zlot Miłośników VW Garbusa, na który zjechało się prawie 100 popularnych garbusów. W programie imprezy nie zabrakło sobotniej parady garbusów ulicami miasta Kluczborka, z postojem na kluczborskim rynku, gdzie odwiedzający mieli okazję pooglądać stare samochody również od środka. Garbusy można było również oglądać na kempingu w Bąkowie. Podczas tegorocznego zlotu odbyło się wiele konkursów nawiązujących do tych kultowych samochodów. W sobotę Pan Andrzej Olech - Radny Województwa Opolskiego i dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji rozdał nagrody i puchary dla właścicieli garbusów. Organizatorzy Zlotu: OSiR Kluczbork oraz Kluczborki Klub Garbusa na czele z Mariuszem Staniszewskim składają serdeczne podziękowania sponsorom i wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tak udanej imprezy i zapraszają wszystkich na kolejny zlot garbusów. Zobacz galerię zdjęć Zobacz film z parady ulicami miasta Kluczborka

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-08-08 14:04:49, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-08-08 14:04:46, Maciej Knapa

W czwartek 4.08 od godz. 10:05 do 14:05 w audycji Radio na szlaku Radia Opole autorzy programu odwiedzili Kluczbork, gdzie oprócz spotkania z władzami gminy i powiatu słuchacze mogli dowiedzieć się o najciekawszych walorach turystycznych i krajobrazowych naszej gminy. Rewitalizacja, ścieżki rowerowe, park miejski, zbiornik retencyjny, Kampus Stobrawa, lokalni rekordziści jak i dobrze przygotowana agroturystyka w gminie to tylko nieliczne tematy, o których rozmawiali zaproszeni goście. Słuchaj Radia Opole on-line

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-08-04 09:08:09, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-08-04 09:05:46, Jarosław Nazarkiewicz

Pobierz informacje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kluczborku nt. jakości wody pochodzącej z wodociągu publicznego w Kluczborku w formacie *.pdf

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-07-29 14:48:16, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-07-29 14:47:23, Jarosław Nazarkiewicz

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-07-29 11:00:08, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-07-29 10:59:08, Jarosław Nazarkiewicz

Zakład Linii Kolejowej w Opolu Sekcja Eksploatacji w Kluczborku informuje ze w dniach od 29.07.2011 do dnia 01.08.2011 ze względu na remont schodów na kładce kolejowej od ulicy Dworcowej nie będzie możliwości dojścia do peronów i budynku dworca. Wejście na perony i do budynku dworca od ulicy Wołczyńskiej. Naczelnik mgr inż. Jerzy Ciupke

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-07-28 13:01:58, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-07-28 13:00:54, Jarosław Nazarkiewicz

Na dzień 1 sierpnia 2011 roku przypadają obchody 67 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. W związku z nadaniem obchodom rocznicy charakteru ogólnopolskiego nastąpi włączenie syren na terenach gmin województwa opolskiego w dniu 1 sierpnia 2011 roku o godzinie 17.00. Dla podkreślenia rangi wydarzenia jakim był wybuch Powstania Warszawskiego prosimy o wywieszenie flag na budynkach urzędów i w miejscach publicznych w dniu 1 sierpnia 2011 roku.

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-07-28 09:34:15, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-07-28 09:34:09, Jarosław Nazarkiewicz

Serdecznie zapraszamy na film promocyjny o Kluczborku, nakręcony przez TVP Opole. Film będzie można zobaczyć w pasmach lokalnych TVP INFO w dniu 1 sierpnia 2011r w ramach ogólnopolskiego cyklu "Telewizja Lato"-promującego ciekawe miejsca Polski. Aż sześć telewizji lokalnych pokaże film o Gminie Kluczbork: TVP Wrocław, TVP Łódź, TVP Kraków, TVP Olszyn, TVP Rzeszów i oczywiście TVP Opole. Poniżej godziny emisji w trzech telewizjach lokalnych, które można oglądać w Gminie Kluczbork: TVP Wrocław-1 sierpnia premiera o godz. 18:56, powtórka następnego dnia o godz. 17:50 TVP Opole-1 sierpnia premiera o godz. 19:00, powtórka tego samego dnia o godz. 22:00 oraz jeszcze następnego dnia o godz. 18:20 TVP Łódź-1 sierpnia premiera o godz. 17:25, powtórka tego samego dnia o godz. 19:20 Film pokazuje atrakcje turystyczne miasta i Gminy Kluczbork, a jakie, przekonajcie się sami oglądając film. Serdecznie zapraszamy.

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-07-26 11:43:55, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-07-26 11:43:17, Jarosław Nazarkiewicz

Sprawozdanie Nr OŚ.0007.7.2011 sporządzone dnia 22 lipca 2011 r. z konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kluczbork. 1. W dniach 20-24 czerwca 2011 r. przeprowadzono konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kluczbork. 2. Informacja o konsultacjach wraz z projektem konsultowanej uchwały zostały zamieszczone na stronie Urzędu Miejskiego w Kluczborku www.kluczbork.pl od dnia 10 czerwca 2011 r. 3. Do udziału w konsultacjach uprawnieni byli przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), działające na terenie Gminy Kluczbork. 4. Konsultacje polegały na złożeniu pisemnych uwag i wniosków dotyczących konsultowanej uchwały w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Kluczborku. 5. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi ani wnioski dotyczące konsultowanego projektu uchwały.

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-07-22 14:47:56, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-07-22 10:07:40, Agnieszka Wierzbicka

W ostatnim czasie na terenie Kluczborka, jak i powiatu kluczborskiego, dokonano kilku oszustw na osobach starszych, posiadających telefon stacjonarny. Łupem oszustów były pieniądze od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Oszuści, dzwoniąc na uzyskany z książki telefonicznej numer telefonu przedstawiają się za członka rodziny (wnuka, wnuczkę, brata, siostrę) i zwracają się o pilną pomoc finansową w związku z przykrym zdarzeniem losowym tj. nagłą chorobą, pobytem w szpitalu, udziałem w wypadku drogowym itp. Prowadzona przez nich rozmowa odbywa się na podstawie wcześniej zaplanowanego i sprawdzonego na innych osobach oszukańczego scenariusza. Opisywana przez oszustów sytuacja jest zawsze nagła, wymagająca natychmiastowej pomocy finansowej. Wielokrotność połączeń w krótkim czasie nie daje możliwości do długiego zastanowienia się i weryfikacji przekazywanych informacji. Nigdy osoba dzwoniąca jako krewny nie zgłasza się osobiście po odbiór pieniędzy tylko zawsze wysyła inną, nieznaną dla udzielającego pomocy osobę. Aby nie stać się ofiarą takich oszustw Komenda Powiatowa Policji w Kluczborku apeluje, aby każdorazowo najpierw weryfikować uzyskane przez telefon informacje poprzez osobiste nawiązanie kontaktu z członkiem rodziny, który zwrócił się o pomoc lub innym członkiem najbliższej rodziny. Do kontaktu należy wykorzystywać wyłącznie posiadane przez siebie numery telefonów, a nie numery podane przez osobę dzwoniącą. Apelujemy, aby przekazywanie pieniędzy dokonywać po rzetelnym upewnieniu się, że nie jesteśmy oszukiwani. W sytuacjach budzących wątpliwość i uzasadniających podejrzenie oszustwa zalecamy kontakt z dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Kluczborku na bezpłatny numer telefonu 997 lub 112 z telefonów komórkowych.

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-07-22 11:09:51, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-07-22 11:09:18, Jarosław Nazarkiewicz

W sobotę 16 lipca odbył się w Kluczborku II Szosowy Maraton Rowerowy o Beczułkę Miodu, który po raz pierwszy był zaliczany do elitarnego Pucharu Polski w Maratonach Szosowych. W imprezie zorganizowanej na terenie Wojewódzkiego Kampusu Sportowo-Rekreacyjnego STOBRAWA wzięło udział 349 miłośników jazdy na rowerze z całej Polski, którzy wystartowali na trzech dystansach MINI (jedyne 87 km) MEGA (158 km) oraz GIGA (230 km). Start dystansu GIGA rozpoczął się już o godz. 8.30 a zwyciezcą okazał się Andrzej Głowacki z Teamu Warmia-Mazury z Elbląga, który przejechał ten dystans w rekordowym czasie 5g:54m:36s a średnia prędkość na trasie to 38.58 km/h. W kategorii MEGA zwyciężył Pan Jerzy Sikora z BGŻ ESKA TEAM z Oleśnicy uzyskując wynik poniżej 4 godzin (3g:59m:32s). Kategoria MINI była najbardziej obleganym dystansem, gdyż wystartowało w niej aż 180 kolarzy. Zwycięzcą MINI był kluczborczanin Pan Edward Gułaj ze Stowarzyszenia Rowerowego Cyklista Kluczbork, który uzyskał wynik 2g:17m:56s ze średnią prędkością 38.28 km/h. W maratonie rowerowym bardzo dobrze wypadli kluczborscy kolarze. Zarówno kolarze ze Stowarzyszenia Rowerowego "CYKLISTA" Kluczbork jak i UKS Stobrawa Kluczbork często stawali na podium w swoich kategoriach. Szczegółowe wyniki można zobaczyć na oficjalnej stronie stowarzyszenia CYKLISTA Kluczbork: www.cyklista.org.pl Oficjalnej dekoracji zwycięzców dokonali: Pani Katarzyna Tyka asystentka Europosłanki Danuty Jazłowieckiej, Pan Andrzej Olech Radny Województwa Opolskiego, Pan Kryspin Nowak Radny Województwa Opolskiego, Pan Mirosław Birecki - Sekretarz Gminy Kluczbork oraz pan Jarosław Zagaja - Prezes Stowarzyszenia Cyklista Kluczbork. II Szosowy Maraton Rowerowy był objęty patronatem honorowym przez Europosłanki: Panią Danutę Jazłowiecką oraz Panią Lidię Geringer de Oedenberg oraz Posła na Sejm RP Pana Andrzeja Bułę. Wśród uczestników maratonu rozlosowano 2 atrakcyjne wyjazdy studyjne do Brukseli ufundowane przez Europosłanki. Składamy serdecznie podziękowania organizatorom maratonu: Stowarzyszeniu Rowerowemu Cyklista, a w szczególności panu Jarkowi Zagaja komandorowi wyścigu, Jerzemu Respondek, Zenonowi Cichoszowi i Tomaszowi Maciasiowi, Ośrodkowi Sportu i Rekreacji, Gminom: Kluczbork, Byczyna, Gorzów Śląski, Łubnice oraz wszystkim sponsorom, którzy wsparli tą imprezę. Już dzisiaj zapraszamy na III Szosowy Maraton Rowerowy o Beczułkę Miodu w 2012 roku. Zobacz galerię zdjęć

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-07-18 15:14:10, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-07-18 15:14:08, Maciej Knapa

W związku z remontem budynku Ratusza w ramach projektu Rewitalizacji Miasta Kluczborka, Stowarzyszenia Pozarządowe mające siedziby w Ratuszu, zostały przeniesione tymczasowo do nowych miejsc. Poniżej znajdują się adresy nowych siedzib stowarzyszeń: 1.Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów-Publiczne Gimnazjum nr 3 ul. Wolności 18 2.Polski Związek Niewidomych-Publiczne Gimnazjum nr 3 ul. Wolności 18 3.Uniwersytet Trzeciego Wieku-Publiczne Gimnazjum nr 3 ul. Wolności 18 4.Polski Związek Głuchych-Plac Niepodległości-II piętro w budynku warsztatów szkolnych przy Starostwie Powiatowym w Kluczborku 5.Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych-Plac Niepodległości-II piętro w budynku warsztatów szkolnych przy Starostwie Powiatowym w Kluczborku 6.Stowarzyszenie Regionu Kluczborskiego "Kobietom-Mammograf"-Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Kluczborku ul. K. Miarki 2

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-07-11 11:49:35, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-07-11 11:49:01, Jarosław Nazarkiewicz

Gmina Kluczbork dofinansuje wyjazd 56 dzieci na wypoczynek letni. Jak co roku, pieniądze na ten cel przekazywane są z budżetu gminy organizacjom pozarządowym wybieranym w drodze konkursu ofert. W roku 2011 do konkursu przystąpiły 4 organizacje. Po weryfikacji, wybrano 3 oferty. Łącznie przyznano środki finansowe w wysokości 25.000 zł. Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej-15.000,- zł (40 dzieci) Związek Harcerstwa Polskiego-7.000,- zł (10 dzieci) Stowarzyszenie Klub Abstynenta "DZIEWIĘĆSIŁ"-3.000,- zł (6 dzieci) Wypoczynek przeznaczony jest dla dzieci z rodzin dotkniętych patologią i ubogich z terenu Gminy Kluczbork. Czynny udział przy kwalifikowaniu dzieci na wypoczynek dofinansowany przez Gminę Kluczbork, bierze Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczborku. Wszystkim uczestnikom życzymy miłej zabawy i udanego wypoczynku.

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-07-11 11:47:39, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-07-11 11:47:13, Jarosław Nazarkiewicz

Z okazji 100. urodzin NIVEA Polska postanowiła spełnić marzenia wielu polskich rodzin, a w szczególności ich najmłodszych członków. W odpowiedzi na potrzeby lokalnych społeczności powstał projekt ufundowania i budowy 100 placów zabaw na terenie całej Polski. Gmina Kluczbork zgłosiła do konkursu lokalizację pod budowę placu zabaw przy ul. Armii Krajowej 2. Zwycięskie lokalizacje zostaną wyłonione w czasie głosowania internautów trwającego od 6 czerwca do 31 października. Zarejestruj się i głosuj codziennie na Kluczbork pod adresem: www.100latnivea.pl Place zostaną wybudowane w lokalizacjach, które otrzymają największą liczbę głosów.

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-07-08 13:49:00, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-07-08 13:48:58, Maciej Knapa

W sobotę 18 czerwca w Dzierżoniowie odbył się finał 34. Mistrzostw Polski Kibiców Sportowych, zwyciężył po raz 14. Adam Sokołowski z Kluczborka. Tegoroczna rywalizacja o tytuł mistrzowski została przeprowadzona w trzech etapach. Do finału jury zakwalifikowało z każdej kategorii wiekowej po sześciu najlepszych teoretyków, którzy odpowiadali ustnie i pisemnie na pytania opracowane przez Stanisława Sienkiewicza - prezesa Stowarzyszenia Super Kibic. Po dwugodzinnej rywalizacji, po raz jedenasty z rzędu w Dzierżoniowie, a czternasty raz w swojej karierze - mistrzem Polski kibiców sportowych na 2011 rok w kategorii open został prawnik Adam Sokołowski. W kategorii młodzieżowej triumfował Piotr Pezdek z Bażan, który rok temu był trzeci. Źródło: Tygodnik Dzierżoniowski

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-07-06 12:15:19, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-07-06 12:15:17, Maciej Knapa

Kluczbork, dn. 5.07.2011 r. Burmistrz Miasta Kluczborka przy pomocy Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert, przyznał organizacjom pozarządowym dotacje na realizacje zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: Organizacja - Kwota przyznana 1.Stowarzyszenie Rozwoju Kultury i Profilaktyki Emaus-8.000 2.Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów-6.490 3.Stowarzyszenie Miłośników Kultury i Sztuki IRYS-10.000 4.Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku-2.000 5.Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi NADZIEJA-6.875 6.Stowarzyszenie Rodziców, Przyjaciół Dzieci i Młodzieży, Osób ze Specjalnymi Potrzebami przy Publicznym Przedszkolu Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Kluczborku-7.100 7.Stowarzyszenie Regionu Kluczborskiego "Kobietom-Mammograf"-2.500 8.Kluczborskie Towarzystwo Pomocy Sprawnym Inaczej MUMINKI-4.000 9.Stowarzyszenie Miłośników Tańca SUKCES-4.235 10.Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej-8.000 11.Stowarzyszenie "Artis Actiones"-10.800 Łączna kwota przyznanych dotacji : 70.000,-

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-07-05 10:22:40, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-07-05 10:22:01, Jarosław Nazarkiewicz

Kluczbork, dn. 21.06.2011r. Burmistrz Miasta Kluczborka przy pomocy Komisji konkursowych opiniujących oferty złożone w otwartym konkursie ofert, przyznał organizacjom pozarządowym dotacje na realizacje zadań publicznych z zakresu wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w roku 2011: l.p. Stowarzyszenie - Kwota przyznana 1.Stowarzyszenie Klub Abstynenta Dziewięćsił-3.000 2.Związek Harcerstwa Polskiego-7.000 3.Stowarzyszenie Rozwoju Kultury i Profilaktyki EMAUS- 4.Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej-15.000 Łączna kwota przyznana na wypoczynek letni dzieci i młodzieży: 25.000,- Termin realizacji zadania: 23.06-31.08.2011 Skład Komisji: Aneta Birecka (UM Kluczbork), Henryk Musiał (UM Kluczbork), Krzysztof Soberka (Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej) Ilona Brzezińska (Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi NADZIEJA ), Tomasz Paluch (Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Stobrawy")

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-07-05 10:20:06, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-07-05 10:18:37, Jarosław Nazarkiewicz

Już szósty raz Stowarzyszenia Pozarządowe działające w Gminie Kluczbork prezentowały się na imprezie "Piknik Stowarzyszeń". Dotychczas impreza odbywała się w maju pod hasłem "Majówka Stowarzyszeń". W tym roku po raz pierwszy została zorganizowana w ramach Dni Kluczborka, które odbywały się 17-19 czerwca 2011 na stadionie KKSu. Głównymi organizatorami Pikniku byli: Urząd Miejski w Kluczborku oraz Organizacje Pozarządowe działające na terenie gminy Kluczbork. Piknik Stowarzyszeń to święto wszystkich organizacji pozarządowych z Gminy Kluczbork Stowarzyszenia miały możliwość zaprezentowania się mieszkańcom gminy, a jednocześnie było to przedsięwzięcie mające na celu integrację środowiska organizacji pozarządowych. Stowarzyszenia przygotowały niezwykle urozmaicony i interesujący program artystyczny. Przez cały czas trwania imprezy występy cieszyły się niesłabnącym zainteresowaniem. Organizacje miały swoje stanowiska, na których prezentowały rękodzieła, zdjęcia, ulotki oraz materiały programowe. Mieszkańcy gminy byli nie tylko obserwatorami, ale mogli bezpośrednio zapoznać się z działalnością wielu organizacji, przekonać się o istotności ich działania, a także bawić się wspólnie z organizacjami i uczestniczyć w wielu konkursach. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie gdyż impreza obfitowała w różnego rodzaju atrakcje np: wspinaczka, pokaz karate, dmuchane atrakcje dla dzieci, pokazy tańców klasycznych, występy dzieci, skakanie przez skakankę, mini-koncert w namiocie stowarzyszenia, gra w piłkarzyki, szermierka go-now i inne. W czasie Pikniku odbywały się także lity balonem. W Pikniku Stowarzyszeń 2011 brały udział: 1. Caritas Diecezji Opolskiej oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kluczborku; 2. Kluczborski Klub Karate; 3. Kluczborski Klub Wspinaczkowy "Zawrat"; 4. Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów; 5. Stowarzyszenie Artis Aciones; 6. Stowarzyszenie Hospicjum Domowe Ziemi Kluczborskiej Św. Ojca Pio; 7. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Stobrawy"; 8. Stowarzyszenie Miłośników Kultury i Sztuki "Irys"; 9. Stowarzyszenie Miłośników Tańca Sukces; 10. Stowarzyszenie Regionu Kluczborskiego "Kobietom-Mammograf"; 11. Stowarzyszenie Rodziców, Przyjaciół Dzieci, Młodzieży, Osób ze Specjalnymi Potrzebami przy Publicznym Przedszkolu nr 2; 12. Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Nadzieja"; 13. Stowarzyszenie Rozwoju Kultury i Profilaktyki "Emaus"; 14. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Maciejów "Miodowa Kraina"; 15. Stowarzyszenie "Żyj z Pomysłem" 16. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci; 17. Uniwersytet Trzeciego Wieku; 18. Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej. Zobacz galerię zdjęć

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-07-04 12:28:20, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-07-04 12:28:17, Maciej Knapa

Od dnia 1 lipca 2011 r. obowiązują nowe przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz nowy formularz wniosku do rejestracji działalności gospodarczej CEIDG-1 w miejsce dotychczasowego formularza EDG-1. Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS-KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego. Centralna Ewidencja i Informacja Działalności o Działalności Gospodarczej (w skrócie CEIDG) jest spisem przedsiębiorców będących osobami fizycznymi działających na terenie Polski. Spis prowadzony jest od 1 lipca 2011 r. w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki na podstawie przepisów ustawy o swobodzie dzielności gospodarczej. Zapraszamy na stronę www.ceidg.gov.pl lub www.firma.gov.pl Aby zarejestrować działalność gospodarczą jako osoba fizyczna możesz wybrać jeden z trybów postępowania: -Zalogowanie* się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line i złożenie go elektronicznie. -Zalogowanie* się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line, wydrukowanie i zaniesienie go do gminy. -Bez logowania się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line, wydrukowanie i zaniesienie go do gminy. -Pobranie i złożenie wniosku papierowego w gminie. Gmina przekształca go na wniosek elektroniczny. -Przesłanie wniosku listem poleconym do wybranej gminy. Podpis musi być notarialnie potwierdzony. * Przy pierwszym logowaniu należy założyć konto i aktywować je po otrzymaniu potwierdzenia mailowego Podstawą do złożenia wniosku w CEIDG jest identyfikacja tożsamości osoby której wniosek dotyczy oraz podpisanie wniosku. W celu rejestracji konta można skorzystać z podpisu elektronicznego z certyfikatem kwalifikowanym lub nieodpłatnego profilu zaufanego na platformie ePUAP, który dostępny jest od 9 czerwca 2011 r. Więcej na www.epuap.gov.pl Gdzie mogę kupić bezpieczny podpis elektroniczny i ile będzie to kosztowało? Bezpieczny podpis elektroniczny można kupić obecnie w jednej z pięciu firm świadczących usługi w tym zakresie (kwalifikowane podmioty świadczące usługi certyfikacyjne w zakresie podpisu elektronicznego), wpisanych do rejestru Ministerstwa Gospodarki. Są to: -Krajowa Izba Rozliczeniowa, -Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, -Unizeto Technologies, -MobiCert, -Enigma S.O.I. Usługi certyfikacyjne mają charakter komercyjny, a wysokość opłat określają podmioty świadczące te usługi. Ceny zestawów różnią się w zależności od długości ważności certyfikatu (rok lub dwa lata) i rodzaju urządzenia do składania podpisu elektronicznego (czytnik kart usb, token usb lub pcmcia). Możliwy jest zakup karty z certyfikatem bez czytnika, albo samych czytników i dodatkowych licencji na oprogramowanie. Kupujący zawiera z kwalifikowanym podmiotem umowę subskrybencką, której warunki określa polityka certyfikacji lub kodeks postępowania certyfikacyjnego. Co to jest profil zaufany? Do czego służy? Jak uzyskać profil zaufany? Profil zaufany jest bezpłatną metodą potwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji-to odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym. Wykorzystując profil zaufany obywatel może załatwić sprawy administracyjne (np. wnoszenie podań, odwołań, skarg) drogą elektroniczną bez konieczności osobistego udania się do urzędu. Aby uzyskać profil zaufany należy: I sposób-dla wszystkich obywateli: 1. zalogować się na platformie ePUAP (wymagane posiadanie konta na ePUAP), 2. wypełnić wniosek o założenie profilu, 3. udać się do punktu potwierdzającego profil celem potwierdzenia tożsamości. II sposób-dla osób posiadających podpis elektroniczny: 1. zalogować się na platformie ePUAP (wymagane posiadanie konta na ePUAP), 2. wypełnić wniosek o założenie profilu, 3. potwierdzić swoje dane za pomocą podpisu elektronicznego z kwalifikowanym certyfikatem. Źródło: www.ceidg.gov.pl

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-07-01 08:52:32, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-07-01 07:50:22, Jarosław Nazarkiewicz

AKTYWNA MŁODZIEŻ KLUCZBORKA W ramach projektu "Decydujmy razem", Urząd Miejski wraz z grupą mieszkańców Kluczborka opracowują Program Budowy Społeczeństwa Obywatelskiego. Chcemy się dowiedzieć, co młodzi sądzą o naszym mieście, zwłaszcza w sferze aktywności obywatelskiej. Czy miasto umożliwia młodzieży aktywne uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej i decydowanie o sprawach, które jej dotyczą? Co Wam się w Kluczborku podoba, a co nie? Co i jak należy zmienić? Jakie macie pomysły na aktywizację młodych mieszkańców? Będziemy wdzięczni za wypełnienie poniższej ankiety. Więcej informacji o projekcie znajdziecie pod adresem www.decydujmyrazem.pl. Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie prosimy o kontakt mailowy pod adresem ngo@kluczbork.pl https://spreadsheets.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEVBLU9hOWVvZ2hZWF9fV0phR2U5UFE6MQ

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-06-25 18:27:24, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-06-25 18:26:08, Jarosław Nazarkiewicz

Wodociągi i Kanalizacja "HYDROKOM" Kluczbork informuje mieszkańców ul. Rynek, Damrota, Krakowska, iż prowadzone jest płukanie sieci wodociągowej co ma wpływ na jakość dostarczanej wody. Niezależnie od tego podstawiona jest beczka z wodą pitną przy ul. Kopernika. "HYDROKOM" przeprasza swoich odbiorców wody za utrudnienia w dostawie. Dariusz Wesołowski Administrator IT Wodociągi i Kanalizacja "HYDROKOM" S-ka z o.o. ul. Kołłątaja 7, 46-203 Kluczbork

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-06-24 11:02:06, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-06-24 11:01:22, Jarosław Nazarkiewicz

W związku z pogorszeniem jakości wody w rejonie starego miasta (zwiększony poziom żelaza i manganu) wynikającej z awarii i prac remontowych na sieci wodociągowej, dla mieszkańców starego miasta jest podstawiony beczkowóz z czystą wodą do picia na parkingu przy stawie Kościuszki. Trwają intensywne prace nad usunięciem awarii. Za utrudnienia przepraszamy.

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-06-22 20:31:29, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-06-22 20:29:59, Jarosław Nazarkiewicz

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-06-21 14:11:40, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-06-21 14:11:37, Maciej Knapa

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-06-16 14:05:13, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-06-16 14:05:11, Maciej Knapa

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kluczborku zaprasza na dzień 29 czerwiec 2011r. (środa ) na sesję Rady Miejskiej. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego II p. o godz. 14,15 Porządek obrad 1.Sprawy porządkowo - organizacyjne: a/ otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności podejmowanych uchwał, b/ ustalenie porządku obrad, c/ informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych między sesjami. 2. Interpelacje i zapytania Radnych 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2010 r. 1 - uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2010 r. 2 - rozpatrzenie sprawozdania finansowego gminy za 2010 r. - dyskusja - 3 - protokół Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej z dnia 30.05.2011 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2010 i sprawozdania finansowego gminy za rok 2010. 4 - uchwała Nr 1/11 z dnia 30.05.2011r.w sprawie opinii z wykonania budżetu gminy za 2010 r. Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kluczborku 5 - uchwała Nr 2/11 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kluczborku w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Kluczborka. 6 - Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kluczborku w sprawie absolutorium za 2010 r. - dyskusja - - podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kluczbork za rok 2010 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kluczbork za 2010 rok, - podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Kluczborka. 4.Podjęcie uchwał w sprawie: Opinie Komisji a/ przystąpienia Sołectwa Bogacka Szklarnia do programu "Odnowa Wsi" w województwie opolskim, b/ wyrażenia zgody na utworzenie stowarzyszenia o nazwie "Opolski Mikro Fundusz Poręczeń na Rzecz Gospodarki Społecznej z siedzibą w Opolu, c/ powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników, d/ nadania nazwy ronda na terenie miasta Kluczborka, e/ zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Gminy Kluczbork za rok 2010. f/ nadania Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Kluczborku, g/ zmian w budżecie gminy po stronie dochodów i wydatków, h/ opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kluczbork, i/ ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w grupie wczesnoprzedszkolnej Publicznego Przedszkola Nr 7 z Grupą Wczesnoprzedszkolną z Opieką Pielęgniarską w Kluczborku oraz sposobu obniżania opłaty, j/ ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz warunków zwolnienia z ponoszenia opłat, k/ maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania l/ wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy na obszarze Gminy Kluczbork, m/ przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami, n/ zmiany nazwy Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Kuniowie im. Bł. Jana Pawła II, o/ nawiązania współpracy między Gminą Kluczbork a Powiatem Kluczborskim w zakresie publicznego transportu zbiorowego p/ w przedmiocie przystąpienia do spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kluczborku Spółka z ograniczona odpowiedzialnością oraz wyrażenia pozytywniej opinii dotyczącej objęcia udziałów. 5. Odpowiedzi na zgłoszone w pkt.2 interpelacje i zapytania Radnych. 6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres między sesjami. - opinia Komisji Rewizyjnej - dyskusja - przyjęcie sprawozdania. 7. Wolne wnioski i zapytania. 8. Zamknięcie obrad. P r z e w o d n i c z ą c y Rady Miejskiej w Kluczborku Janusz Kędzia

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-06-16 13:53:15, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-06-16 13:53:13, Maciej Knapa

W ostatni weekend tenisiści oldboje z Kluczborka rozegrali mecz ze swoimi kolegami z zaprzyjaźnionego niemieckiego miasta Bad Dürkheim, którzy odwiedzili nas na zaproszenie Burmistrza Kluczborka Jarosława Kielara. Było to spotkanie jubileuszowe, ponieważ pierwszy mecz rozegrano u Niemców w 2002 r., i od tego czasu tenisiści spotykali się co roku, grając raz u siebie a raz na wyjeździe. Grano na sześć rakiet i tylko mecze deblowe, systemem "każdy z każdym" jednego seta. Tak więc każdy debel rozegrał trzy mecze. Odbyło się to na prośbę kolegów niemieckich, ponieważ ekipa gości jest dużo starsza wiekiem od naszych kluczborskich tenisistów - wszyscy po siedemdziesiątce, najstarszy liczył 75 lat. W naszej drużynie najstarszy ma 71 lat. Dlatego też nasza wygrana nie była niespodzianką. W dziesięcioletniej historii spotkań tylko raz udało się Niemcom wygrać, u siebie w 2005 r.: 5 : 1. Przegraliśmy wtedy nie tylko na boisku. Ale także z 40-sto stopniowymi upałami, które w tym czasie panowały w Bad Dürkheim. Dziesięcioletnia wymiana sportowa stała się także okazją do poznania walorów turystycznych naszych miast i regionów, a także tradycji i obyczajów naszych narodów. Spędziliśmy wspólnie wiele wspaniałych chwil, zawiązały się przyjaźnie i kontakty, czemu sprzyjała nie tylko rywalizacja na kortach, lecz przede wszystkim wspólnie spędzony czas przy piwie, winie, grillu i akordeonie. Na spotkaniu u Burmistrza, prezydent klubu niemieckich tenisistów zaprosił nas na kolejne tradycyjne spotkanie do Niemiec w przyszłym roku. Nasza drużyna grała w następującym składzie: 1.Stefan Bednarz 2.Józef Burek 3.Jerzy Jaszcz 4.Zbigniew Krzysztowczyk 5.Kazimierz Kulewski 6.Roman Smerd Zbigniew Krzysztofczykwersja: 2191
zatwierdzone: 2011-06-16 07:54:31, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-06-16 07:54:28, Maciej Knapa

Pobierz ZARZĄDZENIE NR AO.120.45.2011r. BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA z dnia 15 czerwca 2011r.w sprawie trybu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów uchwał w formacie *.pdf Pobierz projekt uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kluczbork w formacie *.pdf Pobierz projekt uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz warunków zwolnienia z ponoszenia opłat. w formacie *.pdf Pobierz projekt uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w grupie wczesnoprzedszkolnej Publicznego Przedszkola Nr 7 z Grupą Wczesnoprzedszkolną z Opieką Pielęgniarską w Kluczborku oraz sposobu obniżania opłaty w formacie *.pdf Pobierz projekt uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania w formacie *.pdf Pobierz projekt uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy na obszarze Gminy Kluczbork w formacie *.pdf

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-06-15 14:48:02, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-06-15 14:48:00, Maciej Knapa

Z A W I A D OM I E N I E Burmistrz Miasta Kluczborka zawiadamia ,że do dnia 30 czerwca 2011 roku przyjmuje zgłoszenia kandydatów na ławników - kadencja 2012 - 2015 . Prawo zgłaszania kandydatów na ławników mają: - prezesi sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa / z wyłączeniem partii politycznych /, - co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy Kluczbork. Zgłaszając kandydaturę uprawniony podmiot winien podać następujące dane: - imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, imiona rodziców, PESEL, NIP, - miejsce zamieszkania, dane kontaktowe, status zawodowy, - wykształcenie i wykonywany zawód oraz pozostałe informacje wymagane na "karcie zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego". Do karty zgłoszenia należy obowiązkowo d o ł ą c z y ć: - 2 zdjęcia / zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych /, - informację z Krajowego Rejestru Karnego, - oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, - oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona, - aświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika. - listę minimum 50 osób zgłaszających kandydata zawierającą: imię / imiona /i nazwisko,numer PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis / zgłoszenie przez obywateli / / koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika /. - stowarzyszenia, inne organizacje społeczne lub zawodowe dołączają do zgłoszenia kandydata aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub aświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji. Ławnikiem może być wybrana osoba, która: 1/ ukończyła 30 lat i nie przekroczyła 70 lat, 2/ posiada obywatelstwo polskie, korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich, jest nieskazitelnego charakteru, 3/ jest zatrudniona, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku, 4/ posiada co najmniej wykształcenie średnie i jest zdolna do pełnienia obowiązków ławnika / ze względu na stan zdrowia /. Ławnikami nie mogą być: - osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze, - osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, - funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń , - adwokaci i aplikanci adwokaccy, radcy prawni i aplikanci radcowscy, duchowni, - żołnierze w czynnej służbie wojskowej i funkcjonariusze Służby Więziennej, - radni gminy, powiatu i województwa. Zgłoszenia należy składać w Urzędzie Miejskim w Kluczborku, p o k ó j Nr 112 / I piętro - nowe skrzydło /-Naczelnik Andrzej Kalandyk, Wydział Administracyjno-Organizacyjny, tel. /77/ 418-14-82 w. 221 w terminie do dnia 30 czerwca 2011 r. do godz. 15,00 . Druki też można pobrać w tym pokoju . Załączniki: Pobierz Kartę zgłoszenia kandydata na ławnika w pliku *.doc Pobierz Listę osób zgłaszających w pliku *.doc Pobierz Oświadczenia wymagane prawem w pliku *.doc Burmistrz Miasta Kluczborka / - / Jarosław Kielar

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-06-10 13:24:11, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-06-10 13:24:08, Maciej Knapa

ZARZĄDZENIE NR AO.0050.58.2011 BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie trybu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kluczbork w formacie *.pdf Pobierz projekt uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kluczbork w formacie *.pdf

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-06-10 11:18:12, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-06-10 11:18:07, Bożena Stempel

W niedzielę 29 maja 2011r. w Bażanach zakończono realizację projektu pn."Tu mogę na chwilkę odpocząć" - budowa małej infrastruktury turystycznej w Bażanach i promocja walorów wsi. Uroczystego przecięcia wstęgi i otwarcia nowego placu z małą infrastrukturą turystyczną dokonało dwoje kilkuletnich mieszkańców wsi. Potem w asyście orkiestry dętej grupa kilkudziesięciu osób udała się ulicami wsi na boisko pobliskiej byłej szkoły podstawowej. Sołtys wsi Pani Maria Lepsy opowiedziała o genezie powstania nowo otwartego placu i o dofinansowaniu projektu środkami unijnymi (w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich) i gminy Kluczbork. Zwróciła uwagę, że dotychczas zaniedbana działka przekształciła się w zagospodarowane miejsce, z którego korzystać będą mogli wszyscy mieszkańcy. Zaprosiła zgromadzonych mieszkańców wioski na poczęstunek i grilla. Dzieci i młodzież przygotowały program artystyczny związany z obchodzonymi świętami: Dniem Matki, Dniem Dziecka i Dniem Ojca. Grała bażańska orkiestra dęta. Dla młodszych mieszkańców zorganizowano rozgrywki sportowe. Ewa BukowskaZdjęcia: Karina Lepsy

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-06-10 09:59:23, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-06-10 09:59:20, Maciej Knapa

"MUZYKA łączy POKOLENIA" - właśnie taki tytuł nosił wyjazd dzieci i młodzieży do Bad Dürkheim na wspólne występy muzyczne zespołów miast partnerskich podczas corocznych dni miasta. Podczas obchodów jubileuszu 10 lecia partnerstwa w czerwcu 2010r. odbyły się m.in. wspólne koncerty Big Roll Band z Kluczborskiego Domu Kultury oraz Big Band ze szkoły Werner Heisenberg Gymnasium. Delegacja niemiecka z Burmistrzem Bad Dürkheim Panem Wolfgangiem Lutzem była pod tak dużym wrażeniem występu, że zaprosiła zespół Big Roll Band na występy do Bad Dürkheim podczas Dni Miasta w czerwcu 2011r. Zaproszenie na tą samą imprezę otrzymał również chór Mniejszości Niemieckiej z Kluczborka, który zaprezentował się podczas uroczystości jubileuszowych.
Projekt "MUZYKA łączy POKOLENIA" zakładał wspólne występy muzyczne zespołów miast partnerskich Kluczborka i Bad Dürkheim podczas Dni Miasta ("Stadtfest") w Bad Dürkheim w dniach 2-5 czerwca 2011r. Zaproszenie dla delegacji Kluczborka wystosowało Stowarzyszenie Miast Partnerskich w Bad Dürkheim (Partnerstädteverein Bad Dürkheim e.V), które już od ponad 10 lat ściśle współpracuje z Gminą Kluczbork. Delegacja zespołu Big Roll Band oraz chóru Mniejszości Niemieckiej liczyła łącznie 49 osób. Uczestnicy wyjazdu to mieszkańcy Gminy Kluczbork i reprezentują wszystkie pokolenia. Grupa wyjechała z Kluczborka 2 czerwca o godz. 8.00 i dotarła do Bad Dürkheim ok. godz. 20.00. Po powitaniu delegacji przez pana Kurta Langa reprezentującego stowarzyszenie Miasta Partnerskich Bad Dürkheim członkowie delegacji zostali przydzieleni do rodzin, które ich gościli przez cały pobyt. Zakwaterowanie u rodzin służyło integracji z mieszkańcami miast partnerskich i pozwoliło na lepsze poznanie kultury i obyczajów mieszkańców miast partnerskich. Było też doskonałą okazją do szlifowania języka niemieckiego, gdyż dużo osób z Gminy Kluczbork posługuje się językiem niemieckim. Od początku wymiany mieszkańców preferowane są noclegi u rodzin, gdyż dzięki temu zawiązują się nowe przyjaźnie i znajomości, a zarówno gospodarze jak i goście mogą się zawsze czegoś od siebie nauczyć, jednocześnie pozbywając się stereotypów oraz uprzedzeń.
W piątek 3 czerwca głównym punktem programu wizyty był występ chóru dziecięcego Mniejszości Niemieckiej w Domu Opieki Społecznej. Chór dziecięcy jest swoistym mostem łączącym starsze i młode pokolenia, gdyż wykonuje utwory zarówno po polsku jak i niemiecku. Jest to dowód na pielęgnację języka niemieckiego, nie tylko przez starsze osoby, ale również dzieci i młodzież, które nie zapominają o korzeniach swoich przodków. W programie piątkowym zaplanowane było także zwiedzanie miasta i muzeum przyrodniczego oraz winnic w specjalnych wozach turystycznych. Podczas zwiedzania muzeum Burmistrz Bad Dürkheim Wolfgang Lutz spotkał się z mieszkańcami Kluczborka. Widząc młodych muzyków i chórzystki podkreślił, że w partnerstwie jest bardzo ważne, aby spotykali się młodzi ludzie, gdyż to oni wkrótce będą kontynuować współpracę partnerską a noclegi u rodzin są idealnym miejscem do nawiązania bliższych kontaktów. Nocując w hotelu stajemy się anonimowi i nawiązanie kontaktów jest utrudnione - stwierdził burmistrz. Ponadto zaznaczył, że występy kluczborskich zespołów są na wysokim poziomie i dzięki zaangażowaniu i profesjonalnemu podejściu muzyków podnoszą prestiż dni miasta.

W sobotę 4 czerwca odbyły się oficjalne występy Big Roll Bandu i chóru dziecięcego w ramach Dni Miasta na scenie głównej. Wcześniej zaprezentował się zespoł Big Roll Band w klubie Cha Cha. Było to wspólne Jam Session z zespołem Big Band z Werner Heisenberg Gymnasium. W ramach tego spotkania odbyły się warsztaty interdyscyplinarne - piosenka, muzyka taniec - przeznaczone dla wszystkich pokoleń. Uroczysty wieczór pożegnalny był idealną okazją do wymiany kulturalnej oraz dyskusji o naszych obu krajach. W niedzielę rano rozpoczęto podróż powrotną do Kluczborka. Delegacja mieszkańców przyjechała do Kluczborka ok. godz. 21.
Oczami uczestników wyjazdu Wyjątkowo udany wyjazd. Organizacja imprezy na szóstkę. Bardzo baliśmy się pobytu w niemieckiej rodzinie tym bardziej, że nie znamy dokładnie języka niemieckiego. Niepewność jednak okazała się łaskawa. Państwo Chunk - on Chińczyk, ona Niemka - okazali się przemiłymi ludźmi. Czuliśmy się jak w domu a może lepiej. Uważamy, że tego typu wymiana jest doskonałym pomysłem, aby bliżej poznały się rodziny niemiecki i polskie. Wspólne spędzanie czasu pozwala na wymianę doświadczeń i wzbudzenie zainteresowania kulturą i obyczajowością innego narodu. Gratulacje ? Świetna wycieczka, towarzystwo przednie, mamy nadzieje na kolejny taki wyjazd, szkoda tylko, że tak krótko. Wyjazd ten możemy zaliczyć do najbardziej udanych. Rodzina Państwa Makowskich, u której mieszkaliśmy otoczyła nas troską i opieką. Poznaliśmy wielu nowych ludzi. Miasto jest przepiękne. Najbardziej urzekli nas mieszkańcy, którzy przyjaźnie i miło byli nastawienia do nas. Zwiedziliśmy bardzo ciekawe zakątki Bad Durkheim, poznaliśmy w pewnym stopniu historię miasta. Świetnie się bawiliśmy. Żałujemy, ze tak krótko trwał pobyt. Liczymy na więcej takich wyjazdów, gdyż uważamy, że są one potrzebne do poznawania nowej kultury i rozwijania partnerstwa polsko - niemieckiego. Było bardzo fajnie. Poznaliśmy dużo nowych ludzi i zobaczyliśmy ciekawe miejsca. Mieliśmy okazję poznać kulturę i tryb życia ludzi z innego kraju. Naprawdę udany wyjazd. Chętnie byśmy zostali dłużej. Więcej takich wyjazdów.

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-06-09 11:46:24, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-06-09 11:46:21, Maciej Knapa

Zarząd Województwa Opolskiego ogłasza nabór wniosków stypendialnych w ramach "Programu pomocy stypendialnej województwa opolskiego dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych". Program pomocy stypendialnej skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa opolskiego, szczególnie uzdolnionych między innymi w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych i technicznych, dla których trudna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym. Regulamin stypendialny oraz wzory dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku dostępne są pod adresem: http://umwo.opole.pl/serwis/index.php?id=9878 Wnioski wraz z niezbędnymi załącznikami przyjmowane będą w zamkniętych kopertach do dnia 8 lipca 2011r. do godziny 14.00 w sekretariacie Departamentu Edukacji i Rynku Pracy Urzędu Marszałkowskiego w Opolu pod ww. adresem. O terminie decyduje data wpływu do Urzędu. Szczegółowych informacji odnośnie programu stypendialnego udziela Departament Edukacji i Rynku Pracy UMWO pod numerem tel. 77 54 16 505

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-06-08 09:44:43, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-06-08 09:44:40, Maciej Knapa

Na sesji Sejmiku Województwa Opolskiego w dniu 31 maja 2011r. Burmistrz Miasta Kluczborka Jarosław Kielar został odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi. Krzyż przyznał Prezydent RP na wniosek marszałka województwa Józefa Sebesty. Krzyż Zasługi ustanowiony w 1923 r., nadawany jest osobom, które położyły zasługi dla państwa lub obywateli spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść państwu lub obywatelom, ofiarną działalność publiczną, ofiarne niesienie pomocy oraz działalność charytatywną. Medalem za Długoletnią Służbę nadawanym za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa odznaczony został również były burmistrz Kluczborka Ginter Jendrsczok.


wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-06-03 09:33:33, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-06-03 09:33:30, Maciej Knapa

"Sercem malowane - Kluczbork w kwiatach" wystawa prac plastycznych Kluczborczan pod honorowym patronatem Burmistrza Kluczborka. Stowarzyszenie Regionu Kluczborskiego Kobietom Mammograf i Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Kluczborku serdecznie zapraszają na 4. edycję wystawy prac artystycznych Kluczborczan. Wernisaż odbędzie się dniu 13.06.2011 r. o godz. 13.00 w siedzibie Biblioteki w Kluczborku, ul. Karola Miarki 2. Uwaga: Mieszkańcy, którzy chcą eksponować swoje prace, proszeni są o złożenie prac w Bibliotece do 06. 06. 2011 r. w godzinach jej urzędowania.

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-05-27 12:33:53, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-05-27 12:33:51, Maciej Knapa

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-05-27 08:33:23, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-05-27 08:33:21, Maciej Knapa

W najbliższy piątek cały dochód ze sprzedaży biletów na ścianie wspinaczkowej zostanie przekazany na pomoc dla Pawła Wyrwy - wspinacza chorego na raka. Zabierz ze sobą znajomych i przyjdź na ściankę w Publicznym Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Kluczborku. Szczegółowe info na www.zawrat.kluczbork.pl

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-05-26 12:20:49, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-05-26 12:20:46, Maciej Knapa

GMINA KLUCZBORK reprezentowana przez BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA ogłasza konkurs ofert na dotację z budżetu Gminy Kluczbork na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Pobierz szczegółowe informacje w formacie *.pdf

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-05-26 11:39:12, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-05-26 11:39:10, Maciej Knapa

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-05-26 11:27:58, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-05-26 11:27:55, Maciej Knapa

Pobierz zgłoszenie do konkursu w formacie *.doc Pobierz regulamin konkursu w formacie *.doc

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-05-26 09:12:28, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-05-26 09:12:25, Maciej Knapa

23 maja 2011 r. na stadionie lekkoatletycznym Kampusu "STOBRAWA" w Kluczborku rozegrano finał wojewódzki Coca-Cola Cup 2011. Do rywalizacji przystąpiły najlepsze drużyny dziewcząt i chłopców z województwa opolskiego. W turnieju rywalizowało 12 zespołów chłopców oraz 6 drużyn dziewcząt. W finale chłopców spotkały się zespoły z Gimnazjum nr 1 w Głogówku i Gimnazjum nr 2 z Olesna. Mecz był w pierwszej połowie niezwykle wyrównany. Jednak po stracie pierwszej bramki zawodnicy z Głogówka przestali nagle wierzyć w końcowy sukces i ulegli rywalom z Olesna aż 0:6. Królem strzelców turnieju chłopców został Sylwester Szymański. W finale dziewcząt spotkały się zespoły z Prudnika i Izbicka. Zasłużone zwycięstwo przypadło reprezentantkom Gimnazjum nr 2 w Prudniku. Zwycięską bramkę strzeliła Agata Sobiewicz, która została bezapelacyjnie najlepszą snajperką turnieju. Zawody przyniosły wiele emocji nie tylko zawodnikom ale także kibicom, którzy licznie odwiedzili Strefę Aktywnego Życia towarzyszącą turniejowi i wzięli udział w konkursie "Wnieś flagę na stadion podczas UEFA EURO 2012." 16 zwycięzców konkursu, po jednym z każdego województwa, wniesie flagę przed meczem grupowym Reprezentacji Polski podczas Mistrzostw Europy w piłce nożnej w przyszłym roku. Turniej Coca-Cola Cup 2011 został objęty honorowym patronatem przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Szkolny Związek Sportowy.wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-05-25 14:09:59, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-05-25 14:09:57, Maciej Knapa

Prezentujemy Państwu artykuł "Kluczbork miastem sportu" autorstwa Jerzego Krzciuka - kluczborskiego morsa, wielokrotnego rekordzisty Polski i świata w sportach siłowych i ekstremalnych. Artykuł ukazał się w ogólnopolskim miesięczniku "Świat Morsów". Już dzisiaj zapraszamy wszystkich na próbę ustanowienia rekordu świata przez Jerzego Krzciuka w pompkach nietypowych, która odbędzie się podczas Dni Kluczborka w sobotę 18 czerwca 2011r. Pobierz artykuł w formacie *.pdf

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-05-25 10:24:39, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-05-25 10:24:36, Maciej Knapa

Szanowni Państwo, Gmina Kluczbork realizuje projekt pn. "Decydujmy Razem", mający na celu dopracowanie warunków niezbędnych do tworzenia społeczeństwa obywatelskiego. W ramach projektu został powołany Zespół, który opracowuje "Program Budowy Społeczeństwa Obywatelskiego". W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele Organizacji Pozarządowych, mieszkańcy Kluczborka, przedstawiciele sektora biznesowego oraz samorządu. Jednym z działań związanych z projektem jest analiza obecnej jakości współpracy między Gminą Kluczbork i Organizacjami Pozarządowymi oraz współdziałania pomiędzy Stowarzyszeniami. Niniejsza ankieta pozwoli nam na poznanie stanu obecnego oraz wskaże obszary do poprawy i pozwoli zorientować się w Państwa potrzebach związanych z usprawnieniem i polepszeniem współpracy organizacji z gminą. Proszę o odesłanie niniejszej ankiety na adres mailowy: ngo@kluczbork.pl lub dostarczenie jej do Urzędu Miejskiego w Kluczborku ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork (pok. 114) do dnia 7.06.2011 r. Serdecznie zapraszam do udziału w badaniu Animator projektu "Decydujmy razem" w Gminie Kluczbork Aneta Birecka Pobierz ankietę w formacie *.doc

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-05-25 10:03:39, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-05-25 10:03:37, Maciej Knapa

W poniedziałek, w Muzeum im. Jana Dzierżona w Kluczborku rozpoczął się V PLENER RZEŹBIARSKI - KLUCZBORK 2011. W plenerze bierze udział czterech twórców, którzy z powierzonych im kłód drewna wykonają rzeźby monumentalne - ule figuralne. W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy na skwerek przy muzeum gdzie jeszcze do 1 czerwca można podziwiać pracę rzeźbiarzy. Zainteresowani mogą spróbować swych sił w pracy przy powstawaniu uli, zapoznać się z procesem twórczym i dorobkiem artystycznym rzeźbiarzy. Plenerowi będzie towarzyszył kiermasz drobnej rzeźby.wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-05-24 13:17:52, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-05-24 13:17:49, Maciej Knapa

Burmistrz Kluczborka informuje: Zgodnie z "Kalendarzowym Planem działania w zakresie Obrony Cywilnej, Zarządzania Kryzysowego Gminy Kluczbork w 2011 roku" w dniu 26 maja 2011 r. (tj. czwartek) w godzinach od 16:00 do 20:00 zostanie przeprowadzony trening elementów systemu alarmowania Gminy Kluczbork w ramach, którego może nastąpić włączenie syren alarmowych na terenie miasta i gminy Kluczbork na czas jednej minuty.

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-05-24 10:14:29, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-05-24 10:14:27, Maciej Knapa

Zawodnicy Kluczborskiego Klubu Karate po raz kolejny osiągnęli duży sukces na odbywających się XXII Mistrzostwach Polski Seniorów i Juniorów w Karate Tradycyjnym oraz XXII Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych w Karate Tradycyjnym, które odbyły się w dniach 21-22 maja 2011 r. we Wrocławiu. Wyniki zawodników Kluczborskiego Klubu Karate: SENIORZY Kumite drużynowe mężczyzn Miejsce 1. Łukasz Wójcik, Łukasz Radwański, Maciej Kalandyk, Piotr Kuś Kata drużynowe mężczyzn Miejsce 2. Szymon Neugebauer, Henryk Pepliński, Bartosz Zaleciński Fuku-go mężczyzn Miejsce 2. Radwański Łukasz Miejsce 4. Wójcik Łukasz JUNIORZY Fuku-go kobiet Miejsce 3. Martyna Florecka Fuku-go mężczyzn Miejsce 3. Rojowski Dawid Ko-go kumite kobiet Miejsce 3. Martyna Florecka JUNIORZY MŁODSI Kata indywidualne dziewcząt Miejsce 1. Natalia Giebułtowicz Miejsce 6. Gwozdecka Magdalena Ko-go kumite dziewcząt Miejsce 5. Magdalena Gwozdecka

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-05-23 15:25:40, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-05-23 15:25:37, Maciej Knapa

Od 20 maja do końca września Straż Miejska w Kluczborku będzie pracować od 7.00 do 23.00 tel.alarmowy 986 (dla abonentów ERY)lub 602 271 041.

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-05-19 13:37:21, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-05-19 13:37:18, Maciej Knapa

Burmistrz Miasta Kluczborka Jarosław Kielar wziął udział w programie "Euroopolskie możliwości", którego tematem było wykorzystanie przez Opolszczyznę funduszy unijnych w obszarze sportu i turystyki. Zapraszamy do obejrzenia materiału: zobacz wideo
źródło TVP Opole

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-05-19 11:41:21, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-05-19 11:41:19, Maciej Knapa

Pobierz szczegóły oferty w formacie *.pdf

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-05-19 11:28:39, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-05-19 11:28:37, Maciej Knapa

Wiktoria Żok uczennica kl VI b Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kluczborku została powołana do Kadry Narodowej w dyscyplinie spławikowej w kategorii kadetów (U-14) na rok 2011. W roku 2010 startowała w Ogólnopolskich Zawodach Szkół Podstawowych gdzie została mistrzynią w kategorii dziewcząt. W roku bieżącym osiągnęła jeszcze większy sukces pokonując w VI Otwartych Mistrzostwach Województwa Opolskiego Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych w Wędkarstwie Spławikowym zarówno dziewczęta jak i chłopców. Była bezkonkurencyjna zdobywając 5 pucharów tj: 4 indywidualnie za I miejsca (w tym za największą rybę zawodów- leszcza o wadze niespełna 1,80kg). Obecnie jest mistrzynią Koła PZW Kluczbork kadetów, podobnie jak w latach ubiegłych. Wiktoria w 2010 roku otrzymała Nagrodę dla osób promujących miasto i gminę Kluczbork. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów sportowych.

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-05-19 10:59:33, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-05-19 10:59:30, Maciej Knapa

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-05-17 14:56:29, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-05-17 14:56:26, Maciej Knapa

Serdecznie zapraszamy na V Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej Juniorek pod patronatem Posła na Sejm RP Andrzeja Buły, który odbędzie się w dniach 21-22 maja 2011 roku o godz. 9.00 w hali kampusu "STOBRAWA". 21.05 9.00 - rozpoczęcie rozgrywek, 11.00 - uroczyste otwarcie turnieju, 22.05 9.30-13.30 - mecze finałowe, zakończenie turnieju

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-05-17 14:47:30, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-05-17 14:47:27, Maciej Knapa

Pobierz zawiadomienie komisji Budżetu w pliku *.pdf Pobierz zawiadomienie komisji Oświaty w pliku *.pdf Pobierz zawiadomienie komisji Rewizyjnej w pliku *.pdf Pobierz zawiadomienie komisji Rolnictwa w pliku *.pdf Pobierz zawiadomienie komisji Spraw Obywatelskich w pliku *.pdf

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-05-17 14:24:22, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-05-17 14:24:19, Maciej Knapa

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-05-17 14:06:50, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-05-17 14:06:47, Maciej Knapa

Finałowy turniej Polskiej Ligi Karate Tradycyjnego 2011 rozegrany został 7 maja w Dojo - Stara Wieś. Rywalizacja mężczyzn w finałowym turnieju ligi przyniosła zwycięstwo Łukaszowi Wójcikowi (Kluczborski KK), który w dogrywce finałowej walki pokonał Damiana Stasiaka (TS "Sokół" Aleksandrów Łódzki). Obaj zawodnicy po III turniejach mieli jednakową, najwyższą ilość punktów. O zwycięstwie w PLKT 2011 zadecydowała dodatkowa walka, którą wygrał Łukasz Wójcik. "Start w lidze to etap przygotowań do mistrzostw Polski, które odbędą się już niedługo we Wrocławiu. Miło mi, że zakwalifikowałem się do pucharu świata i będę mógł bronić tytułu sprzed dwóch lat. Bardzo to sobie cenię. Nie nastawiałem się na wygranie ligi. Starałem się po prostu dobrze wypaść. Myślałem o tym, że kolejność może się zmienić. Tak się stało. Największą zaletą ligi jest możliwość startowania z najlepszymi zawodnikami karate tradycyjnego w Polsce i trening. A istotą karate tradycyjnego jest ciągły trening i rozwój" - powiedział po turnieju Łukasz Wójcik. W turnieju dobrze zaprezentowali się pozostali zawodnicy z Kluczborka. Łukasz Radwański zajał 4 miejsce, natomiast Maciej Kalandyk 8 lokatę. Warto przypomnieć, że sam udział w finale elitarnej Polskiej Lidze Karate jest wysokim osiągnięciem. Wśród 8 najlepszych karateków turnieju znalazło się aż 3 reprezentantów Kluczborskiego KK, wychowanków Andrzeja Olecha. Turniej ten jest doskonałym sprawdzianem przed Mistrzostwami Polski, które odbędą się 20-21 maja we Wrocławiu i dają dużą nadzieję na uzyskanie wysokich wyników całej trójki. Łukasz Wójcik jako jedyny przedstawiciel Kluczborskiego KK będzie reprezentował Polskę podczas VI Pucharu Świata w Karate Tradycyjnym, który odbędzie się już 12 czerwca 2011 w Gdyni.

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-05-12 10:16:18, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-05-12 10:16:15, Maciej Knapa

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-05-12 10:10:46, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-05-12 10:10:42, Maciej Knapa

Sprawozdanie Nr OŚ.0007.5.2011 sporządzone dnia 11 maja 2011 r. z konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na modernizację ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne lub budowę proekologicznego ogrzewania. 1. W dniach 18-21 kwietnia 2011 r. przeprowadzono konsultacje projektu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na modernizację ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne lub budowę proekologicznego ogrzewania. 2. Informacja o konsultacjach wraz z projektem konsultowanej uchwały zostały zamieszczone na stronie Urzędu Miejskiego w Kluczborku www.kluczbork.pl od dnia 8 kwietnia 2011 r. 3. Do udziału w konsultacjach uprawnieni byli przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), działające na terenie Gminy Kluczbork. 4. Konsultacje polegały na złożeniu pisemnych uwag i wniosków dotyczących konsultowanej uchwały w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Kluczborku. 5. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi ani wnioski dotyczące konsultowanego projektu uchwały.

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-05-12 09:55:28, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-05-12 09:55:25, Maciej Knapa

7 maja już po raz ósmy odbyła się w naszej gminie "Majówka na rowerze". Ważne wydarzenie, głównie ze względu na coraz większą liczbę rowerzystów, którzy z przyjemnością spędzają aktywnie czas wolny i całymi rodzinami podróżują na "dwóch kółkach", aby poznać nie tylko nasze miasto, ale również piękne okolice. Jak co roku przyłączyli się kluczborscy emeryci i renciści, którzy dali dobry przykład młodszym, a także młodzież oraz rodziny z dziećmi w różnym wieku. W tym roku po raz kolejny został pobity rekord, bo w "Majówce na rowerze" uczestniczyło łącznie ponad 180 rowerzystów. Grupa 160 rowerzystów wyruszyła z Kluczborka spod krytej pływalni i podążając czarnym szlakiem dotarła do Borkowic do gospodarstwa agroturystycznego MICHAŁÓWKA Państwa Barbary i Michała Malinowskich. MICHAŁÓWKA to prawdziwy raj na ziemi, położony z dala od wielkomiejskiego gwaru. Gospodarze oprowadzili rowerzystów po gospodarstwie, które oferuje turystom pobyt wśród cudownej zieleni, nad stawem. Liczne ptactwo i zwierzęta czynią to miejsce niezwykłym i wyjątkowym. Uczestnicy majówki mogli spróbować pysznego smalcu i kiszonych ogórków własnej roboty. W Borkowicach powitała nas 20 osobowa grupa rowerzystów z Bogacicy na czele z sołtysem Józefem Mrozkiem, która poprowadziła całą grupę do Bogacicy. W tej uroczej miejscowości znajduje się barokowy kościół pod wezwaniem Św. Trójcy, po którym oprowadził nas proboszcz ks. Piotr Gołąbek. Okazało się, że odwiedził nas także biskup Wieczorek, były wieloletni proboszcz parafii w Bogacicy, który przebywał prywatnie w Bogacicy. Po zwiedzaniu kościoła odbyło się wspólne grillowanie i biesiada w kompleksie Nad Stawem w Bogacicy. Czas umilał występ zespołu Ostatnie Takie Trio, przy którym tańczyły wszystkie pokolenia. Dzieci i młodzież uczestniczyły w licznych grach i zabawach, przygotowanych przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Podczas majówki Pani Agnieszka Chrobot, kluczborska poetka zaprezentowała wszystkim zebranym jeden ze swoich ostatnich wierszy. Składamy serdeczne podziękowanie dla policji, która na całej trasie dbała o bezpieczeństwo rowerzystów. Dziękujemy wszystkim rowerzystom za tak liczny udział i zapraszamy już za rok na kolejną "Majówkę na rowerze". "Majówkę na rowerze" zorganizował Urząd Miejski w Kluczborku (Referat Promocji), gospodarstwo MICHAŁÓWKA w Borkowicach i Towarzystwo Przyjaciół Dzieci.wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-05-11 13:50:20, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-05-11 13:50:13, Maciej Knapa

W dniach 4-7 maja br. do Kluczborka przyjechała delegacja ukraińska z miasta partnerskiego Brzeżany celem przeprowadzenia rozmów roboczych dotyczących 10-lecia partnerstwa Kluczborka i Brzeżan. W skład ukraińskiej delegacji wchodzili Volodymyr Muzychka - mer (burmistrz) miasta Brzeżany, Igor Gul (pierwszy zastępca burmistrza), Vasyl Zoryk (radny Rady Miejskiej w Brzeżanach, dyrektor instytutu architektury), Zinayida Brayilovska (naczelnik brzeżańskiego Wydziału Sprawiedliwości), Mariya Stepanova (naczelnik wydziału ds. mieszkalnictwa komunalnego w województwie tarnopolskim), Roman Mekhanik (prywatny przedsiębiorca), Volodymyr Yakymiv - prezes stowarzyszenia "Nasze Brzeżany". Podczas pierwszego spotkania burmistrz Muzyczka i burmistrz Kielar dokonali prezentacji swoich miast i jednocześnie przedstawienia swojej koncepcji przeprowadzenia uroczystości 10-lecia partnerstwa. W imieniu mera Brzeżan przemawiał Volodymyr Yakymiv - prezes stowarzyszenia "Nasze Brzeżany".Brzeżanie byli bardzo zainteresowani naszym miastem i sposobami rozwiązywania różnych problemów społecznych, infrastrukturalnych na korzyść mieszkańców, technologicznych rozwiązań gospodarczych, inwestycji w mieście. Zadawali dużo pytań dotyczących Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, zasad jej tworzenia, ulg podatkowych, kto finansuje projekty inwestycyjne, remontowe, kto jest odpowiedzialny za ich przeprowadzenie, ile miasto wydaje pieniędzy na inwestycje, remonty. Poruszane były kwestie czystości w mieście, składowania śmieci, odśnieżania dróg, kanalizacji, oczyszczalni ścieków, ceny za m3 wody. Tego dnia delegacja zwiedziła zabytkowy park miejski, Urząd Miejski. Spacer po naszym mieście uwieńczyło wejście na wieżę widokową kościoła ewangelickiego, które zrobiło duże wrażenie na naszych gościach.Aktywny dzień trwał nadal. Grzegorz Błażewski (kierownik Referatu Promocji, Rozwoju i Integracji Europejskiej) oprowadzał grupę po budowanym zbiorniku retencyjnym na rzece Stobrawa, Wiesław Turczyński (kierownik OTW w Bąkowie) opowiadał o Campingu nr 23 - wielokrotnym zdobywcy tytułu Mister Camping. Objazd zakończyła wizyta w pałacu oraz Pasiece Zarodowej w Maciejowie, gdzie oprócz miodowej degustacji czekała na gości możliwość zmierzenia się z sołtysem wsi Jarosławem Krawcem w szablach Go-Now.Następny dzień upłynął pod znakiem zwiedzania: Hydrokomu Sp. z o.o., Publicznego Przedszkola nr 5, Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, oczyszczalni ścieków, wysypiska w Gotartowie, krytej pływalni w Kluczborku. Dzień zakończył wyjazd do Częstochowy na Jasną Górę.
Podczas rozmów roboczych padły następujące deklaracje: - uroczystości 10-lecia partnerstwa odbędą się w Kluczborku w dniach 2-4 września 2011 r. (udział zespołu muzycznego z Brzeżan, żywych stoisk kultury etc.) - uroczysta konferencja poświęcona partnerstwu pt: "10 lat partnerstwa - wymiana słowa, myśli i czynów"; - kluczborska delegacja uda się do Brzeżan 24 sierpnia na obchody Święta Niepodległości; - kluczborscy harcerze ZHR udadzą się do Brzeżan celem prac porządkowych i renowacyjnych polskich grobów na tamtejszym cmentarzu; - na wniosek zainteresowanych osób została stworzona lista osób proponowanych do wyróżnienia przez burmistrzów za wkład w pogłębianie partnerstwa między Kluczborkiem a Brzeżanami; - podjęcie próby przeprowadzenia wspólnych projektów kulturalnych, rozrywkowych, sportowych. Wizyta delegacji ukraińskiej przebiegała w miłej i twórczej atmosferze. W związku z wyżej wymienionymi deklaracjami możemy spokojnie patrzeć w przyszłość licząc na pogłębianie partnerstwa i współpracy między włodarzami oraz mieszkańcami Kluczborka i Brzeżan.

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-05-11 08:52:27, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-05-11 08:52:25, Maciej Knapa

Druhny i druhowie wyjechali do Watykanu w ramach ogólnopolskiej pielgrzymki ZHR. Decyzja podjęta o wyjeździe zapadła tuż po ogłoszeniu daty beatyfikacji papieża Polaka. Uczestnikami pielgrzymki były osoby, które już wielokrotnie spotykały się z papieżem na tzw. białych służbach pełniąc dyżury w różnych formach (roznosząc wodę czy udzielając podstawowej pomocy medycznej, informacyjnej) jak i młodzi harcerze, którzy nie mieli wcześniej okazji na spotkanie z papieżem. Jak mówią atmosfera tego wydarzenia była niezwykła. Na każdym kroku można było spotkać reklamy, bilbordy, ulotki, punkty informacyjne przedstawiające naszego papieża. Tłum nadciągający ze wszystkich stron, udający się na Plac Św. Piotra a wśród nich harcerki i harcerze ZHR z Kluczborka. Wszechobecna była myśl, że dzieje się coś niezwykłego. Pielgrzymce harcerek i harcerzy z Kluczborka przewodniczył kapelan ks. Daniel Maksymowicz z Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kluczborku. Harcerze udali się do Rzymu z prywatnymi intencjami, prosząc o zdrowie, Boże Błogosławieństwo dla swoich rodzin i bliskich. Jednocześnie chcieli podziękować za pontyfikat papieża Polaka prosząc o siłę i umiejętności do pogłębienia swojej wiary poprzez nauki głoszone przez błogosławionego Jana Pawła II.

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-05-10 12:33:57, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-05-10 12:33:53, Maciej Knapa


Casting KDK Kluczbork 16 maj 2011 r. godz 19.00
Spektakl HALA OSIR: 21 maj 2011 r. godz 19.00, 22 maj 2011 r. godz 19.00
"Bramy Nieba i Płomienie Piekła" - Sztuka powstała w roku 1979. Pierwszy raz została wystawiony w St. Catharines, Ontario, w Kanadzie. Od tamtego czasu jest grana na całym świecie m.in. w: Stanach Zjednoczonych, Anglii, Niemczech, Rosji, Indiach, Korei, Nikaragui oraz w Polsce.
W naszym mieście spektakl odbędzie się dzięki Kościołowi Zielonoświątkowemu, organizatorowi przedsięwzięcia. Współorganizatorami są Kościół Ewangelicko-Augsburski w Kluczborku, KDK, OSIR, Klub Młodzieżowy EMAUS. Grupa aktorska 35-50 osób składa się z mieszkańców Kluczborka i okolic, którzy do występu przygotowywać się będą pod kierunkiem reżysera Pawła Nowakowskiego.
Sztuka oparta jest na przesłaniu biblijnym, przybliżającym osobę Jezusa Chrystusa. Pokazuje także niebo i piekło. Spektakl składał się z wielu scenek, przedstawiających nagłe odejście ludzi ze świata i ich dalszy los: potępienie lub życie wieczne. Widzowie mogą zobaczyć się niczym w zwierciadle. Ukazani są współcześni ludzie. Często zagubieni, szukający ratunku w alkoholu i narkotykach. Pewni, że kontrolują każdy swój krok i są w stanie wszystko przewidzieć. Wypierający ze swojej świadomości śmierć, jako oddaloną w czasie i przez to nierealną. Aktorzy przedstawiać będą społeczeństwo, którego celem jest pogoń za sukcesem, pieniądzem i jak największym zyskiem. Nie ma wtedy wolnej chwili na refleksję, zastanowienie czy modlitwę. Istotne sprawy odkłada się na "później". Ale tak, jak w przypadku niektórych bohaterów spektaklu, może zabraknąć czasu na zmianę sposobu życia i pojednanie z Bogiem. Optymistycznym przesłaniem jest los ludzi, potrafiących żyć według zasad swojej religii. Dla nich sąd ostateczny, poniesienia konsekwencji za sposób, w jaki przeżyło się swoje życie, nie jest wyimaginowaną niedorzecznością, ale czymś całkiem realnym i nieuniknionym, czymś co będzie dotyczyło każdego człowieka.

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-05-10 12:17:04, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-05-10 12:17:01, Maciej Knapa

W najbliższych dniach rozpocznie się kontrola umów zawartych przez właścicieli nieruchomości na wywóz śmieci. Kontrole będą przeprowadzać Strażnicy Miejscy. Podczas kontroli należy przedstawić właściwą umowę oraz dowody płacenia za takie usługi. Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r.o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości zobowiązani są do posiadania umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych z przedsiębiorcą posiadającym odpowiednie zezwolenie na prowadzenie takiej działalności.

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-05-10 08:25:46, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-05-10 08:25:43, Maciej Knapa

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-05-06 11:46:52, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-05-06 11:46:49, Maciej Knapa

Uczniowie Pani Anny Litner i Pana Witolda Golińskiego zajęli I i III miejsce w Wojewódzkim Konkursie o Kresach Wschodnich. Nagrody przyznano w kategori: Przewodnik po rodzinnych stronach mojej kresowej rodziny. I miejsce: Patrycja Pezdek, Katarzyna Ślesińska - Publiczne Gimnazjum nr 2 w Bogacicy - opiekun Pani Anna Litner III miejsce zajął Piotr Pawliszyn - Publiczne Gimnazjum nr 1 w Kluczborku - opiekun Pan Witold Goliński Gratulujemy

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-05-06 11:43:14, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-05-06 11:43:11, Maciej Knapa

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-05-06 10:49:12, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-05-06 10:49:09, Maciej Knapa

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-05-02 13:39:23, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-05-02 13:39:20, Maciej Knapa

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-05-02 10:29:57, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-05-02 10:29:54, Maciej Knapa

Informujemy, że w związku ze złym stanem technicznym, wieża widokowa kościoła ewangelickiego w Kluczborku zostaje zamknięta do odwołania dla zwiedzających. Za utrudnienia przepraszamy.

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-04-29 13:03:28, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-04-29 13:02:59, Maciej Knapa

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-04-29 11:26:54, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-04-29 11:26:51, Maciej Knapa

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-04-28 15:15:05, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-04-28 15:15:02, Maciej Knapa

XXXVIII MIĘDZYNARODOWY WYŚCIG KOLARSKI JUNIORÓW MŁODSZYCH "PO ZIEMI KLUCZBORSKIEJ I OLESKIEJ" O PUCHAR PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ XXXVIII Wyścig Kolarski Juniorów Młodszych po ziemi kluczborskiej i oleskiej. Zmagania na trasach rozpoczną się w niedziele (1 maja). Ostatni etap wyścigu odbędzie się we wtorek (3 maja). PROGRAM ZAWODÓW I SPOSÓB PRZEPROWADZENIA Wyścig podzielony na 4 etapy rozegrany zostanie na szosach powiatu kluczborskiego i oleskiego w dniach 1-3 maja 2011r. Łączna długość wyścigu 242 km. -I etap 01.05.2011r. Kluczbork-Gorzów Śląski dł. 79 km start Rynek Kluczbork -II etap 02.05.2011r. Jazda indywidualna na czas dł. 9,5 km start Ligota Górna -III etap 02.05.2011r. Byczyna-Wołczyn dł.73,5 km start Rynek Byczyna -IV etap 03.05.2011r. Kluczbork-Kluczbork dł.80 km start Rynek Kluczbork -IV etap 03.05.2011r. dodatkowo-Memoriał J.Halupczoka.

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-04-28 13:10:51, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-04-28 13:09:36, Dariusz Dec


wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-04-27 15:02:00, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-04-27 15:01:57, Maciej Knapa

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-04-26 12:39:39, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-04-26 12:39:36, Maciej Knapa

Informujemy, że 26 kwietnia 2011 (wtorek) Urząd Miejski w Kluczborku będzie czynny w godzinach od 8.00 do 15.00 2 maja Urząd Miejski będzie czynny.

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-04-22 11:43:21, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-04-22 11:42:44, Andrzej Kalandyk

14 kwietnia 2011 r. odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu Partycypacyjnego, którego celem jest wspólne wypracowanie projektu dokumentu Program Budowy Społeczeństwa Obywatelskiego. Do końca 2011 roku dokument zostanie przedstawiony pod obrady Rady Miejskiej w Kluczborku. Głównym założeniem całego projektu jest wypracowanie nawyku współpracy mieszkańców gminy z samorządem, zwiększenie zaangażowania w życie gminy oraz współdecydowanie o przyszłości rozwoju Kluczborka. Nabór osób chętnych do wzięcia udziału z pracach Zespołu, rozpoczął się w marcu i trwał do 10 kwietnia br. W pierwszym spotkaniu uczestniczyło 18 osób. Spotkanie prowadził Doradca projektu dr Andrzej Ferens i Animator projektu w Gminie Kluczbork - Aneta Birecka. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele organizacji pozarządowych, młodzież szkolna, przedsiębiorcy, przedstawiciele Urzędu Miejskiego. W czasie 5 dużych spotkań, Zespół będzie dokonywał analizy już istniejących dokumentów i rozwiązań, wyznaczał cele i problemy, które będą ujęte w dokumencie. Prace Zespołu będą odbywać się także pomiędzy zaplanowanymi spotkaniami. Celem pierwszego spotkania było zapoznanie się grupy oraz przedstawienie głównych założeń projektu. Uczestnicy zdefiniowali role jakie będą pełnić w czasie tworzenia dokumentu oraz ustalone zostały zasady pracy Zespołu. Pomiędzy 1 a 2 spotkaniem, każdy z uczestników będzie dokonywał mini-analizy SWOT, czyli określi mocne i słabe strony, jak również szanse i zagrożenia w Gminie Kluczbork pod kątem Budowy Społeczeństwa Obywatelskiego. Kolejne spotkanie Zespołu wyznaczone jest na 9 maja 2011 r.

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-04-21 13:45:39, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-04-21 13:45:36, Maciej Knapa

Szanowni Przedstawiciele Organizacji Pozarządowych Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w Pikniku Stowarzyszeń. W roku 2011 impreza stowarzyszeń pod nazwą "Majówka Stowarzyszeń" zostanie połączona z Dniami Kluczborka, które odbędą się w dniach 17-19 czerwca 2011 r. Piknik Stowarzyszeń odbędzie się 19 czerwca 2011 r. (w niedzielę) na stadionie KKS w Parku Miejskim. Zasady i sposób przygotowania "Pikniku Stowarzyszeń" są podobne, jak w przypadku dotychczasowej Majówki. W celu zgłoszenia stowarzyszenia; ustalenia grafiku występów na scenie i ustalenia szczegółów imprezy prosimy o kontakt z panią Anetą Birecką - Urząd Miejski w Kluczborku pok. 114, tel. 0-77/ 418-14-81 w.219 ngo@kluczbork.pl do dnia 12 maja 2011r. (czwartek). Zachęcamy do wzięcia udziału w Pikniku Stowarzyszeń.

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-04-20 14:13:23, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-04-20 14:13:21, Maciej Knapa

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-04-20 14:08:05, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-04-20 14:07:48, Maciej Knapa

Od 17 kwietnia na kluczborskim rynku oglądać można wystawę fotografii ukazujących najpiękniejsze, najbardziej wzruszające, a także zabawne chwile pielgrzymek Jana Pawła II do różnych zakątków świata. Wystawa pod patronatem Posła na Sejm RP Andrzeja Buły, pochodzi ze zbiorów Katolickiego Centrum Kultury w Krakowie. Na 107 planszach w wymiarach 170x90 cm zaprezentowano zdjęcia ze 104 pielgrzymek papieża, uchwycono niezwykłe chwile i miejsca, spotkania z przywódcami państw, wspólnot wyznaniowych, niezapomniane spotkania z młodymi, z ludźmi każdego stanu i wyznania oraz krótkie opisy tras i odwiedzanych przez Jana Pawła II krajów. Uroczystego otwarcia wystawy dokonali: Poseł na Sejm RP Andrzej Buła, Burmistrz Miasta Kluczborka Jarosław Kielar, a także współorganizator wystawy - ksiądz Janusz Dworzak, proboszcz kluczborskiej parafii p.w. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych.

Organizatorami wystawy "Jan Paweł II na drogach świata - 104 pielgrzymki" są: Marszałek Województwa Opolskiego, Burmistrz Miasta Kluczborka oraz Parafia MBWW w Kluczborku. Ekspozycja będzie czynna przez dwa tygodnie.

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-04-19 14:37:06, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-04-19 14:37:03, Maciej Knapa

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-04-19 10:54:14, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-04-19 10:54:12, Maciej Knapa

W środę 13.04.2011 r. miało miejsce otwarcie fontanny w kluczborskim parku. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali Burmistrz Miasta Kluczborka Jarosław Kielar oraz Prezes Polskiego Związku Emerytów i Rencistów w Kluczborku Irena Kowalczyk. Nowo wyremontowana fontanna w Parku Miejskim została poświęcone przez ks. Proboszcza Parafii MBWW Janusza Dworzaka. Mimo niesprzyjających warunków pogodowych nie zawiedli aktywni rowerzyści ze Związku Emerytów i Rencistów. Dwudziestoosobowa grupa tuż po uruchomieniu wodotrysku wyruszyła na podbój szlaków rowerowych by w ten sposób zainaugurować sezon rowerowy. W fontannie zostały zamontowane światła, które najlepiej obserwować po zmroku. Kojący wpływ wody i blasku świateł można wykorzystywać podczas spacerów po kluczborskim parku w pobliżu fontanny.


wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-04-14 10:40:47, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-04-14 10:40:45, Maciej Knapa

Zapraszamy na otwarcie wystawy "Jan Paweł II na drogach świata - 104 pielgrzymki", które odbędzie się 17.04.2011 r. o godz 18.00 na kluczborskim rynku. Wystawa "Jan Paweł II na drogach świata - 104 pielgrzymki" to nie tylko zdjęcia z poszczególnych wypraw Papieża Polaka i ich opisy. Wystawa doskonale charakteryzuje kraje, odwiedzane przez Papieża, w kontekście kulturowym, ekonomicznym i historycznym, łącząc je z teologiczną i duchową wymową poszczególnych pielgrzymek. Każda z fotografii przedstawia inne czasy, inny kraj i inną sytuację społeczną, łączy je jedno - Papież stający w obronie prawdy, wiary i dobra - takim go pamiętamy i takim przedstawia go ta wystawa.

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-04-13 11:40:39, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-04-13 11:40:36, Maciej Knapa

Serdecznie zapraszamy na oficjalne uruchomienie fontanny w kluczborskim parku miejskim w dniu 13.04.2011r. o godz. 10.00. Uroczystość będzie połączona z otwarciem sezonu rowerowego.

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-04-12 12:56:31, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-04-12 12:56:25, Maciej Knapa

Pobierz ZARZĄDZENIE NR AO.0050.39.2011 BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na modernizację ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne lub budowę proekologicznego ogrzewania w formacie *.pdf Pobierz projekt uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na modernizację ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne lub budowę proekologicznego ogrzewania w formacie *.pdf

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-04-08 13:17:54, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-04-08 13:15:36, Bożena Stempel

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kluczborku informuje, że tegoroczny Światowy Dzień Zdrowia obchodzony w dniu 7 kwietnia 2011 r. będzie przebiegać pod hasłem: "Walcz z lekoopornością. Brak działań dziś - brak możliwości jutro" Odporność drobnoustrojów na antybiotyki stała sie jednym z głównych problemów współczesnej medycyny. Odpowiada za to przede wszystkim nadmierne, niekontrolowane, a tym samym niewłaściwe stosowanie antybiotyków, nie tylko w medycynie ludzkiej, lecz także weterynaryjnej czy hodowli roślinnej i zwierzęcej. Dlatego tak ważne jest wsparcie działań mających na celu ograniczenie niepotrzebnego stosowania antybiotyków oraz promowania wiedzy na temat właściwego ich stosowania. Światowy Dzień Zdrowia 2011 roku koncentrować sie będzie na zwróceniu uwagi i podniesieniu świadomości zarówno społeczeństwa, polityków, jak i profesjonalistów medycznych na temat groźnego zjawiska w obszarze zdrowia publicznego, jakim jest narastająca, szybko rozpowszechniająca sie odporność na antybiotyki. Więcej na ten temat znajduje się na stronach: www.who.int/world-health-day/2011/en/index.html www.euro.who.int www.antybiotyki.edu.pl Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kluczborku Mgr Małgorzata Zabierowska W załączeniu: Broszura związana ze Światowym Dniem Zdrowia Sprawę prowadzi: mgr Ewa Stala Telefon 774472003

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-04-07 10:39:59, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-04-07 10:38:21, Jarosław Nazarkiewicz

Wodociągi i Kanalizacja "HYDROKOM" Sp. z o.o. w Kluczborku informuje, że w dniu 4.04.2011 r. od godziny 23:00 do godziny 5:00 w Kluczbork przy ulicy Moniuszki prowadzone będą prace związane z remontem sieci wodociągowej. W związku z powyższym może nastąpić spadek ciśnienia wody lub częściowy jej zanik u odbiorców zamieszkałych na wyższych kondygnacjach w budynkach wielolokalowych. W celu zminimalizowania przerw w dostawie wody prace prowadzimy w godzinach nocnych. Po wykonaniu robót ziemnych i otwarciu wody może nastąpić pogorszenie jakości dostarczanej wody.Za wynikłe utrudnienia spowodowane przerwami w dostawie wody wszystkich odbiorców przepraszamy. Dariusz Wesołowski Administrator IT Wodociągi i Kanalizacja "HYDROKOM" S-ka z o.o. ul. Kołłątaja 7, 46-203 Kluczbork

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-04-04 14:01:11, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-04-04 14:00:44, Jarosław Nazarkiewicz

W niedzielę 3 kwietnia o godz. 15.00 rozpoczął się w hali OSiR w Kluczborku I Maraton Zumby na Opolszczyźnie. W szalonym 3 - godzinnym maratonie wzięło udział ponad 160 miłośników Zumby z Kluczborka, Krakowa i Wrocławia. Na scenie wystąpiły: Ola Blana - Kluczbork, Ania Korzeniowska - Kraków, Alicja Turczyńska-Bryl - Kraków, Marta Tajduś - Kraków, Agnieszka Ginardo - Wrocław, Agata Hojeńska - Kluczbork. Instruktorki przy gorących rytmach ZUMBY fitness i bębnach na żywo rozpalały tłum do czerwoności. Zumba to zainspirowana latynoskimi rytmami fuzja tańca i aerobiku. To obecnie jeden z najmodniejszych kierunków taneczno-rozrywkowych w USA, który wielkimi krokami wchodzi także do Europy! Nieskomplikowane kroki taneczne, urozmaicone kombinacje ruchów i energiczna muzyka stwarzają atmosferę świetnej imprezy i totalnie porywają do zabawy. W połowie maratonu na scenie wystąpiły maluchy z Zumbatomic. Rozlosowano także wśród uczestników cenne nagrody ufundowane przez Posła na Sejm RP Andrzeja Bułę oraz Burmistrza Miasta Kluczborka Jarosława Kielara. Organizatorzy I Maratonu Zumby na Opolszczyźnie: Fitness Klub Energy-Fit z Kluczborka i ZumbomAnia z Krakowa dziękują wszystkim uczestnikom za tak liczny udział i wspaniałą zabawę. Współorganizatorami imprezy byli: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kluczborku oraz Burmistrz Miasta Kluczborka.
Zobacz galerię zdjęć

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-04-04 13:09:34, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-04-04 13:09:31, Maciej Knapa

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań zostanie przeprowadzony w dniach od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011, wg stanu na 31 marca 2011, godz. 24.00. Gminne Biuro Spisowe w Kluczborku mieści się w Urzędzie Miejskim w Kluczborku, ul. Katowicka 1, w pokoju nr 108. Telefon: 77 / 418 14 82 wew. 600 lub 77 / 417 02 20 e-mail: agro@kluczbork.pl lub rolnictwo@kluczbork.pl Godziny otwarcia poniedziałek 8:00 - 16:00 oraz od wtorku do piątku 7:00-15:00. Członkowie Gminnego Biura Spisowego w Kluczborku: 1. Gminny Komisarz Spisowy - Burmistrz Miasta Kluczborka - Jarosław Kielar 2. Zastępca Gminnego Komisarza Spisowego - Mirosław Birecki 3. Lider Gminny - Tomasz Paluch 4. Lider Gminny - Katarzyna Bilska 5. Członek Gminnego Biura Spisowego - Agnieszka Wierzbicka 6. Członek Gminnego Biura Spisowego - Krzysztof Godzwon Na terenie gminy Kluczbork pracuje 22 rachmistrzów, każdy z nich posiada legitymację ze zdjęciem ważną z dowodem osobistym oraz imienne upoważnienie podpisane przez Dyrektora Urzędy Statystycznego w Opolu (Zastępcę Wojewódzkiego Komisarza Spisowego). Szczegółowe informacje na stronie www.stat.gov.pl oraz w ulotce informacyjnej - Pobierz pobierz ulotkę w pliku *.pdf

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-03-31 17:17:00, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-03-31 17:16:58, Maciej Knapa

UWAGA Z PRZYCZYN NIEZALEŻNYCH OD ORGANIZATORA SPOTKANIE Z WŁODZIMIERZEM SZARANOWICZEM ODWOŁANE. PRZEPRASZAMY. Kluczborski Dom Kultury serdecznie zaprasza na "Kluczborskie Wieczory z Gwiazdą" Drugie spotkanie już 12.04.2011 (wtorek)o godz. 18.30 w sali kameralnej KDK ul. Mickiewicza 5 Gościem będzie dziennikarz radiowy i telewizyjny, prezenter sportowy, dyrektor TVP Sport - WŁODZIMIERZ SZARANOWICZ. Spotkanie poprowadzi Marcin Michrowski.

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-03-31 11:06:48, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-03-31 11:06:45, Maciej Knapa

Kluczborski Dom Kultury zaprasza na Festiwal Big Bandów data: 08.04.2011r godz. 17.00 miejsce: sala kameralna Kluczborskiego Domu Kultury wstęp wolny!

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-03-31 10:38:54, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-03-31 10:38:52, Maciej Knapa

Zapraszamy na koncert charytatywny Open Your Heart - Reggae dla Poli. Dochód z koncertu zostanie przeznaczony na zakup niezbędnego sprzętu medycznego - szczegóły: www.polaokereke.com Wystąpią: Silesian Sound System, Bakshish, Stage of Unity, Bethel, Naaman, Jumanji i Jahoo

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-03-31 08:50:06, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-03-31 08:50:03, Maciej Knapa

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-03-31 08:15:29, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-03-31 08:15:26, Maciej Knapa

W sobotę 26 marca odbył się VIII Turniej Oldbojów o Puchar Burmistrza Miasta Kluczborka w piłce ręcznej mężczyzn. W turnieju brały udział trzy drużyny oldbojów: Metal Kluczbork, Stal Zawadzkie i MKS Wieluń oraz dwie drużyny uczniów szkół podstawowych PSP Biskupice i UKS BASZTA Kluczbork. Turniej oldbojów wygrała drużyna Stali Zawadzkie w składzie : Popławski I., Mikoszem M., Kołodziej R., Kaczka M., Kaczmarczyk L., Szmal K., Richter M., Całujek P., Czech A., Rendelsolorf J., Kaczka P. Garbowski J. II miejsce zajęła drużyna Metalu Kluczbork w składzie: Paluch J., Reisch G., Rychel K., Rychel A., Kotarski J., Kotarski K., Lech D., Kamiński R., Mularczyk M., Bagiński P., Głuszko T., Wilk J., Kasprzak J., Szewczyk J. III miejsce zajęła drużyna MKS Wieluń w składzie: Woźniakowski W., Waloch W., Konieczny J., Góra P., Klimczak D., Piwniczki J., Zborowski P., Kędzia Z., Doroba T., Miś M., Papierz J., Kokot T., Papał Z. Rozegrany został również mecz towarzyski pomiędzy PSP Biskupice a UKS BASZTA Kluczbork . Zwycięzcą rywalizacji została drużyna z Biskupic. Podczas turnieju odbył się również konkurs rzutów karnych dla wszystkich chętnych dzieci. Zwycięzcą konkursu został Adamczyk Krzysztof reprezentujący UKS BASZTA Kluczbork, a okazałą nagrodę w postaci pluszowej maskotki wręczył zastępca Burmistrza Pan Andrzej Nowak. Wybrano również: najlepszego bramkarza turnieju i został nim Papierz Jacek z MKS Wieluń, królem strzelców został Dariusz Lech reprezentujący Metal Kluczbork a najlepszym zawodnikiem turnieju MVP został Popławski Ireneusz. Organizatorzy turnieju serdecznie dziękują wszystkim uczestnikom turnieju, zaproszonym gościom, kibicom oraz sponsorom. Do zobaczenia za rok !!! Ireneusz Krakowiak Prezes UKS BASZTAwersja: 2191
zatwierdzone: 2011-03-30 14:38:14, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-03-30 14:38:12, Maciej Knapa

W dniu 27.03.2011 r. w Kluczborskim Domu Kultury odbył się I Otwarty Turniej Piłkarzyków Stołowych. Został on zorganizowany przez Regionalne Stowarzyszenie Kulturalne,oddział Żyj z pomysłem z Kluczborka. Współorganizatorzy turnieju to Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kluczborku oraz Kluczborski Dom Kultury. Patronat honorowy objął burmistrz miasta-pan Jarosław Kielar. Natomiast patronem medialnymrozgrywek zostały Kulisy Powiatu. Turniej rozpoczął się o godzinie 12.00, a jego pierwszym etapem były zapisy trwające do godziny 13.00. Pierwszym dziesięciu uczestnikom zostały wręczone turniejowe koszulki. Impreza spotkała się z dużym zainteresowaniem, nie zabrakło młodszych, jaki starszych zawodników. Rozgrywki wraz z finałem trwały do godziny 17.00.W czasie trwania turnieju organizatorzy zadbali o to, by uczestnikom nie zabrakło atrakcji. Osoby przybyłe miały okazję podziwiać pokazową grę członków Wrocławskiego Klubu Piłki Stołowej, którzy przybliżyli zgromadzonym zasady kultury sportowej podczas meczu, a także zdradzili pewne tajniki gry. Krótki pokaz swych umiejętności zaprezentowali także członkowie klubu hokeja stołowego Moby Dick, przedstawiciele Regionalnego Stowarzyszenia Kulturalnego z Wodzisławia Śląskiego. Udostępnienie przez nich stołów do gry spotkało się również z dużym zainteresowaniem. Profesjonalna oprawa multimedialna turnieju umożliwiła oglądanie rozgrywek z dwóch stołów meczowych na ekranie projekcyjnym dzięki specjalnie zainstalowanym kamerom. Turniej zakończył się wręczeniem pucharów dla pierwszych czterech drużyn. Z rąk burmistrza nagrody odbierali kolejno za zajęcie IV miejsca Artur Gajewski i Piotr Niksdorf, III miejsca Tomasz Vuquo i Michał Frania II miejsca Katarzyna Pawłowska i Sebastian Koćwim oraz zwycięzcy I Otwartego Turnieju Piłkarzyków Stołowych w Kluczborku Jacek Szczepański i Grzegorz Kiwus. Regionalne Stowarzyszenie Kulturalne oddział Żyj z pomysłem z Kluczborka

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-03-28 13:56:12, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-03-28 13:54:37, Jarosław Nazarkiewicz

Serdecznie zapraszamy na VIII Turniej Oldboyów w piłce ręcznej Mężczyzn o Puchar Miasta Kluczborka. WSTĘP WOLNY! Szczegóły na plakacie.

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-03-24 12:56:24, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-03-24 12:53:47, Mateusz Dybka

Gmina Kluczbork wraz z partnerami rozpoczyna w województwie opolskim realizację systemowego projektu pt. "Decydujmy razem. " Wzmacnianie mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych oraz podejmowaniu decyzji publicznych" w ramach Priorytetu V Dobre rządzenie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (POKL, działanie 5.3). "Decydujmy razem"- to pilotażowy projekt, którego liderem jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, obejmujący swoim zasięgiem 100 gmin i 8 powiatów. Po przeprowadzonej rekrutacji przez Fundację Demokracji Lokalnej, Gmina Kluczbork znalazła się w gronie wybranych samorządów, które rozpoczęły pracę w roku 2011r. Ideą naszej samorządności jest umożliwienie społeczności lokalnej udziału w sprawowaniu władzy, a tym samym wpływaniu na decyzje dotyczące rozwoju gospodarczego, społecznego i kulturowego. Skuteczność działań i relacje oparte winny być na zasadach pomocniczości, przejrzystości, sprawności, odpowiedzialności, wiarygodności oraz partycypacji społecznej. Pierwszym etapem projektu będzie stworzenie dokumentu programowego dla gminy Kluczbork przez zespół składający się z około 15 - 25 osób, przedstawicieli organizacji pozarządowych, lokalnych działaczy, radnych i pracowników Urzędu Miejskiego w Kluczborku. Końcowym efektem prac zespołu będzie opracowany dokument programowy wybranej polityki lokalnej, który następnie zostanie przekazany jako projekt pod obrady Rady Miejskiej w Kluczborku. Po uchwaleniu dokumentu przez Radę Miejską w Kluczborku w 2012 roku nastąpi faza wdrożeniowa przyjętego uchwałą Rady programu budowy społeczeństwa obywatelskiego. W związku z powyższym informujemy, że powołany zostanie zespół ds. partycypacyjnego modelu tworzenia polityk publicznych. Zapisy przyjmujemy do 10 kwietnia 2011 r. Pierwsze spotkanie zespołu odbędzie się 14 kwietnia 2011r. Zapraszamy wszystkich chętnych, członków organizacji społecznych jak również pojedynczych mieszkańców gminy, mających zamiar uczestniczyć w pracach zespołu. Podczas spotkań roboczych wypracowany zostanie projekt dokumentu zawierający PROGRAM BUDOWY SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO, który poddany zostanie konsultacji społecznej, a następnie przekazany jako projekt do biura Rady Miejskiej. Osoba do kontaktu: Aneta Birecka Animator projektu Tel. 077 418 14 81 wew. 219 ngo@kluczbork.pl

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-03-24 07:37:41, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-03-24 07:35:50, Aneta Birecka

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Kluczborku zaprasza na wystawę malarstwa twórcy z Kluczborka - Piotra Kachny "Made in China". Wystawa będzie czynna od 4 do 30 kwietnia 2011r. Wernisaż odbędzie się 4 kwietnia o godz. 17.00, w Bibliotece przy ul. Miarki 2 w Kluczborku. Piotr Kachny urodził się w 1978 roku w Kluczborku. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu oraz National College of Art and Design w Dublinie. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem i fotografią. Uczestniczył zarówno w wystawach indywidualnych, jak i zbiorowych. Laureat nagrody Ericha Lütkenhausa w konkursie Ars Universitatis za pracę "The pregnancy". Prezentowana wystawa obrazów - projekt zatytułowany "Made in China" dotyczy przede wszystkim uprzedmiotowienia istoty ludzkiej i sprowadzenia jej do rangi narzędzia, numeru, towaru będącego własnością władz ustroju kapitalistycznego i komunistycznego. Z poważaniem, Zuzanna Gruszczyńska Instruktor MiGBP w Kluczborku

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-03-23 13:38:11, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-03-23 13:36:20, Jarosław Nazarkiewicz

Drodzy Mieszkańcy Gminy Kluczbork! Z przyjemnością informujemy o nowo powstałym profilu Gminy Kluczbork na Facebook'u - najbardziej popularnym portalu społecznościowym. W ten sposób dołączyliśmy do grona miast promujących się poprzez Internet. Zapraszamy www.facebook.com/Kluczbork Na naszym profilu znajdziesz informacje, czym aktualnie żyje gmina Kluczbork, jakie odbywają się imprezy oraz zdjęcia z poszczególnych wydarzeń jak i wiele innych cennych wiadomości. Konto będzie modernizowane i ulepszane dla lepszego kontaktu z Mieszkańcami Gminy Kluczbork jak i wszystkimi zainteresowanymi osobami. Chcesz, aby informacja o organizowanym przez Ciebie wydarzeniu, koncercie, spotkaniu etc. Dotarła do mieszkańców Gminy Kluczbork - przyślij informacje na adres pr@kluczbork.pl bądź skontaktuj się telefonicznie z panem Mateuszem Dybką 77 418 47 68 (Referat Promocji, Rozwoju i Integracji Europejskiej)

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-03-22 11:17:41, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-03-22 11:16:53, Mateusz Dybka

Hospicjum Ziemi Kluczborskiej Św. Ojca Pio serdecznie zaprasza na niezwykle wzruszający spektakl "Oskar i Pani Róża" Erica Emmanuela Schmitta w wykonaniu młodzieży z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku, który odbędzie się 2 kwietnia (sobota) o godz. 18.00 w auli ZSO. Wstęp wolny - datki według własnych możliwości będą wykorzystane na budowę hospicjum stacjonarnego w Smardach Górnych. Pomagamy Hospicjum Ziemi Kluczborskiej Św. Ojca Pio Przyjdź i wspomóż budowę tak potrzebnego nieuleczalnie chorym pacjentom Powiatu kluczborskiego hospicjum stacjonarnego.

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-03-21 14:28:49, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-03-21 14:28:46, Maciej Knapa

Burmistrz Miasta Kluczborka przy pomocy Komisji konkursowych opiniujących oferty złożone w otwartych konkursach ofert, przyznał organizacjom pozarządowym dotacje na realizacje zadań publicznych w roku 2011.
Pobierz wykaz przyznanych dotacji w pliku *.pdf

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-03-17 11:16:11, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-03-17 11:16:09, Maciej Knapa

W tym roku ważność tracą pierwsze plastikowe dowody osobiste, które zostały wydane dziesięć lat temu. Wtedy papierowe książeczki zaczęto zastępować kartami. Żeby wymienić dowód, należy zgłosić się do urzędu 30 dni przed upływem terminu ważności. Taki termin ważności widnieje bowiem na dowodach, które dziś posiadamy. Stary dokument, nawet jeśli nie zostanie wymieniony, będzie unieważniony przez system automatycznie. Za brak ważnego dowodu grozi kara grzywny oraz ograniczenia wolności. Ci, którzy ich nie wymienią, mogą mieć wiele kłopotów w urzędzie, banku czy na poczcie oraz w wielu innych instytucjach. Dowody osobiste w pierwszej kolejności będą wydawane tym, którzy wyrobili swój poprzedni dokument potwierdzający tożsamość w 2001 roku. Następnie stare dowody będą wymieniać kolejne osoby, posiadające dokumenty z dobiegającym końca 10-letnim terminem ważności. W lipcu rusza bezpłatna wymiana dowodów o nowym wzorze. Osoby, których dokumenty stracą ważność przed 30 czerwca, wyrobią dowody w starej wersji. Zgodnie z nową ustawą wniosek o dowód będzie można złożyć w dowolnej gminie, a także drogą elektroniczną. Zgodnie z nowymi przepisami dowód osobisty będzie musiał mieć każdy pełnoletni obywatel naszego kraju. Dokument potwierdzający tożsamość w nieco okrojonej wersji będą mogły posiadać również osoby, które nie ukończyły jeszcze osiemnastego roku życia. Dziecko, które nie skończyło pięciu lat, otrzyma dowód na 5 lat, starsze dziecko-na 10 lat. Nowy dowód osobisty będzie się składał z dwóch warstw-warstwy graficznej oraz elektronicznej. Na pierwszej powłoce znajdą się takie informacje, jak imię i nazwisko posiadacza dowodu, nazwisko rodowe, imiona rodziców, płeć, PESEL, miejsce i data urodzenia, obywatelstwo i zdjęcie. Wprowadzenie warstwy elektronicznej ma z kolei umożliwić składanie podpisu osobistego, który w elektronicznych kontaktach z urzędami jest równoznaczny z własnoręcznym podpisem. Nowy dokument nie będzie zawierał informacji o adresie zameldowania oraz rysopisie, będzie dokumentem potwierdzającym tożsamość i obywatelstwo polskie na terenie Polski oraz m.in. państw strefy Schengen. Dowody osobiste są wydawane bezpłatnie. Ustawa wejdzie w życie 1 lipca 2011 r.

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-03-13 07:59:29, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-03-13 07:58:15, Jarosław Nazarkiewicz

W poniedziałek 07.03.2011 r. w Kluczborskim muzeum odbył się wernisaż "Sercem malowane" - twórcze pasje kobiet - IX edycja wystawy uświetniającej 101 Dzień Kobiet. Na ekspozycji można obejrzeć obrazy, hafty, rzeźby, witraże i inne rękodzieło wykonane przez Kluczborczanki. Wystawę objęli honorowym patronatem: Burmistrz Kluczborka oraz Starosta Kluczborski Ekspozycja będzie dostępna dla zwiedzających w marcu 2011 roku w Muzeum im. Jana Dzierżona w Kluczborku.

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-03-10 11:04:30, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-03-10 11:04:27, Maciej Knapa

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-03-10 09:47:48, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-03-10 09:47:46, Maciej Knapa

6 marca 2011 r. w hali Kampusu STOBRAWA oraz hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kluczborku odbyły się rozgrywki finałowe VIII Mistrzostw Województwa Opolskiego Pracowników Samorządowych w Halowej Piłce Nożnej. W turnieju uczestniczyło 9 zespołów reprezentujących urzędy z Kluczborka, Białej, Głogówka, Głubczyc, Olszanki, Paczkowa, Opola oraz Prudnika. Rozgrywki w Kluczborku były turniejem kończącym cykl 4 turniejów piłki nożnej i ostatecznie wyłoniły zwycięzcę. Mistrzem Województwa w Piłce Nożnej Halowej została drużyna Urzędu Miejskiego w Kluczborku w składzie: Jarosław Kielar - Burmistrz Miasta Kluczborka, Andrzej Buła - Poseł na Sejm RP, Janusz Kędzia - Przewodniczący Rady Miejskiej, Kazimierz Dubowiecki - kapitan, Ryszard Okaj - trener, Dariusz Dec - kierownik drużyny, Łukasz Smereka, Adrian Czarnecki, Leszek Zapotoczny, Łukasz Ślusarek, Andrzej Kamiński, Grzegorz Zator, Władysław Łężny oraz Kamil Zator. Turniej przebiegał w miłej i sportowej atmosferze w duchu Fair Play.
Dziękujemy sponsorom reprezentacji Urzędu Miejskiego: UM Kluczbork, Hydrokom Sp. z o.o. w Kluczborku, Drodeal Sp. z o.o. w Kluczborku, Lesaffre Polska S.A. w Wołczynie.
Ze sportowym pozdrowieniem Kazimierz Dubowiecki Zobacz galerię zdjęć

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-03-10 09:11:06, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-03-10 09:11:03, Maciej Knapa

1.Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Kluczborku zaprasza na spotkanie z pisarką Heleną Buchner 1 kwietnia 2011r. o godzinie 17.00 w Bibliotece przy ul. Miarki 2 w Kluczborku. Helena Buchner (pseudonim Leonia) urodziła się w jako autochtonka w miejscowości Jełowa niedaleko Opola, gdzie spędziła dzieciństwo i młodość. Jest autorką powieści "Hanyska", "Dzieci hanyski" i "Dziewczyny z Koziej Górki", opisujących dramatyczne wojenne i powojenne losy Ślązaków. Powieści Heleny Buchner są fikcją literacką, lecz opartą na opowieściach ludzi, którzy przeżyli tamte czasy. 2. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Kluczborku zaprasza do udziału w wystawie "Hobby naszych czytelników III". Będzie to trzecia edycja wystawy, która w 2009 i 2010 roku cieszyła się bardzo dużym powodzeniem. Można zaprezentować rękodzieło, malarstwo, rysunek, rzeźbę, kolekcje itp. Wystawa będzie czynna od 6 do 31 maja 2011 roku. Eksponaty będziemy przyjmować od 1 do 22 kwietnia. Wszystkich zainteresowanych (nie tylko naszych czytelników)serdecznie zapraszamy! 3. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Kluczborku z okazji jubileuszu 65-lecia ogłasza konkurs plastyczny na zakładkę do książki Czas trwania: 21.03. - 31.05.2011 r. Adresaci konkursu: uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Termin nadsyłania prac: 31.05.2011r. Regulamin konkursu dostępny jest w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Kluczborku przy ul. Miarki 2 oraz we wszystkich Filiach Bibliotecznych. Zuzanna Gruszczyńska Instruktor MiGBP w Kluczborku

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-03-09 12:09:50, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-03-09 12:08:41, Jarosław Nazarkiewicz

Opolska Izba Gospodarcza Oddział w Kluczborku - zaprasza na dyżur konsultanta PK/KSU. Tematy wiodące realizowane przez konsultanta PK. /KSU w dniu 16.03.2011 r: 1. Pożyczki i poręczenia z środków unijnych realizowane przez : a)Fundację Rozwoju Śląska w Opolu b)Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i G.W. w Opolu c) Opolski Regionalny Fundusz Poręczeń Regionalnych w Opolu na rzecz przedsiębiorców woj. opolskiego jako alternatywa do ograniczonych możliwości dotacyjnych . Przedmiotem informacji i konsultacji są cele, warunki, procedury oraz dokumentacja niezbędna do złożenia wniosku o pożyczkę czy poręczenie w/w instytucjach. 2. Projektowanie działalności gospodarczych ,zagadnienia finansowe , prawne, administracyjne itp .związane z debiutem w przedsiębiorczości. 3. Problematyka finansowa, administracyjna, prawna, inwestycyjna związana z prowadzeniem bieżącej działalności gospodarczej. Osoby zainteresowane prosimy o potwierdzenie uczestnictwa pod nr. tel. 77 418-00-61, lub e- mailem oig_oddz.kluczbork@wp.pl ZAPRASZAMY! Małgorzata Januszkiewicz Pracownik biurowy Opolska Izba Gospodarcza Oddział Kluczbork ul. Mickiewicza 16/18 46-200 Kluczbork tel/fax 77 418 00 61

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-03-09 12:07:26, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-03-09 12:07:20, Jarosław Nazarkiewicz

Sprawozdanie Nr OŚ.0007.5.2011 sporządzone dnia 9 marca 2011 r. z konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na modernizację ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne lub budowę proekologicznego ogrzewania. 1. W dniach 23-25 lutego 2011 r. przeprowadzono konsultacje projektu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na modernizację ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne lub budowę proekologicznego ogrzewania. 2. Informacja o konsultacjach wraz z projektem konsultowanej uchwały zostały zamieszczone na stronie Urzędu Miejskiego w Kluczborku www.kluczbork.pl od dnia 15 lutego 2011 r. 3. Do udziału w konsultacjach uprawnieni byli przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), działające na terenie Gminy Kluczbork. 4. Konsultacje polegały na złożeniu pisemnych uwag i wniosków dotyczących konsultowanej uchwały w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Kluczborku. 5. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi ani wnioski dotyczące konsultowanego projektu uchwały.

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-03-09 09:42:45, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-03-09 09:42:03, Jarosław Nazarkiewicz

Opolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy , Wydział Edukacji i Sportu Starostwa Powiatowego w Kluczborku oraz Powiatowy Urząd Pracy zapraszają młodzież, osoby bezrobotne, poszukujące pracy na Targi Edukacji i Pracy, które odbędą się w Kluczborku w dniu 29.03.2011 roku w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Mickiewicza 10 w godzinach od 09.00-14.00 Istotą Targów jest zapoznanie młodzieży z ofertą edukacyjną szkół ponadgimnazjalnych powiatu kluczborskiego oraz uczelni wyższych, osoby bezrobotne i poszukujące pracy z aktualnie dostępnymi ofertami pracy w kraju i za granica, natomiast jednostki szkolące przedstawią propozycje szkoleń i kursów zawodowych. Podczas tegorocznych Targów będzie możliwość rozmowy indywidualnej z doradcą zawodowym ,który będzie dyżurował w punkcie Filii Młodzieżowego Biura Pracy przy ulicy Mickiewicza 5 w godz. 10.00-13.00 Świderska-Włodarczyk Agnieszka pośrednik pracy I stopnia

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-03-08 10:01:27, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-03-08 10:01:09, Jarosław Nazarkiewicz

BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA OSÓB BEZROBOTNYCH W RAMACH PROJEKTU "AKTYWNI I KOMPETENTNI" WSPÓŁFINANSOWANEGO PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO. Fundacja Dla Dobra Publicznego zaprasza osoby bezrobotne z województwa opolskiego na BEZPŁATNE szkolenia zawodowe współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego "Aktywni i kompetentni". Celem ogólnym projektu "Aktywni i kompetentni" jest zaktywizowanie społeczne i zawodowe 84 osób bezrobotnych ( w tym 50 kobiet) z terenu województwa opolskiego, do końca trwania projektu, przeciwdziałając tym samym ich wykluczeniu społecznemu. W ramach projektu oferujemy bezpłatne SZKOLENIA zawodowe: - Specjalista/ka ds. sprzedaży z obsługą magazynu oraz wózkiem jezdniowym (z modułem nauczania języka angielskiego lub niemieckiego). - Specjalista/ka ds. administracyjno-biurowych z elementami kadr i księgowości MŚP (z modułem nauczania języka angielskiego lub niemieckiego). - Opiekun/ka dzieci, osób starszych i niepełnosprawnych (z modułem nauczania języka angielskiego lub niemieckiego). - Specjalista/ka ds. pozyskiwania funduszy europejskich oraz innych źródeł finansowania zewnętrznego z językiem angielskim. -Kurs spawania metodą MAG (z modułem nauczania języka angielskiego lub niemieckiego). Oferowany moduł nauczania języka angielskiego albo niemieckiego nauczany będzie realizowany w stopniu podstawowym. Z uwagi na powyższe przy rekrutacji pierwszeństwo będą miał osoby nie znające wybranego do nauki języka. Języki obce nauczane będą za pomocą innowacyjnej metody nauczania języków obcych za pomocą kursów i systemu SITA. Równolegle (a także po zakończeniu szkolenia zawodowego) uczestnicy projektu będą brali udział: - w szkoleniu z aktywnego poszukiwania pracy z modułem przedsiębiorczości. - w poradnictwie indywidualnym doradcy zawodowego, którego celem jest opracowanie dla każdego uczestnika Indywidualnego Planu Działania oraz pomoc w poszukiwaniu pracy. UCZESTNICY PROJEKTU Do udziału w projekcie zapraszamy osoby BEZROBOTNE, zamieszkujące w województwie OPOLSKIM, będące w wieku aktywności zawodowej (15-64 LATA) zagrożone wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia. Priorytetowo traktowane będą osoby bezrobotne: - powyżej 45 roku życia, -długotrwale bezrobotni, - zamieszkujący na obszarach wiejskich, - nie znające języka angielskiego bądź niemieckiego

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-03-08 09:57:08, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-03-08 09:54:05, Jarosław Nazarkiewicz

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-03-07 12:56:15, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-03-07 12:56:12, Maciej Knapa

Burmistrz Miasta informuje, że w dniu 3 marca 2011r. w Urzędzie Miejskim w Kluczborku odbyło się spotkanie Rady Miejskiej dotyczące projektu zmiany Studium Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kluczbork ze szczególnym uwzględnieniem problemu lokalizacji elektrowni i farm wiatrowych na terenie Gminy Kluczbork. W spotkaniu wzięli udział Radni Rady Miejskiej w Kluczborku, przedstawiciel Społecznego Komitetu Protestacyjnego "Stop Wiatrakom" oraz Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Maciejów "Miodowa Kraina" jak również zaproszeni goście: Pani Ewa Oglęcka - przewodnicząca komisji urbanistycznej, która opracowuje projekt zmian do Studium oraz Pan dr Krzysztof Badora - pracownik naukowy Uniwersytetu Opolskiego zajmujący się problematyką elektrowni wiatrowych. Spotkanie poprowadził zastępca Burmistrza Miasta-Andrzej Nowak. Program spotkania zakładał ogólne przedstawienie oddziaływania na środowisko elektrowni wiatrowych oraz przedstawienie propozycji zapisów w projekcie studium dotyczących właśnie ich lokalizacji na terenie Gminy Kluczbork. Jako pierwszy głos zabrał Pan dr Krzysztof Badora, który przedstawił problematykę oddziaływania elektrowni wiatrowych, następnie Pani Ewa Oglęcka zapoznała Radnych z proponowanymi rozwiązaniami dotyczącymi lokalizacji elektrowni wiatrowych. Następnie rozpoczęła się część poświęcona dyskusji, na pytania Radnych odpowiadali zaproszeni goście. Na zakończenie Burmistrz przedstawił harmonogram prac związanych z procedurą uchwalenia zmian do Studium zagospodarowania przestrzennego Gminy.

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-03-07 12:29:50, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-03-07 12:29:14, Jarosław Nazarkiewicz

Budowa kolejnego etapu obwodnicy Kluczborka rozpoczęta. Zarząd Województwa Opolskiego zwiększył dofinansowanie projektu "Budowa obwodnicy miasta Kluczborka do drogi krajowej nr 45 w Kuniowie do ul. Fabrycznej" do kwoty - 6 314 098,18 zł, poprzednio kwota dofinansowania wynosiła - 2 982 921, 07 zł Budowa obwodnicy rozpoczęła się w marcu 2010 r., zakończenie planowane na czerwiec 2012r. Zakres inwestycji: - budowa jednej jezdni po jednym pasie ruchu na długości L=3966,95m, - budowa skrzyżowania z drogą krajową nr 45, - przebudowa skrzyżowania z ul. Fabryczną na rondo, - budowa oświetlenia na rondzie i na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 45, - przebudowa skrzyżowań z drogami gminnymi Całkowita wielkość inwestycji: 10 253 828,01 zł, Koszty kwalifikowane - 7 457 302, 69 zł Wysokość dofinansowania 84,67 % kosztów kwalifikowanych - 6 314 098, 18 złwersja: 2191
zatwierdzone: 2011-03-03 14:26:54, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-03-03 14:26:47, Maciej Knapa

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-03-02 13:29:38, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-03-02 13:28:53, Maciej Knapa

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA TRADYCYJNA SUPER BIESIADĘ 8 MARCA 2011 R. POCZATEK O GODZINIE 17 W KLUCZBORKU, UL. KATOWICKA 1 W SALI KONFERECYJNEJ URZĘDU MIEJSKIEGO I STAROSTWA KLUCZBORSKIEGO IMPREZA DOTOWANA PRZEZ BURMISTRZA KLUCZBORKA I STAROSTĘ KLUCZBORSKIEGO ORGANIZATOR-STOWARZYSZENIE REGIONU KLUCZBORSKIEGO "KOBIETOM-MAMMOGRAF" WSTEP WOLNY!

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-03-02 09:38:24, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-03-02 09:38:18, Jarosław Nazarkiewicz

Pobierz informacje dot. konkursów ofert dla organizacji pozarządowych na dotacje 2011 w Gminie Kluczbork w formacie *.pdf

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-02-28 14:01:42, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-02-28 14:00:54, Jarosław Nazarkiewicz

"1 marca Dzień Pamięci Żółnierzy Wyklętych zapraszamy na godz. 18.00 do kościoła NSPJ. Msza Św. wystawa o rotm. Pileckim, w auli film o żołnierzu wyklętym" Pozdrawiamy, Harcerki i Harcerze ZHR w Kluczborku

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-02-28 09:24:59, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-02-28 09:24:25, Jarosław Nazarkiewicz

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-02-24 10:38:44, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-02-24 10:38:41, Maciej Knapa

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kluczborku zaprasza na dzień 7 marca 2011r. (poniedziałek ) na sesję Rady Miejskiej. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego II p. o godz. 15,00
Porządek obrad
1.Sprawy porządkowo-organizacyjne:
a/ otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności podejmowanych uchwał,
b/ ustalenie porządku obrad,
c/ przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji-31 stycznia 2011r.
d/ informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych między sesjami.
2. Interpelacje i zapytania Radnych.
3. Podjęcie uchwał w sprawach:
-opinie Komisji
a/ zgody na udzielenie poręczenia gwarancji bankowej Stowarzyszeniu Lokalna Grupa działania "Dolina Stobrawy",
b/ kontynuacji w 2011roku realizacji projektu nowe kompetencje-nowe życie Program aktywizacji zawodowej i społecznej osób długotrwale pozostających bez pracy w gminie Kluczbork w ramach Priorytetu VII, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w Poddziałaniu 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
c/ nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Kuniowie,
d/ wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego,
e/ ustalenia wysokości stawek opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego na cele niezwiązane z budową ,przebudową ,remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dla dróg gminnych na terenie Gminy Kluczbork,
f/ zasad udzielania dotacji celowej na modernizację ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne lub budowę proekologicznego ogrzewania,
g/ Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie,
h/ zaciągnięcia kredytu w podstawowym rachunku bankowym gminy
i/ zaciągnięcia kredytu długoterminowego
j/ zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Kluczborku,
k/ zatwierdzenie planu pracy Rady Miejskiej na 2011r.
4. Odpowiedzi na zgłoszone w pkt.2 interpelacje i zapytania Radnych.
5.Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres między sesjami.
-opinia Komisji Rewizyjnej
-dyskusja
-przyjęcie sprawozdania.
6. Wolne wnioski i zapytania.
7. Zamknięcie obrad.

P r z e w o d n i c z ą c y
Rady Miejskiej w Kluczborku
Janusz Kędzia

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-02-23 10:19:58, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-02-23 10:19:55, Ewa Kuziemska

19 marca 2011 r. w Auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Adama Mickiewicza w Kluczborku, odbędzie się II Memoriał Szachowy im. Kazimierza Gulanowskiego pod Patronatem Posła na Sejm Andrzeja Buły. Rozpoczęcie zawodów o godzinie 10.00 Cel zawodów: Popularyzacja sportu szachowego wśród dzieci i mieszkańców Kluczborka i umożliwienie kontaktów z zawodnikami innych miast i klubów System rozgrywek: System Szwajcarski na dystansie 7 rund po 15 minut dla zawodnika. Turniej będzie rozgrywany w 2 grupach: A)Powyżej rankingu 1400 B)Do rankingu 1400 Wpisowe do turnieju wynoszą: - Juniorzy- 5zł - Seniorzy- 15zł Zgłoszenia do udziału: Tel. 721096191 E-mail: pat.ligota@wp.pl Oraz w dniu rozpoczęcia turnieju na sali gry od 8.30 do 9.30 Nagrody: Puchary oraz bardzo atrakcyjne nagrody rzeczowe. Organizator: LZS "Pat" Ligota Dolna Serdecznie zapraszamy

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-02-23 09:58:15, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-02-23 09:58:11, Maciej Knapa

"Sercem malowane-twórcze pasje kobiet" -IX edycja wystawy uświetniającej 101 Dzień Kobiet Stowarzyszenie Regionu Kluczborskiego "Kobietom-Mammograf" i Muzeum im. J. Dzierżona serdecznie zaprasza na wystawę prac plastycznych wykonanych przez Kluczborczanki. Ekspozycja pt. "Sercem malowane-twórcze pasje kobiet" będzie dostępna dla zwiedzających w Muzeum im. Jana Dzierżona w Kluczborku, ul. Zamkowa w marcu 2011. Wystawę objęli honorowym patronatem: Burmistrz Kluczborka oraz Starosta Kluczborski. Wernisaż odbędzie się w poniedziałek 7 marca 2011 roku o godzinie 12. Panie z powiatu kluczborskiego, które będą eksponowały swoje np. obrazy, hafty, rzeźby i inne rękodzieło,proszone są o złożenie prac w Muzeum w dniu 28.02. br., tj. w poniedziałek w godzinach pracy placówki.

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-02-22 12:08:44, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-02-22 12:06:38, Jarosław Nazarkiewicz

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna zaprasza na wystawę "Agnieszka Osiecka - wspomnienie...". 7 marca minie 14 rocznica śmierci poetki, autorki ponad dwóch tysięcy tekstów piosenek. Wystawa będzie czynna od 1 do 31 marca w Bibliotece przy ul. Miarki 2 w Kluczborku - w godzinach pracy Biblioteki. Wstęp jest oczywiście bezpłatny. Zuzanna Gruszczyńska Instruktor MiGBP w Kluczborku

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-02-22 12:06:23, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-02-22 12:06:19, Jarosław Nazarkiewicz

Pragnę Państwa poinformować, iż bezpłatne konsultacje pełnione przez konsultanta - Pana Jana Dobosza, w biurze Oddziału Opolskiej Izby Gospodarczej przy ul. Mickiewicza 16/18 w Kluczborku, w godzinach od 10:00 do 14:00 odbędą się w dniach: -16.03.2011 -13.04.2011 -11.05.2011 -01.06.2011 Z poważaniem Małgorzata Januszkiewicz Pracownik biurowy Opolska Izba Gospodarcza Oddział Kluczbork ul. Mickiewicza 16/18 46-200 Kluczbork tel/fax 774180061

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-02-22 12:04:18, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-02-22 12:04:08, Jarosław Nazarkiewicz

Zakończyły się zebrania wiejskie mające na celu wybór sołtysa i rady sołeckiej na 4-letnią kadencję. Na 23 sołectwa tylko w 4 nastąpiły zmiany. W większości sołectw sołtysami zostały osoby dotychczas pełniący te funkcję. Zmiana nastąpiła w Bażanach (poprzednio Karina Lepsy obecnie Maria Lepsy), W Bogacicy (poprzednio Janina Derdak-Ciołek obecnie Józef Mrozek) w Bogdańczowicach (poprzednio Witold Stodoła obecnie Tomasz Maciągowski) i w Borkowicach (poprzednio Kordula Moś obecnie Barbara Wojcieszak). 1.Bażany-Maria Lepsy 2. Bąków-Zygmunt Czerski 3. Biadacz-Jolanta Karbowniczek 4.Bogacica-Józef Mrozek 5. Bogacka Szklarnia-Agnieszka Wodara 6.Bogdańczowice-Tomasz Maciągowski 7.Borkowice-Barbara Wojcieszak 8. Czaple Stare-Krystyna Kleszcz 9. Gotartów-Zbigniew Krajcer 10. Krasków-Dariusz Hadryś 11. Krzywizna-Bożena Dobrzańska 12. Kujakowice Dolne-Roman Płaza 13. Kujakowice Górne-Andrzej Bykowski 14. Kuniów-Wojciech Fudali 15. Ligota Dolna-Tadeusz Doliński 16. Ligota Górna-Andrzej Kosmala 17. Łowkowice-Wiktoria Socha 18. Maciejów-Jarosław Krawiec 19. Nowa Bogacica-Ryszard Rajewski 20. Smardy Dolne-Urszula Ziora 21. Smardy Górne-Genowefa Wilk 22. Unieszów-Janina Paszko 23. Żabiniec-Małgorzata Preis Zgodnie z art. 36 ust. 2. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) Sołtys oraz członkowie rady sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania. Życzymy wszystkim wybranym sołtysom sukcesów w działaniach na rzecz swoich społeczności.

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-02-21 14:16:25, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-02-21 14:16:21, Jarosław Nazarkiewicz

10. lutego br. miała miejsce II Kolacja dla Dobroczyńców i Sponsorów Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Kluczborku. Głównym organizatorami przedsięwzięcie byli pracownicy Świetlic Terapeutyczno-Wychowawczych "PARASOL". -Na nasze zaproszenie odpowiedziało trzydziestu przedstawicieli instytucji państwowych, prywatnych przedsiębiorstw oraz naszych przyjaciół-mówi Prezes TPD Rafał Lasek. Idea imprezy jest prosta: podziękować za roczną współpracę z naszymi przyjaciółmi i dobroczyńcami dając jednocześnie możliwość przedstawienia dorobku TPD w Kluczborku oraz świetlic PARASOL 1 i PARASOL 2. Jednocześnie jest to świetna okazja do zaprezentowania umiejętności artystycznych dzieci i młodzieży uczęszczających do poszczególnych świetlic. Dzieci i młodzież, które na co dzień borykają się z różnymi problemami w tym dniu zaprezentowały swoje talenty. Były pokazy śpiewu, tańca, rapu oraz młodzieżowego skeczu. Udało się zachęcić młodzież do zaprezentowania swoich umiejętności. Zdarza się, że nasi podopieczni w szkole czy na podwórku znani są z niezbyt szczytnych inicjatyw u nas zaczynają śpiewać, rapować, tańczyć. Tworzą swoje własne teksty, układy taneczne-mówi Małgorzata Śmiałek, wychowawca Świetlicy Terapeutyczno-Wychowawczej "Parasol"2. Cieszę się tym bardziej, iż wiele pomysłów z programu artystycznego podczas kolacji to samodzielna inicjatywa młodzieży-kontynuuje. Wśród zaproszonych gości, między innymi z Urzędu Miasta, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Kluczborskiego Domu Kultury, Sądu Rejonowego znaleźli się wolontariusze, którzy na co dzień są na pierwszej linii działań z dziećmi i młodzieżą Parasoli. Przede wszystkim bardzo dziękuję za zaproszenie, czuję się wyróżniony. Przychodzę do świetlicy i pomagam w odrabianiu lekcji, nadrobieniu zaległości szkolnych, spędzam z moimi kolegami czas. - Mówi Bartłomiej Czechowski, wolontariusz TPD. W Parasolu panują twarde zasady, ale wszyscy, którzy chcą chodzić do świetlicy je respektują. Możemy znaleźć tu pomoc w nauce, możemy dobrze się bawić i zjeść ciepły posiłek-mówi jeden z występujących i jednocześnie podopieczny świetlicy Parasol. Na kolacji miało miejsce wręczenie odznaczenia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Zarząd Główny TPD z Warszawy odznaczył Panią Renatę Siedlińską-kierownika Świetlicy Terapeutyczno-Wychowawczej "PARASOL"1, wieloletniego członka TPD srebrną odznaką "Zasłużony Działacz TPD". Dzieci i młodzież uczęszczająca na zajęcia w Świetlicach PARASOL1 oraz PARASOL2 serdecznie dziękują nie tylko za roczną współpracę wszystkim, którzy wspomagają działania wychowawcze sponsorując, radząc oraz tworząc poszczególne dzieła, ale przede wszystkim dziękują Tym wszystkim którzy zechcieli i mogli spędzić wspólnie z nimi swój czas na Kolacji. Świetlica Terapeutyczno-Wychowawcza Parasol 2 współfinansowana jest ze środków Gminy Kluczbork. Mateusz Dybka, Kierownik Świetlicy Terapeutyczno - Wychowawczej "PARASOL"2 www.parasol2.pl

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-02-21 14:15:08, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-02-21 14:14:08, Jarosław Nazarkiewicz

Naucz się współpracować ze swoimi partnerami w projekcie i poznaj zasady efektywnej komunikacji. Zapraszamy na bezpłatne warsztaty: "Komunikacja w partnerstwie-klucz do sukcesu" Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST w Katowicach oraz Dom Współpracy Polsko Niemieckiej i Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej realizujące projekt "proES-kompleksowe działania na rzecz wzmocnienia ekonomii społecznej", zaprasza do udziału w bezpłatnych warsztatach partnerskich, które odbędą się w dniach 3-4 marca 2011 w hotelu "Centrum Browar", ul. Kościuszki 4 47-100 Strzelce Opolskie (www.centrumbrowar.pl) Warsztaty skierowane są do organizacji pozarządowych, przedstawicieli spółdzielni socjalnych, spółdzielni pracy, spółdzielni inwalidów i niewidomych, osób zatrudnionych w nich w ramach umowy o pracę, wolontariuszy oraz członków, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej z terenu województwa opolskiego. Szkolenie odbędzie się w godz. 11.00 - 18.30 dzień I, 9.00 - 15.30 dzień II. Zapewniamy materiały szkoleniowe, wyżywienie i nocleg. Uczestnicy we własnym zakresie pokrywają jedynie koszty dojazdu. Tym razem tematem warsztatów będzie "Komunikacja w partnerstwie-klucz do sukcesu". Celem zajęć jest przygotowanie uczestników do działalności w formie współpracy - partnerstwa, efektywnego zarządzania procesem komunikacji między partnerami oraz prezentacja sprawdzonych narzędzi, służących przekazywaniu informacji przez partnerów . Osoby zainteresowane uczestnictwem w warsztacie prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego (w załączniku) i przesłanie go na adres e-mail: Janusz@mostkatowice.pl w tytule wpisując "warsztaty partnerskie-opolskie" nie później niż do 21-go lutego. Osoby zakwalifikowane zostaną poinformowane drogą poczty elektronicznej.

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-02-17 12:02:03, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-02-17 12:01:43, Jarosław Nazarkiewicz

Startują zapisy drużyn do piłkarskich Mistrzostw Polski w kategorii U-10 czyli XI Turnieju Piłki Nożnej "Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku"-każdy może spełnić swoje piłkarskie marzenia Rozpoczęły się zapisy do XI edycji Turnieju Piłki Nożnej "Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku", czyli oficjalnych Mistrzostw Polski dziewcząt i chłopców w kategorii U-10. Zgłoszenia będą przyjmowane do 31 marca. Na zdobywców Pucharu Tymbarku i tytułu Mistrzów Polski, obok wielkich emocji, czekają wspaniałe nagrody-wyjazd na imponujący stadion klubu Ajax Amsterdam oraz możliwość treningu w jednej z najlepszych, piłkarskich młodzieżowych szkółek świata. Turniej "Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku" należy do największych i najbardziej prestiżowych piłkarskich rozgrywek w Polsce. Z roku na rok bije kolejne rekordy popularności i budzi coraz większe emocje wśród młodych zawodników, trenerów oraz kibiców. Tylko w 2010 roku o zwycięstwo w Turnieju walczyło ponad 40 000 piłkarek i piłkarzy, którzy z ogromną pasją rywalizowali na boiskach w duchu fair play. Od lutego przyjmowane są zgłoszenia kolejnych drużyn dziesięciolatków i młodszych dzieci, chcących przeżyć swoją wielką piłkarską przygodę z Turniejem o Puchar Tymbarku. Każdy trener, którego drużyna weźmie udział w rozgrywkach, otrzyma markową koszulkę piłkarską Nike. Zapisy potrwają do końca marca. -Jak co roku z niecierpliwością oczekuję pierwszego gwizdka, który rozpocznie rozgrywki kolejnej, już XI edycji Turnieju-powiedział Dariusz Czech, prezes firmy Tymbark.-Zawsze mocno trzymam kciuki za wszystkich młodych zawodników, którzy tak wiele serca wkładają w każdy mecz. Gorąco zachęcam opiekunów i trenerów do zgłaszania drużyn do Turnieju. To naprawdę wspaniała piłkarska przygoda. Zapisy do XI edycji Turnieju Drużyny do Turnieju może zgłaszać trener lub nauczyciel. Zespół może liczyć od 6 do maksymalnie 12 zawodników-dziewcząt lub chłopców. Każdy trener może zgłosić dowolną liczbę drużyn, dzięki czemu w rozgrywkach mogą wziąć udział wszystkie dzieci, które pasjonują się piłką nożną. Najłatwiej zrobić to przez formularz zgłoszeniowy, który dostępny jest na stronie www.zpodworkanastadion.pl. Turniej o Puchar Tymbarku cieszy się stale rosnącą popularnością wśród młodych piłkarzy, trenerów oraz rodziców, dlatego organizatorzy spodziewają się kolejnego rekordu frekwencji. W ubiegłorocznej edycji do zmagań na szczeblu gminnym i powiatowym stanęło ponad 40 tys. dzieci, czyli od momentu, kiedy firma Tymbark objęła patronat nad Turniejem, liczba jego uczestników wzrosła o 250% (VII edycja-16 tys. uczestników, VIII edycja-23 tys., IX edycja-26 tys., X edycja-40 tys.). -Bardzo cieszy mnie rosnąca liczba uczestników Turnieju.-powiedział Tomasz Zabielski, koordynator Turnieju z ramienia PZPN.-Wraz z rosnącym zainteresowaniem naszymi rozgrywkami, z roku na rok obserwuję także wzrost umiejętności wśród młodych zawodników. Sprawia to, że strzelane przez nich gole czy popisowe akcje wzbudzają w nas-dorosłych-jeszcze większe emocje. Wszystkim piłkarkom i piłkarzom życzę, aby udział w Turnieju, oprócz okazji do doskonalenia swych umiejętności, był przede wszystkim świetną zabawą. Nagroda główna Pomocą w nakłonieniu młodych sportowców i ich trenerów do udziału w Turnieju "Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku" z pewnością będą rozpalające wyobraźnię nagrody. Obok Pucharu Tymbarku i tytułu Mistrzów Polski w kategorii U-10, nagrodą w XI edycji Turnieju jest wyjazd do Holandii na stadion Amsterdam Arena, którego gospodarzem jest słynny Ajax Amsterdam. Oprócz zwiedzania stadionu i Amsterdamu, zwycięzcy tegorocznego Turnieju obejrzą mecz legendarnej holenderskiej drużyny. Dodatkowo będą mogli także odbyć profesjonalny trening w szkółce Ajaxu-jednej z najlepszych szkółek piłkarskich świata- z której wywodzą się takie legendy futbolu jak: Dennis Bergkamp, "Frank" Rijkaard czy "Marco" van Basten. Taka nagroda to z pewnością spełnienie piłkarskich marzeń fanów futbolu z całego świata. Harmonogram rozgrywek Pierwsze mecze XI Turnieju "Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku" rozpoczną się w połowie kwietnia. Najpierw rozgrywki wystartują na etapie gminnym i powiatowym. Następnie zwycięskie drużyny zmierzą się w jednym z 16 finałów wojewódzkich. Najlepsze zespoły z poszczególnych województw w lipcu i sierpniu wyjadą na obozy szkoleniowe, podczas których rywalizować będą o awans do Wielkiego Finału. Jedną z najważniejszych idei Turnieju o Puchar Tymbarku, jest wyłanianie największych piłkarskich talentów, dlatego począwszy od etapu rozgrywek gminnych aż do finałów wojewódzkich, trenerzy zwycięskich drużyn mogą dobrać do swojego składu do 5 najlepszych zawodników z pozostałych zespołów. We wrześniu zostanie rozegrany Wielki Finał Turnieju, podczas którego poznamy nowych Mistrzów Polski U-10. W październiku zaś zwycięzcy XI Turnieju "Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku" wyjadą na stadion Amsterdam Arena. Szansa dla każdego Szansę na zdobycie Pucharu Tymbarku i wyjazd na mecz Ajaxu Amsterdam ma każda drużyna, która do końca marca zgłosi swój udział w Turnieju. Wypełniony formularz zgłoszeniowy można wysłać przez Internet, pocztą tradycyjną do działu UKS przy PZPN, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7, 02-366 Warszawa lub faksem na numer (22) 55-12-240. Przed kilkoma miesiącami dziewczęta z Wielkopolski i chłopcy z Pomorza odwiedzili Mediolan i stadion San Siro w nagrodę za zwycięstwo w X Turnieju "Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku", gdzie rozegrali mecze ze swoimi włoskimi rówieśnikami i spotkali się z Arturem Borucem. Teraz szansa przeżycia wspaniałej piłkarskiej przygody stoi przed kolejnymi zawodnikami. Każdy może zostać gwiazdą i spełnić swoje marzenia. Organizatorem Turnieju jest Polski Związek Piłki Nożnej, a sponsorem głównym firma Tymbark. Patronat honorowy nad Turniejem objęli: UEFA Grassroots Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Patronat mediowy nad Turniejem objęli: Piłka Nożna, Piłka Nożna Plus, Piłka Nożna Junior, Bravo Sport, Polska Dziennik Bałtycki, Polska Gazeta Wrocławska, Polska Kurier Lubelski, Echo Dnia, Gazeta Pomorska, PORTAL INTERIA PL, PORTAL FUTBOLOWO.PL, Portal Interklasa.pl, www.pilkanozna.pl, www.wychowaniefizyczne.pl, www.u21.pl Partnerami Turnieju są firmy Tetra Pak i Reporter Young. Szczegółowe informacje o Turnieju znajdują się na stronach: www.zpodworkanastadion.pl oraz www.uks.info.pl Dodatkowych informacji udzielają: Maciej Papierski-osoba odpowiedzialna za Turniej z ramienia PZPN: adres e-mail: maciej.papierski@pzpn.pl, tel.: 22 551 22 41 Przemysław Różowicz-osoba odpowiedzialna za Turniej z firmy Tymbark, adres e-mail: p.rozowicz@maspex.com, tel.: 33 870 84 55 Kontakt z mediami: Agnieszka Olejkowska; agnieszka.olejkowska@pzpn.pl, tel. +48 516 663 204 Marek Kuleta, MG Network: adres e-mail: marek.kuleta@mgnetwork.pl, tel.: 22 824 31 37 Dorota Liszka, Tymbark: adres e-mail: d.liszka@maspex.com, tel. 33 873 82 04 Przemysław Różowicz Dział Public Relations p.rozowicz@maspex.com fot.Artur Kraszewski

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-02-15 12:35:30, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-02-15 12:35:25, Jarosław Nazarkiewicz

Pobierz ZARZĄDZENIE NR AO.0050.13.2011 BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie trybu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na modernizację ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne lub budowę proekologicznego ogrzewania w formacie *.pdf Pobierz projekt uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na modernizację ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne lub budowę proekologicznego ogrzewania w formacie *.pdf

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-02-15 12:20:58, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-02-15 12:16:53, Bożena Stempel

Bezpłatne konsultacje dla osób chcących założyć działalność gospodarczą odbędą się 23.02.2011r. w godzinach od 10:00 do 14:00.w biurze Oddziału Opolskiej Izby Gospodarczej przy ul. Mickiewicza 16/18 w Kluczborku. Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny 77 418 00 61, celem ustalenia godziny spotkania.

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-02-15 12:16:04, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-02-15 12:15:50, Jarosław Nazarkiewicz

Wodociągi i Kanalizacja "HYDROKOM" Sp. z o.o. w Kluczborku informuje odbiorców usług, że z powodu prowadzonych prac remontowych na sieci wodociągowej w rejonie ulic: Chopina, Wolności, Słowackiego, Kochanowskiego, Reymonta, Sienkiewicza (do ul. Byczyńskiej), Waryńskiego, Moniuszki i Plebiscytowej, w okresie od lutego do czerwca 2011r., mogą występować przerwy w dostawie wody. Za wszelkie utrudnienia w korzystaniu z sieci wodociągowej WiK "HYDROKOM" Sp. z o.o. przeprasza. Wodociągi i Kanalizacja "HYDROKOM" S-ka z o.o. ul. Kołłątaja 7, 46-203 Kluczbork

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-02-11 10:47:34, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-02-11 10:45:21, Jarosław Nazarkiewicz

Rada Miejska w Kluczborku na sesji w dniu 31 stycznia 2011 r. uchwaliła Budżet gminy Kluczbork na 2011 rok. Budżet gminy Kluczbork na rok 2011 przedstawia się następująco: Dochody budżetu gminy w wysokości 99 861 395 zł, Wydatki budżetu gminy w wysokości 104 882 750 zł, Przychody budżetu w kwocie 18 521 605 zł Rozchody budżetu w kwocie 13 500 250 zł, NAJWAŻNIEJSZE ZADANIA, REMONTY I INWESTYCJE 2011 : 1. "Budowa obwodnicy miasta Kluczborka od drogi krajowej nr 45 w Kuniowie do ul. Fabrycznej w Kluczborku"-kontynuacja zadania 6,1 mln zł, łączny koszt: ok. 12 mln zł(2010-2012) 2. "Schetynówki"-"Remont ulic wraz z chodnikami: Chopina, Wolności, Słowackiego, Kochanowskiego, Reymonta, Sienkiewicza do ul. Byczyńskiej"-2,7 mln zł 3. Rewitalizacja miasta Kluczborka remont ratusza, kamienic zabytkowych, dróg wokół Rynku-rozpoczęcie w 2011- 3,1 mln zł, łączny koszt 8 mln zł(2010-2012) 4. Kanalizacja-budowa kanalizacji sanitarnej w Kuniowie 1,5 mln zł (2010-2011) (łączna kwota: 8 mln zł: 2010 -2011), Budowa kanalizacji sanitarnej w Bąkowie 1,72 zł (łączna kwota: 5,6 mln: 2010-2011) 5. Lokale socjalne-przebudowa budynku na lokale socjalne przy ul. Mickiewicza 12A w Kluczborku-rozpoczęcie 300 tys. zł łączna kwota 806 000 (2011-2012) 6. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków-3,3 mln (łączna kwota: 5,7 mln zł: 2010-2011 7. Budowa ronda przy ul. Byczyńskiej w Kluczborku-500 000 zł (rozpoczęcie) zakończenie 2012 łączny koszt 4,5 mln zł 8. Dotacje na remonty zabytkowych kościołów i budynków-395 000 zł 9. Dotacja dla województwa opolskiego na budowę zbiornika "KLUCZBORK"-650 tys zł 10. Remonty bieżące i utrzymanie dróg-700 tys. zł 11. Dotacje dla stowarzyszeń-sport, pomoc społeczna, rozwój kultury, rozwiązywanie problemów alkoholowych-1,5 mln zł, 12. Budowa łącznika ul. Curzydły z ul.Popiełuszki-80 tys. zł 13. Budowa oświetlenia ul.Wyszyńskiego, Popiełuszki, Curzydły -80 tys zł 14. Przyrodnicze Centrum Doświadczania i Prezentacji Świata przy Publicznym Gimnazjum nr 2 w Bogacicy-600 tys.zł 15. Budowa oświetlenia ul. Rożnowskiej w Krzywiźnie-90 tys. zł 16. Dowieszenie oświetlenia na terenach wiejskich-50 tys. zł 17. Budowa oświetlenia drogi do boiska w Smardach Górnych-45 tys. zł 18. Utrzymanie i doposażenie świetlic wiejskich-90 tys.zł

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-02-10 17:13:54, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-02-10 16:45:36, Jarosław Nazarkiewicz

Przedstawiamy poniżej program imprez kulturalno-sportowych dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych 2011, organizowanych przez placówki w Gminie Kluczbork. Serdecznie zapraszamy Ośrodek Sportu i Rekreacji - FERIE NA SPORTOWO Harmonogram zajęć organizowanych przez Kluczborski Dom Kultury Harmonogram zajęć organizowanych przez Bibliotekę Publiczną w Kluczborku Harmonogram zajęć organizowanych przez PSP nr 1 w Kluczborku Harmonogram zajęć organizowanych przez PSP nr 2 w Kluczborku Harmonogram zajęć organizowanych przez PSP nr 5 w Kluczborku Harmonogram zajęć organizowanych przez PSP w Bąkowie, Biadaczu, Bogacicy, Kujakowicach Dolnych, Kuniowie Harmonogram zajęć organizowanych przez PG nr 2 w Bogacicy Harmonogram zajęć organizowanych przez PG nr 3 w Kluczborku Harmonogram zajęć organizowanych przez PG nr 4 w Kujakowicach Górnych Harmonogram zajęć organizowanych przez PG nr 5 w Kluczborku Harmonogram zajęć organizowanych przez Wiejski Dom Kultury w Łowkowicach Wystawy w Muzeum im. Jana Dzierżona

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-02-03 13:29:44, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-02-03 13:29:41, Maciej Knapa

Urząd Miejski informuje, że w celu umożliwienia najemcom będącym w trudnej sytuacji materialnej, spłaty należności z tytułu zaległości czynszowych za najem lokali mieszkalnych, dopuszcza się ich uregulowanie w formie świadczenia rzeczowego Świadczenie rzeczowe oznacza wykonanie różnych czynności uzgodnionych z wynajmującym, których przedmiotem mogą być wyłącznie drobne prace porządkowe i usługowe świadczone na rzecz gminy Kluczbork. Świadczenie będzie wykonywane na podstawie aneksu do umowy najmu lokalu mieszkalnego. Możliwość odpracowania czynszu będzie możliwa tylko dla tych dłużników, których zaległość nie przekracza kwoty 10.000 złotych. Powyżej tej kwoty wymagana będzie zgoda burmistrza. Szczegółowych informacji udziela Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych tel. 77 418 24 15. Zastępca Burmistrza Andrzej Nowak

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-02-03 11:41:41, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-02-03 11:41:35, Jarosław Nazarkiewicz

W związku z aktualizacją listy przedstawicieli biorących udział w opiniowaniu ofert złożonych w otwartych konkursach, Burmistrz Miasta Kluczborka zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznym i o wolontariacie, do zgłaszania swoich przedstawicieli do prac w Komisjach Opiniujących Oferty w roku 2011. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznym i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz., 873 z późn. zm.), w skład Komisji Opiniujących Oferty w otwartych konkursach ofert, wchodzą osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 powyższej ustawy, z wyłączeniem osób reprezentujących podmioty biorące udział w konkursie. Udział w Komisjach jest nieodpłatny, a prace Komisji będą odbywać się w godzinach pracy Urzędu. Formularz zgłoszeniowy należy złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Kluczborku lub przesłać pocztą na adres Urząd Miejski w Kluczborku ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork do dnia 17 lutego. Osoba do kontaktu: Aneta Birecka - Urząd Miejski w Kluczborku, Katowicka 1, pok. 114, tel. 77/ 418-14-81 w.219, ngo@kluczbork.pl Pobierz formularz *.doc

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-02-03 11:20:50, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-02-03 11:20:42, Maciej Knapa

W I półroczu roku szkolnego 2010/2011 odbywały się dla uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej Nr 6 zajęcia pozalekcyjne pod hasłem "Z MECHATRONIKĄ ZA PAN BRAT". Podczas zajęć uczestnicy mogli, przy pomocy zestawów LEGO Mindstorms NXT, budować i programować roboty mobilne. Zajęcia zorganizowało STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPIERANIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ "ISKIERKA". Zajęcia zrealizowano dzięki dotacji otrzymanej od GMINY KLUCZBORK , w ramach zadania publicznego Programy wychowawcze dla dzieci i młodzieży. Celem zajęć z robotyki i informatyki, na których uczniowie poznali podstawy konstrukcji maszyn oraz techniki programowania, było zachęcenie dzieci do nauki, oraz sprawienie aby nauka postrzegać jako świetną zabawę, a także rozbudzenie pasji poznawania świata. Zajęcia przygotowali i przeprowadzili z grupą 8 uczniów: mgr Beata Bryk i mgr Sławomir Tetelmajer dyplomowani nauczyciele informatyki z pełnymi kwalifikacjami i ukończonym szkoleniem "Innowacyjne metody nauczania z wykorzystaniem narzędzi ICT (wprowadzenie do mechatroniki- sterowanie robotami)" zatrudnieni w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kluczborku.

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-02-02 11:35:55, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-02-02 11:29:11, Jarosław Nazarkiewicz

Sprawozdanie Nr OŚ.0007.4.2011 sporządzone dnia 1 lutego 2011r. z konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Kluczbork. 1. W dniach 19-21 stycznia 2011 r. przeprowadzono konsultacje projektu uchwały w sprawie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Kluczbork. 2. Informacja o konsultacjach wraz z projektem konsultowanej uchwały zostały zamieszczone na stronie Urzędu Miejskiego w Kluczborku www.kluczbork.pl od dnia 11 stycznia 2011 r. 3. Do udziału w konsultacjach uprawnieni byli przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), działające na terenie Gminy Kluczbork. 4. Konsultacje polegały na złożeniu pisemnych uwag i wniosków dotyczących konsultowanej uchwały w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Kluczborku. 5. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi ani wnioski dotyczące konsultowanego projektu uchwały.

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-02-01 16:47:54, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-02-01 16:47:48, Jarosław Nazarkiewicz

Sprawozdanie Nr OŚ.0007.2.2011 sporządzone dnia 1 lutego 2011r. z konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbioru odpadów oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych obowiązujących na terenie Gminy Kluczbork. 1. W dniach 13-14 stycznia 2011 r. przeprowadzono konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbioru odpadów oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych obowiązujących na terenie Gminy Kluczbork. 2. Informacja o konsultacjach wraz z projektem konsultowanej uchwały zostały zamieszczone na stronie Urzędu Miejskiego w Kluczborku www.kluczbork.pl od dnia 5 stycznia 2011 r. 3. Do udziału w konsultacjach uprawnieni byli przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), działające na terenie Gminy Kluczbork. 4. Konsultacje polegały na złożeniu pisemnych uwag i wniosków dotyczących konsultowanej uchwały w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Kluczborku. 5. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi ani wnioski dotyczące konsultowanego projektu uchwały.

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-02-01 16:46:56, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-02-01 16:46:30, Jarosław Nazarkiewicz

Sprawozdanie Nr OŚ.0007.3.2011 sporządzone dnia 1 lutego 2011r. z konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kluczbork. 1. W dniach 19-21 stycznia 2011 r. przeprowadzono konsultacje projektu uchwały w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kluczbork. 2. Informacja o konsultacjach wraz z projektem konsultowanej uchwały zostały zamieszczone na stronie Urzędu Miejskiego w Kluczborku www.kluczbork.pl od dnia 11 stycznia 2011 r. 3. Do udziału w konsultacjach uprawnieni byli przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), działające na terenie Gminy Kluczbork. 4. Konsultacje polegały na złożeniu pisemnych uwag i wniosków dotyczących konsultowanej uchwały w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Kluczborku. 5. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi ani wnioski dotyczące konsultowanego projektu uchwały.

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-02-01 16:45:00, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-02-01 16:44:51, Jarosław Nazarkiewicz

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-01-31 18:10:43, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-01-31 18:10:38, Jarosław Nazarkiewicz

Szanowni Państwo Już po raz kolejny pragniemy Państwu przedstawić nasze Kalendarium imprez kulturalno-sportowych zaplanowanych na rok 2011 na terenie całej Gminy Kluczbork. Serdecznie zapraszamy na wszystkie 199 imprez, które odbędą się w tym roku w Gminie Kluczbork. Pobierz kalendarium w pliku PDF

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-01-28 08:33:13, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-01-28 08:33:09, Maciej Knapa

Dwusetną rocznicę urodzin patrona naszej szkoły Jana Dzierżona obchodziliśmy bardzo hucznie. 14 stycznia 2011 r. zorganizowaliśmy Wielki Urodzinowy Bal Karnawałowy. Uroczystość zaszczycił swoją obecnością Jan Dzierżon (w postać patrona wcielił się nauczyciel), który przyglądał się występom dzieci. Żeby tradycji stało się zadość, zacny jubilat poczęstował wszystkich ogromnym tortem w kształcie plastra miodu. Goście złożyli Panu Janowi życzenia i przekazali wykonane przez siebie laurki. Hala OSiR-u przepełniona była pięknie przebranymi postaciami. Wśród przebierańców trudno było rozróżnić ucznia, nauczyciela, rodzica. Konkursom i zabawom nie było końca. Atmosfera i swoisty klimat tych obchodów jednoczył wszystkich. Był okazją do radosnego świętowania, nauki wspólnego biesiadowania oraz kulturalnej zabawy. "Żyj w pamięci wszystkich ludzi 200 lat to piękny czas to, że się urodziłeś tu - tworzyłeś i uczyłeś. Wszak wspaniały to był czas kiedy byłe obok nas. Zostawiłeś wiedzy sporo o tym - skąd miód pszczoły biorą tysiąc jego wspaniałości leczy wszystkie przypadłości. Dzierżon o tym dobrze wiedział i nam wszystko opowiedział. Dziś mu podziękować chcemy, że o pszczołach tyle wiemy." Społeczność Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Dzierżona w Kluczborku
Zobacz galerię zdjęć

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-01-28 08:05:01, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-01-28 08:04:59, Maciej Knapa

Wszystkich sympatyków jazdy na łyżwach zapraszamy na uroczyste otwarcie sztucznego lodowiska, które odbędzie się w dniu 28 stycznia 2011 r. (piątek)o godz. 12.00 na terenie Publicznego Gimnazjum nr 3 w Kluczborku. Z tej okazji korzystanie z lodowiska w dniu otwarcia będzie bezpłatne. Przedsięwzięcie zostało przygotowane wspólnie z firmą ALLES COOL z Kępna. www.allescool.com.pl Na lodowisku będzie możliwość wypożyczenia sprzętu, naostrzenia łyżew, zapewniona będzie również ochrona obiektu. GODZINY OTWARCIA Lodowisko będzie działać przez 7 dni w tygodniu do końca marca w zależności od warunków atmosferycznych. - od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.00 - bezpłatnie dla dzieci i młodzieży szkolnej, od 14.00-22.00 - odpłatnie - sobota od 10.00 do 22.00, niedziela od 14.00 do 22.00 - odpłatnie CENY Bilet ulgowy do 19 lat za okazaniem legitymacji szkolnej - 3,00 zł - za 0,5 godz. Bilet ulgowy do 19 lat za okazaniem legitymacji szkolnej - 6,00 zł - za 1 godz. Bilet normalny : 4,00 zł - za 0,5 godz. Bilet normalny: 8,00 zł - za 1 godz. Wypożyczenie łyżew: 5,00 zł Wypożyczenie kasku: 2,00 zł Ostrzenie łyżew : 10,00 zł Zapraszamy !

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-01-26 12:33:09, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-01-26 12:33:06, Maciej Knapa

5 lutego 2011 o godz.20:00 odbędzie się koncert zespołu MALEO REGGAE ROCKERS w Klubie Emaus. Bilety w przedsprzedaży pod nr tel 0/603 750 999 Ilość miejsc na koncercie ograniczona! Oficjalna strona zespołu MALEO REGGAE ROCKERS www.maleo.pl Serdecznie zapraszamy

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-01-25 13:52:22, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-01-25 13:49:52, Jarosław Nazarkiewicz

Prezentujemy dziś premierę z dnia 24 stycznia 2011 roku, utwór "Więc powiedz mi teraz" zespołu DŻAMEJKA z Kluczborka. Zespół to formacja grająca reggae, roots i ska z elementami rocka, a także bluesowych zagrywek. Zespół ma już na swoim koncie koncertowy rok i zdobytą nagrodę podczas konkursu młodych talentów muzycznych w Kluczborku. Zespół DŻAMEJKA w ubiegłym roku zagrał między innymi: Jako suport Martyny Jakubowicz, podczas festiwalu BYCZYNA REGGAE FEST, Charytatywnie na rzecz chorych w Grodkowskim Ośrodku Kultury, przy Okrąglaku w Opolu, podczas Dni Olesna, Kluczborka, Chocianowic i wielu innych miejscach, wiele razy w szczytnym celu i charytatywnie. Ponadto DŻAMEJKA pojawiła się już w wielu fajnych klubach muzycznych i plenerach. 24.01.2011r.-Dziś wydajemy nowego singla, zupełnie innego niż nasze ostatnie produkcje. Realizacja dźwięku i mastering to nasz serdeczny przyjaciel Krzysztof "Gruby" Pietrzykowski, a tekst Jacek "Siwy" Pietrzykowski - wspaniały kluczborski muzyk. Nie pozostaje mi nic innego jak zaprosić do wysłuchania najnowszej produkcji zespołu DŻAMEJKA, a następnie na najbliższe koncerty o których niebawem się dowiecie na naszej oficjalnej stronie internetowej www.DZAMEJKA.PL Utwór do wysłuchania na www.DZAMEJKA.PL w dziale MULTIMEDIA oraz na www.myspace.com/dzamejkakluczbork

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-01-25 13:46:40, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-01-25 13:43:37, Jarosław Nazarkiewicz

Propozycje na ferie zimowe-Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Kluczborku, przy ul. Miarki 2: 15 lutego 2011r.-Od 12.00 do 14.00, projekcja bajek animowanych dla najmłodszych (baśnie Hansa Christiana Andersena) 17 lutego 2011r.-Od 12.00 do 14..00 , projekcja filmów popularnonaukowych dla młodzieży "Zabójcze żywioły" 22 lutego 2011r.-Od 12.00 do 1400, projekcja bajek animowanych dla najmłodszych (baśnie Hansa Christiana Andersena) 24 lutego 2011r.-Od 12.00 do 14.00 , projekcja filmów popularnonaukowych dla młodzieży "Odkrycia naukowe wszechczasów" W czasie ferii zimowych Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Kluczborku zaprasza od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 do 18.00, w sobotę od 9.00 do 14.00. Oferujemy ciekawe zbiory (książki, czasopisma, muzykę, filmy, audiobooki) i bezpłatny dostęp do Internetu.

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-01-25 13:34:54, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-01-25 13:33:50, Jarosław Nazarkiewicz

Pobierz ogłoszenie o konkursie ofert na dotację z budżetu Gminy Kluczbork na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w formacie *.pdf

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-01-25 13:32:57, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-01-25 13:32:46, Jarosław Nazarkiewicz

Pobierz ogłoszenie o konkursie ofert na dotację z budżetu Gminy Kluczbork na realizację zadań z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania. w formacie *.pdf

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-01-25 13:31:19, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-01-25 13:31:10, Jarosław Nazarkiewicz

Pobierz ogłoszenie o konkursie ofert na dotację z budżetu Gminy Kluczbork na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. w formacie *.pdf

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-01-25 13:28:56, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-01-25 13:28:32, Jarosław Nazarkiewicz

Pobierz ogłoszenie o konkursie ofert na dotację z budżetu Gminy Kluczbork na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. w formacie *.pdf

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-01-25 13:26:17, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-01-25 13:25:37, Jarosław Nazarkiewicz

Camping nr 23 w Bąkowie zdobył IV miejsce w edycji konkursu na najlepszy polski camping w konkursie "Mister Camping 2010". Konkurs ten organizowany jest co roku już od ponad 45 lat przez Polską Federację Campingu i Caravaningu we współpracy z Departamentem Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Polską Organizacją Turystyczną. Uczestniczą w nim wszystkie campingi zrzeszone w PFCC. W ramach konkursu oceniane jest m.in. wyposażenie i zagospodarowanie campingu, jego stan techniczny, estetyka, rodzaj i jakość świadczonych na nim usług oraz profesjonalizm i kultura obsługi turystów. Bąkowski camping już po raz kolejny znalazł się w gronie laureatów konkursu, co dowodzi, że utrzymuje on wysoki standard wyposażenia i poziom usług. Jest również dobrze oceniany przez turystów polskich i zagranicznych. Wysoką pozycję zawdzięcza wzorowej pracy kierownictwa campingu. Campingi - laureaci konkursu - są promowane i rekomendowane przez Polską Federację Campingu i Caravaningu w jej wydawnictwach oraz na jej czterojęzycznej stronie internetowej (www.pfcc.eu). Gratulujemy i życzymy utrzymania wysokiej pozycji w kolejnych edycjach konkursu na najlepszy camping w Polsce.

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-01-24 12:43:44, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-01-24 12:43:06, Jarosław Nazarkiewicz

W dniach 15-16 stycznia 2011r. tancerze kluczborskiej szkoły tańca "Dance Center" osiągnęli ogromy sukces na prestiżowym XXXVII Turnieju Tańca o Puchar prof. Mariana Wieczystego w Krakowie. Na siedem startujących par pięć tańczyło w finałach, pokonując wcześniej po kilkadziesiąt par. Trzy pary zdobył miejsca na podium, które dały im awans do wyższych kategorii tanecznych. Pary kluczborskie, które osiągnęły sukces to: Przemysław Ulfik i Oliwia Barczykowska - II miejsce awans do kategorii "B" Szymon Pagwed i Wiktoria Pawłowicz - III miejsce awans do kategorii "B" Maciej Kinder i Aleksandra Podolińska - III miejsce awans do kategorii "B" Grzegorz Łabuda i Katarzyna Żółkiewska - udział w finale Michał Marzec i Kornelia Durka - udział w finale Mateusz Kwaczyński i Agnieszka Wasińska - pokonali kilkadziesiąt par Robert Soboń - Stenia Grzana - pokonali kilkadziesiąt par Spiker wielokrotnie powtarzał "Kluczbork, Kluczbork wspaniale ..." Turniej "Wieczystego" był największym dotychczas zorganizowanym turniejem w Polsce. Startowało w nim rekordowa ilość 512 par z 155 klubów i szkół tańca, sędziowało 74 sędziów, odbyły się 436 rund, tancerze wykonali 833 tańce, turniej odbywał się na dwóch halach sportowych tancerze tańczyli bez wytchnienia przez dwa dni po 12 godzin dziennie. Te pary, które dotrwały do gali finałowej (tak w sobotę, jak i w niedzielę) mogą czuć się prawdziwymi zwycięzcami, bo pokonały kilkadziesiąt par i uzyskały wyższe kategorie taneczne, bo dokonały tego właśnie na turnieju o Puchar prof. Mariana Wieczystego ! Naszym tancerzom towarzyszyła grupa ponad 20 kibiców składająca się z młodzieży tańczącej oraz sympatyków tańca, a wyjazd na turniej zorganizowało Stowarzyszenie Miłośników Tańca "SUKCES" w Kluczborku. Gratulacje i gorące podziękowania dla trenerów Adrianny Przybył i Mariusza Mierzwy.
wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-01-21 09:38:44, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-01-21 09:38:42, Maciej Knapa

Kluczborski Dom Kultury serdecznie zaprasza na cykl spotkań z polskimi gwiazdami. Spotkania poprowadzi znany dziennikarz z TVP 1. Pierwsze spotkanie już 03.02.2011 (czwartek) o godz. 18.00 w sali kameralnej KDK, ul. Mickiewicza 5. Gościem będzie ARTUR BARCIŚ

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-01-20 07:36:43, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-01-20 07:36:40, Maciej Knapa

"AGROCHATKA" Edukacyjne Gospodarstwo Ekoturystyczne Elżbiety i Jerzego Woźniaków oraz Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Kluczborku zapraszają na ŚWIĘTO TRADYCYJNEJ POLSKIEJ WSI, które odbędzie się 21 stycznia 2011 r. (PIĄTEK) o godz. 17.00 w siedzibie biblioteki. W programie m.in. - projekcja filmu o zagrożeniach ze strony Genetycznie zModyfikowanych Organizmów, - prelekcja na temat zdrowego odżywiania, - dyskusja, - poczęstunek wiejskim jedzeniem, - mini kiermasz żywności wiejskiej- możliwość zakupu świeżego mleka krowiego i koziego, jaj, sera, - wystawa książek o tematyce związanej z polską wsią i jej tradycjami, - wspólne śpiewanie starych piosenek przy akompaniamencie akordeonu, zabawy

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-01-19 13:14:11, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-01-19 13:14:08, Maciej Knapa

Administracja Oświaty w Kluczborku zawiadamia, że w miesiącach wakacyjnych 2011 roku dyżury będą pełnić następujące przedszkola: w lipcu: Publiczne Przedszkole Nr 7 z Grupą Wczesnoprzedszkolną z Opieką Pielęgniarską w Kluczborku, ul. Waryńskiego 26, tel. (77) 418 22 12, w sierpniu: Publiczne Przedszkole Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Czesława Janczarskiego w Kluczborku ul. Norwida 19, tel. ( 77 ) 447 34 26 Rozalia Słoniowska, Główny specjalista ds. wychowania przedszkolnego

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-01-19 08:26:47, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-01-19 08:26:45, Maciej Knapa

Zapraszamy na Hip Hop Festiwal, który odbędzie się 28 stycznia w hali OSiR. Szczegóły na plakacie.

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-01-19 08:22:57, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-01-19 08:22:55, Maciej Knapa

W dniu 26.01.2011 r. w godzinach od 10.00 do 14.00 w Oddziale Kluczbork - Opolskiej Izby Gospodarczej ul. Mickiewicza 16/18 udzielane będą bezpłatne konsultacje dla przedsiębiorców i osób chcących założyć działalność gospodarczą przez konsultanta Regionalnego Punktu Konsultacyjnego KSU w Opolu ZAPRASZAMY! Małgorzata Januszkiewicz Pracownik biurowy. Opolska Izba Gospodarcza Oddział Kluczbork ul. Mickiewicza 16/18 46-200 Kluczbork tel/fax 77 418 00 61

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-01-18 14:19:37, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-01-18 14:19:31, Jarosław Nazarkiewicz

Szanowni Państwo, W dniu 18 stycznia 2011 r. wszedł życie nowy wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji publicznego. W konkursach ofert ogłaszane po dniu 18 stycznia 2011 r. muszą być stosowane nowe wzory formularzy. W związku z powyższym Gmina Kluczbork zaprasza wszystkich zainteresowanych na szkolenie, którego tematem będą sprawy związane z wypełnianiem nowych formularzy, oraz omówione zostaną szczegółowo zapisy umowy. Szkolenie poprowadzi pani Aneta Birecka Inspektor w Referacie Promocji, Rozwoju i Integracji Europejskiej Urzędu Miejskiego w Kluczborku. Szkolenie jest bezpłatne i odbędzie się w dniu 1 lutego 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kluczborku. Rozpoczęcie szkolenia-godz. 11.00. Zgłoszenia należy dokonać najpóźniej do dnia 28 stycznia 2011 r. telefonicznie 77/418-14-81 w. 219 , drogą mailową na adres ngo@kluczbork.pl lub bezpośrednio u pani Anety Bireckiej (Urząd Miejski w Kluczborku pok. 114). Ze względu na powagę poruszanych zagadnień, proszę o obecność na szkoleniu. Z poważaniem Burmistrz Miasta Kluczborka /-/ Jarosław Kielar

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-01-18 14:15:12, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-01-18 14:15:03, Jarosław Nazarkiewicz

16 stycznia o godz. 11.00 w kościele parafialnym w Łowkowicach odbyła się uroczysta Msza Św. upamiętniająca jubileusz 200 rocznicy urodzin wielkiego pszczelarza, ks. dr Jana Dzierżona. Liturgię celebrował Ordynariusz Diecezji Opolskiej Jego Ekscelencja Ks. Biskup Andrzeja Czaja. We mszy uczestniczyli m.in.: przedstawiciele władz gminy na czele z Burmistrzem Jarosławem Kielarem i Przewodniczącym Rady Miejskiej Januszem Kędzią a także delegacja z miasta partnerskiego Dzierżoniów z Burmistrzem Markiem Piorunem. We mszy uczestniczyli również przedstawiciele instytucje związane z postacią wielkiego syna Ziemi Kluczborskiej oraz członkowie licznie przybyłych kół pszczelarskich. Zobacz galerię zdjęć

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-01-18 09:34:17, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-01-18 09:34:14, Maciej Knapa

14.01.2011 roku w Urzędzie Miejskim w Kluczborku odbyła się konferencja naukowa poświęcona życiu i twórczości ks. dr Jana Dzierżona. Podczas konferencji Prezydent Polskiego Związku Pszczelarskiego Pan Tadeusz Sabat uhonorował osoby zasłużone dla rozwoju pszczelarstwa, w tym gronie znaleźli się: Pan Roman Pastwiński, Pani Maria Sołtys, ks. prof. dr Zygfryd Glaeser, Pan Michał Lubina, Pan Andrzej Kowalik, Pan Henryk Nosewicz, Pani Władysława Pojda, Pan Kazimierz Kołosowski, Pani Jolanta Wojewódka, Pan Marek Tobiasz, Pan Stanisław Krzyż, Pani Róża Kraczkowska - Kyzioł, Pan Eugeniusz Jasiński, Pan Cieśla Leonard, Państwo Maria, Jan Węgrzyn, Pan Czesław Basicz, Pan Józef Hakman, Pan Wiktor Steniul, Pan Henryk Krawczyk. Wręczone zostało również najwyższe odznaczenie przyznawane przez Polski Związek Pszczelarski - statuetka ks. dr Jana Dzierżona, którą otrzymała Pani Janina Baj dyrektor kluczborskiego muzeum. W dalszej część konferencji wygłoszone zostały referaty naukowe, prezentowane przez: - ks. prof. dr Zygfryda Glaesera "Trudna droga na szczyty wielkości. Wokół blasków i cieni posługiwania księdza Jana Dzierżona" - Pana Romana Pastwińskiego "Ks. Jan Dzierżon - patron kluczborskiego muzeum" - Pana Michała Lubinę "Ks. Jan Dzierżon - postać o europejskim wymiarze" - Pana Macieja Winiarskiego "Dzierżonowska snoza w gospodarce pasiecznej XXI w. "Wykład połączony z prezentacją książki pt. "Sprzedaż miodu - prosta, łatwa i efektywna" Konferencja stanowiła inaugurację obchodów Roku Dzierżonowskiego w Gminie Kluczbork, związanych z jubileuszem 200. rocznicy urodzin ks. dr Jana Dzierżona. Zobacz galerię zdjęć

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-01-17 15:15:15, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-01-17 15:15:12, Maciej Knapa

Kluczborskie Muzeum od ponad 50 lat związane jest z osobą sławnego pszczelarza ks. dr. Jana Dzierżona urodzonego w pobliskich Łowkowicach 16 styczna 1811 r. Wśród pamiątek dzierżonowskich, gromadzonych i scalanych od kilkudziesięciu lat, wyróżniającą się grupę stanowią dyplomy Jana Dzierżona. Zostały one zaprezentowane na wystawie czasowej pt. Dyplomy Arcymistrza pszczelarstwa, której otwarcie miało miejsce 14 stycznia br. O godz.10 zapełniły się sale w budynku Muzeum im. Jana Dzierżona w Kluczborku gromadząc wiele osób przybyłych na uroczystości z okazji 200. rocznicy urodzin ks. dra Jana Dzierżona. Wśród gości byli przedstawiciele władz powiatowych i miejskich z Starostą Kluczborskim - Piotrem Pośpiechem i Burmistrzem Miasta - Jarosławem Kielarem, pszczelarze z całego kraju z Prezydentem Polskiego Związku Pszczelarskiego - Tadeuszem Sabatem, członkowie Rady Muzeum z Przewodniczącym - Romanem Pastwińskim, dyrektorzy i pracownicy różnych instytucji, w tym muzeów z Opola i Praszki oraz sympatycy i przyjaciele kluczborskiego Muzeum. Podczas otwarcia miało miejsce przekazanie do zbiorów muzealnych popiersia ks. dra Jana Dzierżona, wykonanego przez artystę Zygmunta Brachmańskiego, przez przedstawicieli Bractwa Myśli Bratniej Związku Górnośląskiego w Katowicach - Katarzynę Wencel (Prezesa) i Michała Lubinę (z rodziny Dzierżonów). Tadeusz Sabat - przekazał ul "dzierżon" - produkt firmy Ryszarda Sułkowskiego z Bolkowa, woj. dolnośląskie. Wszystkim smakował kołocz śląski z piekarni "Kłos" Beniamina Godyli w Kujakowicach Górnych i grzany miód pitny przyrządzony wg "muzealnej" receptury. Dyplomy pszczelarskie odznaczają się bogatym zdobnictwem z wykorzystaniem motywów antycznych, roślinnych i architektonicznych, w które wplatane są graficzne przedstawienia - pszczół, sprzętu i narzędzi pszczelarskich. Występują na nich elementy dekoracyjne, z wpisanymi herbami i zabytkami miast, z których pochodzą dyplomy oraz sentencje związane z hodowlą pszczół. Interesujące są same teksty dyplomów z ówczesną tytulaturą sławnego pszczelarza, którego portret zdobi również niektóre z nich. Zachowana i scalana przez lata kolekcja dyplomów ma szczególny charakter. Stanowi interesujący pod względem artystycznym i ikonograficznym zbiór grafik, a jednocześnie świadczy o zasługach twórcy nowoczesnego pszczelarstwa - Jana Dzierżona, który dzięki wrodzonym zdolnościom, pracowitości i dociekliwości badawczej, wszedł na zawsze do światowych encyklopedii, jako odkrywca partenogenezy i konstruktor ula rozbieralnego. Serdecznie zapraszamy do zwiedzania wystawy czasowej otwartej tylko do końca stycznia 2011r. Janina Baj Zobacz galerię zdjęć

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-01-17 15:06:24, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-01-17 15:06:21, Maciej Knapa

10.01.2011 o godz. 19.00 w restauracji Nowy Strych już po raz szósty odbył się Wieczór Zasłużonych. Wśród szacownego grona zaproszonych gości były osoby odznaczone medalem "Zasłużony dla Kluczborka", medalem 750-lecia Kluczborka oraz laureaci Kluczborskich Baszt 2010r., a także przedstawiciele władz na czele z Burmistrzem Panem Jarosławem Kielarem, Przewodniczącym Rady Miejskiej Panem Januszem Kędzią oraz Wiceprzewodniczącymi Rady Miejskiej Panem Krzysztofem Lewandowskim oraz Panem Alfredem Długoszem. Tradycyjnie już wieczór otworzył Burmistrz witając zaproszonych gości i dziękując im za przybycie. W dalszej części wystąpienia Burmistrz przybliżył wszystkim zebranym najważniejsze wydarzenia i kierunki działania Gminy Kluczbork w 2010 roku oraz plany na przyszłość.

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-01-17 14:28:30, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-01-17 14:28:27, Maciej Knapa

ZMIANA WZORÓW OFERT, SPRAWOZDAŃ I UMÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W dniu 15 grudnia 2010 r. zostało podpisane nowe rozporządzenie w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw z dnia 10 stycznia 2010 r. (Dz. U. z 2011, nr 6 poz. 25) i wchodzi w życie z dniem 18 stycznia 2011r. UWAGA: Do dnia 17 stycznia 2011 r. obowiązują dotychczasowe formularze sprawozdania. Stowarzyszenia składające sprawozdania po tym terminie (od 18 stycznia 2011) zobowiązane są do korzystania z nowych formularzy. Nowe wzory dokumentów dostępne są na stronach Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej: http://www.pozytek.gov.pl/Aktualnosci,454.html

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-01-14 09:59:52, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-01-14 09:59:20, Jarosław Nazarkiewicz

Sprawozdanie Nr IE 0717-1-36/10 z dnia 13.01.2011 r. z konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zasad, trybu przyznawania, pozbawiania i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych. W dniach 27-28 grudnia 2010 r. przeprowadzono konsultacje projektu uchwały w sprawie zasad, trybu przyznawania, pozbawiania i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych. Informacja o konsultacjach wraz z prometem konsultowanej uchwały zostały zamieszczone na stronie Urzędu www.kluczbork.pl od 20 grudnia 2010 r. Do udziału w konsultacjach uprawnieni byli przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na terenie Gminy Kluczbork. Konsultacje polegały na złożeniu pisemnych uwag i wniosków dotyczących konsultowanej uchwały w biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Kluczborku. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi ani wnioski dotyczące konsultowanego projektu uchwały.

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-01-13 13:31:53, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-01-13 13:31:33, Jarosław Nazarkiewicz

Tegoroczna uroczystość wręczenia Laurów Umiejętności i Kompetencji odbyła się 10.01.2011r. w Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera w Opolu. Ta prestiżowa nagroda wręczana jest najznakomitszym przedstawicielom gospodarki, nauki i kultury, polityki i służby zdrowia już po raz jedenasty. Na uroczystej gali zorganizowanej przez Opolską Izbę Gospodarczą wręczono 36 nagród w 12 kategoriach. Nagrodę szczególną - Kryształowy Laur Umiejętności i Kompetencji - otrzymał Karol Cebula za wieloletnie zaangażowanie i udział w życiu społecznym, na rzecz kultury i nauki, społeczności lokalnej i duże zaangażowanie w działalność charytatywną. Platynowe Laury przypadły: firmie NUTRICIA, marszałkowi Józefowi Sebeście oraz Filharmonii Opolskiej. W Opolu wręczono też 10 Laurów Złotych i 22 Srebrne. Wśród laureatów Srebrnych Laurów Umiejętności i Kompetencji z powiatu kluczborskiego znalazły się cztery podmioty gospodarcze: 1. Przedsiębiorstwo Innowacyjno Wdrożeniowe SIDUS s.c. w kategorii: załoga-wspólny sukces. 2. Spółdzielnia Pracy Handlowo-Produkcyjna MIX-PASZ w kategorii: menedżer, lider społeczno-gospodarczy. 3. Centrum Doradztwa i Kształcenia Kadr P.W. ZBRYK w kategorii: osoba lub instytucja wspierająca rozwój gospodarki rynkowej lub edukująca na potrzeby firm. 4. Przedsiębiorstwo Budowlane REMBUD w kategorii: menedżer, lider społeczno-gospodarczy. O przyznaniu Srebrnych Laur decyduje kapituła w Opolu, natomiast Złote, Platynowe, Kryształowe i Diamentowe na wniosek Opolskiej Izby Gospodarczej - kapituła w Katowicach. Gala wręczenia laurów jest wspaniałą okazją promowania województwa opolskiego, w tym również firm z powiatu kluczborskiego.

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-01-13 11:28:06, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-01-13 11:27:17, Jarosław Nazarkiewicz

Pobierz ZARZĄDZENIE NR AO.0050.4.2011 BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie trybu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kluczbork w formacie *.pdf Pobierzprojekt uchwały w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kluczbork w formacie *.pdf

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-01-11 11:28:49, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-01-11 11:26:04, Jarosław Nazarkiewicz

Pobierz ZARZĄDZENIE NR AO.0050.3.2011 BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie trybu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Kluczbork. w formacie *.pdf Pobierz projekt uchwały w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Kluczbork w formacie *.pdf

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-01-11 11:25:48, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-01-11 11:25:02, Jarosław Nazarkiewicz

XIX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbył się 9 stycznia 2011 r. Zebrane do puszek pieniądze (kwota 29022,15 zł - stan na godz. 22:00 z dn. 9.01.2011r.) przeznaczone będą na zakup sprzętu dla dzieci z chorobami urologicznymi i nefrologicznymi. "Ratujmy życie - zachęcał Jurek Owsiak. Jesteśmy po to, żeby ratować życie, dlatego bądźcie z nami." Organizowana przez Urząd Miejski; Stowarzyszenie Rozwoju, Kultury i Profilaktyki "EMAUS"; Kluczborski Dom Kultury oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji WOŚP rozpoczęła się o godzinie 15:00 nad stawem Kościuszki. Na uczestników imprezy, czekały różne atrakcje. Najmłodszych zachwycił Claun Cyrulik, który na tarasie wyczarowywał niezwykłe balonowe zwierzątka, miecze, kwiaty i inne cudeńka. Sprawiał, że na twarzach otaczających go ciasnym kręgiem dzieci gościł uśmiech. Młodzież brała udział w koncertach w "Rybaczówce", gdzie występował: Sens of Sound, Mlekołaki, Amnestia i Dżamejka. Imprezę na zewnątrz prowadziła DJ Benia. Dla przybyłych na kluczborski finał WOŚP ok. 600 osób przygotowano gorącą grochówkę i herbatę. Wśród wielu wydarzeń nie mogło zabraknąć tradycyjnej licytacji, na którą przekazano m.in. przedmioty z od Jurka Owsiaka, obraz wykonany pastelami, albumy fotograficzne, komplety T-shirtów, parasole i wiele innych darów. O 20:00 puszczono światełko do nieba i rozpoczęła się dyskoteka w "Rybaczówce". Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim 65 wolontariuszom, a szczególnie trzem rekordzistom: Mateuszowi Skóra, Aleksandrze Jacheć i Ewie Zarzecznej, którzy od samego rana kwestowali na ulicach Kluczborka, oraz wszystkim ludziom dobrej woli, którzy wsparli tegoroczny XIX Finał WOŚP.


wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-01-10 15:28:56, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-01-10 15:28:54, Maciej Knapa

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-01-10 12:25:01, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-01-10 12:24:58, Maciej Knapa

Serdecznie zapraszamy na obchody Roku Dzierżonowskiego w Gminie Kluczbork. Poniżej przedstawiamy program: 14.01.2011r. godz. 10.00 otwarcie wystawy w Muzeum im. Jana Dzierżona ul. Zamkowa w Kluczborku p.n. "DYPLOMY ARCYMISTRZA PSZCZELARSTWA KS. DR JANA DZIERŻONA" godz. 12.00 konferencja poświęcona życiu i działalności ks. dr Jana Dzierżona - sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Kluczborku ul. Katowicka 1 Wykłady wygłoszą: - ks. prof. dr Zygfryd Glaeser "Trudna droga na szczyty wielkości. Wokół blasków i cieni posługiwania księdza Jana Dzierżona" - Roman Pastwiński "Ks. Jan Dzierżon - patron kluczborskiego muzeum" - Michał Lubina "Ks. Jan Dzierżon - postać o europejskim wymiarze" - dr Maciej Winiarski "Dzierżonowska snoza w gospodarce pasiecznej XXI w." Wykład połączony z promocją książki pt. "Sprzedaż miodu - prosta, łatwa i efektywna" Wręczenie medali im. ks. dr Jan Dzierżona dla osób zasłużonych dla rozwoju pszczelarstwa. 16.01.2011r. godz. 11.00 Msza Św. w Kościele Parafialnym w Łowkowicach z okazji jubileuszu 200. rocznicy urodzin ks. dr Jana Dzierżona

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-01-10 11:14:37, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-01-10 11:14:34, Maciej Knapa

Pobierz ZARZĄDZENIE NR AO.0050.1.2011 BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA z dnia 5 stycznia 2011 r. w sprawie trybu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbioru odpadów oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych obowiązujących na terenie Gminy Kluczbork w formacie *.pdf Pobierz sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbioru odpadów oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych obowiązujących na terenie Gminy Kluczbork w formacie *.pdf

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-01-05 14:31:53, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-01-05 14:29:48, Jarosław Nazarkiewicz

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Stobrawy" informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413-Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013na: I.Operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. małych projektów -termin składania wniosków: 17.01.2011 r.-31.01.2011 r. -limit dostępnych środków: 400 000 zł -Beneficjenci: 1) osoby fizyczne, które są obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, pełnoletnie, zamieszkujące lub prowadzące działalność gospodarczą na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju (LSR) lokalnej grupy działania: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Stobrawy", 2) osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną i posiadają siedzibę na obszarze objętym LSR lokalnej grupy działania: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Stobrawy" lub prowadzą działalność na tym obszarze, z wyłączeniem województwa oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych. Miejsce składania wniosków: wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy składać bezpośrednio w siedzibie LGD: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Stobrawy" w Kujakowicach Górnych, ul. XXX-lecia 5, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy oraz inne dokumenty : -wzór formularza wnioskuo przyznanie pomocy, -wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD -kryteria wyboru operacji przez LGD określone w LSR, udostępniane są w siedzibie LGD, w siedzibie Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w Opolu, ul. Ozimska 19, VIIp. oraz na stronie internetowej Samorządu Województwa Opolskiego www.opolskie.pl w zakładce PROW, na stronie internetowej LGD: Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania "Dolina Stobrawy" www.dolinastobrawy.pl Szczegółowe informacje na temat naboru udzielane są w biurze LGD: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Stobrawy" lub telefonicznie pod nr 77 413 11 38 Joanna Bulak Kierownik Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dolina Stobrawy" ul. XXX-lecia 5 46-211 Kujakowice Górne tel. 077 413 11 38 www.dolinastobrawy.pl www.stobrawskiinkubator.pl

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-01-04 13:03:46, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-01-04 13:03:23, Jarosław Nazarkiewicz

Urząd Miejski w Kluczborku ogłasza DODATKOWY NABÓR KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH do 11.01.2011 r. Rachmistrzem spisowym może zostać osoba: -pełnoletnia, z co najmniej średnim wykształceniem (preferowani są studenci i osoby z wyższym wykształceniem) -dyspozycyjna, ponieważ praca będzie trwała przez ponad 3 miesiące; -posiadająca bardzo dobrą umiejętność obsługi komputera i telefonu komórkowego; -godna zaufania, obowiązkowa i rzetelna; -w pełni sprawna fizycznie (ze względu na specyfikę pracy); -łatwo nawiązująca kontakty z ludźmi, okazująca respondentom uprzejmość i cierpliwość podczas prowadzenia z nimi rozmów; -asertywna, umiejąca zachować spokój, a także radząca sobie w sytuacjach konfliktowych. -z UE nie będąca obywatelem Polski, musi jednak wykazać się doskonałą znajomością języka polskiego, ponieważ wszystkie materiały spisowe i szkoleniowe będą sporządzone wyłącznie w języku polskim -ze względów organizacyjnych zamieszkująca, pracująca lub pobierająca naukę na terenie gmin, w których dokonywać będą spisu z wyłączeniem obwodu spisowego w którym mieszkają Kandydaci na rachmistrzów muszą złożyć oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (w tym przestępstwo skarbowe). Obowiązki i prawa rachmistrzów spisowych: -szkolenia dla kandydatów na rachmistrzów spisowych odbędą się w styczniu 2011 r. Kandydat na rachmistrza zobligowany jest do wzięcia udziału w całym szkoleniu i tylko osoba, która podczas egzaminu kończącego szkolenie wykaże się dostateczną wiedzą, zostanie zakwalifikowana na rachmistrza spisowego; -w dniach od 1 marca do 17 marca 2011 r. odbędzie się obchód przedspisowy, którego celem jest weryfikacja istnienia budynków i uzupełnienie wykazu o brakujące punkty adresowe w otrzymanych wykazach i na mapach cyfrowych; -spis rozpoczyna się w dniu 8 kwietnia 2011 r. i zakończy w dniu 30 czerwca 2011 r.; -spis osób bezdomnych w dniach 15-16 kwietnia 2011 r.; -otrzymane podczas wywiadu dane rachmistrze wprowadzą do przenośnych urządzeń -elektronicznych - typu hand-held; -rachmistrze nie mogą prowadzić żadnych działań wykraczających poza prace spisowe (np. roznoszenie ulotek reklamowych); -rachmistrze składając wizytę respondentom muszą posiadać umieszczony w widocznym miejscu identyfikator; -rachmistrzom spisowym przysługuje ochrona prawna przewidziana dla funkcjonariuszy -publicznych; Więcej informacji na stronie www.spis.gov.pl Zgłoszenia na rachmistrzów (CV, list motywacyjny i oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie) można składać do dnia 11 stycznia 2011 r. (wtorek) w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Kluczborku (pokój nr 133). Spośród wszystkich zgłoszeń pracownicy Gminnego Biura Spisowego wybiorą 5 kandydatów na Rachmistrzów Spisowych, którzy dołączą do osób wybranych w I naborze. Po zakończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu zostanie wybranych 22 Rachmistrzów Spisowych oraz 2 Rachmistrzów Rezerwowych. Dodatkowych informacji udziela: Tomasz Paluch tel. 77 / 418 14 82 wew. 600 lub 77 / 417 02 20 e-mail: agro@kluczbork.pl

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-01-04 11:41:58, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-01-04 11:41:09, Jarosław Nazarkiewicz

informacje dotyczące bezpłatnych konsultacji dla przedsiębiorców i osób chcących założyć działalność gospodarczą. W I kw. 2011 bezpłatne konsultacje pełnione przez konsultanta PK- Jana Dobosza, w biurze Oddziału Opolskiej Izby Gospodarczej przy ul.Mickiewicza 16/18 w Kluczborku, w godzinach od 10:00 do 14:00 odbędą się w dniach: 26.01.2011 23.02.2011 09.03.2011 W związku z tym prosimy o zamieszczenie informacji na Państwa stronie. Zainteresowanych proszę o kontakt telefoniczny, celem ustalenia godziny spotkania. Małgorzata Januszkiewicz Pracownik biurowy. Opolska Izba Gospodarcza Oddział Kluczbork ul. Mickiewicza 16/18 46-200 Kluczbork tel/fax 77 418 00 61

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-01-04 08:09:07, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-01-04 08:08:36, Jarosław Nazarkiewicz

Zapraszamy na spektakl słowno-muzyczny "Bóg Się Rodzi" który odbędzie się 6 stycznia 2011r. o godz. 19.00 w hali OSiR w Kluczborku.

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-01-03 14:37:59, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-01-03 14:37:56, Maciej Knapa

Nowe godziny pracy Urzędu Miejskiego w Kluczborku w 2011 r. Poniedziałek: 8:00-16:00 Wtorek-piątek: 7:00-15:00 Kasa Urzędu czynna: Poniedziałek od godz. 8.30 do godz. 14.45 Wtorek-piątek od godz. 8.15 do godz. 14.00

wersja: 2191
zatwierdzone: 2011-01-03 13:41:26, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2011-01-03 13:40:19, Jarosław Nazarkiewicz

Zapraszamy na Karnawałowy Koncert Dobroczynności w Filharmonii Opolskiej 8 stycznia 2011r. o godz 19:00. Bilety na koncert do nabycia w Oddziale Opolskiej Izby Gospodarczej w Kluczborku ul. Mickiewicza 16/18 od godz. 8:00 do 15:00, tel. 774180061

wersja: 2191
zatwierdzone: 2010-12-30 15:14:46, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2010-12-30 15:12:40, Jarosław Nazarkiewicz

Zarząd Województwa Opolskiego zwiększył poziom dofinansowania projektu "Budowa obwodnicy miasta Kluczborka od drogi krajowej nr 45 w Kuniowie do ul. Fabrycznej w Kluczborku" do kwoty 6 314 098,18 zł. Poprzednia wysokość dofinansowania wynosiła -2 982 921,07 zł.Całkowita wielkość inwestycji : 10 253 828,01,zł koszty kwalifikowane-7 457 302,69, zł Wysokość dofinansowania 84,67 % kosztów kwalifikowanych: 6 314 098,18 zł Realizacja projektu rozpoczęła się w marcu 2010 r. i zakończy się w II kwartale 2012 roku. Przedmiotem projektu jest budowa obwodnicy miasta Kluczborka od drogi krajowej nr 45 w Kuniowie do ul. Fabrycznej w Kluczborku. Niniejszy projekt zapewni podniesienie standardu gminnej infrastruktury drogowej o znaczeniu gospodarczym oraz zapewni dostępność komunikacyjną do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Kluczborku stanowiącej strategiczny dla gminy Kluczbork obszar aktywności gospodarczej oraz usprawni komunikację tranzytową miasta Kluczborka. Inwestycja jest realizowana od drogi krajowej nr 45 w Kuniowie do ul.Fabrycznej w Kluczborku na terenach zamiejskich. Przebiegać będzie przez tereny o zagospodarowaniu rolniczym, w części po nasypie kolejowym nieczynnej linii kolejowej nr 767. Zrealizowanie projektu przyczyni się do wzrostu atrakcyjności gospodarczej gminy Kluczbork i zachęci przyszłych inwestorów do zainwestowania w gminie Kluczbork w Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Obwodnica ułatwi prowadzenie działalności gospodarczej już istniejącym podmiotom gospodarczym m.in. Ocynkowni Śląsk oraz firmie Marcegaglia. Dzięki budowie obwodnicy nastąpi zwiększenie płynności ruchu pojazdów transportu publicznego oraz poprawi się komunikacja tranzytowa miasta Kluczborka. Budowa obwodnicy znacząco odciąży także układ komunikacyjny miasta zmniejszając jednocześnie emisje spalin oraz poziom hałasu w centrum miasta, a także przyczyni się do zmniejszenia ogólnej liczby wypadków. Inwestycja obejmuje: -budowę jezdni po jednym pasie ruchu na długości ok. 4 km, -budowę skrzyżowania z drogą krajową nr 45, -przebudowę skrzyżowania z drogą powiatową ul. Fabryczną na rondo, -budowę oświetlenia na rondzie i na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 45, -przebudowę skrzyżowań z drogami gminnymi. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

wersja: 2191
zatwierdzone: 2010-12-27 12:25:12, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2010-12-27 12:24:24, Jarosław Nazarkiewicz

Sprawozdanie Nr IE 0717-1-34/10 z dnia 27.12.2010r. z konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Kluczbork w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu. W dniach 20-22 grudnia 2010 r. przeprowadzono konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Kluczbork w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu. Informacja o konsultacjach wraz z prometem konsultowanej uchwały zostały zamieszczone na stronie Urzędu www.kluczbork.pl od 13 grudnia 2010r. Do udziału w konsultacjach uprawnieni byli przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na terenie Gminy Kluczbork. Konsultacje polegały na złożeniu pisemnych uwag i wniosków dotyczących konsultowanej uchwały w biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Kluczborku. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi ani wnioski dotyczące konsultowanego projektu uchwały.

wersja: 2191
zatwierdzone: 2010-12-27 12:24:43, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2010-12-27 12:23:35, Jarosław Nazarkiewicz

Sprawozdanie Nr IE 0717-1-35/10 z dnia 27.12.2010r.z konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Kluczbork z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2011. W dniach 20-22 grudnia 2010 r. przeprowadzono konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Kluczbork z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2011. Informacja o konsultacjach wraz z prometem konsultowanej uchwały zostały zamieszczone na stronie Urzędu www.kluczbork.pl od 13 grudnia 2010r. Do udziału w konsultacjach uprawnieni byli przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na terenie Gminy Kluczbork. Konsultacje polegały na złożeniu pisemnych uwag i wniosków dotyczących konsultowanej uchwały w biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Kluczborku. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi ani wnioski dotyczące konsultowanego projektu uchwały.

wersja: 2191
zatwierdzone: 2010-12-27 12:22:28, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2010-12-27 12:21:43, Jarosław Nazarkiewicz

W dniu 24 grudnia 2010r. Urząd Miejski w Kluczborku będzie nieczynny. Za utrudnienia przepraszamy

wersja: 2191
zatwierdzone: 2010-12-22 15:01:51, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2010-12-22 15:01:06, Mirosław Birecki

Sabine Röhl, starosta powiatu w Nadrenii Palatynacie cierpi na białaczkę. Aby ją ratować potrzebny jest dawca szpiku o kodzie genetycznym zgodnym z jej kodem. Niestety jak dotąd nie udało się go znaleźć, choć sprawdzono wszystkie możliwe rejestry i zorganizowano akcję poszukiwania dawców na terenie Niemiec. Stąd apel o pomoc do ludzi dobrej woli z powiatu kluczborskiego. Może to właśnie tu uda się znaleźć właściwego dawcę. Przypomnijmy, że mieszkańcy powiatu Bad Dürkheim oraz sama Sabine Röhl z wielkim zaangażowaniem włączyli się w pomoc dla cierpiącego na białaczkę Mateuszka Szurmaka z Kluczborka. Wtedy potrzebne były środki na leczenie chłopca. Dziś chodzi o dar życia. Znalezienie dawcy o kodzie genetycznym zgodnym z kodem biorcy przypomina często szukanie igły w stogu siana, ale jest możliwe. W tym przypadku chodzi także o czas. Wystarczy oddać 5 ml krwi i uratować ludzkie życie. 22 grudnia br. i 5 stycznia 2011 r. w godz. od 10.00 do 15.00 w Szpitalu Powiatowym w Kluczborku przy ul. Skłodowskiej-Curie 23, w Izbie Przyjęć Oddziału Wewnętrznego odbędzie się zbiórka krwi, która ma pomóc w znalezieniu dawcy szpiku dla Sabine Röhl. Aby podzielić się darem życia wystarczy być zdrowym, mieć od 18 do 45 lat, zgłosić się do Izby Przyjęć z dowodem osobistym i oddać 5 ml krwi potrzebnej do przeprowadzenia badania genetycznego. Akcję tę wspierają samorządy: powiatowy i gminne, oraz firmy z powiatu kluczborskiego.

wersja: 2191
zatwierdzone: 2010-12-21 08:49:15, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2010-12-21 08:49:09, Jarosław Nazarkiewicz

Dzieci i młodzież uczęszczające do Świetlic Terapeutyczno - Wychowawczych "PARASOL" serdecznie dziękują wszystkim gościom za wspólne łamanie się opłatkiem oraz kolędowanie. Dla przybyłych gości czekały przygotowane przez uczestników świetlic Jasełka. W tegorocznej wigili zorganizowanej przez pracowników oraz wychowanków świetlic wzieli udział Burmistrz Andrzej Nowak, Sekretarz gminy Mirosław Birecki, Kierownik OPS w Kluczborku Krzysztof Soberka, Zastępca Kierownika OPS Aniela Ziółkowska, Kierownik OPS w Praszcze Leszek Krzyżanowski (twórca świetlic), Kierownik Ośrodka Kuratorskiego przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Piotr Rewienko wraz z Kuratorami Agatą Olek, Rafałem Lasek. Licznie przybyli również przyjaciele świetlic. Świetlice Terapeutyczno - Wychowawcze Parasol z Kluczborka istnieją już ponad 10 lat. Zajmują się pracą na rzecz dzieci i młodzieży z gminy Kluczbork. Dzieci w świetlicach m.in. mogą uzyskać pomoc w odrabianiu lekcji, ciepły posiłek oraz miło i aktywnie spędzić czas wolny. Siedziby świetlic to Parasol 1 w OPS w Kluczborku przy ul. Zamkowej (podstawówka) oraz Parasol 2 przy ul. Grunwaldzkiej 26 w Pawilonie U (gimnazjum i wyżej). Świetlice istnieją m.in. dzięki wsparciu z Urzędu Miasta w Kluczborku. Mateusz Dybka Kierownik Świetlicy Terapeutyczno - Wychowawczej "Parasol"2

wersja: 2191
zatwierdzone: 2010-12-21 08:48:33, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2010-12-21 08:47:58, Jarosław Nazarkiewicz

W dniu 15 grudnia w 2010r. o godzinie 14 00 w pięknym i urokliwym Pałacu w Pawłowicach odbyło się uroczyste "Spotkanie Opłatkowe" dla przedsiębiorców zorganizowane przez Opolską Izbę Gospodarczą. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz lokalnych i wojewódzkich oraz przedsiębiorców z województwa opolskiego. Uroczystość była okazją do wspólnego spędzenia kilku chwil w świątecznej atmosferze, do podzielenia się opłatkiem i złożenia świątecznych życzeń. Izbowy opłatek rozpoczął się przywitaniem gości przez Prezesa OIG Pana Janusza Granata, Przewodniczącego Rady OIG Pana Mariana Duczmala, Wicewojewodę Opolskiego Pana Antoniego Jastrzębskiego, Starostę Powiatu Oleskiego Pana Jana Kus, oraz Wiceprezesa Zarządu OIG Pana Henryka Galwasa. Na uroczystość przybył także Wicemarszałek Województwa Opolskiego Pan Tomasz Kostuś , który także złożył wszystkim przybyłym przedsiębiorcom życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Na stołach królowało dwanaście tradycyjnych potraw wigilijnych kuchni polskiej, którymi delektowali się zgromadzeni. Przepyszne potrawy zostały przygotowane przez znajdującą się w Pałacu restauracje oraz przez Zakład Rzeźniczo -Wędliniarski Korzekwa Helena. Izbowy Opłatek przebiegał w radosnej, życzliwej i rodzinnej atmosferze, a zebranym gościom towarzyszyły życzenia spełnienia marzeń i radosnego przeżywania Świąt Bożego Narodzenia. Oddział OIG w Kluczborku chciałby podziękować wszystkim gościom za przybycie, i spędzenie tych kilku krótkich chwil razem, w ten szczególny dzień. Szczególne podziękowania za pomoc i osobisty wkład dla: -Starostwa Powiatowego w Kluczborku, -firm: Cuprod sp. z o.o. , Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "Kłos", Biuro Reklamy Valdex, Przedsiębiorstwo Wyrobów Cukierniczych "Odra" S.A.

wersja: 2191
zatwierdzone: 2010-12-21 08:47:47, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2010-12-21 08:47:23, Jarosław Nazarkiewicz

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Kluczbork do oddania swojego głosu na Kluczbork w drugiej edycji ogólnopolskiego konkursu "Świeć Się" na najpiękniejsze iluminacje świąteczne w Polsce. Zagłosuj na Kluczbork ! W pierwszej edycji konkursu Kluczbork po zwycięstwie w województwie opolskim w finale konkursu na najładniejsze iluminacje miejskie zajął 4 miejsce egzekwo z Krakowem i Kazimierzem Dolnym. Miasto pobiło takie potęgi jak Warszawa, Łódz, Poznań i Sopot. Konkurs wygrał Rzeszów uznany przez tysiące internatów za najładniejsze miasto zeszłorocznych Świąt. Podobnie jak rok temu zwycięskie miasto otrzyma prezent w postaci energooszczędnego sprzętu AGD, który będzie mogło przeznaczyć na cel społeczny. Fundatorem nagrody jest spółka ENERGA Oświetlenie. Miejska edycja konkursu polega na rywalizacji największych miast w Polsce. Pierwszym etapem plebiscytu są trwające do 29.12.2010r eliminacje wojewódzkie - w każdym z województw internauci na podstawie zdjęć choinek, przystrojonych ulic i rynków zdecydują o tym, która miejscowość w danym regionie świeci najpiękniej. Do finału ogólnopolskiego przejdzie 16 miast (po jednym z każdego województwa). Internauci od 29.12.2010 do 9.01.2011 w głosowaniu na www.SwiecSie.pl ocenią, które miasto najlepiej zadbało o wyjątkowe oświetlenie ulic na Święta i zasłużyło na przyznanie tytułu najładniej oświetlonej przestrzeni miejskiej w Polsce. Każdy oddany w plebiscycie głos to szansa na wygranie jednego z 3 laptopów oraz 10 aparatów fotograficznych. Liczymy na Wasze glosy i głosy waszych rodzin oraz znajomych

wersja: 2191
zatwierdzone: 2010-12-20 15:08:05, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2010-12-20 15:08:07, Maciej Knapa

Pobierz ZARZĄDZENIE NR AO 0151-158/10 BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie trybu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie zasad, trybu przyznawania, pozbawiania i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych. w formacie *.pdf

Pobierz projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zasad, trybu przyznawania, pozbawiania i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych. w formacie *.pdf

wersja: 2191
zatwierdzone: 2010-12-20 14:43:41, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2010-12-20 14:43:38, Maciej Knapa

W dniu 09.12.2010 r. na hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kluczborku Stowarzyszenie Rodziców, Przyjaciół Dzieci i Młodzieży, Osób ze Specjalnymi Potrzebami przy Publicznym Przedszkolu Nr2 z Oddziałami Integracyjnymi w Kluczborku wraz z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji po raz trzeci zorganizowało wspaniałą zabawę mikołajkową dla 120 dzieci i młodzieży. Uczestnikami tej integracyjnej imprezy były dzieci niepełnosprawne i młodzież ze stowarzyszenia przy Przedszkolu Nr 2 w Kuczborku, Powiatowego Zespołu Socjalizacyjno-Interwencyjnego "Nasz Dom" Bąków-Bogacica, Stowarzyszenia "Nadzieja" przy ŚDS w Kluczborku ,ŚDS w Sowczycach oraz dzieci o specjalnych potrzebach z Publicznego Przedszkola Nr 2. Wszyscy mogli uczestniczyć w wielu grach i zabawach ,podczas których pomagali wolontariusze-uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr1 oraz wolontariusze z Zespołu Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku. Po spożyciu uroczystej kolacji wigilijnej przbył bardzo oczekiwany przez dzieci Św. Mikołaj, który wręczając paczkę mógł porozmawiać z każdym obdarowanym. Przedsięwzięcie dofinansowano ze środków Gminy Kluczbork, Starostwa Powiatu Kluczborskiego oraz sponsorów, prezesa kluczborskiego Wagremu,firmy BOMAL Bolesław Widziszowski ,Henryk Mrożek-Olesno. Mikołajki okazały się naprawdę radosne ,ponieważ na twarzach wszystkich uczestników wielokrotnie pojawiał się uśmiech a serca rozgrzewała radość. W ich imieniu serdecznie dziękuję za pomoc, wsparcie, ciepłe słowa i wielką życzliwość, którą obdarzacie potrzebujących. Grażyna Popek Prezes Stowarzyszenia

wersja: 2191
zatwierdzone: 2010-12-13 15:38:55, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2010-12-13 15:36:51, Jarosław Nazarkiewicz

PobierzZARZĄDZENIE NR AO 0151-153/10 BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie trybu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Kluczbork w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w formacie *.pdf

Pobierz uchwałę Rady Miejskiej w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Kluczbork w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu. w formacie *.pdf

wersja: 2191
zatwierdzone: 2010-12-13 15:31:38, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2010-12-13 15:31:15, Jarosław Nazarkiewicz

Pobierz ZARZĄDZENIE NR AO 0151-154/10 BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie trybu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Kluczbork z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2011 w formacie *.pdf

Pobierz uchwałę Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Kluczbork z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2011 w formacie *.pdf

Pobierz "Program Współpracy Gminy Kluczbork z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2011 "-załącznik do niniejszej uchwały w formacie *.pdf

wersja: 2191
zatwierdzone: 2010-12-13 15:25:08, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2010-12-13 15:24:48, Jarosław Nazarkiewicz

Serdecznie zapraszamy na II Przełajowy Wyścig Kolarski o puchar Burmistrza Miasta Kluczborka Szczegóły poniżej

wersja: 2191
zatwierdzone: 2010-12-13 14:01:14, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2010-12-13 14:01:11, Maciej Knapa

Ponad 100 osób uczestniczyło w Święcie Światła, które już po raz drugi odbyło się na kluczborskim rynku w poniedziałek 6 grudnia 2010r. Już od godz. 16.30 Święty Mikołaj rozdawał wszystkim dzieciom słodką niespodziankę. Punktualnie o godz. 17.00 zgasły wszystkie światła wokół rynku. Następnie z wieży widokowej kościoła ewangelickiego dwóch trębaczy z orkiestry dętej z Bazan, pan Alfred Kałuża z synem odegrali melodie adwentowe, po których rozbłysły najpierw światła wokół rynku, a następnie lampki na 12,5 metrowej choince, ufundowanej po raz trzeci przez Ocynkownię Śląsk. Dokładnie 100 lampek na choince jest w kolorach biało-niebieskich -barwach ocynkowni. Wysokość choinki (12,5 m) jest dokładnie taka sama jak długość wanny ocynkowni w Kluczborku. Serdecznie dziękujemy głównemu sponsorowi i pomysłodawcy przedsięwzięcia - Ocynkowni Śląsk oraz innym firmom kluczborskim-Elsan Pan Antoni Kozioł, która odpowiadała za oświetlenie oraz firmie Cuprod, która zaopatrzyła Świętego Mikołaja w słodkie niespodzianki. W imieniu Ocynkowni Śląsk zapraszamy wszystkich przez dwie kolejne niedziele adwentowe, tj. 12 i 19 grudnia zawsze o godz 16.00 na krótki koncert melodii adwentowych odegranych przez trębaczy z wieży kościoła ewangelickiego w Kluczborku.

wersja: 2191
zatwierdzone: 2010-12-10 13:05:14, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2010-12-10 13:05:09, Jarosław Nazarkiewicz

Trwa rekrutacja uczestników do projektu Akademia Kadr i Płac, dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Kurs jest przeznaczony dla mikro i małych przedsiębiorców oraz ich pracowników z terenu województwa opolskiego. Główne bloki tematyczne to: -Kadry -Płace -Programy płacowe -BHP i PPOŻ -Szkolenia miękkie -Work Life Balance Projekt zakłada przeszkolenie osób, które nie miały do tej pory do czynienia z problematyką polityki personalnej i płacowej, jak również osób, które chcą uaktualnić i pogłębić wiedzę z tego zakresu (dwa poziomy zaawansowania). Zdobyte umiejętności umożliwią mikro i małym przedsiębiorcom samodzielne prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej. Szczegółowe informacje o projekcie: PHIN Consulting, Pl. Św. Sebastiana 3 45-030 Opole, Tel.: 42 66 111 07 Fax.: 42 66 111 01 www.phin.pl kadryopole@phin.pl michal.kucharczyk@phin.pl

wersja: 2191
zatwierdzone: 2010-12-09 09:57:25, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2010-12-09 09:57:20, Jarosław Nazarkiewicz

Ruszyła rekrutacja uczestników do projektu szkoleniowego z zakresu finansów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Kurs jest przeznaczony dla osób zamieszkałych i zatrudnionych w województwie opolskim. Celem kursu jest przekazanie uczestnikom pełnego zakresu wiedzy obejmującej tematykę finansów przedsiębiorstw i finansów publicznych. Wszelkie informacje o projekcie dostępne są na stronie www.phin.pl w zakładce Akademia Finansów Opole. Szczegółowe informacje o projekcie: PHIN Consulting, Pl. Św. Sebastiana 3 45-030 Opole, Tel.: 42 66 111 07 Fax.: 42 66 111 01 www.phin.pl finanseopole@phin.pl michal.kucharczyk@phin.pl

wersja: 2191
zatwierdzone: 2010-12-09 09:56:44, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2010-12-09 09:56:06, Jarosław Nazarkiewicz

wersja: 2191
zatwierdzone: 2010-12-08 08:45:39, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2010-12-08 08:45:36, Jarosław Nazarkiewicz

Urząd Miejski w Kluczborku ogłasza NABÓR KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH Rachmistrzem spisowym może zostać osoba: - pełnoletnia, z co najmniej średnim wykształceniem (preferowani są studenci i osoby z wyższym wykształceniem) - dyspozycyjna, ponieważ praca będzie trwała przez ponad 3 miesiące; - posiadająca bardzo dobrą umiejętność obsługi komputera i telefonu komórkowego; - godna zaufania, obowiązkowa i rzetelna; - w pełni sprawna fizycznie (ze względu na specyfikę pracy); - łatwo nawiązująca kontakty z ludźmi, okazująca respondentom uprzejmość i cierpliwość podczas prowadzenia z nimi rozmów; - asertywna, umiejąca zachować spokój, a także radząca sobie w sytuacjach konfliktowych. - z UE nie będąca obywatelem Polski, musi jednak wykazać się doskonałą znajomością języka polskiego, ponieważ wszystkie materiały spisowe i szkoleniowe będą sporządzone wyłącznie w języku polskim - ze względów organizacyjnych zamieszkująca, pracująca lub pobierająca naukę na terenie gmin, w których dokonywać będą spisu z wyłączeniem obwodu spisowego w którym mieszkają Kandydaci na rachmistrzów muszą złożyć oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (w tym przestępstwo skarbowe). Obowiązki i prawa rachmistrzów spisowych: - szkolenia dla kandydatów na rachmistrzów spisowych odbędą się w okresie od 5 stycznia do 25 lutego 2011 roku. Kandydat na rachmistrza zobligowany jest do wzięcia udziału w całym szkoleniu i tylko osoba, która podczas egzaminu kończącego szkolenie wykaże się dostateczną wiedzą, zostanie zakwalifikowana na rachmistrza spisowego; - w dniach od 1 marca do 17 marca 2011 r. odbędzie się obchód przedspisowy, którego celem jest weryfikacja istnienia budynków i uzupełnienie wykazu o brakujące punkty adresowe w otrzymanych wykazach i na mapach cyfrowych; - spis rozpoczyna się w dniu 8 kwietnia 2011 r. i zakończy w dniu 30 czerwca 2011 r.; - spis osób bezdomnych www.spis.gov.pl Zgłoszenia na rachmistrzów (CV, list motywacyjny i oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie) można składać do dnia 17 grudnia 2010 r. (piątek) w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Kluczborku (pokój nr 133). Spośród wszystkich zgłoszeń pracownicy Gminnego Biura Spisowego wybiorą 20 kandydatów na Rachmistrzów Spisowych, spośród których po zakończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu zostanie wybranych 17 Rachmistrzów Spisowych oraz 3 Rachmistrzów Rezerwowych. Dodatkowych informacji udziela: Tomasz Paluch tel. 77 / 418 14 82 wew. 600 lub 77 / 417 02 20 agro@kluczbork.pl

wersja: 2191
zatwierdzone: 2010-12-04 13:11:52, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2010-12-04 13:11:46, Maciej Knapa

2 grudnia o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbyła się I sesja nowej Rady Miejskiej - kadencji 2010-2014. Przewodniczącym rady miejskiej został Janusz Kędzia. Wiceprzewodniczącymi zostali Krzysztof Lewandowski oraz Alfred Długosz. Wybrano również skład oraz przewodniczących stałych komisji rady miejskiej: Komisja Rewizyjna - przewodniczący Janusz Hrynyszyn Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Miejskiej - przewodniczący Jan Myślecki Komisja Kultury Oświaty Sportu i Turystyki - przewodniczący Piotr Sitnik Komisja Spraw Obywatelskich i Socjalnych - przewodniczący Zdzisław Pięch Komisja d/s Wsi ,Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Ochrony Środowiska - przewodniczący Tadeusz Doliński
wersja: 2191
zatwierdzone: 2010-12-03 14:27:46, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2010-12-03 14:27:43, Maciej Knapa

Nr GM-7040-2-111/10 W związku z obfitymi opadami śniegu przypominam, że istnieje konieczność odśnieżania dachów, usuwania sopli lodowych oraz odśnieżania przyległych do nieruchomości chodników . Obowiązek ten zgodnie z prawem ciąży na właścicielach, zarządcach i administratorach budynków. Powinni oni zadbać o usunięcie śniegu i lodu z przyległych chodników, dachów, rynien, balkonów i innych elementów budowli - wszędzie tam, gdzie może to stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi, ale i samych obiektów. Spadające sople lodowe lub ciężkie zwały śniegu mogą stanowić zagrożenie dla konstrukcji budynków oraz przechodniów. Za niedopełnienie obowiązku odśnieżania dachów i chodników grożą kary grzywny. Zastępca Burmistrza Andrzej Nowak

wersja: 2191
zatwierdzone: 2010-12-03 13:17:19, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2010-12-03 10:16:26, Jarosław Nazarkiewicz

Akcja Mikołaj od dwóch lat cieszy się dużym zainteresowaniem wśród najmłodszych mieszkańców Kluczborka jak i przedszkolaków z miasta i gminy. Organizatorami akcji jest młodzież ze Świetlicy Terapeutyczno - Wychowawczej "Parasol" 2, która pod okiem wychowawców nie pozwala pięknej mikołajowe tradycji odejść w zapomnienie. Jeżeli chcesz aby drużyna Św. Mikołaja odwiedziła Twoje dzieci - skontaktuj się ze Świetlica Terapeutyczno - Wychowawczą "Parasol" 2. (tel. 728-303-349)

wersja: 2191
zatwierdzone: 2010-12-03 12:38:00, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2010-12-03 12:37:58, Maciej Knapa

Zapraszamy wszystkich entuzjastów sportów górskich w tym nie tylko wspinaczy ale i górskich turystów, oraz osoby zainteresowane zwiedzaniem jaskiń itp. na organizowany już poraz kolejny w naszym mieście Meeting Wspinaczkowy. W programie między innymi: Kolejne z cyklu Mikołajkowe zawody wspinaczkowe. Tym razem uczestnicy zmierzą się w przeróżnych konkurencjach. W planie m.in. wspinanie na czas, bouldering i premierowo skok do chwytu. Dla osób mniej zainteresowanych czysto sportowym współzawodnictwem przygotowano również szereg konkurencji para-wspinaczkowych takich jak m. in. wspinanie parami, wspinaniem po ciemku, itp. Po sportowych emocjach i zabawach z liną zapraszamy na wieczorne oglądanie filmów związanych z tematyką górską i wspinaczkową. Dla wszystkich uczestników przygotowano poczęstunek i napoje, a dla odważnych, którzy spróbują swoich sił w różnych konkurencjach ciekawe nagrody. Start o godzinie 18:00 Zapraszamy Organizator: Kluczborski Klub Wspinaczkowy "ZAWRAT" przy wsparciu Urzędu Miejskiego w Kluczborku

wersja: 2191
zatwierdzone: 2010-12-03 11:07:21, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2010-12-03 11:07:19, Maciej Knapa

4 grudnia 2010 r. na scenie Klubu Emaus zagości gwiazda radiowej Trójki zespół IMISH koncert rozpocznie się o godzinie 19:00. Zespół IMISH tworzą muzycy znani i aktywni na polskim rynku muzycznym już od kilkunastu lat: Daniel Howorus (gitara) - twórca największych hitów z debiutanckiej płyty Kasi Kowalskiej "Gemini"; założyciel i gitarzysta grupy Yokashin. Zbigniew Bieniak (wokal) - ma na swoim koncie współpracę m.in. z Oddziałem Zamkniętym, Collage, Rezerwatem, Houk. Razem z Danielem tworzył trzon Yokashin w okresie jego największej popularności. Krzysztof Najman (bas) - związany aktualnie również z zespołem Closterkeller, z którym nagrał 9 albumów; spośród długiej listy projektów z jego udziałem wymienić wystarczy Blitzkrieg, Jezabel Jazz, Virgin, Mech, John Porter Band; współpracował m.in. z Robertem Jansonem, Patrycją Markowską, Tadeuszem Nalepą. Jego dorobek fonograficzny to 18 albumów. Krystian Majderdrut (perkusja) - wszechstronny perkusista współpracował m.in. z Markiem Piekarczykiem, Patrycją Kosiarkiewicz, Iwoną Węgrowską, grupami Offside, Noche De Boleros, Novator. Serdecznie zapraszamy

wersja: 2191
zatwierdzone: 2010-12-02 14:48:01, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2010-12-02 14:47:59, Maciej Knapa

27.11 w hali OSiR-u odbyła się kolejna edycja Międzynarodowego Turnieju w Karate Tradycyjnym o Puchar Burmistrza. Na turniej zaproszone zostały kluby z Litwy, Ukrainy i Czech oraz krajowe z Bytomia, Opola i Byczyny. Dużą atrakcją turnieju były walki naszych medalistów Łukasza Wójcika, Łukasza Radwańskiego, Macieja Kalandyka i Henryka Peplińskigo, którzy potwierdzili swoją klasę dzieląc się pozycjami medalowymi. Bardzo dobrze wypadły również dziewczęta, Martyna Florecka i Alicja Zalecińska, podobnie jak panowie podzieliły się miejscami na podium razem z zawodniczką z Litwy. Zobacz galerię zdjęć

wersja: 2191
zatwierdzone: 2010-12-01 14:33:52, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2010-12-01 14:33:49, Maciej Knapa

Dziękuję za udział w wyborach samorządowych 2010. Pragnę podziękować wszystkim, którzy zdecydowali się wziąć w nich udział i zagłosowali na kandydatów. Dzięki takiej postawie, można wierzyć, ze sprawy lokalne nie są obojętne mieszkańcom naszej gminy i poprzez oddanie głosu, sami mają na nie wpływ. Dziękuję za poparcie jakie otrzymałem i za ponowny wybór mojej osoby na stanowisko Burmistrza Miasta Kluczborka. Mam nadzieję, że przez te wszystkie lata dałem się poznać jako gospodarz godny zaufania. Jednocześnie, tak duże zaufanie jakim mnie obdarzyliście mobilizuje mnie do jeszcze większej pracy na rzecz mieszkańców naszej małej ojczyzny. Gratuluję nowo wybranym radnym, którzy stali się reprezentantami mieszkańców na najbliższe 4 lata. Ufam, że wspólna praca przyniesie wiele korzyści naszemu miastu oraz całej gminie. Jarosław Kielar

wersja: 2191
zatwierdzone: 2010-11-29 08:39:13, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2010-11-29 08:19:03, Jarosław Nazarkiewicz

Zarząd Koła Diabetyków w Kluczborku zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkanie z okazji ŚWIATOWEGO DNIA WALKI Z CUKRZYCĄ, które odbędzie się 27 listopada 2010 r. (sobota) w DOMU KATECHETYCZNYM przy ul. Katowickiej 3. Porządek spotkania: - 9:00 Msza Święta z "Zakopiance" - 10:00 Informacja o działalności Stowarzyszenia Diabetyków - Koła w Kluczborku - 11:00 Prelekcja na temat występowania cukrzycy - Poczęstunek - Prezentacja sprzętu firmy ROCHE z Warszawy (możliwość bezpłatnego otrzymania glukometru i pomiaru poziomu cukru) - Zakończenie Serdecznie wszystkich zapraszamy Zarząd Koła

wersja: 2191
zatwierdzone: 2010-11-24 14:12:39, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2010-11-24 14:12:36, Maciej Knapa

W dniach 6-7.11.2010 r. para taneczna Kornelia Durka i Michał Marzec Kluczborka, których trenerką jest Adriana Przybył, wzięła udział w bardzo prestiżowym turnieju Trofeo Colombo w Boloni we Włoszech. Zajęli 7 miejsce konkurując z 64 parami, które zajmują czołowe miejsca na europejskich parkietach.

wersja: 2191
zatwierdzone: 2010-11-19 11:52:45, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2010-11-19 11:52:41, Maciej Knapa

Firma Cuprod Spółka z. o.o. z Kluczborka została laureatem XVI edycji konkursu Polskiej Nagrody Jakości w kategorii "średnich organizacji produkcyjnych". Laureaci zostali wyłonieni 17 września 2010 roku. w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej na posiedzeniu plenarnym Komitetu Polskiej Nagrody Jakości. To pierwszy sukces od wielu lat w historii konkursu ,gdy Polską Nagrodą Jakości została wyróżniona firma z powiatu kluczborskiego. Nagroda PNJ jest prestiżową formą wyróżnienia za doskonalenie systemu zarządzania organizacją. W konkursie są nagradzane najlepsze przedsiębiorstwa i organizacje krajowe. W dniu 11 listopada 2010 na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczysta gala wręczenia statuetek. Komitet Polskiej Nagrody Jakości przyznał nagrodę zespołową firmie Cuprod Spółka z o.o. z Kluczborka. Prezes Zarządu firmy Krzysztof Kozłowski odebrał nagrodę z rąk Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej Andrzeja Arednarskiego oraz dr Mirosława Rechy, sekretarza Komitetu Polskiej Nagrody Jakości Firma Cuprod Sp. z o.o. laureat tegorocznego konkursu jest specjalistą w produkcji biszkoptów z galaretką w czekoladzie i polewie. Przedsiębiorstwo wyróżnia: - tworzenie marki własnej w dowolnym opakowaniu, - zapewnienie najwyższej jakości biszkoptów w wielu smakach, - innowacyjność produktu. W czasie uroczystego wręczenia Polskich Nagród Jakości nagrodę specjalną otrzymał Wicepremier Waldemar Pawlak, który gratulował osobiście wszystkim laureatom.

wersja: 2191
zatwierdzone: 2010-11-18 14:25:35, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2010-11-18 14:25:14, Jarosław Nazarkiewicz

Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 listopada 2010 r. dotyczące prowadzenia kampanii wyborczej (ZPOW-703-273/10) w formacie *.pdf

wersja: 2191
zatwierdzone: 2010-11-18 13:56:50, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2010-11-18 10:54:35, Jarosław Nazarkiewicz

11 listopada 2010 r. o godz. 17.00 na hali OSiR-u odbyła się uroczysta gala upamiętniająca 92. rocznicę odzyskania niepodległości, podczas której Burmistrz Kluczborka Jarosław Kielar oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Kluczborku Janusz Kędzia wręczyli Medale Zasłużony dla Kluczbork. Otrzymują je osoby, które poprzez swoje działania oraz pracę pełną zaangażowania i pasji istotnie wyróżniają się na tle społeczności naszego miasta. W tym roku decyzją szacownej kapituły ten honorowy tytuł przyznany został następującym osobom: Małgorzata Kwiring Pondel Jest pomysłodawczynią i założycielką Środowiskowego Domu Samopomocy w Kluczborku, który aktywnie działa już od dwunastu lat. Dom ten jest azylem dla osób niepełnosprawnych. Tu nie tylko mogą liczyć na pomoc doskonale wykwalifikowanej kadry, ale także na uśmiech, empatię i serdeczność. Z jej inicjatywy w 2001 roku powołane zostało Stowarzyszenia Osób i Przyjaciół z Zaburzeniami Psychicznymi "Nadzieja", które za swoje działania na rzecz osób niepełnosprawnych w 2009 roku otrzymało Kluczborską Basztę. Na przełomie lat dzięki staraniom Pani Małgorzaty została nawiązana współpraca z instytucjami zajmującymi się osobami niepełnosprawnymi w Bad Dürkheim i Goslar w Niemczech oraz Navan w Irlandii. Dzięki temu uczestnicy i ich rodziny mają możliwość nawiązania znajomości, przyjaźni, wymiany doświadczeń oraz cyklicznych wzajemnych odwiedzin. Doświadczenie połączone z ogromną motywacją i chęcią pomocy osobom niepełnosprawnym obfitują szeregiem różnorodnych imprez promujących zarówno twórczość artystyczną, jak i integrację osób niepełnosprawnych. są to m.in. Festiwal Niezwykłości, Integracyjny Bal Karnawałowy. Założycielka ŚDS-u w swoich działaniach na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych jest osobą bardzo aktywną i nie bojącą się wyzwań. Stara się kreować wizerunek swoich podopiecznych jako ludzi aktywnych, wartościowych, żyjących po prostu inaczej i promuje ten obraz zarówno tu w regionie jak i poza nim. Andrzej Buła W latach 2003 - 2007 był dyrektorem Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kluczborku. Dzięki swoim konsekwentnym działaniom przeprowadził remonty obiektów wchodzących w skład tej jednostki. Poza tym z jego inicjatywy gmina otrzymała finansowe wsparcie na budowę boiska ze sztuczną nawierzchnią przy szkole podstawowej nr 5 oraz boiska pełnowymiarowego ze sztuczną nawierzchnią w Parku Miejskim, jedynej takiej inwestycji na Opolszczyźnie. Był inicjatorem stworzenia interdyscyplinarnego kampusu sportowo - rekreacyjnego. Marzenie to konsekwentnie realizował nawet wówczas, gdy w 2007 roku został wybrany posłem na Sejm RP. Dziś efektem tej determinacji, konsekwencji i zaangażowania ze strony Andrzeja Buły jest nowo otwarty kampus sportowo-rekreacyjny STOBRAWA. Był jednym z inicjatorów powstania w 2003 r MIEJSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO, który powstał z połączenia trzech klubów: KKS Kluczbork, LKS Kuniów oraz MOS Kluczborka. Dziś MKS jest liczącym się w środowisku piłkarskim I ligowym klubem, którego gra stanowi promocję gminy Kluczbork w całej Polsce. Podejmuje się wielu inicjatyw prospołecznych pozyskując na nie środki zewnętrzne i angażując w nie szerokie rzesze ludzi związanych ze sportem m.in. realizacja projektu szkoleniowego pn. "Opolskie - ludzie, pasja, sport", projekt partnerski pomiędzy Polskim i Niemieckim Związkiem Piłki Nożnej, mający na celu szkolenie kadry trenerskiej z całej Polski. Wyróżniony w plebiscycie NTO tytułem Działacz Roku. O tym gdzie jest dzisiaj, zadecydowali ludzie, w których zawsze pokładał największe nadzieje, twierdząc, że to właśnie ludzie są podstawą sukcesu każdego przedsięwzięcia. Potrafi zarazić ich swoją pasją i zjednywać wokół własnych pomysłów.

wersja: 2191
zatwierdzone: 2010-11-17 11:41:01, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2010-11-17 11:40:59, Maciej Knapa

Kluczborskie Baszty 2010 zostały uroczyście wręczone podczas uroczystej gali upamiętniającej 92. rocznicę odzyskania niepodległości. Jest to nagroda przyznawana przez Burmistrza Kluczborka zarówno osobom indywidualnym, stowarzyszeniom jak i instytucjom biznesu, stanowiąca wyraz uznania za godną podziwu pracę i wybitne osiągnięcia w różnych dziedzinach życia. W tym roku decyzją Burmistrza Kluczborskie Baszty przyznane zostały następującym osobom i podmiotom: Ocynkownia Śląsk Sp. z o.o. Ocynkownia Śląsk wchodzi w skład niemieckiego holdingu SEPPELER GRUPPE. Firma znajduje się w Ligocie Dolnej, w sąsiedztwie specjalnej strefy ekonomicznej INVEST PARK, zatrudnia obecnie 63 osób i posiada najszerszą w Europie wannę do cynkowania. W ciągu roku cynkuje się przeszło 30.000 ton wyrobów stalowych. Dzięki konsekwentnym działaniom władz spółki jakość oferowanych przez nią usług jest bardzo wysoka, czego potwierdzeniem może być uzyskanie certyfikatu według normy ISO 9001. Zawsze otwarcie i chętnie współpracują z samorządem lokalnym i mieszkańcami. Należą do grona sponsorów Miejskiego Klubu Sportowego, są fundatorami nowego ogrodzenia kortów w parku. Co roku w okresie świątecznym z ich inicjatywy na kluczborskim rynku staje 10 metrowa choinka, która stanowi dopełnienie świątecznego wystroju miasta. Wspierają osoby niepełnosprawne, szkoły oraz partycypują w organizacji Dni Kluczborka. W imieniu Spółki nagrodę odebrał dyrektor zakładu w Kluczborku Pan Thomas Schaath. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP Zarząd Miejsko Gminny w Kluczborku Zarząd Miejsko-Gminny w Kluczborku to 9 jednostek OSP, w których zrzeszonych jest 529 druhów, zarówno mężczyzn jak i kobiet. Spośród 9 jednostek, dwie /OSP Kuniów i OSP Bogacica/ zarejestrowane są w Krajowym Systemie Ratownictwa Technicznego. Zasadniczą działalnością Zarządu i podległych mu jednostek są działania na rzecz ochrony życia, zdrowia i mienia przed pożarami, klęskami żywiołowymi i innego rodzaju zagrożeniami. Dowodem na to była chociażby tegoroczna powódź, podczas której zaangażowanych w ratowanie przed wodą oraz w usuwanie skutków powodzi zaangażowanych było 178 strażaków - ochotników z różnych jednostek.. W imieniu Zarządu nagrodę odebrał Prezes Pan Stanisław Reng w asyście strażaków Pana Krzysztofa Brzoski Prezesa OSP Kuniów i Pana Romana Płazy OSP Kujakowice Dolne. Towarzystwo Społeczno - Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim Zarząd Gminny w Kluczborku W 2010 r towarzystwo obchodzi jubileusz 20-lecia. Celem i istotą jego funkcjonowania jest przede wszystkim rozwijanie dobrosąsiedzkich stosunków pomiędzy społecznością lokalną, zamieszkującą od wielu pokoleń tereny naszej Gminy, a mającą niemieckie korzenie a społecznością pochodzenia polskiego. Członkowie stowarzyszenia są pomostem łączącym te społeczności. Inicjują wiele przedsięwzięć takie jak: spotkania adwentowe, Dzień Seniora, kursy języka niemieckiego, które przyczyniają się do wzajemnego, lepszego poznania i zrozumienia się dwóch kultur Polskiej i Niemieckiej. Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej na przestrzeni 20 lat istnienia wielokrotnie reprezentowało Ziemię Kluczborską podczas Spotkań Byłych Kluczborczan w Getyndze a w tym roku w Hildesheim, uświetniając te spotkania występami chórów dziecięcych i młodzieżowych oraz orkiestr dętych. Bardzo dobrze układa im się współpraca z miastem partnerskim Bad Dürkheim oraz Chemnitz.. Kluczborską Basztę odebrali: pan Piotr Bursy, prezes zarządu gminnego TSKN, skarbnik Pani Maria Wodara oraz Pani Adelajda Poremba prezes koła w Kluczborku. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Stobrawy" Lokalna Grupa Działania "Dolina Stobrawy" powstała na początku 2006 roku. Swoim działaniem obejmuje obszar gminy Kluczbork, Wołczyn i Lasowice Wielkie. Stowarzyszenie jest organizatorem wielu szkoleń dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych oraz przedsiębiorców, jest również współorganizatorem imprez i przedsięwzięć o charakterze ponad lokalnym i regionalnym, w których przede wszystkim kładzie nacisk na aktywizację lokalnych środowisk. Samodzielnie lub jako partner realizuje wiele projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej. W ramach swoich działań współpracuje z partnerami z Niemiec i Ukrainy. W 2010 r. Lokalna Grupa Działania "Dolina Stobrawy" jako pierwsza na Opolszczyźnie została wybrana przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce jako Lokalna Organizacja Grantowa w ramach programu Działaj Lokalnie. W imieniu Stowarzyszenia nagrodę odebrali Prezes Pan Tomasz Paluch oraz Wice Prezes Pan Piotr Kisiel. Szkoła Tańca "Dance Center" Szkoła Tańca Dance Center istnieje od 2009 roku, jej założycielami są Adrianna Przybył oraz Mariusz Mierzwa, którzy jako trenerzy uczą tańca dzieci, młodzież i dorosłych. Obecnie w szkole uczy się ponad 150 osób. Szkoła jest organizatorem wielu imprez propagujących taniec. W październiku tego roku zorganizowała Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Jerzego Mierzwy, który w tym roku zyskał rangę imprezy międzynarodowej. Z jej inicjatywy odbyły się również imprezy propagujące inne rodzaje tańca m.in. turniej poppingowy propagujący taniec będący mieszanką stylów tańca funk oraz ulicznego, a także Funk Laboratory promujący style taneczne związane z muzyką hip-hop. Dzięki swoim konsekwentnym działaniom szkoła promuję kulturę tańca zarówno w Gmine Kluczbork jak i poza nią. Pary taneczne szkolące się w Szkole Tańca Dance Center odnoszą sukcesy już na skalę międzynarodową, w najwyższych w swoich kategoriach wiekowych klasach tanecznych. Mowa tu o parze Kornelia Durka i Michał Marzec, którzy za swoje osiągnięcia taneczne znaleźli się w gronie stypendystów Burmistrza. W imieniu Szkoły nagrodę odebrali Pani Adrianna Przybył oraz Pan Mariusz Mierzwa. Ks. Franciszek Drenda Przybył do Kluczborka 29 lat temu i otrzymał zadanie zbudowania nowego kościoła. Swoją energią i zaangażowaniem zarażał pracujących z nim ludzi. To, co stworzył to nie tylko budowla, ale przede wszystkim mistyczne miejsce jednoczące wspólnotę parafialną. Ks. Franciszek służył Bogu i ludziom, potrafiąc słuchać o ich codziennych sprawach, troskach i radościach. Dał się poznać jako człowiek bardzo otwarty, wychodzący ze swoimi inicjatywami i niekonwencjonalnymi metodami pracy ze współbraćmi w kapłaństwie, czym zdobył sobie zaufanie i szacunek swoich parafian. W 2001 roku z rąk Burmistrza Gintera Jendrsczoka odebrał medal Zasłużony dla Kluczborka. Zaś w 2009 roku zwyciężył w plebiscycie organizowanym przez Nową Trybunę Opolską na proboszcza roku. Wierny i oddany kibic kluczborskiego MKS-u. Kluczborska Baszta jest zwieńczeniem prawie trzydziestoletniej pracy pełnej pasji i zaangażowania dla Parafii i dla Kluczborka. Waldemar Sobota Piłka nożna jest jego pasją. W 2007 roku, po awansie MKS Kluczbork do III ligi, został zawodnikiem tej drużyny. 15 bramek, które strzelił w III lidze przyczyniło się do awansu drużyny do II ligi. W kolejnym sezonie popularny Waldi nadal był najskuteczniejszym zawodnikiem kluczborskiej drużyny, zdobywając 10 bramek. Już wtedy interesowały się nim kluby ekstraklasy, mimo to Waldek postanowił zostać w Kluczborku i pomóc drużynie w upragnionym awansie do I ligi, a następnie w utrzymaniu się na zapleczu ekstraklasy. Trzy lata wspaniałej i spektakularnej gry Waldka Soboty w Kluczborskim MKS-ie sprawiły, że na długo zostanie on w pamięci kluczborskich kibiców. W prestiżowym plebiscycie NTO dwa razy z rzędu zdobył prestiżowy tytuł piłkarza roku za lata 2008 i 2009. Pomimo iż, w chwili obecnej reprezentuje on barwy Śląska Wrocław to nadal wiernie kibicuje MKS-owi i we wszystkich wywiadach podkreśla swoje przywiązanie to tego miasta i tego klubu. Kluczborską Basztę 2010 odebrała pani Sobota, matka Waldka, który z powodu ważnego treningu w Śląsku Wrocław nie mógł przyjechać do Kluczborka. Mieczysław Nowicki Słynny polski kolarz. Na początku swojej sportowej kariery specjalizował się kolarstwie torowym. W tej roli brał udział w Igrzyskach Olimpijskich w 1972, gdzie wraz z drużyną zajął 4. miejsce w wyścigu na 4km na dochodzenie. Był także dwukrotnie indywidualnym mistrzem Polski w tej konkurencji (1970, 1972). Wkrótce po igrzyskach przekwalifikował się i szybko awansował do reprezentacji narodowej szosowców. W 1975 r. zdobył tytuł drużynowego mistrza świata. Rok później na igrzyskach w Montrealu wywalczył drużynowo srebrny medal i brązowy w zawodach indywidualnych. Trzykrotnie startował w Wyścigu Pokoju. Od wielu lat związany z Kluczborkiem, aktywnie angażując się w organizację Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego, który w tym roku odbył się już po raz 37. Swoją osobą dodaje tej imprezie rangi i prestiżu.

wersja: 2191
zatwierdzone: 2010-11-17 11:17:30, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2010-11-17 11:17:28, Maciej Knapa

Stypendia sportowe, które zostały uroczyście wręczone przez Burmistrza Jarosława Kielara oraz Wiceburmistrza Andrzeja Nowaka podczas gali 11 listopada, przyznawane są przez Gminę Kluczbork od 2007 r. Miesięczne stypendium, które w przyszłym roku wynosić będzie 380 zł bądź 300 zł jest przyznawane przez komisje stypendialną na okres od 8 do 12 miesięcy w zależności od osiągnięć stypendysty. Otrzymują je sportowcy osiągający najlepsze wyniki w Polsce i za granicą. Osoby, które dostały w tym roku stypendia sportowe to zdobywcy złotych medali w kraju i za granicą, mistrzowie Europy i członkowie kadry narodowej, a są nimi: Sonia Bochyńska To już kolejne stypendium sportowe dla młodej pływaczki. Sonia Bochyńska należy do czołówki krajowej pływaczek i wielokrotnie reprezentowała Polskę w zawodach międzynarodowych. W 2010r. na Mistrzostwach Polski Młodzieżowców zdobyła złoty, srebrny i brązowy medal. Ponadto na Akademickich Mistrzostwach Polski zdobyła trzy złote medale. Łukasz Radwański, Łukasz Wójcik i Piotr Kuś to członkowie kadry narodowej w karate, od wielu lat osiągający bardzo dobre wyniki na arenie krajowej i międzynarodowej, jedni z najlepszych zawodników na świecie w kumite indywidualnym. Są medalistami mistrzostw Polski, Europy i świata w konkurencjach indywidualnych i drużynowych. Łukasz Radwański jest złotym medalistą w dwuboju (fuku-go). Łukasz Wójcik, jest zdobywcą pucharu świata a w elitarnej Polskiej Lidze Karate zajął III miejsce. W tym roku obaj karatecy wraz z Piotrem Kusiem zdobyli mistrzostwo Polski Seniorów w kategorii kumite drużynowym. Martyna Florecka, Henryk Pepliński, Dawid Rojowski - karatecy - kategoria junior. Martyna jest aktualnie jedną z najlepszych polskich zawodniczek w swojej grupie wiekowej i powołano ją do szerokiego składu kadry narodowej. Do jej największych sukcesów w tym roku można zaliczyć II miejsce w kategorii kumite indywidualnym na Mistrzostwach Polski Juniorów. Henryk - to srebrny medalista w kata indywidualnym Mistrzostw Polski i zdobywca złota na Mistrzostwach Europy Juniorów w kumite drużynowym we Włoszech. Dawid jest aktualnie srebrnym medalistą Mistrzostw Polski Juniorów w kumite. Natalia Giebułtowicz, Magdalena Gwozdecka, Karolina Gajewska, Krzysztof Bednarski, Wojciech Jeziorowski i Paweł Biały - najmłodsza grupa karateków - juniorzy młodsi. Natalia zdobyła w tym roku srebro na Mistrzostwach Polski Juniorów w kata indywidualnym i złoto na Międzywojewódzkich Mistrzostwach Polski Młodzików we Wrocławiu. Magda jest aktualnie srebrną medalistką Mistrzostw Polski Juniorów w kumite. Karolina zdobyła Puchar Mistrzostw Polski w kata indywidualnym we Włocławku. Krzysztof, Wojtek i Paweł zdobyli srebrny medal Pucharu Polski Dzieci we Włocławku w kategorii kata drużynowego. Patryk Stosz Młody kolarz z Uczniowskiego Klubu Sportowego "STOBRAWA". W tym roku zajął on 2 miejsce w klasyfikacji generalnej w serii kolarskich wyścigów o "Puchar Polski" oraz II miejsce w przełajowych mistrzostwach okręgu. Zdobył Mistrzostwo okręgu w wyścigu ze startu wspólnego. Patryk był najlepszym zawodnikiem Opolszczyzny w 37 Międzynarodowym Wyścigu Kolarskim Juniorów Młodszych "Po Ziemi Kluczborskiej" Anna Kubaczkowska Podobnie jak Patryk uprawia kolarstwo w klubie "STOBRAWA". W tym roku zdobyła I miejsce w klasyfikacji generalnej w serii kolarskich wyścigów o "Puchar Polski". Jest mistrzynią okręgu w wyścigu przełajowym oraz w jeździe parami. Artur Langos Utalentowany siatkarz, który zdobył I miejsce w Mistrzostwach Piłki Siatkowej Seniorów w Lublinie oraz srebrny medal w Mistrzostwach Polski w Piłce Siatkowej Juniorów Niesłyszących w Łodzi. Kolejnym sukcesem było II miejsce w Mistrzostwach Piłki Plażowej Niesłyszących a w sierpniu bieżącego roku dostał powołanie na zgrupowanie kadry narodowej przygotowującej się do Młodzieżowych Mistrzostw Świata w 2011r.

wersja: 2191
zatwierdzone: 2010-11-17 11:00:10, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2010-11-17 11:00:07, Maciej Knapa

Nagrody dla osób promujących Miasto i Gminę Kluczbork wręczone zostały przez Burmistrza Jarosława Kielara oraz Wiceburmistrza Andrzeja Nowaka podczas gali 11 listopada na hali OSiR-u w Kluczborku. Wręczana nagroda w wysokości od 400 zł do 700 zł ma przyczynić się do dalszego rozwoju nagrodzonego w reprezentowanej przez niego dziedzinie. W 2010r. nagrodzeni reprezentują dziedziny kultury, sportu i edukacji a są nimi: Aleksandra Kucharkowska Ola zdobyła nagrodę na X Międzynarodowym Konkursie Plastycznym oraz nagrodę na 22. Ogólnopolskim Konkursie Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży Szkolnej. Grzegorz Łabuda Od kilku lat bierze udział w turniejach tańca w całej Polsce, na których zdobywa czołowe miejsca. Dorobkiem tych lat pracy jest wysoka klasa taneczna B. W tym roku zdobył I miejsce w swojej klasie tanecznej na Ogólnopolskim Turnieju Tańca Towarzyskiego w Częstochowie (Częstochowa Cup 2010), w Gliwicach ("Silesian Cup 2010" i w Kluczborku. Andrzej Mykita Należy do klubu szachowego "Goniec" i jest w kadrze wojewódzkiej. Mimo młodego wieku osiąga wysokie miejsca na szczeblu gminy i województwa. Zdobył 1 miejsce wśród juniorów w Międzynarodowym Turnieju w Kędzierzynie-Koźlu, II miejsce w Mistrzostwach Opolszczyzny Juniorów w Szachach klasycznych. Zajął bardzo wysokie 11 miejsce wśród 103 uczestników Mistrzostw Polski Juniorów w Szachach błyskawicznych w Warszawie Edyta Semionowicz Edyta zdobyła w bieżącym roku 1 miejsce i nagrodę główną w Powiatowym Konkursie "Spełnij dziecięce marzenia o domu". Bierze aktywny udział w Gminnym Programie Profilaktyki Przeciwdziałania Narkomanii współorganizując akcję "Stop narkotykom". Wojciech Sitnik Wojtek to młody perkusista, który zdobył I Miejsce w Ogólnopolskim Konkursie gry na zestawie perkusyjnym YAMAHA w Opolu w ramach 19 Międzynarodowego Festiwalu Perkusyjnego. Otrzymał wyróżnienie w VI konkursie gry na zestawie perkusyjnym oraz werblu "Drum Battle Legnica 2010" Magda Tkacz Młoda kluczborska kolarka z klubu STOBRAWA. W tym roku zdobyła I miejsce w mistrzostwach okręgu w jeździe indywidualnej na czas. Wraz z Anną Kubaczkowską zdobyła Mistrzostwo okręgu w jeździe parami oraz 2 miejsce w przełajowych mistrzostwach okręgu. Rafał Tymrakiewicz Należy do klubu szachowego LZS "Goniec". Jego międzynarodowe sukcesy to II miejsce w lutowych rozgrywkach o tytuł szachowego mistrza Wielkiej Brytanii, gdzie wyprzedził go jedynie arcymistrz K.Arkell, którego już pół roku później pokonał podczas sierpniowych rozgrywek wypełniając 2-ą normę na tytuł mistrza międzynarodowego. Łukasz Zaremba Jest finalistą 8 Ogólnopolskiej misyjnej olimpiady o znajomości Afryki. Agnieszka Ziółkowska Należy do Polskiego Stowarzyszenia Pływania Niemowląt i prowadzi szkołę pływania dla dzieci. Z jej inicjatywy na kluczborskim basenie zostały zorganizowane lekcje otwarte w których wzięło udział 15 szkół pływania z całej Polski. Od 3 lat dzieci i rodzice uczęszczający na zajęcia w jej szkole reprezentują Kluczbork na zawodach pływackich dla niemowląt "Huggies Cup" w Warszawie. Dzięki jej zaangażowaniu w naukę pływania niemowląt Kluczbork jest stawiany na równi z takimi ośrodkami jak Warszawa, Poznań, Kraków i Łódź. Wiktoria Żok Wykazuje szczególne uzdolnienia w wędkarstwie spławikowym. Zdobyła m. in. I miejsce i tytuł Mistrza w Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej Zajęła VI miejsce w Grand Prix Opolszczyzny 2009 w kategorii kadetów.

wersja: 2191
zatwierdzone: 2010-11-17 10:42:17, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2010-11-17 10:42:14, Maciej Knapa

Jazz Pub zaprasza na koncert Sidney'a Polaka, który odbędzie się 21 listopada (niedziela) o godz. 21.00

wersja: 2191
zatwierdzone: 2010-11-17 09:42:20, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2010-11-17 09:42:17, Maciej Knapa

Łukasz Wójcik z Kluczborskiego Klubu Karate zdobył brąz w kumite drużynowym na XV Mistrzostwa Świata w Karate Tradycyjnym, które odbywały się w dniach 12-13 listopada 2010 roku w miejscowości Kurytyba w Brazylii. W skład drużyny biało czerwonych oprócz Łukasza wchodzili: Bartosz Chórek (KK Gdynia), Daniel Iwanek (Lubelski KKT), Damian Tomasik (Sokół Aleksandrów Łódzki). Reprezentanci Polski zdobyli łącznie siedem medali (jeden złoty, cztery srebrne i dwa brązowe). W zawodach wystartowali karatecy z 34 krajów. Kluczborski Klub Karate reprezentowali w Brazylii: Łukasz Wójcik, Łukasz Radwański oraz ich wieloletni trener Andrzej Olech, który na mistrzostwach spotkał się byłym zawodnikiem KKK Krzysztofem Neugebauerem, osobą odznaczoną medalem "Zasłużony dla Kluczborka".

wersja: 2191
zatwierdzone: 2010-11-16 14:32:36, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2010-11-16 14:32:34, Maciej Knapa

11 listopada 2010 r. odbyły się uroczystości uświetniające 92 ROCZNICĘ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ PAŃSTWO POLSKIE. O godz. 10.00 na Cmentarzu Komunalnym pod Pomnikiem Żołnierza Polskiego przedstawiciele władz, środowisk kombatanckich, stowarzyszeń oraz instytucji przy dźwiękach werbli złożyli kwiaty i zapalili znicze. Wartę honorową przy pomniku wystawił Pododdział Wojska Polskiego i oddał salwę honorową. Wszyscy zebrani odśpiewali niepodległościowy apel pamięci. Po uroczystościach na cmentarzu wszyscy zebrani udali się na mszę świętą w intencji Ojczyzny, która odbyła się o godz. 11.00 w kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kluczborku. Po mszy miał miejsce koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu zespołu tenorów "Wojciech Poprawa i Przyjaciele". Zwieńczeniem obchodów Święta Niepodległości w Gminie Kluczbork był uroczysty koncert, który odbył się o godzinie 17.00 w hali OSiR. Gala rozpoczęła się krótkim programem artystycznym pod tytułem "Bo wolności to jest tyle, ilu nas dziś żyje..." w wykonaniu młodzieży z Kluczborskiego Domu Kultury. Po części artystycznej głos zabrał Burmistrz Kluczborka Pan Jarosław Kielar, podkreślając doniosłość i wagę, jakie Święto Odzyskania Niepodległości ma dla Polaków. Następnie, wręczone zostały odznaczenia kombatanckie oraz medale Zasłużony dla Kluczborka. Ten zaszczytny tytuł, który w tym roku wręczono już po raz 12 otrzymali: Pani Małgorzata Kwiring Pondel oraz Pan Andrzej Buła. W dalszej części wręczono Kluczborskie Baszty 2010, stypendia sportowe oraz nagrody dla osób promujących miasto i gminę Kluczbork. Galę uświetniły wspaniałe występy Zespołu Pieśni i Tańca Kluczbork oraz młodych tancerzy ze szkoły tańca Dance Center. Uroczystość zakończyła się koncertem gwiazdy wieczoru zespołu Big Roll Band, pod batutą Rolanda Mocigemby, działającego przy Kluczborskim Domu Kultury.


wersja: 2191
zatwierdzone: 2010-11-16 14:02:55, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2010-11-16 14:02:52, Maciej Knapa

UWAGA: NOWA SIEDZIBA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Burmistrz Miasta Kluczborka informuje, że siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej nr 8 została przeniesiona ze Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość przy ul. Jana Pawła II 5 do Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. Wolności 17 (dawna Szkoła Podstawowa nr 4). W związku z powyższym Wyborcy mieszkający w Kluczborku przy ulicach: Jana Pawła II, Morcinka, Tuwima, Kardynała Sapiehy, Kardynała Wyszyńskiego, Księdza Curzydły, Księdza Popiełuszki, mogą głosować w nowej siedzibie obwodowej komisji wyborczej: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 (dawna Szkoła Podstawowa nr 4) Zmiana dotyczy wyborów samorządowych, które odbędą się 21 listopada 2010 r. Lokale wyborcze będą czynne w godz. 8.00-22.00 Burmistrz Miasta Kluczborka (-) Jarosław Kielar

wersja: 2191
zatwierdzone: 2010-11-16 13:18:52, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2010-11-16 13:17:39, Jarosław Nazarkiewicz

W dniu 5 listopada 2010r odbyła się ostatnia sesja Rady Miejskiej w Kluczborku.(Kadencja 2006-2010).Na sesji tej Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia oraz Burmistrz Miasta Kluczborka Jarosław Kielar podziękowali wszystkim radnym za rzetelną i pełną zaangażowania pracę na rzecz społeczności lokalnej naszego miasta życząc także wielu sukcesów tak w życiu osobistym jak i zawodowym. Radnym zostały wręczone podziękowania oraz na pamiątkę materiały promocyjne Gminy Kluczbork.wersja: 2191
zatwierdzone: 2010-11-16 13:16:36, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2010-11-16 13:16:32, Maciej Knapa

Burmistrz Miasta Kluczborka informuje, że spisy wyborców w wyborach Samorządowych 2010-zostaną udostępnione do wglądu w dniach od 9 listopada 2010r. do 16 listopada 2010r. w godzinach od 12.00 do 15.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kluczborku; ul. Katowicka 1 Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych pokój nr 116 (I-piętro) Udostępnienie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek zainteresowanego, zawierający dane umożliwiające ustalenie tożsamości wyborcy w spisie wyborców.

wersja: 2191
zatwierdzone: 2010-11-10 12:46:42, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2010-11-10 12:45:57, Jarosław Nazarkiewicz

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Kluczborku uzyskała dofinansowanie w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Infrastruktura bibliotek" na realizację zadania "Remont Filii Bibliotecznej w Bogacicy MiGBP w Kluczborku oraz zakup wyposażenia" w kwocie 30.000 zł. W ramach projektu przewidujemy: wymianę instalacji elektrycznej, zainstalowanie ogrzewania elektrycznego, wymianę podłóg i stolarki okiennej, modernizację toalety, malowanie pomieszczeń, naprawę schodów zewnętrznych, zakup kontenerków na książki i mebli dostosowanych do potrzeb najmłodszych czytelników. Całkowity koszt zadania wyniesie 53.000 zł. Termin zakończenia zadania: 26.11.2010r.

wersja: 2191
zatwierdzone: 2010-11-09 17:16:22, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2010-11-09 17:12:12, Jarosław Nazarkiewicz

Gmina Kluczbork po raz kolejny pozyskała pieniądze ze "schetynówek". Projekt pn "Remont dróg gminnych-ulic Słowackiego, Sienkiewicza, Reymonta, Kochanowskiego, Chopina i Wolności w Kluczborku" będzie dofinansowany w wysokości 1 683 000 zł. Wniosek złożony przez gminę Kluczbork zajął 3 miejsce na liście rankingowej projektów które uzyskają dofinansowanie. Łącznie złożono 50 wniosków, z których dofinansowanie otrzymają 22 projekty. Zadanie obejmuje remont dróg gminnych-ulic Słowackiego, Sienkiewicza, Reymonta, Kochanowskiego, Chopina i Wolności w Kluczborku. Przedmiotowa inwestycja będzie najważniejszym i największym przedsięwzięciem remontowym dróg w Kluczborku w ostatnich latach. Remont został zaplanowany na rok 2011 i będzie kosztował ok. 3,35 mln zł. Drogi będące przedmiotem projektu zlokalizowane są w centralnej części miasta poruszają się setki samochodów, ponieważ stanowią one połączenia z drogami wylotowymi z miasta. Podstawowym celem remontu dróg ul. Słowackiego, Sienkiewicza, Wolności, Reymonta, Kochanowskiego, Chopina jest przede wszystkim poprawa warunków ruchu kierowców podróżujących przedmiotowymi ulicami oraz poprawę komfortu przemieszczania się pieszych, poprzez remont chodników, doprowadzenie przedmiotowych odcinków ulic do parametrów technicznych odpowiadających drodze minimum klasy D. W wyniku zrealizowania projektu wydatnie zwiększy się bezpieczeństwo ruchu i jego płynność. W wyniku realizacji Projektu zostaną osiągnięte następujące rezultaty: -Długość wyremontowanych dróg = 2140,9 m -Liczba wyremontowanych ulic = 6 -Powierzchnia wyremontowanych dróg wyniesie = 13 525 m.kw. -Powierzchnia wyremontowanych chodników wyniesie = 8150 m.kw.

wersja: 2191
zatwierdzone: 2010-11-02 11:41:57, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2010-11-02 11:40:08, Jarosław Nazarkiewicz

wersja: 2191
zatwierdzone: 2010-11-02 09:29:56, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2010-11-02 09:29:16, Jarosław Nazarkiewicz

Rok 2010 jest wyjątkowy dla wszystkich polskich samorządowców terytorialnych. Mija 20 lat od pierwszych wolnych i demokratycznych wyborów do rad gmin i miast. Powołane Samorządy Terytorialne dostały możliwość decydowania o własnym losie w obrębie własnej wspólnoty lokalnej. 25 października 2010 r. w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kluczborku, odbyły się uroczystości związane z obchodami 20-lecia Samorządów Terytorialnych. Uroczystość została zorganizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Gminę Kluczbork, Powiat Kluczborski oraz Powiat Oleski. Uczestników powitał Marszałek Województwa Opolskiego Józef Sebesta. Obchody uświetnione zostały przez występy znakomitych młodych talentów z Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Kluczborku oraz Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia z Olesna. Marszałek Województwa Opolskiego Józef Sebesta uhonorował zasłużonych działaczy samorządowych z gmin leżących na terenie Powiatu Kluczborskiego i Powiatu Oleskiego, pamiątkowymi medalami i listami gratulacyjnymi. Łącznie z 11 gmin wyróżniono 63 osoby, które na przestrzeni ostatnich 20 lat najdłużej uczestniczyły w formowaniu i kształtowaniu lokalnych rzeczywistości. Z Gminy Kluczbork odznaczono następujące osoby: Ewa Wasilewska, Jerzy Dąbrowski, Henryk Fraszek, Piotr Grabuś, Józef Hadryś, Ginter Jendrsczok, Jan Kałuża, Jarosław Kielar, Zygmunt Kurnikowski, Krzysztof Lewandowski, Piotr Rewienko, Adam Sokołowski, Bolesław Sokołowski, Hubert Stanosek. Marszałek Województwa Opolskiego Józef Sebesta, Burmistrz Miasta Kluczborka Jarosław Kielar, Starosta Powiatu Kluczborskiego Piotr Pośpiech oraz Starosta Powiatu Oleskiego Jan Kus, wspólnie podkreślili istotność i wagę pracy samorządowców, którzy przejmują na siebie odpowiedzialność za kształtowanie oblicza swoich Małych Ojczyzn.

wersja: 2191
zatwierdzone: 2010-10-29 14:13:21, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2010-10-29 14:09:30, Jarosław Nazarkiewicz

26 października o godz. 17.00 w kościele parafialnym w Łowkowicach odbyła się uroczysta Msza Św. upamiętniająca 104 rocznicę śmierci wielkiego pszczelarza, ks. dr Jana Dzierżona. Liturgię celebrował ks. dziekan dekanatu kluczborskiego Piotr Gołąbek. We mszy uczestniczyli m.in.: Burmistrz Miasta Kluczborka Pan Jarosław Kielar, Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Janusz Kędzia, radni Gminy Kluczbork a także Prezydent Polskiego Związku Pszczelarskiego Pan Tadeusz Sabat oraz delegacja z miasta partnerskiego Dzierżoniów na czele z Przewodniczącym Rady Miejskiej Panem Henrykiem Smolnym. Po liturgii uroczysta procesja udała się na grób ks. Dzierżona, gdzie zostały złożone wiązanki kwiatów przez władze samorządowe, pszczelarzy, delegację miasta partnerskiego oraz osoby i instytucje związane z postacią wielkiego syna Ziemi Kluczborskiej. Uroczystość zakończyła się w Wiejskim Domu Kultury w Łowkowicach, gdzie zaproszeni goście mieli okazję wysłuchać montażu słowno muzycznego w wykonaniu uczniów z Publicznego Gimnazjum nr 4 w Kujakowicach Górnych.


wersja: 2191
zatwierdzone: 2010-10-29 08:37:03, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2010-10-29 08:37:00, Maciej Knapa

Zakończono prace związane z Rewitalizacją Parku Miejskiego. Łączny koszt prac wyniósł ok. 2 160 000 zł. Zadanie obejmowało: 1) Remont Gloriety Prace obejmowały m.in wymianę posadzki wewnątrz Glorietty, montaż nowych krat w łukach monumentu oraz naprawę sklepienia. Glorietta projektu Hansa Muhlfelda z Lippstad w Westfalii została odsłonięta 30.10.1927 roku. Jest to pomnik bohaterów, mieszkańców Kluczborka, którzy polegli w I wojnie światowej. Koszt remontu ok. 160 000 zł 2) Remont fontanny W ramach prac zainstalowano 3 dysze do których woda będzie doprowadzana z wodociągów miejskich. Fontanna będzie również podwodnie oświetlona. Z uwagi na zbliżającą się zimę woda zostanie napuszczona do fontanny wiosną 2011r. Koszt remontu ok. 500 000 zł 3)Remont i budowa ścieżek Zastąpiono nawierzchnię ziemną specjalistyczną nawierzchnią mineralną Jej typ jest idealnie dopasowany do zabytkowych parków. Jednocześnie z wprowadzeniem nowej nawierzchni wyregulowano szerokość ścieżek parkowych. Koszt remontu ok. 1 300 000 zł 4) Dodatkowo w ramach rewitalizacji parku miejskiego wykonano oświetlenie i monitoring (dwie kamery-jedna przy fontannie druga w nowej części parku). Koszt prac ok. 204 000 zł

wersja: 2191
zatwierdzone: 2010-10-28 08:10:32, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2010-10-28 08:08:07, Jarosław Nazarkiewicz

DOTACJE DLA STOWARZYSZEŃ dot. dotacji z budżetu Gminy Kluczbork na realizację programu pomocowego dla najbiedniejszych w roku 2010 Burmistrz Miasta Kluczborka, po zapoznaniu się z Protokołem Komisji Opiniującej oceniającą ofertę złożoną przez Polski Czerwony Krzyż, Opolski Zarząd Okręgowy w Opolu przyznał dotację na realizację programu pomocowego dla najbiedniejszych-zakup węgla na zimę ludziom ubogim, chorym, samotnym, o niskich dochodach oraz inne formy pomocy rzeczowej. Wysokość przyznanej dotacji: 50.000,- zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) Skład Komisji Opiniującej: 1.Aneta Birecka - Przewodniczący Komisji-Inspektor Referatu Promocji, Rozwoju i Integracji Europejskiej, 2.Henryk Musiał-Inspektor Wydziału Gospodarki Gruntami, 3.Gracjana Dziuba-Tabisz-Inspektor Referatu ds. Organizacyjnych, 4.Czesława Dawid-Przedstawiciel Stowarzyszenie Regionu Kluczborskiego "Kobietom-Mammograf", 5.Grażyna Popek-Przedstawiciel Stowarzyszenia Rodziców, Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Osób ze Specjalnymi Potrzebami Przy Publicznym Przedszkolu Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Kluczborku.

wersja: 2191
zatwierdzone: 2010-10-28 08:05:36, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2010-10-28 08:02:43, Jarosław Nazarkiewicz

W dniach 23-24 października w hali kluczborskiego OSiR-u odbył się IV Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Jerzego Mierzwy z udziałem par zagranicznych. To cykliczna impreza upamiętniająca dokonania wybitnego nestora w rozwoju tańca towarzyskiego w Polsce, która na stałe wpisała się już w kalendarz kulturalny Kluczborka. Organizatorzy: Szkoła Tańca DANCE CENTER, Burmistrz Miasta Kluczborka, Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Stowarzyszenie Miłośników Tańca "Sukces" zadbali o wspaniałą atmosferę i niezapomniane przeżycia. Podczas dwudniowego turnieju wystąpiło 221 par tanecznych z całej Polski oraz zagranicy, w tym aż 31 par z kluczborskiej szkoły tańca . Wśród uczestników można było podziwiać różne klasy i kategorie wiekowe: - 8-9 lat klasy G, H - 10-11 lat klasy G, E, D - 12-13 lat klasy G, E, D - 14-15 lat klasy F, E, D, C style, B style - Pow. 15 lat E, C, D, style B, A Ponad 1000 widzów żywo reagowało na parkietowe pokazy, zwłaszcza kluczborskich par, które prezentowały się rewelacyjnie. Rywalizacja była zacięta, gdyż z roku na rok wzrasta poziom umiejętności tanecznych poszczególnych par. Dzięki nieocenionym możliwościom szkoleniowym trenerów Ady Przybył oraz Mariusza Mierzwy nasi tancerze zajęli wysokie lokaty i często stawali na podium. Szczególnie spektakularne było złoto Grzegorza Łabudy i Katarzyny Żółkiewskiej w wysokiej klasie B, oraz złoto i srebro Macieja Kinder i Aleksandry Podolińskiej w klasie D. Wszystkim parom tanecznym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. W sposób szczególny dziękujemy znakomitej parze tanecznej Krzysztofowi Musiałowi i Katarzynie Kozłowskiej, Wielokrotnym Mistrzom Akademickim, czołowej parze w Polsce, za doskonałe pokazy taneczne, które wzbudziły podziw i aplauz nie tylko wśród publiczności, ale i pozostałych par. Sponsorom i wszystkim zaangażowanym w uświetnienie tegorocznej imprezy gorąco dziękujemy. Poniżej wyniki, jakie osiągnęli wszyscy kluczborscy tancerze: Sobota 23 października 8-9, Klasa: H, Styl: Kombinacja 2 miejsce - Bęben Michał, Białek Aleksandra 2 miejsce - Bugajski Jakub, Włodarczyk Julia 2 miejsce - Kowalczyk Mateusz, Wyrwas Barbara 2 miejsce - Płuciennik Piotr, Białek Zuzanna 8-9, Klasa: G, Styl: Kombinacja 1 miejsce - Ostrowski Kacper, Drozda Magdalena 3 miejsce - Tasarz Filip, Hanulak Alicja 4 miejsce - Bochyński Jakub, Hertel Natalie 11 miejsce - Komar Jakub, Pęciak Patrycja 13 miejsce - Humieniuk Jakub, Wiskulska Anna 15 miejsce - Dyła Oskar, Wiskulska Bogna 12-13, Klasa: G, Styl: Kombinacja 1 miejsce - Jakubiak Bartosz, Sielska Małgorzata 3 miejsce - Szewczyk Bartłomiej, Leszczyk Justyna 4 miejsce - Humieniuk Mateusz, Bociąga Monika 5 miejsce - Gibas Krzysztof, Kubica Justyna 6 miejsce - Czyż Łukasz, Tasarz Ilona 7 miejsce - Komar Bartosz, Seweryn Olga 8 miejsce - Klimczak Jakub, Domagała Natalia 8 miejsce - Schudok Marcel, Schudok Dominika 14-15, Klasa: F, Styl: Kombinacja 1 miejsce - Zawada Wiktor, Grzana Alicja 2 miejsce - Bzdak Adam, Bociąga Katarzyna 3 miejsce - Kupka Dawid, Nowak Jessica 14-15, Klasa: D, Styl: Kombinacja 1 miejsce - Kinder Maciej, Podolińska Aleksandra Pow. 15, Klasa: E, Styl: Kombinacja 3 miejsce - Kwaczyński Mateusz, Wasińska Agnieszka 5 miejsce - Sobuń Robert, Grzana Stefania 6 miejsce - Mroziński Damian, Klimczak Ewa Niedziela 24 października 10-11, Klasa: E, Styl: Kombinacja 7 miejsce - Wrześniak Jakub, Leszczyńska Michalina 10-11, Klasa: D, Styl: Kombinacja 4 miejsce - Piłat Jędrzej, Nylec Weronika 14-15, Klasa: D, Styl: Kombinacja 2 miejsce - Kinder Maciej, Podolińska Aleksandra Pow. 15, Klasa: E, Styl: Kombinacja 4 miejsce - Kwaczyński Mateusz, Wasińska Agnieszka 10 miejsce - Sobuń Robert, Grzana Stefania 13 miejsce - Mroziński Damian, Klimczak Ewa Pow. 15, Klasa: C, Styl: Latin 3 miejsce - Molenda Sebastian, Mierzwa Agnieszka 5 miejsce - Pagwet Szymon, Pawłowicz Wiktoria Pow. 15, Klasa: C, Styl: Standard 5 miejsce - Pagwet Szymon, Pawłowicz Wiktoria 7 miejsce - Ulfik Przemyslaw, Niewiadomska Kamila Pow. 15, Klasa: B, Styl: Latin 1 miejsce - Łabuda Grzegorz, Żółkiewska Katarzyna


wersja: 2191
zatwierdzone: 2010-10-27 14:44:11, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2010-10-27 14:44:08, Maciej Knapa

W dniu 23.10.2010 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Kluczborku odbyła się już III Kluczborska Konferencja Medycyny Paliatywnej. Ta jedna z największych w naszym województwie konferencji poświęconych opiece paliatywnej skupiła prawie 100 osób z różnych ośrodków hospicyjnych Polski. Tematem tegorocznej konferencji były "Blaski i cienie posługi hospicyjnej. Czego mogą i powinni oczekiwać od hospicjum pacjenci, rodzina i służba zdrowia". Gościem specjalnym był docent Zbigniew Bohdan z Kliniki Pediatrii, Gastroenterologii i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku, związany także z Fundacją Hospicyjną w Gdańsku. W swoim wystąpieniu zatytułowanym "Hospicjum wezwaniem do braterstwa" w niezwykle ciekawy sposób opowiadał o swoich doświadczeniach z pracy hospicyjnej wśród starszych pacjentów a także pośród dzieci będących pod opieką hospicjum w Gdańsku. Wskazał na bardzo ważną role wolontariatu, jako miejsca rozwoju człowieka a także wsparcia działań hospicjum. Gościliśmy także dr Barbarę Kopczyńską dyrektora hospicjum w Chorzowie, która w swoim wykładzie mówiła o potrzebach i możliwościach pomocy chorym w stanie terminalnym na bazie doświadczeń 14 lat posługi w hospicjum chorzowskim. Po swoim wykładzie został wręczony dr Kopczyńskiej medal "Przyjaciel Hospicjum". Medal ten Stowarzyszenie "Hospicjum Ziemi Kluczborskiej Św. Ojca Pio" wręcza osobom, które w wyjątkowy sposób wspierają to dzieło. Wcześniejszymi laureatami tego medalu są także ks. Franciszek Drenda, burmistrz Kluczborka Jarosław Kielar, ks. Adam Jankowski z parafii NSPJ w Kluczborku, Peter Klotz, Magdalene Kretschmer oraz Ewa Cholewińska. Kolejny prelegent ks. dr Sławomir Pawiński z Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego mówił o hospicjum jako znaku czasu w dzisiejszym świecie. Miejscem prawdziwej, bezinteresownej pomocy choremu człowiekowi i jego rodzinie. Bóg od czasu do czasu daje ludziom znaki swojej opieki. I takim właśnie znakiem w dzisiejszym świecie pełnym przemocy, agresji, kultu wyłącznie ludzi zdrowych, aktywnych jest hospicjum w którym pochylamy się nad człowiekiem słabym, wątłym, schorowanym, którego życie dobiega końca. Sławomir Kołecki prezes Stowarzyszenia Hospicjum Ziemi Kluczborskiej Św. Ojca Pio" w swojej prezentacji zachęcał do wstępowania w szeregi wolontariatu hospicyjnego, który jest doskonałym miejscem realizacji potrzeby pomocy drugiemu człowiekowi. Nawiązał także do realizowanego obecnie projektu tworzenia w powiecie jedynego prawdziwego hospicjum stacjonarnego w Smardach Górnych w którym swoje miejsce znajdzie także centrum wolontariatu hospicyjnego. Niestety z przyczyn losowych nie dotarła na konferencje dr Jadwiga Pyszkowska wojewódzki konsultant w dziedzinie medycyny paliatywnej ze swoim wykładem "Umierać godnie czy po ludzku". Punktem kulminacyjnym konferencji był spektakl "Oskar i Pani Róża" wg sztuki Erica-Emmanuela Schmidta w wykonaniu młodzieży z L.O. w Kluczborku pod kierownictwem pani Katarzyny Mazurczak. Młodzi aktorzy w sposób niezwykle przejmujący przedstawili historie dziesięcioletniego Oskara, który umiera na białaczkę. W uporaniu się z codziennością pomaga mu tajemnicza Pani Róża. To właśnie ciocia Róża wpada na pomysł pisania listów do "Szanownego Pana Boga", a także na pomysł potraktowania każdego cennego dnia życia jako kolejnych dziesięciu lat. Zgromadzeni na sali uczestnicy konferencji na stojąco trzykrotnie bisowali młodym artystom. Niewątpliwie był to bardzo wzruszający spektakl. Pragniemy podziękować Panu Burmistrzowi Jarosławowi Kielarowi za objęcie patronatem już po raz trzeci tej konferencji. Naszymi patronami medialnymi były Kulisy Powiatu oraz Radio Puls, które w środę o godzinie 20.00 w audycji redaktor Danuty Starzec "Koleje życia" wyemituje relację z naszej konferencji. Sławomir Kołecki Prezes Stowarzyszenia "Hospicjum Ziemi Kluczborskiej Św. Ojca Pio"

wersja: 2191
zatwierdzone: 2010-10-26 08:42:50, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2010-10-26 08:39:50, Jarosław Nazarkiewicz

W dniu 14 października 2010 r. w Kluczborku został uroczyście otwarty nowy zakład produkcyjny włoskiej grupy przemysłowej MARCEGAGLIA, która związana jest z przetwarzaniem stali. Zakład powstał na terenie podstrefy Kluczbork Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Invest-Park".
Na uruchomienie tego nowego specjalistycznego zakładu przeznaczono ponad 100 mln euro w pierwszym etapie budowy, który obejmował budowę hali produkcyjnej o powierzchni 80 000 m2 oraz wyposażenie linii produkcyjnej. Zakład będzie się specjalizował w produkcji rur precyzyjnych ze stali węglowej z przeznaczeniem dla motoryzacji, jak również do zastosowań ciśnieniowych oraz konstrukcyjnych, o planowanym wolumenie produkcji na poziomie 300 000 ton rocznie. Po zakończeniu całej inwestycji hale produkcyjne będą miały powierzchnię 200 000 m2. Obecnie zatrudnienie wynosi 40 osób i w miarę uruchamiania kolejnych linii produkcyjnych wzrośnie w najbliższym czasie do 300 osób.

W uroczystym otwarciu wzięło udział ponad 600 osób z Polski i Europy. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusz Jarmuziewicz, Poseł na Sejm RP Andrzej Buła, przedstawiciele władz województwa: Marszałek Województwa Opolskiego Józef Sebesta oraz Wicewojewoda Opolski Antoni Jastrzębski. Na otwarcie przybyli wszyscy kooperanci firmy Marcegaglia oraz przedstawiciele najważniejszych instytucji krajowych powiatowych i gminnych oraz lokalni przedsiębiorcy. Gościem honorowym był Ambasador Włoch w Polsce Aldo Mantovani.
Na otwarcie zakładu przyjechał cała rodzina właścicieli: Steno Marcegaglia wraz z małżonką Palmirą, córką Emmą i synem Antoniem.

Uroczystość rozpoczęła się od hymnów narodowych: Włoch, Polski i Unii Europejskiej, które odzwierciedlały globalny charakter firmy Marcegaglia, która jest 16. firmą we Włoszech. Mówcy wielokrotnie podkreślali, że słowa hymnu "Z ziemi włoskiej do polskiej" idealnie odzwierciedlają dobry kierunek, jaki obrała Marcegaglia, inwestując w Polsce, w Kluczborku.
Strona włoska podkreślała wielokrotnie, że Polska ma duży potencjał gospodarczy a jej centralne położenie w Europie było ważnym czynnikiem przy decyzji lokalizacji inwestycji. O wyborze Kluczborka zdecydowało duże zaangażowanie, otwartość, determinacja i kompetencje pracowników Urzędu Miejskiego w Kluczborku, którzy doprowadzili do stworzenia specjalnej strefy ekonomicznej i pomagali inwestorowi na każdym etapie realizacji inwestycji. Burmistrz Miasta Kluczborka Jarosław Kielar podziękował właścicielom firmy MARCEGAGLIA za inwestycję w Kluczborku, która stała się są magnesem ściągającym kolejnych inwestorów. Już w listopadzie br. budowę zakładu rozpocznie INPOL KRAK z Krakowa a następną działką w strefie jest zainteresowany kolejny przedsiębiorca. Na koniec wręczył panu Steno Marcegaglia kolejną statuetkę lwa - symbolu zwycięstwa- albowiem Steno Marcegaglia jest kolekcjonerem statuetek lwów z całego świata. Pierwszą otrzymał podczas jego wizyty w Kluczborku w 2007r.


Uroczystego przecięcia wstęgi dokonała podobnie jak we wszystkich fabrykach na świecie żona Palmira Marcegaglia. Następnie fabrykę poświęcił biskup opolski Andrzej Czaja. Po części oficjalnej miało miejsce zwiedzanie fabryki i oddanych już do użytku linii produkcyjnych.Marcegaglia jest wiodącą światową grupą przemysłową w sektorze przetwórstwa stali o rocznej produkcji sięgającej obecnie 5,3 miliona ton, przy czym planowany wzrost grupy do roku 2012 w związku z zakończeniem bieżącej kampanii inwestycyjnej wyniesie 7,3 miliona ton. W chwili obecnej Marcegaglia zatrudnia na całym świecie 7 000 pracowników, posiada 51 biur handlowych, 210 biur przedstawicielskich oraz 50 zakładów produkcyjnych o łącznej powierzchni 6 mln m2, gdzie produkuje się codziennie 5500 km wyrobów ze stali węglowej i nierdzewnej zaspokajając potrzeby 12 000 klientów. Grupa utworzona w 1959 r. I w całości kontrolowana przez rodzinę Marcegaglia posiada główną siedzibę w Gazoldo degli Ippoliti, Mantova we Włoszech, koncentrując swoją działalność w 7 obszarach aktywności gospodarczej takich jak: stal, budownictwo, wyroby AGD, usługi inżynierskie, przemysł energetyczny, turystyka oraz usługi.wersja: 2191
zatwierdzone: 2010-10-15 14:42:35, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2010-10-15 14:41:53, Maciej Knapa

Kluczborski Dom Kultury zaprasza na: I Kluczborskie Spotkania Kabaretowe w programie:ZESPÓŁ MUZYCZNO-SATYRYCZNY "BON i EM", "BORKOWYJE"ZESPÓŁ KABARETOWY BORKOWICKIEJ MNIEJSZOŚCI NIEMIECKIEJ, ZESPÓŁ KABARETOWY LZS-u, KABARET "ZŁOTE BABY", ZWIĄZEK EMERYTÓW - Duet, KAPELA PANA BENKA, "KLUB POD CZARCIM PAZUREM" Data: 16 października 2010 r. /sobota/ godz. 14.00 Miejsce: sala kameralna Kluczborskiego Domu Kultury, ul. Mickiewicza 5 WSTĘP WOLNY dla osób z wyśmienitym poczuciem humoru.

wersja: 2191
zatwierdzone: 2010-10-15 11:15:03, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2010-10-15 11:15:01, Maciej Knapa

Stowarzyszenie "Hospicjum Ziemi Kluczborskiej Św. Ojca Pio" oraz Zakład Medycyny i Opieki Paliatywnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zapraszają wszystkich zainteresowanych na Trzecią Kluczborską Konferencję Medycyny Paliatywnej - "BLASKI I CIENIE POSŁUGI HOSPICYJNEJ" Czego mogą i powinni oczekiwać od hospicjum chorzy, ich rodziny oraz służba zdrowia. Konferencja odbędzie się 23 października 2010r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kluczborku ul. Katowicka 1. Program naukowy: godz.10.00 - powitanie uczestników konferencji godz.10.15-11.15 "Hospicjum - wezwanie do braterstwa" dr hab. n. med. Zbigniew Bohdan ( Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Onkologii AM w Gdańsku, Hospicjum im. Ks. Dutkiewicza w Gdańsku ) godz.11.15-11.45 Przerwa kawowa(rozmowy towarzyskie) godz. 11.45-12.00 "Stowarzyszenie "Hospicjum Ziemi Kluczborskiej Św. Ojca Pio" jako miejsce realizacji potrzeby pomocy drugiemu człowiekowi"mgr Sławomir Kołecki -(Stowarzyszenie Hospicjum Ziemi Kluczborskiej Św. Ojca Pio w Byczynie) godz.12.00-12.45 "Umierać po ludzku czy godnie"Dr n. med. Jadwiga Pyszkowska ( Zakład Medycyny i Opieki Paliatywnej ŚUM w Katowicach, konsultant wojewódzki w dziedzinie Medycyny Paliatywnej ) godz. 12.45-13.30 "Hospicjum jako znak czasu. Kariologiczne spojrzenie na ruch hospicyjny." Ks. dr Sławomir Pawiński - (Wydz. Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego) godz. 13.30-14.15 Obiad (z czasem na rozmowy) godz. 14.15-15.00 Spektakl "Oskar i Pani Róża" wg sztuki Erica-Emmanuela Schmidta - Młodzież L.O. im. Adama Mickiewicza w Kluczborku godz. 15.00-15.15 Przerwa kawowa godz. 15.15-16.00 "Potrzeby i możliwości pomocy chorym w stanie terminalnym - doświadczenie 14 lat posługi Hospicjum w Chorzowie"Dr Barbara Kopczyńska (Hospicjum Chorzowskie) Sponsor Konferencji: Firma farmaceutyczna Gedeon Richter Patron Konferencji: Burmistrz Miasta Kluczborka Patroni medialni: Kulisy Powiatu, Radio Plus

wersja: 2191
zatwierdzone: 2010-10-14 09:37:28, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2010-10-14 09:37:25, Maciej Knapa

Grupa Forbis - Crux Consulting s. c. w Strzelcach Opolskich ZAPRASZA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE PN. "MIKRO-SZKOŁA ZARZĄDZANIA" "Mikro-Szkoła Zarządzania" to projekt szkoleniowo-doradczy skierowany do przedsiębiorców mikro i małych firm działających w województwie opolskim, organizowany przez Grupę Forbis - Crux Consulting s. c. w Strzelcach Opolskich. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem projektu "Mikro-Szkoła Zarządzania" jest wzrost wiedzy i umiejętności przedsiębiorców i kadry mikro oraz małych firm w zakresie budowania konkurencyjności i innowacyjności firm. Najwyższą wartością przedsiębiorstwa są wszechstronnie wykształceni i kreatywni pracownicy - poprzez realizację 3 modułów szkoleniowych "Mikro-Szkoły Zarządzania" oraz wdrożenie nowych rozwiązań biznesowych w wybranych przedsiębiorstwach pragniemy wyposażyć uczestników w wiedzę i nowe umiejętności pozwalające rozwijać firmę zgodnie z trendami współczesnej gospodarki. Cele proponowanych działań wpisują się w postulat popularyzacji społeczeństwa informacyjnego oraz gospodarki opartej na wiedzy i innowacyjności. W ramach projektu proponujemy szkolenia z zakresu zastosowania skutecznych narzędzi zarządzania firmą: - Zarządzanie zmianą w zespołach pracowniczych w małej firmie - Intermentoring - jak wykorzystać wewnętrzny potencjał kompetencyjny pracowników - Mobilna organizacja pracy - Jak zarządzać małą firmą w warunkach kryzysu i zmieniającego się rynku? - Zamówienia publiczne w praktyce małych firm - Praktyczny marketing w małej firmie - Życiowa wartość klienta - Profesjonalne metody sprzedaży - Finanse dla nie-finansistów - Controlling w małej firmie - ekonomiczne know-how - Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji - Business English - Wykorzystanie narzędzi informatycznych CRM w zarządzaniu relacjami z klientami Projekt jest realizowany z wykorzystaniem pomocy publicznej. To oznacza, iż przedsiębiorca wnosi wkład własny w formie wynagrodzenia przysługującego pracownikowi za czas uczestnictwa w szkoleniu. Zgłoszenia do projektu przyjmowane są w siedzibie biura projektu przy ulicy Krakowskiej 49 w Strzelcach Opolskich, od poniedziałku do czwartku w godz. od 7.00-15.30 oraz w piątki w godz. od 8.00 do 14.00. Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać pod nr tel. (77) 461 20 93 lub 691 599 900 lub na stronie www.mikro-szkola.pl

wersja: 2191
zatwierdzone: 2010-10-12 07:31:50, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2010-10-12 07:31:47, Maciej Knapa

Podczas sesji Rady Miejskiej 28 września wręczono stypendia uczniowskie Burmistrza Miasta Kluczborka za wybitne osiągnięcia naukowe i kulturalne w roku szkolnym 2009/2010. Spośród złożonych 10 wniosków komisja stypendialna przyznała stypendia 5 uczniom z największymi osiągnięciami. Stypendia, w kwocie 350 zł miesięcznie, będą wypłacane przez cały rok szkolny 2010/2011. Poniżej przedstawiamy osiągnięcia stypendystów: Para taneczna Kornelia Durka i Michał Marzec, którzy otrzymali stypendium za osiągnięcia w tańcu towarzyskim, ich sukcesy to: VIII miejsce w Mistrzostwach Siata w Tańcu Towarzyskim w Linzu I i II miejsce w XXXVI Turnieju Tańca Towarzyskiego w Krakowie II miejsce w Mistrzostwach Polski Południowej III miejsce w Grand Prix w Ostrołęce i Szubinie II miejsce w Częstochowa Cup I miejsce w Karkonosze Open w Jeleniej Górze

Maciej Pawlikowski, stypendysta za wybitne osiągnięcia naukowe w tym: I miejsce w woj. opolskim na XLII Małej Olimpiadzie Matematycznej oraz IV miejsce drużynowo w tejże olimpiadzie, III i IV miejsce drużynowo w Dolnośląskich Meczach Matematycznych Finalista Mistrzostw Polski w Grach Matematycznych i Logicznych III miejsce w województwie w konkursie Kangur Matematyczny w kategorii Junior 2
Piotr Derkowski otrzymał stypendium za wybitne osiągnięcia naukowe: Laureat LXI Olimpiady Matematycznej Finalista Mistrzostw Polski w Grach Matematycznych i Logicznych Wyróżnienie na XLII Małej Olimpiadzie Matematycznej oraz IV miejsce drużynowo w tejże olimpiadzie III i IV miejsce drużynowo w Dolnośląskich Meczach Matematycznych
Jagoda Krzemińska stypendystka za osiągnięcia muzyczne I miejsce w Międzynarodowym Konkursie Muzycznym w kategorii fletu w Belgradzie Grand Prix w ogólnopolskim Konkursie Instrumentów Dętych w Oławie I miejsce na Polsko-Czeskich Konfrontacjach Młodych Flecistów II miejsce na Chrzanowskich Spotkaniach Młodych Instrumentalistów.
Laureatom i ich rodzicom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

wersja: 2191
zatwierdzone: 2010-10-11 12:43:08, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2010-10-11 12:43:03, Maciej Knapa

Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie "Młodzi - bezkonkurencyjni na rynku", realizowanym w ramach działania 6.1.1 POKL. Projekt jest skierowany do osób bezrobotnych w wieku 18-24 lata, które chcą zdobyć kwalifikacje niezbędne do pracy w charakterze przedstawiciela handlowego. W ramach projektu uczestnicy wezmą udział w szkoleniach językowych, poznają techniki sprzedaży a na końcu wszyscy zrobią kurs prawa jazdy kat. B. To wszystko za DARMO dzięki dofinansowaniu z UE. Co więcej, beneficjenci za udział w szkoleniach dostaną stypendium szkoleniowe. Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy na www.bezkonkurencyjni.fortal.com.pl lub pod nr telefonu 77 441 06 80.

wersja: 2191
zatwierdzone: 2010-10-09 06:04:00, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2010-10-09 06:00:03, Jarosław Nazarkiewicz

1 października o godz. 13.00 w nowoczesnej hali sportowej kampusu przy ul. Sportowej miało miejsce uroczyste otwarcie kampusu, w którym swoją obecność potwierdzili liczni parlamentarzyści, władze województwa oraz odziałacze sportowi. Wśród gości znaleźli się m in.: legenda polskiej piłki - prezes PZPN Grzegorz Lato, Posłowie na Sejm RP: Andrzej Biernat, Andrzej Buła, Tomasz Garbowski, Michał Jaros, Jacek Kozaczyński, Leszek Korzeniowski, Grzegorz Raniewicz, Łukasz Tusk, Robert Węgrzyn. Senat reprezentował senator Piotr Wach. Władze województwa reprezentowali: Marszałek Województwa Opolskiego Józef Sebesta oraz Wojewoda Opolski Ryszard Wilczyński.
W uroczystościach wzięli także udział przedstawiciele samorządów, przedstawiciele zaprzyjaźnionych miast niemieckich Goslar i Barsinghausen, przedsiębiorcy oraz mieszkańcy Gminy Kluczbork. Burmistrz Miasta Kluczborka Jarosław Kielar po przywitaniu zaproszonych gości wspólnie z Posłem na Sejm RP Andrzejem Bułą przedstawili historię powstania i modernizacji Kampusu STOBRAWA.
Zobacz prezentację multimedialną. Po prezentacji głos zabrali zaproszeni goście: Poseł na Sejm RP Andrzej Buła odczytał list gratulacyjny Marszałka Sejmu RP Grzegorza Schetyny. Gość honorowy Grzegorz Lato pogratulował tak wspaniałego kompleksu sportowego i zapewnił, że na terenie Kampusu STOBRAWA będą gościć młodzieżowe reprezentacje Polski. Głos zabierali kolejno Marszałek Województwa Józef Sebesta, Poseł na Sejm RP Leszek Korzeniowski, proboszcz MBWW Janusz Dworzak oraz Starosta Kluczborski Piotr Pośpiech. Punktem kulminacyjnym było symboliczne przecięcie wstęgi, trzymanej przez młodych sportowców ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Kluczborku. Przecięcia wstęgi dokonali: Grzegorz Lato, Andrzej Buła, Józef Sebesta, Jarosław Kielar.
O oprawę artystyczną uroczystości zadbała orkiestra dęta z Łowkowic pod batutą Wiktora Poloczka, mażoretki Victoria, młodzi tancerze ze szkoły tańca Dance Center Kornelia Durka i Michał Marzec oraz przedstawiciele fitnesklubu Energy Fit Kluczbork, którzy zaprezentowali energetyczny występ zumba show. Po części oficjalnej miało miejsce zwiedzanie wszystkich obiektów kampusu. Zwieńczeniem piątkowej uroczystości był mecz w piłkę Reprezentacji Sejmu RP kontra Oldboje Kluczborka, który odbył się na stadionie miejskim w Kluczborku. Mecz po zaciętej walce (2x30 min) zakończył się remisem 1:1. W sobotę 2 października odbyło się uroczyste otwarcie ORLIKA przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kluczborku. ORLIK to oświetlony kompleks 2 boisk, jednego ze sztuczną trawą oraz boiska o nawierzchni tartanowej. W związku z otwarciem ORLIKA przygotowano wiele atrakcji dla dzieci i młodzieży. Emocji nie brakowało podczas pokazowego meczu MKS Kluczbork kontra uczniowie klas VI. Po zaciętym meczu wygrali uczniowie w karnych 7:6. Ponadto odbyły się turnieje w piłkę nożną i siatkówkę, było malowanie twarzy oraz zabawy integracyjne.
Po południu na stadionie miejskim odbył się mecz o Mistrzostwo I Ligi pomiędzy MKS Kluczbork i Pogonią Szczecin, który stał na bardzo wysokim poziomie i zakończył się zwycięstwem MKS-u 3:1. Więcej na www.mkskluczbork.pl Wieczorem odbył się turniej charytatywny zakładów pracy na kompleksie ORLIK. Przy sztucznym oświetleniu rywalizowały ze sobą reprezentacje Wagremu, Cuprodu Meltechu oraz Flaxpolu, który zdobył pierwsze miejsce.
Niedziela 3 października to DNI OTWARTE kampusu połączone z piknikiem rodzinnym. Dni Otwarte cieszyły się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców, których przybyło ponad 2 tysiące w celu zobaczenia obiektów kampusu STOBRAWA.
Zobacz galerię zdjęć

wersja: 2191
zatwierdzone: 2010-10-08 14:09:44, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2010-10-08 14:09:41, Maciej Knapa

W sobotę 9 października w gospodarstwie ekologicznym Agrochatka Elżbiety i Jerzego Woźniaków w Biadaczu odbędzie się Święto Ziemniaka bez GMO. Piknik rozpocznie się o godzinie 16.00 wspólnym kopaniem ziemniaków. W czasie spotkania uczestnicy samodzielnie zrobią masło i spróbują ekologicznych smakołyków. W programie także projekcja filmów nt. zdrowego stylu życia i zagrożeń ze strony Genetycznie Modyfikowanych Organizmów, zajęcia plastyczne dla najmłodszych oraz inscenizacja dotycząca historii ziemniaka wykonana przez przybyłych gości. Święto Ziemniaka bez GMO zakończy wspólna zabawa przy ognisku.Wstęp wolny. Więcej informacji na stronie: www.agrochatka.pl

wersja: 2191
zatwierdzone: 2010-10-08 12:03:21, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2010-10-08 12:03:17, Maciej Knapa

W dniu 26 września w Jeleniej Górze, para taneczna Michał Marzec i Kornelia Durka zdobyli I miejsce w Grand Prix Polski w kat.14-15 lat.Para rywalizowała z 23 innymi parami, które przyjechały z różnych stron Polski oraz Rosji Litwy Łotwy Słoweni i Czech. Jest to kolejny sukces kluczborskiej pary. Warto wspomnieć o wyniku rywalizacji jaki osiągnęli na Otwartych Mistrzostwach Niemiec w Stuttgardzie w dniach 16 - 20 sierpnia 2010. Michał z Kornelią zdobyli 34 miejsce na 210 par startujących w mistrzostwach. Nasi tancerze rywalizowali z parami reprezentującymi bardzo wiele krajów min. Chiny, Stany Zjednoczone czy Kanadę. Para taneczna Michał Marzec i Kornelia Durka byli jedyną parą reprezentującą Polską południową. W dniu 2 pazdziernika 2010 Michał Marzec i Kornelia Durka na turnieju Grand Prix Polski w Rybniku zdobyli I miejsce w kategorii tańców latynoamerykańskich.

wersja: 2191
zatwierdzone: 2010-10-07 16:39:32, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2010-10-07 16:37:29, Jarosław Nazarkiewicz

W dniu 4 pa?dziernika 2010 r. o godz. 13.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kluczborku odbyło się spotkanie z Organizacjami Pozarządowymi działającymi na terenie Gminy Kluczbork. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele następujących organizacji: 1. Uniwersytet Trzeciego Wieku; 2. Caritas przy Parafii Matki Boskiej Wspomożenia Wiernych; 3. LGD "Dolina Stobrawy", 4. Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "ISKIERKA", 5. Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Wię?niów Politycznych; 6. Caritas przy Parafii NSPJ; 7. Stowarzyszenie Regionu Kluczborskiego "Kobietom-Mammograf"; 8. Stowarzyszenie Klub Abstynenta Dziewięćsił; 9. Caritas Diecezji Opolskiej; 10. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim Koło Kluczbork; 11. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim Koło Bogacica; 12. Opolska Izba Gospodarcza, Oddział w Kluczborku; 13. Gminny Związek "Ludowe Kluby Sportowe" 14. Stowarzyszenie Artis-Actiones; 15. Regionalne Stowarzyszenie Kulturalne "Żyj z pomysłem"; 16. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów; 17. Polski Czerwony Krzyż; 18. UKS "JEDYNKA"; 19. Stowarzyszenie Miłośników Kultury i Sztuki IRYS. Spotkanie zostało otwarte przez Burmistrza Miasta Kluczborka Jarosława Kielara. Spotkanie prowadziła Aneta Birecka. Na spotkaniu szczegółowo omówione zostały zapisy Projektu Programu Współpracy Gminy Kluczbork z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2011. Organizacje nie zgłosiły uwag do proponowanego projektu Programu Współpracy i wyraziły wolę przyjęcia Projektu Współpracy Gminy Kluczbork z Organizacjami Pozarządowymi na 2011 rok. Projekt Współpracy zostanie przedstawiony Radzie Miejskiej w Kluczborku. Na spotkaniu przedstawiono także podsumowanie współpracy gminy z organizacjami w 2010 r. Wyszczególniono dotacje przyznane w 2010 r. oraz podział środków finansowych na poszczególne zadania. Omówiono także kwestie związane ze sprawozdawczością z dotacji otrzymanych w 2010 r. Przeanalizowano i wyjaśniono zasady rozliczania. Stowarzyszenia zostały poinformowane o możliwości zmiany formularzy sprawozdań i ofert do końca 2010 r. W czasie spotkania omówiona została nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Stowarzyszenia zapoznały się z najważniejszymi zmianami i nowymi możliwościami jakie wprowadziła nowelizacja ustawy. Omówiono: sposób tworzenia Rocznego Programu Współpracy, rozliczenia z realizacji Rocznego Programu Współpracy, obowiązek konsultowania aktów prawa miejscowego, zmiany w otwartych konkursach ofert, inicjatywę lokalną, tryb bezkonkursowy zmiany w ustawie o pomocy społecznej zmiany prawne w finansowaniu sportu. Ponadto, organizacje pozarządowe uczestniczące w spotkaniu, wyraziły chęć zorganizowania "Majówki Stowarzyszeń" w 2011 r.

wersja: 2191
zatwierdzone: 2010-10-07 16:35:43, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2010-10-07 16:33:39, Jarosław Nazarkiewicz

Szanowni Państwo, Stowarzyszenie Rodziców, Przyjaciół Dzieci i Młodzieży, Osób ze Specjalnymi Potrzebami przy Publicznym Przedszkolu Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Kluczborku informuje, że rozpoczyna III edycję projektu pn. "TACY SAMI". W ramach realizowanego projektu prowadzone będzie poradnictwo psychologiczne, społeczno-prawne oraz udzielane będą informacje na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych - mieszkańców Powiatów Kluczborskiego, Oleskiego i Namysłowskiego oraz ich opiekunów. Porady udzielane będą przez prawnika, psychologa, pedagoga specjalnego, pracownika socjalnego, w następujących terminach: 1) w siedzibie Domu Pomocy Społecznej w Kluczborku ul. Sienkiewicza 20a: - pa?dziernik - 11, 25, - listopad - 15, 29, - grudzień - 13 w godzinach od 15 30 do 18 30 2) w siedzibie środowiskowego Domu Samopomocy w Kluczborku ul. Zamkowa 6: - pa?dziernik - 4, 18, - listopad - 8, 22, - grudzień - 6, 20 w godzinach od 15 30 do 18 30 3) w Polskiego Związku Niewidomych w Namysłowie ul. Harcerska 1: - pa?dziernik - 1, 8, 15, 22, 29, - listopad - 5, 19, 26, - grudzień - 3, 10, 17 w godzinach od 15 30 do 18 30 4) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie ul. Konopnickiej 8: - pa?dziernik - 7, 14, 21, 28, - listopad - 4, 18, 25, - grudzień - 2, 9, 16 w godzinach od 15 30 do 18 30 Serdecznie zapraszamy zainteresowane osoby niepełnosprawne oraz opiekunów. Grażyna Popek Prezes Stowarzyszenia Projekt finansowany jest ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Opolskiego

wersja: 2191
zatwierdzone: 2010-10-07 07:41:32, Andrzej Kalandyk
wpisane: 2010-10-07 07:41:28, Maciej Knapa